Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia

KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA

SUKATAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK)

PEMERIKSA KILANG DAN JENTERA GRED J41
TAHAP KECEKAPAN 1 (TK 1)

DILULUSKAN OLEH LEMBAGA PENILAIAN KOMPETENSI KEMENTERIAN PADA 16 JUN 2005 1

3. ii. dan penguatkuasaan undang-undang Berupaya memahami konsep-konsep pengurusan umum.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 (TK 1) BAGI PEGAWAI PEMERIKSA KILANG DAN JENTERA GRED J41 1. Sukatan Peperiksaan Bidang sukatan peperiksaan adalah merangkumi Kompetensi Umum dan Kompetensi Khusus. 2 . Tujuan Peperiksaan Untuk menguji kebolehan dan kecekapan pegawai sebagai salah satu syarat anjakan gaji dan / atau bagi dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat ke gred yang lebih tinggi. i. iii. Matlamat Sukatan Peperiksaan 1.1 Tahap Kecekapan 1 (TK 1): Pada TK 1 : Pegawai I. kejuruteraan. 2. II. kejuruteraan dan penguatkuasaan undang-undang dalam menjalankan tugas. Pegawai Yang Layak Menduduki Peperiksaan Ini Pegawai Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 yang telah disahkan dalam perkhidmatan. 4. Mempunyai pengetahuan dalam bidang: pengurusan umum.

1.1. Tonggak 12 Integriti Dalam Perkhidmatan Awam. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia BAHAGIAN I 4. Perintah Am • Elaun-elaun dan kemudahan-kemudahan dalam perkhidmatan • Cuti • Rumah dan Bangunan Kerajaan • Perubatan • Waktu bekerja dan lebih masa ii. Ini meliputi penambahbaikkan sistem pengurusan dan pembangunan kemahiran di sektor awam.1 Keutuhan Peribadi Nilai-nilai murni yang perlu diamalkan oleh kakitangan awam ke arah meningkatkan kualiti dan produktiviti perkhidmatan awam seperti : i. Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 3 . Nilai dan Etika Perkhidmatan Awam. 4.2 Pengurusan Sumber Manusia Tatacara pengurusan sumber manusia ke arah penambahbaikkan dan pemantapan pembangunan sesebuah organisasi. iii.1 KOMPETENSI UMUM 4. ii. Ia merangkumi aspek-aspek seperti berikut: i.

Arahan Keselamatan Keselamatan Pelindungan Keselamatan Dokumen Keselamatan Peribadi ii. • • • • • Peraturan-peraturan Pegawai Tatatertib) (Pindaan) 2002 Awam (Kelakuan Dan Peraturan-peraturan mengenai tatakelakuan (code of conducts) serta larangan / kesalahan khusus Tanggungjawab serta tugas kawalan dan pengawasan tatatertib Prosedur dan tatacara tindakan tatatertib Hukuman tatatertib Peruntukan pelbagai yang berkaitan 4.1.3 Pengurusan Dan Pentadbiran Organisasi Tatacara dan peraturan keselamatan jabatan. Ini meliputi perkaraperkara seperti berikut: i.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia iii. Peningkatan Kualiti Dalam Pengurusan Mesyuarat dan Urusan • • • • • • • • • 4 . Aspek-aspek Berkaitan Pentadbiran Awam Tatacara Meningkatkan Kualiti Layanan Melalui Urusan Telefon Tatacara Jawatankuasa Kerajaan Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja (MPK dan FM) Piagam Pelanggan Strategi-Strategi Perkhidmatan Awam.

iii. Cekap dan Amanah 4. Perolehan Kerajaan Bekalan Perkhidmatan Kerja ii. vii. vi. Pengurusan Aset Inventori / Harta Modal Tatacara Hapus Kira Tatacara Pelupusan • • • • • • 5 .1. iv.5 Dasar-Dasar Negara i. i.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia • • 4. v. Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM).4 Komunikasi i. Dasar Buruh Negara Dasar Pembangunan Nasional Dasar Pensyarikatan Malaysia Dasar Perindustrian Negara Dasar Pandang Timur Dasar Sosial Negara Dasar Bersih. Kemahiran Berkomunikasi Interpersonal komunikasi Halangan-halangan komunikasi 4.1. iii.1. ii. ii. Penubuhan Pejabat Khidmat Pelanggan.6 Pengurusan Kewangan Pengendalian tatacara pengurusan kewangan kerajaan.

