Anda di halaman 1dari 11

ILMU HAKEKAT USUL DIRI

ZULKARNAIN BANDJAR

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
by Zulkarnain Bandjar

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
Ber-awal Manusia itu ditajallikan dari Adam a.s dengan empat anasir yaitu :

Di
Waddi
Mani
Manikam

Dalam proses mentajalikan Jasad manusia yang menanggung Rahasia Allah s.w.t. semua-nya terkandung di
dalam kalimat :

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
Kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Adalah

: membicarakan

segala

aspek

kejadian JASAD manusia, kaitannya dengan ZATULHAQ.


Ber-awal

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM mengandung 20 Huruf termasuksatu huruf gaib yaitu

huruf ALIF yang ada pada awalBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, maka disini boleh-lah ditulis :

Hal ini membawa arti kepada sifat Dua Puluh-Nya Allah s.w.t.
PENJABARAN HURUF YANG ADA PADA KATA BISMILLAH

Huruf ALIF BATIN yang ada pada permulaanBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM itu


menyatakan Hakekat daripada Rahasia Allah yang ditajalikan dari Alam Gaibul Gaib.
Huruf BA pada BISMILLAH itu adalah hakekat dari Mani yang mengandungi Rahasia
Allah.
Huruf SYIN pada BISMILLAH itu adalah Hakekat Sperma pada mani yang mengandung
diri Rahasia Allah.
-

Huruf MIM pada BISMILLAH itu mengisyaratkan pada Afal Mani (sperma).

Huruf ALIF pada BISMILLAH itu adalah hakekat saluran Mani melalui batang kemaluan
lelaki.
-

Huruf LAM LAM pada BISMILLAH itu mengisyaratkan kepada bekas Mani.

Huruf HA pada BISMILLAH itu adalah hakekat kemaluan Perempuan.


Zulkarnain Bandjar

ILMU HAKEKAT USUL DIRI

ZULKARNAIN BANDJAR

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM (2)
by Zulkarnain Bandjar

20 SIFAT ALLAH DALAM KALIMAT BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ILMU HAKEKAT USUL DIRI

ZULKARNAIN BANDJAR

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM (3)
by Zulkarnain Bandjar

AWAS !! Jalan sangat Licin .


BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM (3)

Adapun Hakekat
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM itu adalahMakrifat-nya antara
kemaluan lelaki dan perempuan yang menjadi penyampai Rahasia Allah untuk ditanggung oleh
umat manusia..

Penyampai-an atau pemindahan diri Rahasia Allah ke Hakekat manusia itu dibuat melalui Proses
Persetubuhan (sex) antara lelaki dan perempuan..

Ber-awal Hakekat Titik pada huruf BA itu adalah Hakekat Ulat Mani (sperma) yang
mengandung Diri Rahasia Allah s.w.t dan huruf HA itu adalah Hakekat kemaluan perempuan
(Burit).

Adapun huruf ALIF yang ada pada permulaan BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMitu adalah letaknya
pada martabat ZAT semata mata yaitu pada LATAYAN,

Huruf BA itu adalah letaknya martabat SIFAT yaitu martabat LATAYAN AWAL atau dinamakan juga
martabat Noktah Awal,

Dan huruf SYIN itu adalah letaknya pada martabat ASMA yaitu pada martabatLATAYAN TANI atau
martabat Noktah Dua.

Sedangkan

huruf MIM itu

letaknya

pada

martabat AFFAL yaitu

pada martaba ALIFyaitu

martabat INSANUL KAMIL atau martabat Hakekat sebenar-nya MANUSIA..

Selanjutnya ALLAH adalah hakekat kandungan yaitu Diri Rahasia yang lengkap pada
martabat KAMIL
MULKAMIL maka
terkandung-lah
ia-nya
akan ZAT,
SIFAT,
ASMA dan AFFAL.

(ZATUL-HAQ, SIFATUL-HAQ, ASMAUL-HAQ DAN AFFALUL-HAQ)

Zulkarnain Bandjar

ILMU HAKEKAT USUL DIRI

ZULKARNAIN BANDJAR

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM (4)
by Zulkarnain Bandjar

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM (4)

Penjabaran tiap-tiap huruf :

Firman Allah dalam Al-Quran


Surah Thoha ayat 55

MINHA KHOLAQNAKUM WAFIHA NUIDUKUM WAFIHA NUKHRIJUKUM TAROTAN


UKHRO
MINHA KHOLAQNAKUM
: Dari HA kamu diciptakan,
WAFIHA NUIDUKUM
: dan dari HA ini kamu dimasukan.

WAFIHA NUKHRIJUKUM TAROTAN UKHRO


dikeluarkan.

dan dari HA ini juga kamu

Zulkarnain Bandjar

ILMU HAKEKAT USUL DIRI

ZULKARNAIN BANDJAR

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM (5)
by Zulkarnain Bandjar