Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia

KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA

SUKATAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK)

PEMERIKSA KILANG DAN JENTERA GRED J41
TAHAP KECEKAPAN 1 (TK 1)

DILULUSKAN OLEH LEMBAGA PENILAIAN KOMPETENSI KEMENTERIAN PADA 16 JUN 2005 1

II. ii. kejuruteraan dan penguatkuasaan undang-undang dalam menjalankan tugas. Mempunyai pengetahuan dalam bidang: pengurusan umum. 2 . Matlamat Sukatan Peperiksaan 1. dan penguatkuasaan undang-undang Berupaya memahami konsep-konsep pengurusan umum. kejuruteraan. Sukatan Peperiksaan Bidang sukatan peperiksaan adalah merangkumi Kompetensi Umum dan Kompetensi Khusus. 3. iii. 2. 4.1 Tahap Kecekapan 1 (TK 1): Pada TK 1 : Pegawai I.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 (TK 1) BAGI PEGAWAI PEMERIKSA KILANG DAN JENTERA GRED J41 1. Pegawai Yang Layak Menduduki Peperiksaan Ini Pegawai Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 yang telah disahkan dalam perkhidmatan. i. Tujuan Peperiksaan Untuk menguji kebolehan dan kecekapan pegawai sebagai salah satu syarat anjakan gaji dan / atau bagi dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat ke gred yang lebih tinggi.

1 KOMPETENSI UMUM 4.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia BAHAGIAN I 4. Perintah Am • Elaun-elaun dan kemudahan-kemudahan dalam perkhidmatan • Cuti • Rumah dan Bangunan Kerajaan • Perubatan • Waktu bekerja dan lebih masa ii. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan.2 Pengurusan Sumber Manusia Tatacara pengurusan sumber manusia ke arah penambahbaikkan dan pemantapan pembangunan sesebuah organisasi. Nilai dan Etika Perkhidmatan Awam. 4. Tonggak 12 Integriti Dalam Perkhidmatan Awam.1. Ia merangkumi aspek-aspek seperti berikut: i. Ini meliputi penambahbaikkan sistem pengurusan dan pembangunan kemahiran di sektor awam. Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 3 .1 Keutuhan Peribadi Nilai-nilai murni yang perlu diamalkan oleh kakitangan awam ke arah meningkatkan kualiti dan produktiviti perkhidmatan awam seperti : i. ii. iii.1.

3 Pengurusan Dan Pentadbiran Organisasi Tatacara dan peraturan keselamatan jabatan. Peningkatan Kualiti Dalam Pengurusan Mesyuarat dan Urusan • • • • • • • • • 4 . • • • • • Peraturan-peraturan Pegawai Tatatertib) (Pindaan) 2002 Awam (Kelakuan Dan Peraturan-peraturan mengenai tatakelakuan (code of conducts) serta larangan / kesalahan khusus Tanggungjawab serta tugas kawalan dan pengawasan tatatertib Prosedur dan tatacara tindakan tatatertib Hukuman tatatertib Peruntukan pelbagai yang berkaitan 4. Ini meliputi perkaraperkara seperti berikut: i.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia iii.1. Arahan Keselamatan Keselamatan Pelindungan Keselamatan Dokumen Keselamatan Peribadi ii. Aspek-aspek Berkaitan Pentadbiran Awam Tatacara Meningkatkan Kualiti Layanan Melalui Urusan Telefon Tatacara Jawatankuasa Kerajaan Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja (MPK dan FM) Piagam Pelanggan Strategi-Strategi Perkhidmatan Awam.

ii. i. vi.5 Dasar-Dasar Negara i.1. v. Cekap dan Amanah 4.1. iv.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia • • 4. Kemahiran Berkomunikasi Interpersonal komunikasi Halangan-halangan komunikasi 4. Dasar Buruh Negara Dasar Pembangunan Nasional Dasar Pensyarikatan Malaysia Dasar Perindustrian Negara Dasar Pandang Timur Dasar Sosial Negara Dasar Bersih. Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM). Pengurusan Aset Inventori / Harta Modal Tatacara Hapus Kira Tatacara Pelupusan • • • • • • 5 .4 Komunikasi i.6 Pengurusan Kewangan Pengendalian tatacara pengurusan kewangan kerajaan. Penubuhan Pejabat Khidmat Pelanggan. vii.1. iii. Perolehan Kerajaan Bekalan Perkhidmatan Kerja ii. iii. ii.

