Anda di halaman 1dari 20

PROGRAM PERSEDIAAN UNIVERSITI SMK KAPIT, 96800 KAPIT, SARAWAK RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Nama Pensyarah

Hari ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

DOUGLAS SUJI
Tarikh MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV Masa

JAN FEB MAC APR Semester II

0650 0725 0800 0835 0910 0930 1005 1040

1040 1115 1150 1225 1315 1350 1425 1500

Kelas

Semester Program

Semester I Pengajian Am

Semester III

Subjek
Pengajian Am Kertas 1 Pengajian Am Kertas 2

Tajuk

A Kenegaraan
1. Konsep Negara 2. Sistem Kerajaan: Kesatuan, Konfederasi dan Persekutuan 3. Bentuk Negara: Monarki, Republik, Demokrasi dan Autokrasi 4. Pengasingan Kuasa: Pentadbiran, Perundangan dan Kehakiman 5. Perlembagaan : Persekutuan dan Negeri

Objektif
Menyenaraikan ciri-ciri negara Menyenaraikan Sistem Kerajaan di dunia Menyatakan perbezaan bentuk negara Menyatakan konsep Pengasingan Kuasa Mengenalpasti sistem Pengasingan Kuaasa Memberikan fakta penting dalam Perlembagaan. Menyenaraikan Peruntukan utama Perlembagaan Persekutuan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran


Kuliah Tutorial Penerangan Maklumat Pembentangan Kertas Kerja Perbincangan Kumpulan Penulisan / Esei / Membuat Tugasan Sumbangsaran Latihan Bertulis Demonstrasi Gerak Gempur/ Latih Tubi Forum Lain-lain (Sila nyatakan) :

Penerapan Kemahiran
Intepretasi Data Mengulas Isu Menghurai Fakta KBKK Kecerdasan Pelbagai Membuat Rujukan Memberikan Pendapat Lain-lain (Sila nyatakan) :

BBM
Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara Salinan Soalan STPM Soalan Percubaan Negeri/ daerah lain Keratan Akhbar / Majalah /Jurnal / Ensaiklopedia Powerpoint / Flash Nota Internet Lain-lain:

Impak
Objektif P&P tercapai Pelajar memberi tumpuan sepenuhnya Pelajar tidak bersedia Perlu Kelas Lanjutan Kelas ditangguhkan Peperiksaan / Ujian Lain-lain:

Aktiviti Pengukuhan

Tandatangan Pensyarah:

PROGRAM PERSEDIAAN UNIVERSITI SMK KAPIT, 96800 KAPIT, SARAWAK RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Nama Pensyarah
Hari ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

DOUGLAS SUJI
Tarikh MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV Masa

JAN FEB MAC APR Semester II

0650 0725 0800 0835 0910 0930 1005 1040

1040 1115 1150 1225 1315 1350 1425 1500

Kelas

Semester Program

Semester I Pengajian Am

Semester III

Subjek
Pengajian Am Kertas 1 Pengajian Am Kertas 2

Tajuk

A Kenegaraan
1. Perlembagaan : Persekutuan dan Negeri 2. Peruntukan Utama : Kewarganegaraan, Hak Asasi, Sistem Pemerintahan 3. Sistem Pentadbiran Malaysia: Kerajaan Persekutuan-Bidang Kuasa Senarai Persekutuan, Negeri dan Bersama 4. Sistem Kerajaan Persekutuan Yang di-Pertuan Agong Majlis Raja-Raja (MRR) Badan Legislatif, Eksekutif, Kehakiman Suruhanjaya Ketua Audit Negara

Objektif
Membezakan Perlembagaan Persekutuan dengan Perlembagaan Negeri Menyatakan peruntukan utama Perlembagaan Persekutuan. Mengenalpasti bidang kuasa pentadbiran Mengenalpasti heirarki sistem Kerajaan Persekutuan Mengenalpasti kuasa dan tugas YDPA Menyenaraikan tugas MRR Membezakan tugas 3 badan utama. Menyatakan fungsi dan tugas Suruhanjaya dan Ketua Audit Negara

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran


Kuliah Tutorial Penerangan Maklumat Pembentangan Kertas Kerja Perbincangan Kumpulan Penulisan / Esei / Membuat Tugasan Sumbangsaran Latihan Bertulis Demonstrasi Gerak Gempur/ Latih Tubi Forum Lain-lain (Sila nyatakan) :

Penerapan Kemahiran
Intepretasi Data Mengulas Isu Menghurai Fakta KBKK Kecerdasan Pelbagai Membuat Rujukan Memberikan Pendapat Lain-lain (Sila nyatakan) :

BBM
Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara Salinan Soalan STPM Soalan Percubaan Negeri/ daerah lain Keratan Akhbar / Majalah /Jurnal / Ensaiklopedia Powerpoint / Flash Nota Internet Lain-lain:

Impak
Objektif P&P tercapai Pelajar memberi tumpuan sepenuhnya Pelajar tidak bersedia Perlu Kelas Lanjutan Kelas ditangguhkan Peperiksaan / Ujian Lain-lain:

Aktiviti Pengukuhan

Tandatangan Pensyarah:

PROGRAM PERSEDIAAN UNIVERSITI SMK KAPIT, 96800 KAPIT, SARAWAK RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Nama Pensyarah
Hari ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

DOUGLAS SUJI
Tarikh MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV Masa

JAN FEB MAC APR Semester II

0650 0725 0800 0835 0910 0930 1005 1040

1040 1115 1150 1225 1315 1350 1425 1500

Kelas

Semester Program

Semester I Pengajian Am

Semester III

Subjek
Pengajian Am Kertas 1 Pengajian Am Kertas 2

Tajuk

A Kenegaraan
1. Struktur Kerajaan Persekutuan Yang di-Pertuan Agong Majlis Raja-Raja Kabinet Kementerian Agensi Awam/Pusat Majlis ditubuh di bawah Perlembagaan/Kerajaan 2. Sumber kewangan Kerajaan Persekutuan

