Anda di halaman 1dari 11

CARA kritik PERKARA JURNAL Jadi tugas anda adalah untuk kritik sebuah artikel jurnal.

Handout ini akan memberi anda beberapa pedoman untuk mengikuti saat anda pergi. Tapi tunggu, apa dari artikel jurnal itu: sebuah penelitian / empirik artikel, atau tinjauan literatur? Beberapa pedoman yang ditawarkan di sini akan berlaku untuk kritik dari semua jenis artikel, tetapi masing-masing jenis artikel boleh menyebabkan soalan yang secara khusus berkaitan dengan jenis yang dan bukan yang lain. Baca terus. Pertama-tama, untuk semua jenis artikel jurnal kritik anda harus merangkumi beberapa dasar maklumat: 1. Nama (s) penulis (s) 2. Tajuk rencana 3. Tajuk jurnal, nombor kelantangan, tarikh, bulan, dan nombor halaman 4. Kenyataan masalah atau isu yang dibahas 5. Tujuan penulis, pendekatan atau kaedah-kaedah, hipotesis, dan kesimpulan utama. Sebahagian besar kritik anda, bagaimanapun, harus terdiri dari pendapat anda berkualiti rencana. Baca artikel anda untuk kritik sekali untuk mendapatkan gambaran umum. Lalu membacanya lagi, kritis. Pada titik anda mungkin ingin membuat beberapa catatan untuk diri sendiri pada salinan anda (tidak salin perpustakaan,

sila). Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang mungkin ingin alamat di kritik anda tidak peduli jenis dari artikel anda mengkritisi. (Gunakan kebijaksanaan anda. Ini titik tidak perlu dibahas di urutan ini, dan beberapa mungkin tidak berkaitan dengan artikel tertentu anda.) 1. Apakah judul artikel yang sesuai dan jelas? 2. Apakah wakil abstrak khusus, artikel, dan dalam bentuk yang benar? 3. Apakah tujuan dari artikel yang dibuat jelas dalam pendahuluan? 4. Adakah anda menemukan kesalahan fakta dan interpretasi? (Ini adalah salah satu yang baik! Anda tidak akan percaya bagaimana sering penulis salah menafsirkan atau menggambarkan pekerjaan orang lain. Anda boleh menyemak ini dengan mencari sendiri rujukan penulis mengutip.) 5. Apakah semua perbincangan yang relevan? 6. Apakah penulis mengutip yang bersangkutan, dan hanya berkaitan, sastera? Jika penulis telah rujukan tidak penting dimasukkan, atau rujukan yang tidak relevan, menyarankan memadam mereka. 7. Apakah ada idea telah terlalu menekankan atau underemphasized? Sarankan khusus semakan. 8. Jika beberapa bahagian dari naskah diperluas, diringkaskan atau dihilangkan? 9. Adakah kenyataan penulis jelas? Challenge kenyataan ambigu. Sarankan oleh contoh bagaimana kejelasan dapat dicapai, tetapi tidak hanya menggantikan gaya anda untuk penulis.

10. Andaian-andaian apa yang mendasari tidak penulis miliki? 11. Adakah penulis telah objektif dalam perbincangan nya dari topik? 2 Selain itu, berikut adalah beberapa soalan yang lebih khusus untuk empirik / rencana penelitian. (Sekali lagi, menggunakan kebijaksanaan anda.) 1. Apakah tujuan percubaan atau pemerhatian penting untuk lapangan? 2. Apakah kaedah eksperimental yang dijelaskan secara memadai? 3. Apakah desain penyelidikan dan kaedah yang sesuai untuk tujuan kajian? 4. Mempunyai prosedur disajikan cukup detail untuk membolehkan pembaca untuk menduplikasi mereka? (Satu lagi yang baik anda akan! Akan terkejut dengan penyelidik terhormat yang memotong sudut dalam mereka menulis tentang hal ini.) 5. Scan dan perhitungan spot-check. Apakah kaedah statistik yang sesuai? 6. Adakah anda mencari kandungan yang diulang atau diulang? Sebuah kesalahan umum adalah pengulangan dalam teks data dalam jadual atau tokoh. Sarankan bahawa data tabular ditafsirkan dari diringkaskan, atau hanya mengulangi, dalam teks. Sebuah kata tentang gaya anda: biarkan persembahan anda baik-berasas dan objektif. Jika anda ghairah tidak bersetuju (atau bersetuju) dengan penulis, biarkan ghairah anda menginspirasi anda untuk baru ketinggian kajian menyeluruh dan hujah beralasan.

