Anda di halaman 1dari 5

Nama guru :

Sekolah

: S.K Taman Perdana 2

Tarikh

: 21 Oktober 2011

Tahap
Nama
murid
Tajuk

Hasil
pembelaja
ran
Objektif
pembelaja
ran

Pengetahu
an sedia
ada

Bahan

Kelas : 2 Permata
Hari : Selasa

Masa : 9.00 9.30 pagi

Low functioning
1) Nur Salihah bt Ishak
2) Dalila bt Mansor
3) Mohd Syafiq bin Azhar
2. Jahitan
2.1 Mengenal pasti alatan jahitan
2.1.1 Alatan jahitan

High functioning
1) Dayang Intan bt Hattan
2) Maniam a/l Rajagobal
3) Rahman bin Daud

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid


dapat:
1) Menyebut 3/5 jenis alat jahitan
2) Mengenal pasti 3/5 jenis alat jahitan

Di akhir pengajaran dan pembelajaran,


murid dapat:
1) Menyebut 5/6 jenis alat jahitan
2) Mengenal pasti 5/6 jenis alat jahitan
3) Menyuaipadan 3/6 gambar alat
jahitan dengan perkataan

1) Murid pernah melihat beberapa alatan


jahitan di rumah
2) Murid pernah melihat ibu mereka
menjahit

1) Murid pernah melihat beberapa alatan


jahitan di rumah
2) Murid pernah melihat ibu mereka
menjahit
3) Murid boleh mengeja perkataan 2
suku kata

bantu
belajar
Penerapan Tekun, bekerjasama, mendengar arahan, berhati- hati.
nilai
Unsur
terapi
Langkah
Isi pelajaran
Aktiviti P & P
Catatan
Set induksi - Meperkenalka
1) Guru masuk ke kelas dengan memakai pakaian
n tajuk
yang koyak.
2) Murid memerhatikan pakaian guru.
3) Guru bertanya apakah kekurangan pada pakaian
tersebut.
4) Murid menjawab bahawa pakaian guru telah
koyak.
5) Guru meransang murid dengan bertanya
bagaimana mahu menjahit pakaian yang koyak
ini?dengan menggunakan apakah?
6) Guru menerangkan bahawa pelajaran hari ini
berkaitan dengan mengenal alat jahitan.
Langkah 1

Kumpulan low functioning:


Memperkenalk
an alatan
jahitan

Kumpulan high functioning:

Langkah 2

Aktiviti
permainan

Kumpulan low functioning:

Kumpulan high functioning:

Langkah 3

Penilaian

Kumpulan low functioning:

Kumpulan high functioning:

Penutup

Merumus isi
pelajaran

1) Guru bersoal jawab dengan murid tentang


apakah jenis alatan yang dipelajari hari ini?
2) Murid menjawab:
- Jarum
- Benang
- Gunting
- Penetas
- Kapur
- Pita

3) Guru dan murid bersama- sama menyebut


semula alatan jahitan yang telah dipelajari
sambil menunjukkan alatan sebenar.

Anda mungkin juga menyukai