Anda di halaman 1dari 12

PROSEDUR OPERASI STANDARD

(STANDARD OPERATING PROCEDURES)- SOP

Definisi
Tujuan
Fungsi
Faedah

DEFINISI

suatu dokumen yang mengandungi arahanarahan spesifik untuk melaksanakan sesuatu


tugasan yang dibuat secara tersusun, selamat,
menepati piawaian yang ditetapkan dan juga
mengikut lunas undang-undang atau ketetapanketetapan am lainnya.

TUJUAN SOP

Agar petugas/pegawai sentiasa melaksanakan tugas


secara konsisten,selaras,seragam dan standard dalam
pasukan atau organisasi.
Agar mengetahui dengan jelas peranan dan
tanggungjawab dalam organisasi
Memahami dengan jelas tugas dan tanggung jawab
petugas/pegawai yang berkaitan.
Melindungi organisasi/pasukan dan petugas/pegawai
dari melakukan kesalahan atau tuntutan undangundang lainnya.
Untuk menghindari risiko keselamatan
,kegagalan/kesalahan, keraguan, pertindihan dan
tidak berkesan

FUNGSI SOP

Melaksanakan tugas dengan lancar


Sebagai dasar untuk dirujuk bila berlaku kesalahan.
Mengetahui dengan jelas matlamat dan objektif
yang hendak dicapai
Memastikan petugas/pegawai berdisiplin semasa
bekerja.
Sebagai rujukan dalam melaksanakan tugas rutin.

FAEDAH SOP

menjadi panduan kepada petugas, menjadi alat


komunikasi dan pengawasan dan menjadikan
pekerjaan diselesaikan secara konsisten
Para pegawai akan lebih yakin dalam bekerja dan
tahu apa yang harus dicapai dalam setiap
pekerjaan
digunakan sebagai salah satu alat latihan dan boleh
digunakan untuk mengukur prestasi pegawai.

CARA MENULIS SOP

NAMA AKTIVITI : (CTH: Kayak, Rakit


dll )

2. BUTIRAN
Tempat
Bilangan
Peserta
Masa
Sesi
Pengenalan
Sesi Aktiviti
Sesi Penilaian

Kawasan aktiviti Kem Solo


40 orang
8 jam
30 minit
7 jam
30 minit

2.BUTIRAN
Personal
Peralatan
Am

Ketua Jurulatih
Jurulatih
Poncho
lilin
Mancis
Tali rafia
Wisel
Sulfur

1 orang
4 orang

45 unit
50 batang
5 batang
5 meter
45 unit
5 kilogram

2. BUTIRAN
Peralatan Peserta

Baju lengan panjang, seluar panjang


dan topi (cap)
Berkasut dan berstokin
Alat tulis dan buku catatan
Ubatan peribadi

Peralatan
Jurulatih

Lampu picit
Walkie-talkie
Ground sheet
Wisel
Hella
Kotak Peti Kecemasan

3. OBJEKTIF

Senaraikan objektif yang hendak dicapai dengan


jelas

4. PERSEDIAAN AKTIVITI

a) Mengenalpasti kesesuaian lokasi dari


aspek keselamatan.
b) Isi borang pengeluaran alatan
c) Pemeriksaan alatan
d) Semak modul dan lakukan pindaan jika
perlu mengikut keadaan.
e) Menetapkan dan menandakan tempat
aktiviti.
f) Periksa laluan agar ia sentiasa selamat

PERLAKSANAAN
FASA

HURAIAN

1) SEBELUM
Mengumpul maklumat
kumpulan sasaran
yang akan menjalankan
aktiviti.

1.1.1 Kumpulan sasar sek men dan sek


ren mengikut bilangan.
a) jantina
b) kaum
c) umur

2) SEMASA

2.1 Ketua aktiviti akan mengagihkan


tugas dan taklimat kepada jurulatih.
Setiap jurulatih memantau 10 orang
peserta atau mengikut keperluan semasa

2. Pembahagian tugas
jurulatih dan Taklimat oleh
Ketua Aktiviti.
3) SELEPAS
Menamatkan aktiviti
selepas menerima arahan
dari ketua aktiviti

1- Menamatkan aktiviti apabila


ketua aktiviti meniupkan wisel
atau siren.
2- Peserta membersihkan alatan
dan kawasan selepas tamat
aktiviti.
3- Peserta akan membentangkan

CATATAN