Pertama, dalam mencari sebuah website pembelajaran tentang cara menulis kritikan dari jurnal artikel, saya menemukan online tidak memberikan langkah yang harus diambil untuk struktur suatu kritikan jurnal rencana. Jadi, here goes, apa yang akan saya lakukan adalah memberikan unsurunsur menyusun jurnal artikel kritik di bawah ini dari buku kursus tua pembelajaran untuk ilmu politik penulis. Langkah-langkah berikut ini diambil dari The Mahasiswa Sains Politik Penulis Manual, Edisi 4, oleh Gregory M. Scott dan Stephen M. Garrison: 1. Langkah pertama ialah memilih sebuah artikel jurnal yang sesuai; rencana terbaik diambil dari jurnal ilmiah. 2. jurnal Browse sampai anda menemukan topik yang menarik bagi anda, ini boleh membuat untuk yang lebih baik kritik. 3. Pilih artikel yang sesuai tingkat pengetahuan anda saat ini. Jangan menyertakan Statistik kecuali anda berpengalaman dalam statistik tersebut. 4. Cobalah untuk memilih artikel yang berjalan; mengambil sebuah artikel yang ditulis dalam sebelumnya 12 bulan. 5. Menulis kritik akan merangkumi lima wilayah, selepas anda telah membaca artikel menyeluruh: tesis, kaedah, bukti sokongan tesis, sumbangan terhadap sastera, cadangan. 6. Tips lima elemen: (1) Jelas negara tesis. (2) Dalam kaedah, jawapan soalan berikut. "Apa kaedah melakukan penggunaan penulis untuk menyiasat topik? Apakah kaedah yang tepat digunakan? Apakah pendekatan penulis untuk menyokong tesis ini masuk akal? Adakah penulis menggunakan kaedah dengan betul? Adakah anda menemukan kesalahan dalam cara kajian ini dilakukan "(3)?

Bukti Sokongan Tesis: "Bukti apa melakukan ini penulis dalam menyokong tesis? Apa kekuatan bukti? Apa kelemahan? Bagaimana penulis menyokong tesis "(4) Sumbangan untuk literatur?: "Lakukan penelitian anda sendiri dan menyertakan sekurang-kurangnya lima penulis lain tentang subjek. Menilai sumbangan bahawa artikel yang dipilih untuk membuat lebih baik pemahaman tentang subjek "(5) Rekomendasi:". Ringkaskan anda penilaian artikel. Siapa yang akan manfaat dari membaca artikel ini? Apa yang akan manfaatnya bisa? Seberapa penting dan luas adalah manfaat yang? Jelas negara anda penilaian artikel dalam bentuk tesis untuk kritik anda sendiri. " 7. Menemukan diri format kertas di mana untuk menempatkan kritikan dan ikuti ditugaskan atau mengutip dipilih kaedah, juga, ketika memberikan sokongan untuk tesis atau mengutip Anda sumber bahan. Jurnal Kritik Penugasan Tugas: Kritik artikel jurnal 3 masing-masing dengan desain penelitian yang berbeza untuk membuat jelas bagaimana mereka atau tidak contoh penggunaan metodologi feminis. Salah satu 3 pilihan mungkin merupakan tinjauan pustaka bab dari disertasi. Kebanyakan pilihan mungkin akan datang dari jurnal penelitian. Semak dengan saya jika anda tidak yakin tentang anda pilihan. Klik di sini untuk mencari kajian feminis. Panduan soalan untuk kritik anda: 1. Perhatikan bagaimana pengetahuan disusun dan disebarkan. 2. Perhatikan bagaimana perspektif feminis interdisipliner memberitahu kaedah kajian.