Objektif
Mengenalpasti kuasa dan tugas YDPA Menyenaraikan tugas MRR Menyenaraikan peranan Kabinet Menyenaraikan tugas kementerian, jabatan,perbadanan awam Mengenalpasti peranan Agensi Pusat Menyatakan fungsi majlis ditubuh dibawah Perlembagan/Kerajaan Menyenaraikan sumber kewangan Kerajaan Persekutuan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran


Kuliah Tutorial Penerangan Maklumat Pembentangan Kertas Kerja Perbincangan Kumpulan Penulisan / Esei / Membuat Tugasan Sumbangsaran Latihan Bertulis Demonstrasi Gerak Gempur/ Latih Tubi Forum Lain-lain (Sila nyatakan) :

Penerapan Kemahiran
Intepretasi Data Mengulas Isu Menghurai Fakta KBKK Kecerdasan Pelbagai Membuat Rujukan Memberikan Pendapat Lain-lain (Sila nyatakan) :

BBM
Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara Salinan Soalan STPM Soalan Percubaan Negeri/ daerah lain Keratan Akhbar / Majalah /Jurnal / Ensaiklopedia Powerpoint / Flash Nota Internet Lain-lain:

Impak
Objektif P&P tercapai Pelajar memberi tumpuan sepenuhnya Pelajar tidak bersedia Perlu Kelas Lanjutan Kelas ditangguhkan Peperiksaan / Ujian Lain-lain:

Aktiviti Pengukuhan

Tandatangan Pensyarah:

PROGRAM PERSEDIAAN UNIVERSITI SMK KAPIT, 96800 KAPIT, SARAWAK RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Nama Pensyarah
Hari ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

DOUGLAS SUJI
Tarikh MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV Masa

JAN FEB MAC APR Semester II

0650 0725 0800 0835 0910 0930 1005 1040

1040 1115 1150 1225 1315 1350 1425 1500

Kelas

Semester Program

Semester I Pengajian Am

Semester III

Subjek
Pengajian Am Kertas 1 Pengajian Am Kertas 2

Tajuk

A Kenegaraan
1. Kerajaan Negeri Bidang Kuasa Senarai Negeri dan Senarai Bersama 2. Sistem Kerajaan Negeri Sultan / Yang Dipertua Negeri Dewan Undangan Negeri Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMK) Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri

Objektif
Menyenaraikan bidang kuasa Kerajaan Negeri Menyenaraikan bidang kuasa Sultan / Yang Dipertua Negeri Mengenalpasti peranan Dewan Undangan Negeri Mengenalpasti tugas MMK Mengenalpasti tugas dan fungsi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran


Kuliah Tutorial Penerangan Maklumat Pembentangan Kertas Kerja Perbincangan Kumpulan Penulisan / Esei / Membuat Tugasan Sumbangsaran Latihan Bertulis Demonstrasi Gerak Gempur/ Latih Tubi Forum Lain-lain (Sila nyatakan) :

Penerapan Kemahiran
Intepretasi Data Mengulas Isu Menghurai Fakta KBKK Kecerdasan Pelbagai Membuat Rujukan Memberikan Pendapat Lain-lain (Sila nyatakan) :

BBM
Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara Salinan Soalan STPM Soalan Percubaan Negeri/ daerah lain Keratan Akhbar / Majalah /Jurnal / Ensaiklopedia Powerpoint / Flash Nota Internet Lain-lain:

Impak
Objektif P&P tercapai Pelajar memberi tumpuan sepenuhnya Pelajar tidak bersedia Perlu Kelas Lanjutan Kelas ditangguhkan Peperiksaan / Ujian Lain-lain:

Aktiviti Pengukuhan

Tandatangan Pensyarah:

PROGRAM PERSEDIAAN UNIVERSITI SMK KAPIT, 96800 KAPIT, SARAWAK RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Nama Pensyarah
Hari ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

DOUGLAS SUJI
Tarikh MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV Masa

JAN FEB MAC APR Semester II

0650 0725 0800 0835 0910 0930 1005 1040

1040 1115 1150 1225 1315 1350 1425 1500

Kelas

Semester Program

Semester I Pengajian Am

Semester III

Subjek
Pengajian Am Kertas 1 Pengajian Am Kertas 2

Tajuk

A Kenegaraan
1. Struktur Kerajaan Negeri Sultan / Yang Dipertua Negeri Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Jabatan, Agensi Awam, Perbadanan Awam Suruhanjaya Negeri 2. Sumber Kewangan Kerajaan Negeri

Objektif
Menyenaraikan bidang kuasa Sultan / Yang Dipertua Negeri Mengenalpasti peranan Dewan Undangan Negeri Mengenalpasti tugas MMK Menyatakan tugas Jabatan, Agensi Awam , Perbadanan Awam Negeri Mengenalpasti tugas dan fungsi Suruhanjaya Negeri Menyenaraikan sumber kewangan Kerajaan Negeri

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran


Kuliah Tutorial Penerangan Maklumat Pembentangan Kertas Kerja Perbincangan Kumpulan Penulisan / Esei / Membuat Tugasan Sumbangsaran Latihan Bertulis Demonstrasi Gerak Gempur/ Latih Tubi Forum Lain-lain (Sila nyatakan) :

Penerapan Kemahiran
Intepretasi Data Mengulas Isu Menghurai Fakta KBKK Kecerdasan Pelbagai Membuat Rujukan Memberikan Pendapat Lain-lain (Sila nyatakan) :

