Anda di halaman 1dari 4

KOD TOPIK KG 1/4

PENGAJIAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH

KG 1

FALSAFAH DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK Sejarah Pendidikan Awal Kanak-kanak Matlamat Pendidikan Prasekolah Falsafah dan Pandangan Tokoh-tokoh Pengasas Pendidikan Awal Kanak-kanak Perkembangan Pendidikan Prasekolah Luar negara Dalam negara/Malaysia Akta Pendidikan 1996 (Fasa 15, 20, 21, 22, 23 dan 24) Hak Asasi Kanak-kanak

KG 1.1 KG 1.2 KG 1.3 KG 1.4 KG 1.4.1 KG 1.4.2 KG 1.5 KG 1.6

KG 2

KEMAHIRAN PROFESIONALISME PENDIDIK AWAL KANAKKANAK Konsep Profesionalisme Pendidik Awal Kanak-kanak Ciri-ciri Pendidik Kanak-kanak Yang Profesional Kod Etika Perlakuan Pendidik Awal Kanak-kanak Kemahiran/Pengetahuan Asas Pendidik Awal Kanak-kanak PendidikanTeknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Pengelolaan Projek Khas Pengesanan Perkembangan Kanak-kanak (Pemerhatian,Pengumpulan Data dan Penganalisisan Maklumat serta Penulisan Laporan)

KG 2.1 KG 2.2 KG 2.3 KG 2.4 KG 2.4.1 KG 2.4.2 KG 2.4.3

KG 3

PERANCANGAN, PENUBUHAN DAN PENGURUSAN PROGRAM PRASEKOLAH Model-model Program Pendidikan Awal Kanak-kanak Perancangan Pusat Pendidikan Awal Kanak-kanak Penubuhan Pusat Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengurusan Pusat Prasekolah

KG 3.1 KG 3.2 KG 3.3 KG 3.4

KG 4 KG 4.1 KG 4.2 KG 4.3 KG 4.4 KG 4.5 KG 4.6 KG 4.7 KG 4.8

ASAS PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK Konsep Asas Pertumbuhan dan Perkembangan Pengaruh Pewarisan dan Persekitaran Perkembangan Fizikal Perkembangan Kognitif Perkembangan Bahasa Perkembangan Emosi Perkembangan Sosial Perkembangan Moral dan Kerohanian

KOD TOPIK KG 2/4

KG 4.9

Pelbagai Kecerdasan

KG 5 KG 5.1 KG 5.2 KG 5.2.1 KG 5.2.2 KG 5.2.3 KG 5.2.4 KG 5.2.5 KG 5.2.6

KURIKULUM PRASEKOLAH KEBANGSAAN Pengenalan Kurikulum Kebangsaan Prasekolah dan Huraian Kurikulum Kebangsaan Prasekolah Komponen Kurikulum Kebangsaan Prasekolah Komponen Bahasa dan Komunikasi Komponen Perkembangan Kognitif Komponen Kerohanian dan Moral Komponen Perkembangan Sosioemosi Komponen Perkembangan Fizikal Komponen Kreativiti dan Estetika

KG 6

PENDEKATAN DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMELAJARAN Konsep Pengajaran dan Pembelajaran Awal Kanak-kanak Konsep Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan Kanakkanak (ABP) Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Prasekolah Pendekatan Belajar Melalui Bermain Pendekatan Bertema Pendekatan Bersepadu Pendekatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Teknik Pengajaran/Pemudahcaraan

KG 6.1 KG 6.2 KG 6.3 KG 6.3.1 KG 6.3.2 KG 6.3.3 KG 6.3.4 KG 6.4

KG 7 KG 7.1 KG 7.2 KG 7.3 KG 7.4 KG 7.5 KG 7.6

DINAMIKA KREATIVITI DAN ESTETIKA Seni Visual Boneka Muzik Sastera Kanak-kanak Teater Kanak-kanak Permainan Tradisional