12. Word Excel Power Point Internet dan E-mail 4. 2. 8. iii. 41 dan 44.7 Teknologi Maklumat i. 16. 10. 37. 19. ii. 17. 6. iv. 30.1. Akta Mahkamah Rendah 1948 ( Akta 92 ) Interpretation Act 1967 6 . 8. 15.1. 18. 5.8 Hal Ehwal Perundangan i. dan 22. 2. 38. 14. iii.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia iii. 11. v. 29. 9. Criminal Procedure Code. Pengurusan Stor Verifikasi Stor Pemeriksaan Stor • • 4. Bab 1. 24. 18. Akta Keterangan 1950 ( Akta 56 ). Penal Code ( Kanun Keseksaan ) Bab 1. ii. iv.

2. Akta (Langkah-langkah Keselamatan) Petroleum 1984 dan Peraturan-peraturan (Langkah-langkah Keselamatan) (Pengangkutan Petroleum Melalui Talian Paip). 1985 Pekeliling-pekeliling Ketua Pengarah (Teknikal). Dan Kesihatan Pekerjaan Dan Akta Kilang dan Jentera. i. ii.2. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) dan Peraturan-peraturan yang dibuat dibawahnya.3.3. Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (MS 1722:2003 Occupational Safety Management System – Guideline). iii. posisi kimpalan) ii iii iv Kecacatan dalam kimpalan Jenis-jenis ujian tanpa musnah dan aplikasi Jenis-jenis ujian mekanikal 7 . Spesifikasi aturcara kimpalan (Jenis kimpalan.2 Pengurusan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan. iv.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia BAHAGIAN II 4. iii.2 KOMPETENSI KHUSUS 4. 1967 dan Peraturan-peraturan yang dibuat dibawahnya. simbol kimpalan.1 Perundangan Keselamatan Pekeliling Ketua Pengarah i. ii. jenis-jenis sambungan.2.2.2 Reka bentuk Pengubahsuaian Pengecualian pematuhan peraturan Pembaikan talian paip Kimpalan i. 4. 4.2. iv.3 Keselamatan Industri 4. 4.1 Kelulusan Jentera Berperakuan / Talian Paip i.

iii. jenis-jenis peperiksaan dan pengecualian). Petunjuk pencapaian utama (KPI) keselamatan pekerjaan.2. 4.3. menilai risiko dan tindakan kawalan). silinder gas dan mesin angkat. viii. Firma pemasang dan penyelenggara lif elektrik penumpang dan barang. Analisis statistik kemalangan pekerjaan. Pusat pengajar pengendali perancah. vi. ii.4 Analisis Keselamatan Pekerjaan i. Kajian Kes Kemalangan Pekerjaan.3. vii. Kontraktor pemasang sistem paip gas.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 4. iv. Penilaian risiko (Kualitatif – kenalpasti bahaya. ii.2. Pendaftaran dan pembaharuan Keselamatan dan Kesihatan. pengandung tekanan dan silinder gas. Pembuat dandang stim. 8 . operator kren dan kursus Pegawai Keselamatan dan Kesihatan. iii. perombak dan penyelenggara kren menara. Pegawai v. Pengurusan peperiksaan skim Jurutera Stim – IPD (syarat-syarat menduduki. pengandung tekanan. iv. Syarikat pembaik pulih dandang stim. Syarikat pemasang. mesin angkat penumpang dan gondola.3 Pendaftaran / Pemantauan / Pembaharuan Firma dan Orang Yang Kompeten i.

iv. Kimia Agen Fizikal Ergonomik Tegasan 9 .2 Pembagasan pasir Peralatan higien industri Peranti perlindungan diri Kaedah Persampelan dan Analisis Kimia Bilik Senyap dan Audiometer Kajian Dasar Kesihatan Industri i. 4. ii. ii. ii.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 4. v.4. iv.1 Kelulusan i. iii.2.2.2. ii.5 Kajian Kesihatan Pekerjaan i.4 Higien Industri 4. iv.4.4. Penggubalan peraturan Penggubalan kod amalan dan garis panduan 4.3 Orang Yang Kompeten Dan Orang Yang Berdaftar i.4.2. iii. Pendaftaran Penilaian laporan 4. v. iii. Kompetensi pengukuran bising Kompetensi Juruteknik Higien 1 Kompetensi Juruteknik Higien 2 Kompetensi Pengapit Penilaian Laporan OYK dan OYB 4.2.2. ii.4.4 Pendaftaran dan Pemantauan Orang yang Kompeten dan Orang Yang Berdaftar i.