BBM
Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara Salinan Soalan STPM Soalan Percubaan Negeri/ daerah lain Keratan Akhbar / Majalah /Jurnal / Ensaiklopedia Powerpoint / Flash Nota Internet Lain-lain:

Impak
Objektif P&P tercapai Pelajar memberi tumpuan sepenuhnya Pelajar tidak bersedia Perlu Kelas Lanjutan Kelas ditangguhkan Peperiksaan / Ujian Lain-lain:

Aktiviti Pengukuhan

Tandatangan Pensyarah:

PROGRAM PERSEDIAAN UNIVERSITI SMK KAPIT, 96800 KAPIT, SARAWAK RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Nama Pensyarah
Hari ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

DOUGLAS SUJI
Tarikh MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV Masa

JAN FEB MAC APR Semester II

0650 0725 0800 0835 0910 0930 1005 1040

1040 1115 1150 1225 1315 1350 1425 1500

Kelas

Semester Program

Semester I Pengajian Am

Semester III

Subjek
Pengajian Am Kertas 1 Pengajian Am Kertas 2

Tajuk

A Kenegaraan
1. Pihak Berkuasa Tempatan Bidang Kuasa Jenis Pihak Berkuasa Tempatan Sumber Kewangan PBT 2. Penyelarasan Pentadbiran dan Kewangan Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Negeri dengan Negeri Kementerian dengan Kementerian 3. Jabatan Pembangunan Persekutuan

Objektif
Menyenaraikan bidang kuasa PBT Menyatakan jenis PBT Mengenalpasti sumber kewangan PBT Mengenalpasti badan badan penyelaras antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Menyatakan badan penyelaras antara negeri Menyenaraikan peranan badan penyelaras Menyenaraikan peranan Jabatan Pembangunan Persekutuan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran


Kuliah Tutorial Penerangan Maklumat Pembentangan Kertas Kerja Perbincangan Kumpulan Penulisan / Esei / Membuat Tugasan Sumbangsaran Latihan Bertulis Demonstrasi Gerak Gempur/ Latih Tubi Forum Lain-lain (Sila nyatakan) :

Penerapan Kemahiran
Intepretasi Data Mengulas Isu Menghurai Fakta KBKK Kecerdasan Pelbagai Membuat Rujukan Memberikan Pendapat Lain-lain (Sila nyatakan) :

BBM
Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara Salinan Soalan STPM Soalan Percubaan Negeri/ daerah lain Keratan Akhbar / Majalah /Jurnal / Ensaiklopedia Powerpoint / Flash Nota Internet Lain-lain:

Impak
Objektif P&P tercapai Pelajar memberi tumpuan sepenuhnya Pelajar tidak bersedia Perlu Kelas Lanjutan Kelas ditangguhkan Peperiksaan / Ujian Lain-lain:

Aktiviti Pengukuhan

Tandatangan Pensyarah:

PROGRAM PERSEDIAAN UNIVERSITI SMK KAPIT, 96800 KAPIT, SARAWAK RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Nama Pensyarah
Hari ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

DOUGLAS SUJI
Tarikh MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV Masa

JAN FEB MAC APR Semester II

0650 0725 0800 0835 0910 0930 1005 1040

1040 1115 1150 1225 1315 1350 1425 1500

Kelas

Semester Program

Semester I Pengajian Am

Semester III

Subjek
Pengajian Am Kertas 1 Pengajian Am Kertas 2

Tajuk

A Kenegaraan
1. Sistem Perundangan Malaysia a) Perkembangan Undang-Undang Malaysia b) Undang-Undang Bertulis c) Undang Undang Tidak Bertulis d) Badan Perundangan Persekutuan Komponen Parlimen Fungsi Parlimen Pentadbiran Parlimen Dewan Rakyat & Dewan Negara

Objektif
Menyatakan perkembangan sistem perundangan negera. Membezakan Undang-Undang Bertulis dan Tidak Bertulis Menyenaraikan komponen Parlimen Menyenaraikan fungsi Parlimen. Mengenalpasti Bidang kuasa Dewan Rakyat dan Dewan Negara

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran


Kuliah Tutorial Penerangan Maklumat Pembentangan Kertas Kerja Perbincangan Kumpulan Penulisan / Esei / Membuat Tugasan Sumbangsaran Latihan Bertulis Demonstrasi Gerak Gempur/ Latih Tubi Forum Lain-lain (Sila nyatakan) :

Penerapan Kemahiran
Intepretasi Data Mengulas Isu Menghurai Fakta KBKK Kecerdasan Pelbagai Membuat Rujukan Memberikan Pendapat Lain-lain (Sila nyatakan) :

BBM
Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara Salinan Soalan STPM Soalan Percubaan Negeri/ daerah lain Keratan Akhbar / Majalah /Jurnal / Ensaiklopedia Powerpoint / Flash Nota Internet Lain-lain:

Impak
Objektif P&P tercapai Pelajar memberi tumpuan sepenuhnya Pelajar tidak bersedia Perlu Kelas Lanjutan Kelas ditangguhkan Peperiksaan / Ujian Lain-lain:

Aktiviti Pengukuhan

Tandatangan Pensyarah:

PROGRAM PERSEDIAAN UNIVERSITI SMK KAPIT, 96800 KAPIT, SARAWAK RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Nama Pensyarah
Hari ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