24.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia iii. iv. 19. 38.1. 8. ii. Akta Keterangan 1950 ( Akta 56 ). 12.8 Hal Ehwal Perundangan i.7 Teknologi Maklumat i. ii. 29. 10. 9. 11. iii. 14. Criminal Procedure Code. dan 22.1. 15. 18. iv. 6. 5. 2. v. 30. 41 dan 44. Bab 1. iii. 18. 8. Word Excel Power Point Internet dan E-mail 4. 16. Penal Code ( Kanun Keseksaan ) Bab 1. Pengurusan Stor Verifikasi Stor Pemeriksaan Stor • • 4. Akta Mahkamah Rendah 1948 ( Akta 92 ) Interpretation Act 1967 6 . 17. 2. 37.

iii. iv. simbol kimpalan. Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (MS 1722:2003 Occupational Safety Management System – Guideline).2 Pengurusan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan. ii. ii.3.3. Dan Kesihatan Pekerjaan Dan Akta Kilang dan Jentera.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia BAHAGIAN II 4. 1967 dan Peraturan-peraturan yang dibuat dibawahnya. Spesifikasi aturcara kimpalan (Jenis kimpalan.2. posisi kimpalan) ii iii iv Kecacatan dalam kimpalan Jenis-jenis ujian tanpa musnah dan aplikasi Jenis-jenis ujian mekanikal 7 .1 Kelulusan Jentera Berperakuan / Talian Paip i.2.2. 4. iv. i. Akta (Langkah-langkah Keselamatan) Petroleum 1984 dan Peraturan-peraturan (Langkah-langkah Keselamatan) (Pengangkutan Petroleum Melalui Talian Paip).2 Reka bentuk Pengubahsuaian Pengecualian pematuhan peraturan Pembaikan talian paip Kimpalan i. jenis-jenis sambungan. 1985 Pekeliling-pekeliling Ketua Pengarah (Teknikal). Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) dan Peraturan-peraturan yang dibuat dibawahnya. 4.2 KOMPETENSI KHUSUS 4. 4. iii.2.3 Keselamatan Industri 4.1 Perundangan Keselamatan Pekeliling Ketua Pengarah i.2.

Analisis statistik kemalangan pekerjaan. Pengurusan peperiksaan skim Jurutera Stim – IPD (syarat-syarat menduduki. Kontraktor pemasang sistem paip gas.3 Pendaftaran / Pemantauan / Pembaharuan Firma dan Orang Yang Kompeten i. Petunjuk pencapaian utama (KPI) keselamatan pekerjaan.4 Analisis Keselamatan Pekerjaan i. jenis-jenis peperiksaan dan pengecualian). vii. Penilaian risiko (Kualitatif – kenalpasti bahaya.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 4.3. iii.2. pengandung tekanan dan silinder gas. iv. Kajian Kes Kemalangan Pekerjaan. Syarikat pembaik pulih dandang stim. 4. iv. 8 . vi. Pegawai v. Pendaftaran dan pembaharuan Keselamatan dan Kesihatan. Firma pemasang dan penyelenggara lif elektrik penumpang dan barang. ii. operator kren dan kursus Pegawai Keselamatan dan Kesihatan.2. iii. pengandung tekanan. menilai risiko dan tindakan kawalan). Pusat pengajar pengendali perancah. perombak dan penyelenggara kren menara.3. Syarikat pemasang. ii. Pembuat dandang stim. mesin angkat penumpang dan gondola. viii. silinder gas dan mesin angkat.

2. ii.4 Higien Industri 4. iv. ii. v. iii. Kimia Agen Fizikal Ergonomik Tegasan 9 .2. iv.4.4. iii. Pendaftaran Penilaian laporan 4.4. ii.2. iv.2 Pembagasan pasir Peralatan higien industri Peranti perlindungan diri Kaedah Persampelan dan Analisis Kimia Bilik Senyap dan Audiometer Kajian Dasar Kesihatan Industri i.2.4. iii. v. Kompetensi pengukuran bising Kompetensi Juruteknik Higien 1 Kompetensi Juruteknik Higien 2 Kompetensi Pengapit Penilaian Laporan OYK dan OYB 4.1 Kelulusan i. ii.2.2.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 4.4. Penggubalan peraturan Penggubalan kod amalan dan garis panduan 4.5 Kajian Kesihatan Pekerjaan i.3 Orang Yang Kompeten Dan Orang Yang Berdaftar i. 4.4 Pendaftaran dan Pemantauan Orang yang Kompeten dan Orang Yang Berdaftar i. ii.