3. Perhatikan bagaimana analisis feminis menukar kategori tradisional dan disiplin konsep melalui perhatian terhadap gender dan kategori sosial lain sosial bangsa, kelas, budaya, orientasi seksual, dan usia. 4. Layani praktikal pedoman untuk campur tangan feminis untuk perubahan sosial dan dasar semakan. 5. Bagaimana rencana penelitian / text / video contoh penggunaan feminis metodologi? Atau apakah itu? 6. Apa yang dianggap sebagai bukti dalam kajian ini? Apa sumber-sumber itu para ulama feminis melihat maklumat? 7. Bagaimana objek / subjek / interpreter kajian dirawat di pengajian? 8. Apa pedoman soalan kajian feminis? 9. Apa hubungan antara objek kajian dan penyelidik? Juga merujuk pada program persembahan dan perbincangan kita mengenai apa yang feminis metodologi penyelidikan. Kerana: April 11. (Worth 20% dari kelas tentunya) Tujuan: Untuk kritis membaca dan menilai diterbitkan kajian feminis. Persiapan: Kami akan terus mempelajari desain penelitian yang berbeza untuk mempersiapkan anda untuk melakukan tugas ini. Namun, saya berfikir bahawa anda mungkin mahu tugas sekarang sehingga anda boleh memilih 3 artikel untuk kritik antara sekarang dan 11 April. Pengalaman saya adalah bahawa pelajar peningkatan kemampuan mereka untuk membaca dan kritik diterbitkan kajian kerana kursus berlangsung. Saya telah menyediakan format tradtional untuk artikel kajian kritik yang diperihalkan di dalam yang "Standard" bahagian di bawah.

Standard: Saya telah menyediakan "Standard Minimum" sebagai link sehingga anda menggunakannya untuk kritik anda seleksi 3 artikel kajian membandingkan kajian untuk apa yang diharapkan untuk setiap jenis penyelidikan. penyelidikan dalam Gunakan panduan atau standard untuk menilai

tradisi untuk membantu anda melihat bagaimana kajian feminis melekat atau berbeza dari standard: (Link 1) pengenalan tentang cara membaca kajian (baca ini dulu) (Link 2) bagaimana membaca kajian kuantitatif (Link 3) standard kecukupan untuk desain eksperimen benar, quasiexperimental desain, dan desain single-subjek (Link 4) standard kecukupan untuk kajian deskriptif, kajian korelasional, kajian survey, dan penelitian ex post facto (Link 5) standard kecukupan untuk tinjauan pustaka narasi (menggunakan kriteria untuk kritik tinjauan pustaka bab dalam disertasi) (Link 6) standard kecukupan untuk desain kualitatif - kajian kes (Link 7) standard kecukupan untuk metodologi etnografi (Link 8) kredibiliti standard untuk kajian analitik seperti sejarah dan undang-undang kajian (Link 9) pedoman untuk proposal penelitian (panduan ini akan digunakan untuk kritik konstruktif proposal penelitian jatuh tempo anda pada tarikh 7 Mei 2002) Setiap link mempunyai jenis metodologi kajian yang ditulis di bahagian atas dan halaman nombor dari McMillian, J. dan Schumacher, S. (1997). Penyelidikan di pendidikan: Sebuah pengantar konseptual (edisi 4) buku sehingga anda boleh merujuk

untuk itu untuk penjelasan lebih lanjut. Definisi istilah boleh didapati dalam bab atau di glosarium dari buku ini. Sambungan: Anda boleh memilih artikel yang berkaitan dengan pernyataan masalah anda dan / atau yang menggunakan metodologi kajian yang anda paling tertarik. Sebagai contoh, anda boleh pilih sebuah artikel yang melaporkan hasil kaji selidik, lain yang dianalisis dasar, dan yang ketiga yang melaporkan desain kajian kes. Jika demikian anda akan menggunakan: (a) link 4 dengan 7-nya kriteria yang disenaraikan untuk kajian survey, (b) link 8 dengan kriteria untuk kredibiliti untuk kajian analitis; dan (c) link 6 pada standard kecukupan kajian kes. Atau anda boleh memilih kajian pustaka, kajian analisis, dan penelitian kualitatif. Atau anda boleh memilih tiga kajian kualitatif yang pengumpulan data, menggunakan kerangka teori yang berbeza, proses

dan strategi analisis yang berbeza. Pilihan lain boleh memilih kajian tinjauan kajian, tinjauan literatur, dan ex post facto belajar. Ini adalah beberapa contoh dari pelbagai kombinasi. Anda memilih kombinasi yang paling berguna untuk anda

CARA kritik PERKARA JURNAL Jadi tugas anda adalah untuk kritik sebuah artikel jurnal. Handout ini akan memberikan beberapa panduan untuk mengikuti saat anda pergi. Tapi tunggu, apa dari artikel jurnal itu: artikel / kajian empirik, atau tinjauan literatur? Beberapa pedoman yang ditawarkan di sini akan berlaku untuk kritik dari semua jenis artikel, tetapi masing-masing jenis artikel boleh menyebabkan soalan yang sangat relevan dengan jenis yang dan bukan yang lain. Baca terus.

