Anda di halaman 1dari 1

Pengetan Kalih Tahun Sedanipun

Alm. Bpk. Subandi Hadi Subroto

Mugi-mugi tinampi sedaya amalipun,


Ingapunten sedaya dosa kalepatanipun,
Saha kaparingan papan ingkang mulya
Wonten ngarsa dalem Gusti Ingkang
Maha Agung. Amien.

Yogyakarta, 09 April 2011


Putra
Wayah

Pengetan Kalih Tahun Sedanipun

Alm. Bpk. Subandi Hadi Subroto

Mugi-mugi tinampi sedaya amalipun,


Ingapunten sedaya dosa kalepatanipun,
Saha kaparingan papan ingkang mulya
Wonten ngarsa dalem Gusti Ingkang
Maha Agung. Amien.

Yogyakarta, 09 April 2011


Putra
Wayah

Anda mungkin juga menyukai