DOUGLAS SUJI
Tarikh MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV Masa

JAN FEB MAC APR Semester II

0650 0725 0800 0835 0910 0930 1005 1040

1040 1115 1150 1225 1315 1350 1425 1500

Kelas

Semester Program

Semester I Pengajian Am

Semester III

Subjek
Pengajian Am Kertas 1 Pengajian Am Kertas 2

Tajuk

A Kenegaraan
1. Sistem Perundangan Negeri a) Badan Perundangan Negeri Komponen Dewan Undangan Negeri Fungsi Dewan Undangan Negeri Keahlian DUN 2. Pindaan Perlembagaan Jenis jenis pindaan Perlembagaan 3. Pilihanraya Peranan dan Bidang Kuasa Suruhanjaya Pilihanraya (SPR) Perjalanan dan Prosedur Pilihanraya

Objektif
Menyenaraikan komponen Dewan Undangan Negeri Menyenaraikan fungsi DUN Mengenalpasti syarat keahlian DUN Menyenaraikan jenis pindaan Perlembagaan Menyenaraikan bidang kuasa SPR

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran


Kuliah Tutorial Penerangan Maklumat Pembentangan Kertas Kerja Perbincangan Kumpulan Penulisan / Esei / Membuat Tugasan Sumbangsaran Latihan Bertulis Demonstrasi Gerak Gempur/ Latih Tubi Forum Lain-lain (Sila nyatakan) :

Penerapan Kemahiran
Intepretasi Data Mengulas Isu Menghurai Fakta KBKK Kecerdasan Pelbagai Membuat Rujukan Memberikan Pendapat Lain-lain (Sila nyatakan) :

BBM
Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara Salinan Soalan STPM Soalan Percubaan Negeri/ daerah lain Keratan Akhbar / Majalah /Jurnal / Ensaiklopedia Powerpoint / Flash Nota Internet Lain-lain:

Impak
Objektif P&P tercapai Pelajar memberi tumpuan sepenuhnya Pelajar tidak bersedia Perlu Kelas Lanjutan Kelas ditangguhkan Peperiksaan / Ujian Lain-lain:

Aktiviti Pengukuhan

Tandatangan Pensyarah:

PROGRAM PERSEDIAAN UNIVERSITI SMK KAPIT, 96800 KAPIT, SARAWAK RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Nama Pensyarah
Hari ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

DOUGLAS SUJI
Tarikh MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV Masa

JAN FEB MAC APR Semester II

0650 0725 0800 0835 0910 0930 1005 1040

1040 1115 1150 1225 1315 1350 1425 1500

Kelas

Semester Program

Semester I Pengajian Am

Semester III

Subjek
Pengajian Am Kertas 1 Pengajian Am Kertas 2

Tajuk

A Kenegaraan
1. Sistem Kehakiman Malaysia a) Fungsi Kehakiman b) Sistem Pentadbiran Kehakiman c) Jenis Mahkamah d) Struktur Mahkamah Awam e) Mahkamah Khas

Objektif
Menyenaraikan fungsi badan kehakiman Mengenalpasti sistem pentadbiran kehakiman Menyenaraikan jenis mahkamah di Malaysia Membezakan jenis Mahkamah Awam Menyatakan bidang kuasa Mahkamah Khas

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran


Kuliah Tutorial Penerangan Maklumat Pembentangan Kertas Kerja Perbincangan Kumpulan Penulisan / Esei / Membuat Tugasan Sumbangsaran Latihan Bertulis Demonstrasi Gerak Gempur/ Latih Tubi Forum Lain-lain (Sila nyatakan) :

Penerapan Kemahiran
Intepretasi Data Mengulas Isu Menghurai Fakta KBKK Kecerdasan Pelbagai Membuat Rujukan Memberikan Pendapat Lain-lain (Sila nyatakan) :

BBM
Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara Salinan Soalan STPM Soalan Percubaan Negeri/ daerah lain Keratan Akhbar / Majalah /Jurnal / Ensaiklopedia Powerpoint / Flash Nota Internet Lain-lain:

Impak
Objektif P&P tercapai Pelajar memberi tumpuan sepenuhnya Pelajar tidak bersedia Perlu Kelas Lanjutan Kelas ditangguhkan Peperiksaan / Ujian Lain-lain:

Aktiviti Pengukuhan

Tandatangan Pensyarah:

PROGRAM PERSEDIAAN UNIVERSITI SMK KAPIT, 96800 KAPIT, SARAWAK RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Nama Pensyarah
Hari ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

DOUGLAS SUJI
Tarikh MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV Masa

JAN FEB MAC APR Semester II

0650 0725 0800 0835 0910 0930 1005 1040

1040 1115 1150 1225 1315 1350 1425 1500

Kelas

Semester Program

Semester I Pengajian Am

Semester III

Subjek
Pengajian Am Kertas 1 Pengajian Am Kertas 2

Tajuk

A Kenegaraan
1. Sistem Kehakiman Malaysia a) Mahkamah Syariah b) Mahkamah-mahkamah khas c) Badan Pengadilan Lain d) Atur Cara (Prosiding) Mahkamah e) Perkhidmatan Perundangan f) Lembaga Pengampunan

Objektif
Menyenaraikan Struktur dan Bidang kuasa Mahkamah Syariah Menyenaraikan bidang kuasa Mahkamah khas Menyenaraikan Badan Pengadilan Lain di Malaysia Mengenalpasti jenis perkhidmatan perundangan dan Lembaga Pengampunan.