KG 8

BIMBINGAN DAN PENGURUSAN TINGKAHLAKU KANAKKANAK Konsep Bimbingan dan Pengurusan Tingkahlaku Kanak-kanak Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkahlaku Kanak-kanak Teknik-teknik Bimbingan Assertive Disiplin Model Glasser Model Ginott

KG 8.1 KG 8.2 KG 8.3 KG 8.3.1 KG 8.3.2 KG 8.3.3

KOD TOPIK KG 3/4

KG 8.3.4 KG 8.3.5 KG 8.3.6 KG 8.4 KG 8.5

Model Dreihus Disiplin Tanpa stress Bimbingan dan Kaunseling Menangani Masalah Tingkahlaku yang Spesifik Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Penyayang

KG 9

KESIHATAN, KESELAMATAN DAN PEMAKANAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK onsep Kesihatan dalam Membentuk Gaya Hidup Sihat (Kepentingan, Amalan Rutin dan Kesihatan Diri) Punca dan Pencegahan Penyakit yang Biasa Dihidapi oleh Kanak-kanak Kebersihan Alam Sekitar Asas Keselamatan Di Prasekolah Punca-punca Kemalangan dan Langkah-langkah Mengatasinya Pertolongan Cemas dan CPR Makanan dan Amalan Pemakanan Konsep Makanan dan Amalan Pemakanan Keperluan Zat Makanan Penyediaan Makanan Seimbang Pemakanan yang Tidak Sesuai Untuk Kanak-kanak Implikasi Pemakanan Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Kanak-kanak

KG 9.1 KG 9.2 KG 9.3 KG 9.4 KG 9.4.1 KG 9.4.2 KG 9.5 KG 9.5.1 KG 9.5.2 KG 9.5.3 KG 9.5.4 KG 9.5.5

KG 10

PENGLIBATAN KOMUNITI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK Konsep dan Rasional Penglibatan Keluarga Keluarga Sebagai Satu Sistem Sosial Guru Sebagai Pengasuh Kanak-kanak Pengaruh Rakan Sebaya dalam Pembentukan Sahsiah Kanakkanak Jenis Keluarga/Ibu Bapa Komunikasi dan Perhubungan Tahap Penglibatan dan Peranan Keluarga/Ibu Bapa Halangan Penglibatan Keluarga/Ibu Bapa Peranan Masyarakat dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak Isu-isu Komuniti Pendidikan Awal Kanak-kanak Transisi Prasekolah ke Sekolah Rendah

KG 10.1 KG 10.2 KG 10.3 KG 10.4 KG 10.5 KG 10.6 KG 10.7 KG 10.8 KG 10.9 KG 10.10 KG 10.11

KG 11 KG 11.1 KG 11.2 KG 11.3 KG 11.4

PENTAKSIRAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK Konsep Pentaksiran dan Penilaian Pengenalan dan Tujuan Pentaksiran Pemerhatian Sebagai Satu Cara Pentaksiran Proses Pelaksanaan Pentaksiran

KOD TOPIK KG 4/4

KG 11.4.1 KG 11.4.2 KG 11.4.3 KG 11.4.4 KG 11.4.5 KG 11.4.6 KG 11.4.7 KG 11.4.8

Merancang Melaksanakan Merekod Pemerhatian Menyimpan dalam Portfolio Menganalisis Maklumat Melapor Tindakan Susulan Etika Penyediaan Portfolio yang Lengkap

KG 12 KG 12.1 KG 12.1.1 KG 12.1.2 KG 12.1.3 KG 12.1.4 KG 12.1 5 KG 12.1.6 KG 12.1.7 KG 12.1.8 KG 12.2 KG 12.3 KG 12.4 KG 12.6

KANAK-KANAK DENGAN KEPERLUAN KHAS Jenis-jenis serta Perkembangan Sindrom Down Spastik Autistik Masalah Pembelajaran Pintar Cerdas Masalah Pendengaran Masalah Penglihatan Cacat Anggota Masalah Pembelajaran Pengurusan Tingkahlaku Perancangan dan Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Pengurusan Kemudahan Fizikal

KG 13

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH/KAJIAN LUAR DAN REFLEKSI SELEPAS PRATIKUM