1 Kehendak Peraturan dan Proses Kerja.3 Pepasangan bukan berbahaya besar. v. 10 . iii. ii. viii. menilai dan (Quantitative Risk Assessment) Audit Industri i. 4.2 Prosedur mengklasifikasikan Pepasangan Bahaya Besar dan Bukan Bahaya Besar. Pepasangan berbahaya besar. ii. Latihan kecemasan luar tapak.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 4. iii.2. Laporan berkaitan Demonstrasi Operasi Selamat.5.4.2. Latihan kecemasan dalam tapak. pembaharuan dan fungsi Orang Yang Kompeten (OYK). ii. Laporan keselamatan. 4. Teori Peralatan Higien Industri Penggunaan dan senggaraan peralatan Penetukuran Peralatan 4. Maklumat kepada umum.2. mengawal risiko Mengenal pasti.5.5 Major Hazard 4.6 Peralatan Higien Industri i.2.2. i. vii. iv. vi.5. Pendaftaran. Pelan tindakan kecemasan.

vii. Pemonitoran. vi. Siasatan / Aduan. iv. Pemantauan Orang Yang Berdaftar (OYB) dan Orang Yang Kompeten (OYK).6 Pejabat Negeri 4.2. ii. iii. Notis Pembaikan. ii. Pemeriksaan Berkanun i.6. iii. 4. 4. iii.6. Pemeriksaan / penguatkuasaan. pengandung tekanan dan mesin angkat).2 Kilang dan pepasangan am. Kompaun.2. 11 . Perintah larangan serta-merta. iv. ix. Perintah larangan.6. Penaksiran risiko kesihatan. ii.4 Higien Industri i. Sita Arahan bertulis. v. ii. v. Notis larangan.2.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 4. Tapak bina dan kerja kejuruteraan. Pendakwaan a) b) Penyediaan kes Prosedur pendakwaan 4.1 Pendaftaran Kilang Dan Jentera i.3 Tindakan Undang-Undang i.6. Kilang dan pepasangan am. Jentera berperakuan. Pembatalan Notis.2. Jentera berperakuan (dandang stim. x.2.

6. iii.6. ii. ii.6.6 Permohonan Baik Pulih i. iv. Hidrostatik Pnumatik Kendalian Stim Beban 4. ii. v.5 Ujian Jentera Berperakuan i.2. Kemalangan dan Kejadian 4.2. ii. Berbahaya (NADOPOD) Prosedur pendaftaran dan siasatan Laporan siasatan 4. 12 . Mesin angkat Pengandung tekanan Dandang stim Aduan. iii. Operator kren.8 Pendaftaran Orang Yang Kompeten i.2. Drebar dandang stim dan enjin pembakaran dalam.7 Siasatan i. iii.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 4.6. Pengendali perancah.2.

Pengecualian: Calon yang telah lulus / melepasi tahap kompetensi mana-mana bahagian adalah dikecualikan daripada mengambil bahagian berkenaan. Soalan: Esei Bahagian I Kompetensi Umum : Bahagian II Kompetensi Khusus : 12 soalan 2 soalan akan disediakan dari setiap bidang .Jawab 5 soalan 8 soalan . 10. Masa: Bahagian I : Bahagian II : 2 ½ jam 2 ½ jam 7.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 5. Tahap Kesukaran Soalan: Pengetahuan dan kefahaman 8. Rujukan: Calon-calon tidak dibenarkan merujuk bahan-bahan bacaan / rujukan semasa peperiksaan dijalankan kecuali bagi Bahagian I : Kompetensi Umum – Hal Ehwal Perundangan 9. Keputusan: Aras IV Aras III Aras II Aras I lulus / melepasi tahap kompetensi pada aras kecemerlangan lulus / melepasi tahap Kompetensi lulus bersyarat tidak melepasi tahap kompetensi 13 .Jawab 5 soalan sahaja 6.

Pemeriksa Dilantik Oleh: Pengerusi Panel Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Kementerian Sumber Manusia. ii.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 11. Soalan Jawapan : : Bahasa Melayu Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris 13. 12. Tarikh Akhir Mengemukakan Permohonan: Sebulan sebelum tarikh peperiksaan 14 . Permohonan Dikemukakan Kepada: Urus setia Peperiksaan PTK Kementerian Sumber Manusia 14. Kekerapan Peperiksaan: Sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun 16. Pusat Peperiksaan Akan Ditetapkan Oleh: Urus setia Panel Peperiksaan PTK Kementerian Sumber Manusia 15. Bahasa (Soalan & Jawapan): i.