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran


Kuliah Tutorial Penerangan Maklumat Pembentangan Kertas Kerja Perbincangan Kumpulan Penulisan / Esei / Membuat Tugasan Sumbangsaran Latihan Bertulis Demonstrasi Gerak Gempur/ Latih Tubi Forum Lain-lain (Sila nyatakan) :

Penerapan Kemahiran
Intepretasi Data Mengulas Isu Menghurai Fakta KBKK Kecerdasan Pelbagai Membuat Rujukan Memberikan Pendapat Lain-lain (Sila nyatakan) :

BBM
Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara Salinan Soalan STPM Soalan Percubaan Negeri/ daerah lain Keratan Akhbar / Majalah /Jurnal / Ensaiklopedia Powerpoint / Flash Nota Internet Lain-lain:

Impak
Objektif P&P tercapai Pelajar memberi tumpuan sepenuhnya Pelajar tidak bersedia Perlu Kelas Lanjutan Kelas ditangguhkan Peperiksaan / Ujian Lain-lain:

Aktiviti Pengukuhan

Tandatangan Pensyarah:

PROGRAM PERSEDIAAN UNIVERSITI SMK KAPIT, 96800 KAPIT, SARAWAK RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Nama Pensyarah
Hari ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

DOUGLAS SUJI
Tarikh MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV Masa

JAN FEB MAC APR Semester II

0650 0725 0800 0835 0910 0930 1005 1040

1040 1115 1150 1225 1315 1350 1425 1500

Kelas

Semester Program

Semester I Pengajian Am

Semester III

Subjek
Pengajian Am Kertas 1 Pengajian Am Kertas 2

Tajuk

A Kenegaraan
1. Dasar Dalam Negara a) Dasar Ekonomi Pra Dasar Ekonomi Baru Dasar Ekonomi Baru Dasar Pembangunan Nasional Dasar Wawasan Negara Dasar Pertanian Negara Dasar Perindustrian Negara Dasar Persyarikatan Dasar Penswastaan Dasar Peningkatan Pengeluaran Negara Lain-lain dasar

Objektif
Menyenaraikan jenis Dasar Dalam Negara berkaitan ekonomi Mengenalpasti objektif setiap dasar digubal.

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran


Kuliah Tutorial Penerangan Maklumat Pembentangan Kertas Kerja Perbincangan Kumpulan Penulisan / Esei / Membuat Tugasan Sumbangsaran Latihan Bertulis Demonstrasi Gerak Gempur/ Latih Tubi Forum Lain-lain (Sila nyatakan) :

Penerapan Kemahiran
Intepretasi Data Mengulas Isu Menghurai Fakta KBKK Kecerdasan Pelbagai Membuat Rujukan Memberikan Pendapat Lain-lain (Sila nyatakan) :

BBM
Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara Salinan Soalan STPM Soalan Percubaan Negeri/ daerah lain Keratan Akhbar / Majalah /Jurnal / Ensaiklopedia Powerpoint / Flash Nota Internet Lain-lain:

Impak
Objektif P&P tercapai Pelajar memberi tumpuan sepenuhnya Pelajar tidak bersedia Perlu Kelas Lanjutan Kelas ditangguhkan Peperiksaan / Ujian Lain-lain:

Aktiviti Pengukuhan

Tandatangan Pensyarah:

PROGRAM PERSEDIAAN UNIVERSITI SMK KAPIT, 96800 KAPIT, SARAWAK RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Nama Pensyarah
Hari ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

DOUGLAS SUJI
Tarikh MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV Masa

JAN FEB MAC APR Semester II

0650 0725 0800 0835 0910 0930 1005 1040

1040 1115 1150 1225 1315 1350 1425 1500

Kelas

Semester Program

Semester I Pengajian Am

Semester III

Subjek
Pengajian Am Kertas 1 Pengajian Am Kertas 2

Tajuk

A Kenegaraan
1. Dasar Dalam Negara a) Dasar Sosial dan Pentadbiran Dasar Pendidikan Negara Dasar Kebudayaan Kebangsaan Dasar Kependudukan Negara Dasar Pandang ke Timur Dasar penerapan Nilai-Nilai Islam Pelan Integrasi Nasional Dasar Sosial Negara Dasar Bioteknologi

Objektif
Menyenaraikan jenis Dasar Dalam Negara berkaitan sosial dan pentadbiran Mengenalpasti objektif setiap dasar digubal.

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran


Kuliah Tutorial Penerangan Maklumat Pembentangan Kertas Kerja Perbincangan Kumpulan Penulisan / Esei / Membuat Tugasan Sumbangsaran Latihan Bertulis Demonstrasi Gerak Gempur/ Latih Tubi Forum Lain-lain (Sila nyatakan) :

Penerapan Kemahiran
Intepretasi Data Mengulas Isu Menghurai Fakta KBKK Kecerdasan Pelbagai Membuat Rujukan Memberikan Pendapat Lain-lain (Sila nyatakan) :

BBM
Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara Salinan Soalan STPM Soalan Percubaan Negeri/ daerah lain Keratan Akhbar / Majalah /Jurnal / Ensaiklopedia Powerpoint / Flash Nota Internet Lain-lain:

Impak
Objektif P&P tercapai Pelajar memberi tumpuan sepenuhnya Pelajar tidak bersedia Perlu Kelas Lanjutan Kelas ditangguhkan Peperiksaan / Ujian Lain-lain:

Aktiviti Pengukuhan

Tandatangan Pensyarah:

PROGRAM PERSEDIAAN UNIVERSITI SMK KAPIT, 96800 KAPIT, SARAWAK RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Nama Pensyarah
Hari ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

DOUGLAS SUJI
Tarikh MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV Masa

JAN FEB MAC APR Semester II

0650 0725 0800 0835 0910 0930 1005 1040

1040 1115 1150 1225 1315 1350 1425 1500

Kelas

Semester Program

Semester I Pengajian Am

Semester III

Subjek
Pengajian Am Kertas 1 Pengajian Am Kertas 2

Tajuk

A Kenegaraan
1. Dasar Luar Negara a) Faktor Penentu Dasar Luar b) Perkembangan Dasar Luar 5 Kepimpinan c) Malaysia dan Negara Serantau (ASEAN) Kerjasama Politik, Ekonomi dan Sosial Cabaran dalam ASEAN

