Anda di halaman 1dari 8

LAPORAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LADAP)

KURSUS PENGENALAN MANIKAYU PENGAKAP


ANJURAN
PERSEKUTUAN PENGAKAP DAERAH GOMBAK
26 MAC 2015

1.0

Pendahuluan
Majlis Pengakap Kumpulan Latihan Malaysia (MPKLM) telah mengeluarkan
skema Kursus Kepemimpinan Manik Kayu sebagai panduan kepada guru pelatih
terutamanya untuk semua unit berunifom pengakap di semua Institut Pendidikan
Guru. Kursus ini mencakupi falsafah, konsep, matlamat dan objektif serta sejarah
perkembangan dan pengetahuan ilmu kepengakapan, rekreasi dan kesenggangan.
Pelaksanaan

aktiviti

merangkumi

pengintegrasian,

pengabungjalinan

serta

kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pengakap dan sebaliknya.


Bagi memantapkan lagi pengajaran dan pembelajaran, aspek perancangan,
pengurusan, pengelolaan,

keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi

penekanan. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. Lantaran


semua peserta kursus telah berjaya menamatkan tahap asas dalam Kursus
1

Kepemimpinan Pengakap Manik Kayu ini, maka Kursus Kepemimpinan Pengakap


Manik Kayu Peringkat III (Fasa Satu) diadakan sebagai lanjutan daripada tahap
asas dalam peringkat ini.
Sehubungan dengan itu, dengan adanya program kursus ini diharapkan
akan dapat meningkatkan lagi pengetahuan berkenaan ilmu kepengakapan,
ketahanan mental dan fizikal serta keyakinan diri yang tinggi kepada guru pelatih di
samping dapat menimba pengalaman dan pengetahuan yang berguna untuk
diaplikasikan semasa berada di sekolah kelak. Dalam pada itu, kami juga berharap
program ini akan dapat mengeratkan silaturrahim dan mewujudkan hubungan yang
baik antara guru pelatih dan pihak yang terlibat dalam program ini.

2.0

Matlamat dan Objektif


Matlamat Kursus Kepemimpinan Manikayu ialah untuk melahirkan Insan Guru
yang berketrampilan dalam merancang, mengurus dan mengelola aktivitiaktiviti
dalam bidang kraf perkhemahan, pioneering, ikhtiar hidup dan alam semulajadi.
Bertanggungjawab terhadap tugas dan memiliki ciriciri kepimpinan yang positif.
Serta memahami betapa pentingnya aktiviti berpasukan dan memupuk kreativiti
peserta melalui aktiviti yang dirancang.
Antara objektif kursus kepimpinan manikayu pengenalan adalah seperti berikut :
1. Melahirkan guru kumpulan pertama yang memiliki 2 biji manik kayu, yang
bertauliah sepenuhnya.
2. Memenuhi syaratsyarat dan prosedur Kursus Kepemimpinan Pengakap Manik
Kayu Peringkat III (Fasa Satu).
3. Melahirkan Insan Guru yang berketerampilan dalam merancang, mengurus dan
mengelola aktivitiaktiviti dalam bidang perkhemahan, orientering, kembara,
ikhtiar hidup dan alam semulajadi.
2

4. Membina keyakinan diri untuk menghadapi cabaran, bertanggungjawab terhadap


tugas dan memiliki ciriciri kepimpinan yang positif.

3.0

Hasil Dapatan LADAP


Melalui kursus pengenalan kepimpinan manik kayu ini, beberapa dapatan

pengetahuan dan kemahiran telah disampaikan oleh jurulatih yang bertauliah dan
berpengalaman dalam bidangan kepengakapan. Antara pengisiannya ialah :
3.1

SIDANG 1

: TUJUAN DAN DASAR KEPENGAKAPAN (60 minit)

Pengisian :

Tujuan dan Dasar Persekutuan Pengakap Malaysia


Akta Parlimen No. 38 Tahun 1968 dengn Pindaan-Pindaan No.143 Tahun 1974
dan No. 409 Tahun 1989 dalam Undang-Undang Malaysia yang diperbadankan
sebagai Akta (Perbadanan) Persekutuan Pengakap Malaysia.
Apa itu kepengakapan.
Erti Pengakap dengan mengaitkan program / aktiviti pengakap dengan ciri-ciri

berikut : mencabar, seronok,


mencuba, meneroka, dsb. bagi membantu perkembangan diri muda-remaja.
Membincangkan Prinsip Asas Kepengakapan dengan mengaitkan definisi
berpengakap serta matlamat berpengakapan

3.2

SIDANG 2

: PERSETIAAN DAN UNDANG UNDANG PENGAKAP (60 minit)

Pengisian:

Memahami falsafah di dalam Persetiaan Pengakap


Menghayati dan mematuhi Undang-Undang Pengakap.
Menerapkan nilai-nilai murni yang tersurat dan tersirat dalam Persetiaan dan

Undang-Undang Pengakap.
Mengetahui bila persetiaan Pengakap dilafazkan

3.3

SIDANG 3 : DASAR KEAGAMAAN (60 minit)


Pengisian :

Memahami dasar keagamaan dalam Persekutuan.


3

3.4

Tugas pemimpin dan pelaksanaan amalan keagamaan


Menghormati kepercayaan orang lain
SIDANG 4 : REKOD DAN DOKUMEN KUMPULAN (60 minit)
Pengisian :

Mengenal pasti jenis-jenis borang PPM digunakan dalam mentadbirr kumpulan.


Mengetahui pentingnya proses pengisian borang bagi keperluan/kegunaan
urusan kepengakapan.