Pertama-tama, untuk semua jenis artikel jurnal kritik anda harus menyertakan beberapa maklumat asas: 1. Nama (s) penulis (s) 2. Tajuk rencana 3. Tajuk jurnal, nombor kelantangan, tarikh, bulan, dan nombor halaman 4. Kenyataan masalah atau isu yang dibahas 5. Penulis, tujuan AOS, pendekatan atau kaedah-kaedah, hipotesis, dan kesimpulan utama. Sebahagian besar kritik anda, bagaimanapun, harus terdiri dari pendapat anda berkualiti rencana. Baca artikel anda untuk kritik sekali untuk mendapatkan gambaran umum. Lalu membacanya lagi, kritis. Pada titik anda mungkin ingin membuat beberapa catatan untuk diri sendiri pada salinan anda (bukan perpustakaan, salinan AOS, sila). Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang mungkin ingin alamat di kritik anda tidak peduli jenis dari artikel anda mengkritisi. (Gunakan kebijaksanaan anda ini mata don,. AOT perlu dibincangkan dalam urutan ini, dan beberapa mungkin tidak berkaitan dengan artikel tertentu anda.) 1. Apakah judul artikel yang sesuai dan jelas? 2. Apakah wakil abstrak khusus, artikel, dan dalam bentuk yang benar? 3. Apakah tujuan dari artikel yang dibuat jelas dalam pendahuluan? 4. Adakah anda menemukan kesalahan fakta dan interpretasi? (Ini adalah salah satu yang baik! Anda menang, AOT percaya bagaimana sering penulis salah menafsirkan atau menggambarkan pekerjaan orang lain. Anda boleh menyemak ini dengan mencari sendiri rujukan penulis mengutip.) 5. Apakah semua perbincangan yang relevan? 6. Apakah penulis mengutip yang bersangkutan, dan hanya berkaitan, sastera? Jika penulis telah

rujukan tidak penting dimasukkan, atau rujukan yang tidak relevan, menyarankan memadam mereka. 7. Apakah ada idea telah terlalu menekankan atau underemphasized? Sarankan khusus semakan. 8. Jika beberapa bahagian dari naskah diperluas, diringkaskan atau dihilangkan? 9. Adakah penulis, AOS kenyataan yang jelas? Challenge kenyataan ambigu. Sarankan oleh contoh bagaimana kejelasan dapat dicapai, tetapi tidak hanya menggantikan gaya anda untuk penulis, AOS. 10. Andaian-andaian apa yang mendasari tidak penulis miliki? 11. Adakah penulis telah objektif dalam perbincangan nya dari topik? 2 Selain itu, berikut adalah beberapa soalan yang lebih khusus untuk empirik / rencana penelitian. (Sekali lagi, menggunakan kebijaksanaan anda.) 1. Apakah tujuan percubaan atau pemerhatian penting untuk lapangan? 2. Apakah kaedah eksperimental yang dijelaskan secara memadai? 3. Apakah desain penyelidikan dan kaedah yang sesuai untuk tujuan kajian? 4. Apakah prosedur telah disajikan secara detail cukup untuk membolehkan pembaca untuk menduplikasi mereka? (Satu lagi baik anda,! AOD akan terkejut dengan penyelidik terhormat yang memotong sudut dalam mereka menulis tentang hal ini.) 5. Scan dan perhitungan spot-check. Apakah kaedah statistik yang sesuai? 6. Adakah anda mencari kandungan yang diulang atau diulang? Sebuah kesalahan umum adalah pengulangan dalam teks data dalam jadual atau tokoh. Sarankan bahawa data tabular ditafsirkan dari diringkaskan, atau hanya mengulangi, dalam teks.

Sebuah kata tentang gaya anda: biarkan persembahan anda baik-berasas dan objektif. Jika anda ghairah tidak bersetuju (atau bersetuju) dengan penulis, biarkan ghairah anda menginspirasi anda untuk ketinggian baru kajian menyeluruh dan hujah beralasan.

Anda mungkin juga menyukai