Objektif
Menyenaraikan faktor penentu dasar luar negara Mengenalpasti perkembangan dasar luar. Menyenaraikan matlamat kerjasama Malaysia dalam ASEAN

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran


Kuliah Tutorial Penerangan Maklumat Pembentangan Kertas Kerja Perbincangan Kumpulan Penulisan / Esei / Membuat Tugasan Sumbangsaran Latihan Bertulis Demonstrasi Gerak Gempur/ Latih Tubi Forum Lain-lain (Sila nyatakan) :

Penerapan Kemahiran
Intepretasi Data Mengulas Isu Menghurai Fakta KBKK Kecerdasan Pelbagai Membuat Rujukan Memberikan Pendapat Lain-lain (Sila nyatakan) :

BBM
Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara Salinan Soalan STPM Soalan Percubaan Negeri/ daerah lain Keratan Akhbar / Majalah /Jurnal / Ensaiklopedia Powerpoint / Flash Nota Internet Lain-lain:

Impak
Objektif P&P tercapai Pelajar memberi tumpuan sepenuhnya Pelajar tidak bersedia Perlu Kelas Lanjutan Kelas ditangguhkan Peperiksaan / Ujian Lain-lain:

Aktiviti Pengukuhan

Tandatangan Pensyarah:

PROGRAM PERSEDIAAN UNIVERSITI SMK KAPIT, 96800 KAPIT, SARAWAK RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Nama Pensyarah
Hari ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

DOUGLAS SUJI
Tarikh MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV Masa

JAN FEB MAC APR Semester II

0650 0725 0800 0835 0910 0930 1005 1040

1040 1115 1150 1225 1315 1350 1425 1500

Kelas

Semester Program

Semester I Pengajian Am

Semester III

Subjek
Pengajian Am Kertas 1 Pengajian Am Kertas 2

Tajuk

A Kenegaraan
1. Dasar Luar Negara a) Malaysia dan Badan Antarabangsa Pertubuhan Bangsa Bangsa Bersatu Komanwell Kerjasama Selatan-Selatan Pergerakan Negara-Negara Berkecuali Pertubuhan Negara-Negara Islam

Objektif
Menyenaraikan pertubuhan yang dianggotai Malaysia di peringkat antarabangsa Menyenaraikan matlamat kerjasama Malaysia di peringkat antarabangsa. Mengenalpasti sumbangan Malaysia di peringkat antarabangsa

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran


Kuliah Tutorial Penerangan Maklumat Pembentangan Kertas Kerja Perbincangan Kumpulan Penulisan / Esei / Membuat Tugasan Sumbangsaran Latihan Bertulis Demonstrasi Gerak Gempur/ Latih Tubi Forum Lain-lain (Sila nyatakan) :

Penerapan Kemahiran
Intepretasi Data Mengulas Isu Menghurai Fakta KBKK Kecerdasan Pelbagai Membuat Rujukan Memberikan Pendapat Lain-lain (Sila nyatakan) :

BBM
Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara Salinan Soalan STPM Soalan Percubaan Negeri/ daerah lain Keratan Akhbar / Majalah /Jurnal / Ensaiklopedia Powerpoint / Flash Nota Internet Lain-lain:

Impak
Objektif P&P tercapai Pelajar memberi tumpuan sepenuhnya Pelajar tidak bersedia Perlu Kelas Lanjutan Kelas ditangguhkan Peperiksaan / Ujian Lain-lain:

Aktiviti Pengukuhan

Tandatangan Pensyarah:

PROGRAM PERSEDIAAN UNIVERSITI SMK KAPIT, 96800 KAPIT, SARAWAK RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Nama Pensyarah
Hari ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

DOUGLAS SUJI
Tarikh MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV Masa

JAN FEB MAC APR Semester II

0650 0725 0800 0835 0910 0930 1005 1040

1040 1115 1150 1225 1315 1350 1425 1500

Kelas

Semester Program

Semester I Pengajian Am

Semester III

Subjek
Pengajian Am Kertas 1 Pengajian Am Kertas 2

Tajuk

A Kenegaraan
1. Isu Semasa a) Perkembangan dalam dan luar negara meliputi aspek Politik Ekonomi Sosial

Objektif
Menyenaraikan isu-isu dalam dan luar negara terkini.

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran


Kuliah Tutorial Penerangan Maklumat Pembentangan Kertas Kerja Perbincangan Kumpulan Penulisan / Esei / Membuat Tugasan Sumbangsaran Latihan Bertulis Demonstrasi Gerak Gempur/ Latih Tubi Forum Lain-lain (Sila nyatakan) :

Penerapan Kemahiran
Intepretasi Data Mengulas Isu Menghurai Fakta KBKK Kecerdasan Pelbagai Membuat Rujukan Memberikan Pendapat Lain-lain (Sila nyatakan) :

BBM
Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara Salinan Soalan STPM Soalan Percubaan Negeri/ daerah lain Keratan Akhbar / Majalah /Jurnal / Ensaiklopedia Powerpoint / Flash Nota Internet Lain-lain:

Impak
Objektif P&P tercapai Pelajar memberi tumpuan sepenuhnya Pelajar tidak bersedia Perlu Kelas Lanjutan Kelas ditangguhkan Peperiksaan / Ujian Lain-lain:

Aktiviti Pengukuhan

Tandatangan Pensyarah:

PROGRAM PERSEDIAAN UNIVERSITI SMK KAPIT, 96800 KAPIT, SARAWAK RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Nama Pensyarah
Hari ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