3.5

SIDANG 5

: SKIM LATIHAN KEPIMPINAN (60 minit)

Pengisian:
Skim Latihan Bagi Pemimpin Unit dikenali sebagai LATIHAN KEPIMPINAN
MANIKKAYU atau WOOD BADGE LEADERSHIP TRAINING . Ia
merupakan latihan prograsif yang mengandungi lima peringkat dalam jangka
masa setahun (12 bulan) di mana pemimpin yang berjaya akan dianugerahkan
dengan Manik Kayu (dua butir).
3.6

SIDANG 6

: PAKAIAN SERAGAM PENGAKAP (60 minit)

Pengisian :

Memahami matlamat bagi semua arahan berhubung dengan pakaian seragam.


Mengenal pasti bentuk asas pakaian yang digunakan bagi pemimpin (L/W) ; ahli

Pengakap (L/W)
Mengetahui pemakai jenis-jenis lencana Pengakap yang digunakan.
Memahami hak memakai jenis-jenis pakaian seragam bagi pemimpin dan
pesuruhjaya.

4.0

Kekuatan Dan Kelemahan Program

Program Kepimpinan Manik Kayu yang pertama

bagi tahun ini telah berjaya

dilaksanakan dengan baik walaupun masih ada beberapa kekangan yang tidak dapat
dielakkan. Walaubagaimanapun, kekuatan dapat dilihat sepanjang kursus ini berjalan.
Antaranya ialah :
1. Sokongan dari peserta amat memberangkan, iaitu seramai 68 orang peserta
dari sekolah rendah dan sekolah menengah.
2. Pencerama terdiri daripada jurulatih yang bertauliah dan berpengalaman di
dalam bidang kepengakapan.
3. Bilik kursus yang selesa, mempunyai penghawa dingin dan injfrasrtuktur yang
baik untuk sesi pembentangan.
4. Kehadiran pasukan latihan dalam daerah (PLD) yang ramai, melancarkan
pengurusan dan perjalanan kursus.
Sepanjang mengikuti proram benchmarking ini, beberapa kelemahan yang timbul dan
diharapkan kelemahan ini dapat memberi kesedaran dan menigkatkan kecekapan
dalam menguruskan sesuatu program di masa hadapan. Antara kelemahannya :
1. Peruntukan masa yang diberikan adalah amat terhat. Pemahaman guru secara
maksimum belum tercapai.
2. Tiada bahan sokongan / soft copy di beri, hanya tayangan slaide dan
penerangan secara langsung melalui persembahan power point.
3. Sijil tidak dapat diberikan kerana tiada bekalan di Pejabat Pendidikan Daerah
dan akan dihantar ke sekolah peserta kursus.
5.0

Penambaihbaikkan

Penambaikkan yang diharapkan ialah:


1. Peserta di berikan jadual atau tenatif semasa ladap berlangung.
2. Peserta diberi "hand-out" agar pengisian ceramah dapat difahami dengan
lebih mudah.

5.2

Peluang

Adalah diharapkan program seperti ini akan dilaksanakan lagi kerana ia memberikan
input yang positif dalam meningkatkan kualiti profesionalisme seseorang guru melalui
kemahiran berpengakap. Anataranya ialah :

Meningkatkan

keberhasilan

murid

bagi

memenuhi

keperluan

falsafah

kebangsaan negara dari segi perkembangan JERIS.

Memperoleh pengalaman baharu melalui aplikasi pengetahuan dan kemahiran


yang terkini;

Meningkatkan prestasi dan produktiviti kerja yang

Membangunkan kompetensi, potensi, bakat dan kualiti diri setaraf guru di


negara berpencapaian tinggi dalam bidang pendidikan khususnya kemahiran
berpengakap.

Memenuhi kepuasan kendiri melalui peningkatan imej profesional dan kemajuan


kerjaya.

5.3

Rumusan

Kursus Kepimpinan Manikayu ialah kursus latihan pertama secara formal kepada
Pemimpin unit dan Bakal Pemimpin. Ia dijalankan selama lapan (8) jam dikendalikan
oleh Penolong Jurulatih dan Jurulatih. Kursus ini memberi penerangan, penjelasan
mengenai pengertian Apa Itu Kepengakapan., serta maklumat dan perkembangan
umum Pergerakan Pengakap. Kursus Pengenalan melayakan Pemimpin Unit
memperolehi Tauliah Sementara. Kursus ini adalah wajib bagi mengikuti kursus
seterusnya. Wahananya, dengan adanya kursus pengenalan ini ia dapat memberi
pendedahan awal kepada pemimpin-pemimpin pengakap di sekolah untuk mengetahui
bagaimana mengendalikan aktiviti dan pengurusan Persekutuan Pengakap Malaysia.

Disediakan Oleh :
..................................................
(A'LAWIAH BT ISMAIL)
PRA A, SEM 8 PPG AMBILAN JUN 2011

TENTATIF PROGRAM
KURSUS KEPIMPINAN MANIKAYU
(KURSUS PENGENALAN)

MASA

SIDAN

MINIT

TAJUK

G
08.00

30 MINIT

08.30
08.30

Pendaftaran Peserta / aklimat Kursus dan


Pengenalan Jurulatih

- 1

60 MINIT

Tujuan Dan Dasar Kepengakapan

09.30
09.30

REHAT

10.00
10.00

- 2

60 MINT

Persetiaan Dan Undang-undang Pengakap

- 3

60 MINT

Dasar Keagamaan

12.00 - 1. 4

60 MINT

Rekod Dan Dokument Kumpulan

30 MINT

REHAT/MAKAN TENGAH HARI/SOLAT

- 5

60 MINIT

Skim Latihan Kepimpinan

- 6

60 MINIT

Pakaian Seragam Pengakap

11.00
11.00
12.00

00
01.00
01.30
02.30
03.30
03.30
04.30