C. E. 2. 4. Maimunah Osman. Dasar-Dasar Pembangunan Malaysia terbitan INTAN 1994. Panduan Mengenai Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) PKPA Bil. PKPA Bil 1 Tahun 1992. 1 Tahun 1991. 7. Panduan Mengenai Piagam Pelanggan. Arahan Perbendaharaan. Terbitan INTAN 1994.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia RUJUKAN UMUM 1. Tonggak 12. Panduan Meningkatkan Kualiti Layanan Urusan Melalui Telefon PKPA Bil. 5. 7 Tahun 1991. Penubuhan Pejabat Khidmat Pelanggan. INTAN 1992 Perintah Am Bab B. 6. 2 Tahun 1991. terbitan INTAN 1991 Citra Karya Falsafah. 9. Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam. Nilai Dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam. Komunikasi Berkesan Hubungan Interpersonal. Strategi Peningkatan Kualiti Dalam Perkhidmatan Awam. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan. 3. Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 Peraturan-peraturan Lembaga Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) (Pindaan) 2002 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA): • • • • • • • • 8. 8 Tahun 1991. PKPA Bil. 11. PKPA Bil. Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja Dan Fail Meja PKPA Bil 1 Tahun 1993. 10. Panduan Pengurusan Mesyuarat Dan Urusan Jawatankuasa-Jawatankuasa Kerajaan PKPA Bil. 4 Tahun 1991. PKPA Bil 1 Tahun 2005. INTAN 2000. Arahan Keselamatan. 15 . Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) bagi Perkhidmatan Awam. F dan G.

16. Kumpulan Usahawan Muslim Sdn. 30. 2002 Iskandar Ab.. Bhd. Akta Mahkamah Rendah 1948 (Akta 92). 2001 Mokhtar bin Ahmad. Ogos 2004 Hung Jiin Kwei. November 2001 Hung Jiin Kwei. 24. 2. 13. Saujana Global Sdn. Menguasai Internet. 16. 22. Akta Kilang dan Jentera 1967 dan Peraturan-peraturan serta Perintahperintah di bawahnya. Criminal Procedure Code Bab 1. 8. 9.. 23. 17. 37. Teknologi Maklumat & Komunikasi. 2001 Mokhtar bin Ahmad. 15. Kings Information Co. 3. Bhd. 16 . KHUSUS 1. 2. 19. Bhd. 14. Jalan Pantas Teknologi Maklumat & Komunikasi: Word. Ltd. 18. 1985. 17. 15. Pekeliling Perbendaharaan dan Surat Pekeliling perbendaharaan yang berkaitan Mokhtar bin Ahmad. 18. 29. Panduan Perbendaharaan (Tatacara Pengurusan Stor). 24. 19. Komputer. Ltd.. Bhd. Excel & Powerpoint. Akta (Langkah-langkah Keselamatan) Petroleum 1984 dan Peraturanperaturan ( Langkah-langkah Keselamatan ) (Pengangkutan Petroleum Melalui Talian Paip ).. 2. 5. 38.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 12. Kumpulan Usahawan Muslim Sdn. PowerPoint 2003. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan Peraturan-peraturan serta Perintah-perintah di bawahnya. Kings Information Co.. 20.. Rashid dan Zaitun Ismail. Interpretation Act 1967. 11. Venton Publishing (M) Sdn. 8. 10. Mei 2004 Akta Keterangan 1950 (Akta 56). 41 dan 44. Jalan Pantas Teknologi Maklumat & Komunikasi: Internet. Penal Code (Kanun Keseksaan) Bab 1. Word 2003. 12. 21. 18 dan 22. 6. 14.

Geneva. 5. Hygiene Technical and Occupational Health Doctor. NIOSH Occupational Exposure Sampling Strategy Manual by Nelson A. Guidelines for the Classification of the Hazardous Chemicals. 14. 16. NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM). Basic of Industrial Hygiene by Debra Nims. Prosedur Kerja ISO Jabatan yang terkini. Pekeliling Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Teknikal) 17 . by International Labour Office. Kaedah Pemonitoran dan Analisa yang Diluluskan di bawah Peraturanperaturan Kilang dan Jentera (Habuk Galian)1989. 15. Major Hazard Control: A Practical Manual. Manual on Assessment of the Health Risks Arising From the Use of Hazardous Chemicals in the Workplace (CHRA Manual). 13. 1998. Lynch. 10. 12.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 4. Kenneth A Bush & Jeremiah R. Fourth Edition. Guidelines on Monitoring Of Airborne Contaminant for Chemicals Hazardous To Health. 6. Guidelines for the Registration of Assessors. Semua Garis Panduan yang dikeluarkan oleh Jabatan. 7. 11. 8. 9. Leidel. Guidelines for Formulation of Chemical Safety Data Sheet. Air Sampling Instruments for Evaluation of Atmospheric Contaminants (5 th Edition) Published by the American Conference of Governmental Industrial Hygiene. 17.