DOUGLAS SUJI
Tarikh MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV Masa

JAN FEB MAC APR Semester II

0650 0725 0800 0835 0910 0930 1005 1040

1040 1115 1150 1225 1315 1350 1425 1500

Kelas

Semester Program

Semester I Pengajian Am

Semester III

Subjek
Pengajian Am Kertas 1 Pengajian Am Kertas 2

Tajuk

A Kenegaraan
1. Ulangkaji / Gerak Gempur / Latih Tubi a) Kenegaraan Malaysia b) Perlembagaan Malaysia c) Badan Eksekutif d) Badan Perundangan e) Badan Kehakiman f) Dasar Dalam Negara g) Dasar Luar Negara h) Isu-isu Semasa i) Penyelesaian masalah

Objektif
Membuat analisa soalan dengan teknik yang betul. Membuat pemilihan jawapan dengan teknik yang betul Membuat penilaian kekuatan dan kelemahan.

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran


Kuliah Tutorial Penerangan Maklumat Pembentangan Kertas Kerja Perbincangan Kumpulan Penulisan / Esei / Membuat Tugasan Sumbangsaran Latihan Bertulis Demonstrasi Gerak Gempur/ Latih Tubi Forum Lain-lain (Sila nyatakan) :

Penerapan Kemahiran
Intepretasi Data Mengulas Isu Menghurai Fakta KBKK Kecerdasan Pelbagai Membuat Rujukan Memberikan Pendapat Lain-lain (Sila nyatakan) :

BBM
Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara Salinan Soalan STPM Soalan Percubaan Negeri/ daerah lain Keratan Akhbar / Majalah /Jurnal / Ensaiklopedia Powerpoint / Flash Nota Internet Lain-lain:

Impak
Objektif P&P tercapai Pelajar memberi tumpuan sepenuhnya Pelajar tidak bersedia Perlu Kelas Lanjutan Kelas ditangguhkan Peperiksaan / Ujian Lain-lain:

Aktiviti Pengukuhan

Tandatangan Pensyarah:

PROGRAM PERSEDIAAN UNIVERSITI SMK KAPIT, 96800 KAPIT, SARAWAK RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Nama Pensyarah
Hari ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

DOUGLAS SUJI
Tarikh MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV Masa

JAN FEB MAC APR Semester II

0650 0725 0800 0835 0910 0930 1005 1040

1040 1115 1150 1225 1315 1350 1425 1500

Kelas

Semester Program

Semester I Pengajian Am

Semester III

Subjek
Pengajian Am Kertas 1 Pengajian Am Kertas 2

Tajuk

B Penyelesaian Masalah
1. Bentuk Soalan 2. Kehendak Soalan 3. Langkah Penyelesaian

Objektif
Menyelesaikan Soalan Statistik/Pengiraan Ekonomi Semasa Jadual Buku Perangkaan Sosial Jadual Data Nilai Mutlak dan Peratus Menyelesaikan Soalan Penaakulan/I.Q

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran


Kuliah Tutorial Penerangan Maklumat Pembentangan Kertas Kerja Perbincangan Kumpulan Penulisan / Esei / Membuat Tugasan Sumbangsaran Latihan Bertulis Demonstrasi Gerak Gempur/ Latih Tubi Forum Lain-lain (Sila nyatakan) :

Penerapan Kemahiran
Intepretasi Data Mengulas Isu Menghurai Fakta KBKK Kecerdasan Pelbagai Membuat Rujukan Memberikan Pendapat Lain-lain (Sila nyatakan) :

BBM
Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara Salinan Soalan STPM Soalan Percubaan Negeri/ daerah lain Keratan Akhbar / Majalah /Jurnal / Ensaiklopedia Powerpoint / Flash Nota Internet Lain-lain:

Impak
Objektif P&P tercapai Pelajar memberi tumpuan sepenuhnya Pelajar tidak bersedia Perlu Kelas Lanjutan Kelas ditangguhkan Peperiksaan / Ujian Lain-lain:

Aktiviti Pengukuhan

Tandatangan Pensyarah:

PROGRAM PERSEDIAAN UNIVERSITI SMK KAPIT, 96800 KAPIT, SARAWAK RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Nama Pensyarah
Hari ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

DOUGLAS SUJI
Tarikh MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV Masa

JAN FEB MAC APR Semester II

0650 0725 0800 0835 0910 0930 1005 1040

1040 1115 1150 1225 1315 1350 1425 1500

Kelas

Semester Program

Semester I Pengajian Am

Semester III

Subjek
Pengajian Am Kertas 1 Pengajian Am Kertas 2

Tajuk

C Penulisan Karangan / Pemahaman Teks


Tema Laras Sastera: Pendidikan Sivik Ekonomi Serantau Kemanusiaan Kebudayaan Warisan Budaya Keganasan Rumahtangga Pendatang Asing Pendidikan Negara Tema Laras Sains : Alam Sekitar Perubatan Bioteknologi Teknologi Mesra Alam Kesihatan Teknologi Sinar X Aeroangkasa Tenaga Alternatif Teknik Menjawab kehendak soalan Teknik Pemarkahan Sukan Pendidikan Masalah Sosial Politik Antarabangsa Bahasa Pertubuhan Bukan Kerajaan Aktiviti Kokurikulum Pembangunan Model Insan

Pertanian Teknologi Genetik Teknologi Satelit Bencana Alam Kitar Semula Bio-diesel Penyelidikan dan Pembangunan

Objektif
Menyatakan kehendak soalan Menyatakan kombinasi jawapan. Menyenaraikan cadangan isi/idea. Menulis karangan lengkap. Membuat penilaian pemarkahan.