4.3 Pepasangan bukan berbahaya besar.2.2. ii. Pelan tindakan kecemasan. ii. 10 . Latihan kecemasan luar tapak. v. Laporan keselamatan. i.5 Major Hazard 4.1 Kehendak Peraturan dan Proses Kerja. iv. ii. vi. vii.4. Pendaftaran.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 4. Teori Peralatan Higien Industri Penggunaan dan senggaraan peralatan Penetukuran Peralatan 4. pembaharuan dan fungsi Orang Yang Kompeten (OYK). iii. viii.2.2. menilai dan (Quantitative Risk Assessment) Audit Industri i. iii.6 Peralatan Higien Industri i. 4.5.2. Maklumat kepada umum. Laporan berkaitan Demonstrasi Operasi Selamat. Latihan kecemasan dalam tapak.5.5.2 Prosedur mengklasifikasikan Pepasangan Bahaya Besar dan Bukan Bahaya Besar. Pepasangan berbahaya besar. mengawal risiko Mengenal pasti.

Perintah larangan. iii. Sita Arahan bertulis. Jentera berperakuan.6. Pemantauan Orang Yang Berdaftar (OYB) dan Orang Yang Kompeten (OYK). Kompaun. Notis Pembaikan. Pendakwaan a) b) Penyediaan kes Prosedur pendakwaan 4. iv. v.6. Penaksiran risiko kesihatan. ii.2 Kilang dan pepasangan am.3 Tindakan Undang-Undang i. Kilang dan pepasangan am. Siasatan / Aduan. pengandung tekanan dan mesin angkat). 11 .2. vii.2. Notis larangan. ii.6. 4. iii. ii.1 Pendaftaran Kilang Dan Jentera i. Perintah larangan serta-merta. x. iv. Tapak bina dan kerja kejuruteraan. 4. ii. Pemeriksaan Berkanun i.2.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 4.2. vi.2. Jentera berperakuan (dandang stim.6 Pejabat Negeri 4. ix. v.4 Higien Industri i.6. iii. Pembatalan Notis. Pemeriksaan / penguatkuasaan. Pemonitoran.

Kemalangan dan Kejadian 4. iii. 12 .6.6. ii. ii. Mesin angkat Pengandung tekanan Dandang stim Aduan.2.2. Drebar dandang stim dan enjin pembakaran dalam.2.2.6.8 Pendaftaran Orang Yang Kompeten i.5 Ujian Jentera Berperakuan i.7 Siasatan i.6 Permohonan Baik Pulih i. ii.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 4. Pengendali perancah.6. Operator kren. iii. ii. Hidrostatik Pnumatik Kendalian Stim Beban 4. v. iii. Berbahaya (NADOPOD) Prosedur pendaftaran dan siasatan Laporan siasatan 4. iv.

Jawab 5 soalan 8 soalan .Jawab 5 soalan sahaja 6. Masa: Bahagian I : Bahagian II : 2 ½ jam 2 ½ jam 7. 10.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 5. Pengecualian: Calon yang telah lulus / melepasi tahap kompetensi mana-mana bahagian adalah dikecualikan daripada mengambil bahagian berkenaan. Tahap Kesukaran Soalan: Pengetahuan dan kefahaman 8. Rujukan: Calon-calon tidak dibenarkan merujuk bahan-bahan bacaan / rujukan semasa peperiksaan dijalankan kecuali bagi Bahagian I : Kompetensi Umum – Hal Ehwal Perundangan 9. Soalan: Esei Bahagian I Kompetensi Umum : Bahagian II Kompetensi Khusus : 12 soalan 2 soalan akan disediakan dari setiap bidang . Keputusan: Aras IV Aras III Aras II Aras I lulus / melepasi tahap kompetensi pada aras kecemerlangan lulus / melepasi tahap Kompetensi lulus bersyarat tidak melepasi tahap kompetensi 13 .

Soalan Jawapan : : Bahasa Melayu Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris 13.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 11. Permohonan Dikemukakan Kepada: Urus setia Peperiksaan PTK Kementerian Sumber Manusia 14. Kekerapan Peperiksaan: Sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun 16. Bahasa (Soalan & Jawapan): i. 12. Pemeriksa Dilantik Oleh: Pengerusi Panel Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Kementerian Sumber Manusia. Pusat Peperiksaan Akan Ditetapkan Oleh: Urus setia Panel Peperiksaan PTK Kementerian Sumber Manusia 15. ii. Tarikh Akhir Mengemukakan Permohonan: Sebulan sebelum tarikh peperiksaan 14 .

E. Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 Peraturan-peraturan Lembaga Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) (Pindaan) 2002 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA): • • • • • • • • 8. Penubuhan Pejabat Khidmat Pelanggan. Maimunah Osman. Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja Dan Fail Meja PKPA Bil 1 Tahun 1993. 10. PKPA Bil 1 Tahun 1992. 6. PKPA Bil. PKPA Bil 1 Tahun 2005. Strategi Peningkatan Kualiti Dalam Perkhidmatan Awam. Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam. Nilai Dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam. 4 Tahun 1991. Panduan Meningkatkan Kualiti Layanan Urusan Melalui Telefon PKPA Bil.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia RUJUKAN UMUM 1. terbitan INTAN 1991 Citra Karya Falsafah. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan. 11. 5. Terbitan INTAN 1994. 3. Komunikasi Berkesan Hubungan Interpersonal. Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) bagi Perkhidmatan Awam. INTAN 1992 Perintah Am Bab B. PKPA Bil. 15 . Panduan Pengurusan Mesyuarat Dan Urusan Jawatankuasa-Jawatankuasa Kerajaan PKPA Bil. 4. Panduan Mengenai Piagam Pelanggan. Dasar-Dasar Pembangunan Malaysia terbitan INTAN 1994. 8 Tahun 1991. 2. 9. 7. 1 Tahun 1991. Panduan Mengenai Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) PKPA Bil. 7 Tahun 1991. Tonggak 12. INTAN 2000. Arahan Keselamatan. Arahan Perbendaharaan. 2 Tahun 1991. F dan G. C.

10. Teknologi Maklumat & Komunikasi. November 2001 Hung Jiin Kwei. Kumpulan Usahawan Muslim Sdn. 8. 24.. Kumpulan Usahawan Muslim Sdn. Ogos 2004 Hung Jiin Kwei. Saujana Global Sdn. 15. 2001 Mokhtar bin Ahmad.. KHUSUS 1.. Kings Information Co. 19. Akta Kilang dan Jentera 1967 dan Peraturan-peraturan serta Perintahperintah di bawahnya.. 14. Venton Publishing (M) Sdn. Bhd. 41 dan 44. 17.. Mei 2004 Akta Keterangan 1950 (Akta 56). 13. 21. Interpretation Act 1967. Penal Code (Kanun Keseksaan) Bab 1. Jalan Pantas Teknologi Maklumat & Komunikasi: Word. 37. PowerPoint 2003. Komputer. 18 dan 22. 38. 2. 29. 14. Bhd. 22. 3. 6. Rashid dan Zaitun Ismail. 20.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 12. Excel & Powerpoint. 5. 9. Akta Mahkamah Rendah 1948 (Akta 92). Menguasai Internet. 24. 16. Kings Information Co. 1985. Ltd.. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan Peraturan-peraturan serta Perintah-perintah di bawahnya. 8. 19. 2001 Mokhtar bin Ahmad. 2. Akta (Langkah-langkah Keselamatan) Petroleum 1984 dan Peraturanperaturan ( Langkah-langkah Keselamatan ) (Pengangkutan Petroleum Melalui Talian Paip ). 18. 2. Jalan Pantas Teknologi Maklumat & Komunikasi: Internet. 17. 16 . 18. 23. Panduan Perbendaharaan (Tatacara Pengurusan Stor). 15. 11. 12. 30. Bhd. Word 2003. Pekeliling Perbendaharaan dan Surat Pekeliling perbendaharaan yang berkaitan Mokhtar bin Ahmad. Bhd. 2002 Iskandar Ab. Criminal Procedure Code Bab 1. Ltd. 16.

12. 1998. 11. 14. Basic of Industrial Hygiene by Debra Nims. 16. 8. Kenneth A Bush & Jeremiah R. Guidelines on Monitoring Of Airborne Contaminant for Chemicals Hazardous To Health. 13.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 4. Hygiene Technical and Occupational Health Doctor. 7. Semua Garis Panduan yang dikeluarkan oleh Jabatan. by International Labour Office. Geneva. NIOSH Occupational Exposure Sampling Strategy Manual by Nelson A. Pekeliling Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Teknikal) 17 . Prosedur Kerja ISO Jabatan yang terkini. Guidelines for the Registration of Assessors. 9. Lynch. Manual on Assessment of the Health Risks Arising From the Use of Hazardous Chemicals in the Workplace (CHRA Manual). Air Sampling Instruments for Evaluation of Atmospheric Contaminants (5 th Edition) Published by the American Conference of Governmental Industrial Hygiene. NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM). Kaedah Pemonitoran dan Analisa yang Diluluskan di bawah Peraturanperaturan Kilang dan Jentera (Habuk Galian)1989. Guidelines for the Classification of the Hazardous Chemicals. 6. Major Hazard Control: A Practical Manual. 10. Fourth Edition. 17. 15. 5. Leidel. Guidelines for Formulation of Chemical Safety Data Sheet.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful