Anda di halaman 1dari 3

SOAL-SOAL UTS FITOKIMIA

A. SOAL ESSAY

1. JELASKAN PERBEDAAN ABSORBSI DAN ADSORBSI?


2. JELASKAN DEFINISI DISTILASI, GAMBARKAN DAN JELASKAN?
3. JELASKAN DEFINISI KROMATOGRAFI MENURUT STAHL?
4. JELASKAN CARA MEMILIH TEKNIK PEMISAHAN?
5. GAMBARKAN BAGAN TUJUAN PEMISAHAN KIMIA TELAAH FITOKIMIA
STRUKTUR?
B. SOAL MULTIPEL CHOICE

1. PEREAKSI ALKALOID DIKATAKAN POSITIF BILA MEMAKAI


a. MAYER

c. FeCl3

b. BUSA

d. LB

2. PEREAKSI SAPONIN DIKATAKAN POSITIF BILA MEMAKAI


a. MAYER

c. FeCl3

b. BUSA

d. LB

3. PEREAKSI FLAVONOID DIKATAKAN POSITIF BILA MEMAKAI


a. Mg/Hcl

c. FeCl3

b. BUSA

d. LB

4. PEREAKSI TERPENOID DIKATAKAN POSITIF BILA MEMAKAI


a. Mg/Hcl

c. FeCl3

b. BUSA

d. LB

5. ALKALOID DENGAN PEREAKSI DRAGENDROFF BERWARNA


a. Jingga
b. Kuning

c. Merah
d. Biru

6. Manfaat Fitokimia adalah


a. berperan pada hasil pengujian khasiat
b. Keamanan sediaan
c. Pengembangan stabilitas sediaan

d. A+B+C benar
7. Kandungan senyawa/Alkaloid pada aloe vera adalah
a. Aloin

c. Glycirhycin

b. Curcumin

d.Sinamil aldehid

8. Kandungan senyawa/Alkaloid pada kayu manis adalah


a. Aloin

c. Glycirhycin

b. Curcumin

d.Sinamil aldehid

9. Kandungan senyawa/Alkaloid pada jahe adalah


a. Aloin
b. Zingeberin

c. Glycirhycin
d.Sinamil aldehid

10. Kandungan senyawa/Alkaloid pada rheum sp adalah


a. Aloin
b. Antrakunon

c. Glycirhycin
d.Sinamil aldehid

11. Kandungan senyawa/Alkaloid pada cinamomum sp adalah


a. Aloin

c. Glycirhycin

b. Curcumin

d.Sinamil aldehid

12. Kandungan senyawa/Alkaloid pada curcuma adalah


a. Aloin

c. Glycirhycin

b. Curcumin

d.Sinamil aldehid

13. Apa saja kajian aspek fitokimia pada simplisia dan ekstrakna adalah
a. Banyak/sudah dikenal masy sbg OT
b.

Mudah diperoleh dan dibudidayakan

c. Telah diketahui susunan kandungan kimia


dan analisanya

d. A+B+C benar
14. alkaloid dibedakan menjadi
a. Pirolidin

b.

Piperidin

c. Isoquinolin
d. A+B+C benar
15. Tiga struktur flavonoid yaitu :
a. 1,3-diarilpropana (flavonoid),
b.

1,2-diarilpropana (isoflavonoid),

c. 2,2-diarilpropana (neoflavonoid).
d. A+B+C benar