Anda di halaman 1dari 5

Dasar Sukan Negara

Dasar Sukan Negara adalah satu dasar sukan untuk semua. Dasar ini merangkumi Sukan Prestasi Tinggi dan Sukan Untuk Semua dan digubal berlandaskan atas rasional yang mana segala kegiatan itu adalah sebahagian daripada rancangan pembangunan yang diusahakan oleh kerajaan terhadap seluruh rakyat.

Objektif Dasar Sukan Negara


1.

2.

3.

4.

Untuk membentuk sebuah masyarakat yang sihat, berdisiplin dan bersatu padu melalui penyertaan yang lebih luas dan peluang-peluang yang lebih baik dalam sukan di semua peringkat. Untuk menyediakan peluang-peluang dan kemudahankemudahan bagi memenuhi keperluan asasi sosial, psikologi dan fisiologi bagi individu melalui sukan. Untuk membangun dan meningkat pengetahuan dan amalan sukan bagi kepentingan kebajikan sosial seseorang individu dan kenikmatan kesenggangan di kalangan orang awam. Untuk mencapai kecemerlangan ke tahap tertinggi sekali dengan semangat kesukanan yang tulen di pertandingan peringkat kebangsaan dan antarabangsa dan juga dengan harapan mempertingkatkan lagi muhibah dan imej negara.

Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga (RRJP3)


Keutamaan akan diberikan kepada usaha melahirkan ahli sukan Malaysia yang bertaraf dunia dalam sukan prestasi tinggi.

rujukan
http://www.nsc.gov.my/index.php?opti on=com_content&task=view&id=246&I temid=106