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran


Kuliah Tutorial Penerangan Maklumat Pembentangan Kertas Kerja Perbincangan Kumpulan Penulisan / Esei / Membuat Tugasan Sumbangsaran Latihan Bertulis Demonstrasi Gerak Gempur/ Latih Tubi Forum Lain-lain (Sila nyatakan) :

Penerapan Kemahiran
Intepretasi Data Mengulas Isu Menghurai Fakta KBKK Kecerdasan Pelbagai Membuat Rujukan Memberikan Pendapat Lain-lain (Sila nyatakan) :

BBM
Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara Salinan Soalan STPM Soalan Percubaan Negeri/ daerah lain Keratan Akhbar / Majalah /Jurnal / Ensaiklopedia Powerpoint / Flash Nota Internet Lain-lain:

Impak
Objektif P&P tercapai Pelajar memberi tumpuan sepenuhnya Pelajar tidak bersedia Perlu Kelas Lanjutan Kelas ditangguhkan Peperiksaan / Ujian Lain-lain:

Aktiviti Pengukuhan

Tandatangan Pensyarah:

PROGRAM PERSEDIAAN UNIVERSITI SMK KAPIT, 96800 KAPIT, SARAWAK RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Nama Pensyarah
Hari ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

DOUGLAS SUJI
Tarikh MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV Masa

JAN FEB MAC APR Semester II

0650 0725 0800 0835 0910 0930 1005 1040

1040 1115 1150 1225 1315 1350 1425 1500

Kelas

Semester Program

Semester I Pengajian Am

Semester III

Subjek
Pengajian Am Kertas 1 Pengajian Am Kertas 2

Tajuk

D Mengalih Teks Linear Kepada Bukan Linear


Graf Garis Kompaun/Komponen Graf Bar Kompaun/Komponen Graf Bar Gabung Garis Graf Bar Piramid Graf Bar Gabung Garis Kompaun & Komponen Teknik Penyoalan Teknik Membina media Teknik Pemarkahan Graf Garis / Bar Memesong Graf Bar Piramid Kompaun dan Komponen Carta Pai Mudah Carta Pai Berbanding Carta Pai Bertingkat

Objektif
Mengenalpasti kehendak soalan. Mengenalpasti jenis media yang tepat. Membina graf/carta dengan lengkap. Membuat penilaian pemarkahan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran


Kuliah Tutorial Penerangan Maklumat Pembentangan Kertas Kerja Perbincangan Kumpulan Penulisan / Esei / Membuat Tugasan Sumbangsaran Latihan Bertulis Demonstrasi Gerak Gempur/ Latih Tubi Forum Lain-lain (Sila nyatakan) :

Penerapan Kemahiran
Intepretasi Data Mengulas Isu Menghurai Fakta KBKK Kecerdasan Pelbagai Membuat Rujukan Memberikan Pendapat Lain-lain (Sila nyatakan) :

BBM
Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara Salinan Soalan STPM Soalan Percubaan Negeri/ daerah lain Keratan Akhbar / Majalah /Jurnal / Ensaiklopedia Powerpoint / Flash Nota Internet Lain-lain:

Impak
Objektif P&P tercapai Pelajar memberi tumpuan sepenuhnya Pelajar tidak bersedia Perlu Kelas Lanjutan Kelas ditangguhkan Peperiksaan / Ujian Lain-lain:

Aktiviti Pengukuhan

Tandatangan Pensyarah:

PROGRAM PERSEDIAAN UNIVERSITI SMK KAPIT, 96800 KAPIT, SARAWAK RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Nama Pensyarah
Hari ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

DOUGLAS SUJI
Tarikh MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV Masa

JAN FEB MAC APR Semester II

0650 0725 0800 0835 0910 0930 1005 1040

1040 1115 1150 1225 1315 1350 1425 1500

Kelas

Semester Program

Semester I Pengajian Am

Semester III

Subjek
Pengajian Am Kertas 1 Pengajian Am Kertas 2

Tajuk

E Mengalih Teks Bukan Linear Kepada Linear


Analisa Data Jadual Pola Perubahan Pola Perbandingan Pola Perubahan dan Bandingan Kadar Pertumbuhan Hubungkait Dua Jadual Pola dan Alasan Berkaitan Pola dan Alasan Tidak Berkaitan Kadar Peratusan Teknik Penyoalan Teknik Menjawab kehendak soalan Teknik Penulisan Teknik Pemarkahan Carta Carta Pai Carta Pai Tiga Perbandingan Carta Alir Proses Carta Alir Proses Sebab Akibat Carta Aliran

Objektif
Menganalpasti kehendak soalan Menganalisa data dengan betul. Membuat penilaian pemarkahan.

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran


Kuliah Tutorial Penerangan Maklumat Pembentangan Kertas Kerja Perbincangan Kumpulan Penulisan / Esei / Membuat Tugasan Sumbangsaran Latihan Bertulis Demonstrasi Gerak Gempur/ Latih Tubi Forum Lain-lain (Sila nyatakan) :

Penerapan Kemahiran
Intepretasi Data Mengulas Isu Menghurai Fakta KBKK Kecerdasan Pelbagai Membuat Rujukan Memberikan Pendapat Lain-lain (Sila nyatakan) :

BBM
Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara Salinan Soalan STPM Soalan Percubaan Negeri/ daerah lain Keratan Akhbar / Majalah /Jurnal / Ensaiklopedia Powerpoint / Flash Nota Internet Lain-lain:

Impak
Objektif P&P tercapai Pelajar memberi tumpuan sepenuhnya Pelajar tidak bersedia Perlu Kelas Lanjutan Kelas ditangguhkan Peperiksaan / Ujian Lain-lain:

Aktiviti Pengukuhan

Tandatangan Pensyarah: