Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia

KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA

SUKATAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK)

PEMERIKSA KILANG DAN JENTERA GRED J41
TAHAP KECEKAPAN 1 (TK 1)

DILULUSKAN OLEH LEMBAGA PENILAIAN KOMPETENSI KEMENTERIAN PADA 16 JUN 2005 1

Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 (TK 1) BAGI PEGAWAI PEMERIKSA KILANG DAN JENTERA GRED J41 1.1 Tahap Kecekapan 1 (TK 1): Pada TK 1 : Pegawai I. Mempunyai pengetahuan dalam bidang: pengurusan umum. kejuruteraan. 3. 2. i. Tujuan Peperiksaan Untuk menguji kebolehan dan kecekapan pegawai sebagai salah satu syarat anjakan gaji dan / atau bagi dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat ke gred yang lebih tinggi. Sukatan Peperiksaan Bidang sukatan peperiksaan adalah merangkumi Kompetensi Umum dan Kompetensi Khusus. dan penguatkuasaan undang-undang Berupaya memahami konsep-konsep pengurusan umum. II. iii. Pegawai Yang Layak Menduduki Peperiksaan Ini Pegawai Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 yang telah disahkan dalam perkhidmatan. ii. kejuruteraan dan penguatkuasaan undang-undang dalam menjalankan tugas. 4. Matlamat Sukatan Peperiksaan 1. 2 .

1 KOMPETENSI UMUM 4. Perintah Am • Elaun-elaun dan kemudahan-kemudahan dalam perkhidmatan • Cuti • Rumah dan Bangunan Kerajaan • Perubatan • Waktu bekerja dan lebih masa ii.1. Nilai dan Etika Perkhidmatan Awam. Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 3 .Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia BAHAGIAN I 4. ii.1 Keutuhan Peribadi Nilai-nilai murni yang perlu diamalkan oleh kakitangan awam ke arah meningkatkan kualiti dan produktiviti perkhidmatan awam seperti : i. iii. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan. Ini meliputi penambahbaikkan sistem pengurusan dan pembangunan kemahiran di sektor awam.1.2 Pengurusan Sumber Manusia Tatacara pengurusan sumber manusia ke arah penambahbaikkan dan pemantapan pembangunan sesebuah organisasi. 4. Ia merangkumi aspek-aspek seperti berikut: i. Tonggak 12 Integriti Dalam Perkhidmatan Awam.

Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia iii.3 Pengurusan Dan Pentadbiran Organisasi Tatacara dan peraturan keselamatan jabatan. Arahan Keselamatan Keselamatan Pelindungan Keselamatan Dokumen Keselamatan Peribadi ii. Ini meliputi perkaraperkara seperti berikut: i. • • • • • Peraturan-peraturan Pegawai Tatatertib) (Pindaan) 2002 Awam (Kelakuan Dan Peraturan-peraturan mengenai tatakelakuan (code of conducts) serta larangan / kesalahan khusus Tanggungjawab serta tugas kawalan dan pengawasan tatatertib Prosedur dan tatacara tindakan tatatertib Hukuman tatatertib Peruntukan pelbagai yang berkaitan 4. Aspek-aspek Berkaitan Pentadbiran Awam Tatacara Meningkatkan Kualiti Layanan Melalui Urusan Telefon Tatacara Jawatankuasa Kerajaan Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja (MPK dan FM) Piagam Pelanggan Strategi-Strategi Perkhidmatan Awam.1. Peningkatan Kualiti Dalam Pengurusan Mesyuarat dan Urusan • • • • • • • • • 4 .

4 Komunikasi i. Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM). Penubuhan Pejabat Khidmat Pelanggan. i. Pengurusan Aset Inventori / Harta Modal Tatacara Hapus Kira Tatacara Pelupusan • • • • • • 5 . vi.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia • • 4. vii.1. v. Perolehan Kerajaan Bekalan Perkhidmatan Kerja ii. iii. iv. Kemahiran Berkomunikasi Interpersonal komunikasi Halangan-halangan komunikasi 4.6 Pengurusan Kewangan Pengendalian tatacara pengurusan kewangan kerajaan.5 Dasar-Dasar Negara i.1. ii.1. Dasar Buruh Negara Dasar Pembangunan Nasional Dasar Pensyarikatan Malaysia Dasar Perindustrian Negara Dasar Pandang Timur Dasar Sosial Negara Dasar Bersih. ii. iii. Cekap dan Amanah 4.

5. iv. iv. 30. 6. Akta Keterangan 1950 ( Akta 56 ).8 Hal Ehwal Perundangan i. 12. 18. 16. 17. dan 22. Criminal Procedure Code. Penal Code ( Kanun Keseksaan ) Bab 1. 8. 18. 19.7 Teknologi Maklumat i. 8. 2. 37. 10. Pengurusan Stor Verifikasi Stor Pemeriksaan Stor • • 4. 24. Word Excel Power Point Internet dan E-mail 4. 11. 38. ii. Akta Mahkamah Rendah 1948 ( Akta 92 ) Interpretation Act 1967 6 . 2. Bab 1. 29. 15. 14. iii. 9. v. 41 dan 44. ii.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia iii. iii.1.1.

Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (MS 1722:2003 Occupational Safety Management System – Guideline). 1985 Pekeliling-pekeliling Ketua Pengarah (Teknikal).2.2. iv.2.2 Reka bentuk Pengubahsuaian Pengecualian pematuhan peraturan Pembaikan talian paip Kimpalan i. ii. Dan Kesihatan Pekerjaan Dan Akta Kilang dan Jentera.3. simbol kimpalan. ii.2. 4. iii. Spesifikasi aturcara kimpalan (Jenis kimpalan.2 Pengurusan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan.3 Keselamatan Industri 4. 4.3.2 KOMPETENSI KHUSUS 4.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia BAHAGIAN II 4. Akta (Langkah-langkah Keselamatan) Petroleum 1984 dan Peraturan-peraturan (Langkah-langkah Keselamatan) (Pengangkutan Petroleum Melalui Talian Paip).1 Perundangan Keselamatan Pekeliling Ketua Pengarah i.1 Kelulusan Jentera Berperakuan / Talian Paip i. jenis-jenis sambungan. iii. 4. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) dan Peraturan-peraturan yang dibuat dibawahnya.2. posisi kimpalan) ii iii iv Kecacatan dalam kimpalan Jenis-jenis ujian tanpa musnah dan aplikasi Jenis-jenis ujian mekanikal 7 . iv. 1967 dan Peraturan-peraturan yang dibuat dibawahnya. i.

3 Pendaftaran / Pemantauan / Pembaharuan Firma dan Orang Yang Kompeten i. menilai risiko dan tindakan kawalan). mesin angkat penumpang dan gondola. pengandung tekanan dan silinder gas.4 Analisis Keselamatan Pekerjaan i. viii. iii. Kajian Kes Kemalangan Pekerjaan. perombak dan penyelenggara kren menara.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 4.3. pengandung tekanan. Pendaftaran dan pembaharuan Keselamatan dan Kesihatan. Syarikat pembaik pulih dandang stim. Pegawai v. vii. 8 . Petunjuk pencapaian utama (KPI) keselamatan pekerjaan. Pembuat dandang stim. ii. ii. iv. silinder gas dan mesin angkat. Analisis statistik kemalangan pekerjaan. Pusat pengajar pengendali perancah. Penilaian risiko (Kualitatif – kenalpasti bahaya. 4. Firma pemasang dan penyelenggara lif elektrik penumpang dan barang. vi. Kontraktor pemasang sistem paip gas.3.2. iv.2. jenis-jenis peperiksaan dan pengecualian). Syarikat pemasang. iii. Pengurusan peperiksaan skim Jurutera Stim – IPD (syarat-syarat menduduki. operator kren dan kursus Pegawai Keselamatan dan Kesihatan.

2.4 Pendaftaran dan Pemantauan Orang yang Kompeten dan Orang Yang Berdaftar i. ii.4 Higien Industri 4. iv. ii. Pendaftaran Penilaian laporan 4. Kompetensi pengukuran bising Kompetensi Juruteknik Higien 1 Kompetensi Juruteknik Higien 2 Kompetensi Pengapit Penilaian Laporan OYK dan OYB 4. iv. iv.5 Kajian Kesihatan Pekerjaan i. v.2.2.2 Pembagasan pasir Peralatan higien industri Peranti perlindungan diri Kaedah Persampelan dan Analisis Kimia Bilik Senyap dan Audiometer Kajian Dasar Kesihatan Industri i. 4. iii. ii. iii.3 Orang Yang Kompeten Dan Orang Yang Berdaftar i. ii.4.1 Kelulusan i.4.4.4.2.4.2. iii.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 4. ii.2. Kimia Agen Fizikal Ergonomik Tegasan 9 . Penggubalan peraturan Penggubalan kod amalan dan garis panduan 4. v.

2. Pelan tindakan kecemasan. ii.2.2 Prosedur mengklasifikasikan Pepasangan Bahaya Besar dan Bukan Bahaya Besar.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 4. i. menilai dan (Quantitative Risk Assessment) Audit Industri i. Latihan kecemasan luar tapak. vii. vi.5. 10 . pembaharuan dan fungsi Orang Yang Kompeten (OYK).1 Kehendak Peraturan dan Proses Kerja. v. 4. ii. 4. Teori Peralatan Higien Industri Penggunaan dan senggaraan peralatan Penetukuran Peralatan 4.5.5 Major Hazard 4. ii.4.5. Pendaftaran. Laporan keselamatan. mengawal risiko Mengenal pasti.2. iii.3 Pepasangan bukan berbahaya besar. Pepasangan berbahaya besar. Latihan kecemasan dalam tapak. Laporan berkaitan Demonstrasi Operasi Selamat.2. iii.6 Peralatan Higien Industri i. Maklumat kepada umum.2. viii. iv.

4. Pemonitoran.2. Perintah larangan serta-merta. ix. iii. iii. v. pengandung tekanan dan mesin angkat).2 Kilang dan pepasangan am. iii.6. Jentera berperakuan (dandang stim. Kompaun. iv. v.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 4. Notis Pembaikan. ii. Pemantauan Orang Yang Berdaftar (OYB) dan Orang Yang Kompeten (OYK). Kilang dan pepasangan am. x. vii.2.1 Pendaftaran Kilang Dan Jentera i. 4.6 Pejabat Negeri 4. vi.2. Pemeriksaan Berkanun i. Perintah larangan. Penaksiran risiko kesihatan.6.2. 11 .3 Tindakan Undang-Undang i. Pendakwaan a) b) Penyediaan kes Prosedur pendakwaan 4. iv. Tapak bina dan kerja kejuruteraan. Notis larangan. Jentera berperakuan. ii. Siasatan / Aduan. Pembatalan Notis.6. ii. Pemeriksaan / penguatkuasaan. ii.2.6. Sita Arahan bertulis.4 Higien Industri i.

iii. v. ii. iv.2.6.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 4.2. iii.8 Pendaftaran Orang Yang Kompeten i.5 Ujian Jentera Berperakuan i. ii. ii.6. 12 . Berbahaya (NADOPOD) Prosedur pendaftaran dan siasatan Laporan siasatan 4. ii. iii.6.6. Pengendali perancah. Drebar dandang stim dan enjin pembakaran dalam.7 Siasatan i. Operator kren. Hidrostatik Pnumatik Kendalian Stim Beban 4.2. Kemalangan dan Kejadian 4.2.6 Permohonan Baik Pulih i. Mesin angkat Pengandung tekanan Dandang stim Aduan.

10. Pengecualian: Calon yang telah lulus / melepasi tahap kompetensi mana-mana bahagian adalah dikecualikan daripada mengambil bahagian berkenaan. Soalan: Esei Bahagian I Kompetensi Umum : Bahagian II Kompetensi Khusus : 12 soalan 2 soalan akan disediakan dari setiap bidang .Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 5.Jawab 5 soalan 8 soalan . Rujukan: Calon-calon tidak dibenarkan merujuk bahan-bahan bacaan / rujukan semasa peperiksaan dijalankan kecuali bagi Bahagian I : Kompetensi Umum – Hal Ehwal Perundangan 9. Tahap Kesukaran Soalan: Pengetahuan dan kefahaman 8.Jawab 5 soalan sahaja 6. Masa: Bahagian I : Bahagian II : 2 ½ jam 2 ½ jam 7. Keputusan: Aras IV Aras III Aras II Aras I lulus / melepasi tahap kompetensi pada aras kecemerlangan lulus / melepasi tahap Kompetensi lulus bersyarat tidak melepasi tahap kompetensi 13 .

Bahasa (Soalan & Jawapan): i. Pusat Peperiksaan Akan Ditetapkan Oleh: Urus setia Panel Peperiksaan PTK Kementerian Sumber Manusia 15. Soalan Jawapan : : Bahasa Melayu Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris 13. Kekerapan Peperiksaan: Sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun 16.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 11. Pemeriksa Dilantik Oleh: Pengerusi Panel Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Kementerian Sumber Manusia. 12. Tarikh Akhir Mengemukakan Permohonan: Sebulan sebelum tarikh peperiksaan 14 . ii. Permohonan Dikemukakan Kepada: Urus setia Peperiksaan PTK Kementerian Sumber Manusia 14.

Tonggak 12. 6. Panduan Mengenai Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) PKPA Bil. 10. 8 Tahun 1991.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia RUJUKAN UMUM 1. Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam. 1 Tahun 1991. Panduan Mengenai Piagam Pelanggan. PKPA Bil. Nilai Dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam. F dan G. 4 Tahun 1991. PKPA Bil 1 Tahun 1992. 5. E. 7 Tahun 1991. Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja Dan Fail Meja PKPA Bil 1 Tahun 1993. INTAN 1992 Perintah Am Bab B. Arahan Perbendaharaan. INTAN 2000. C. Penubuhan Pejabat Khidmat Pelanggan. 15 . 4. 7. 3. Panduan Meningkatkan Kualiti Layanan Urusan Melalui Telefon PKPA Bil. 11. Dasar-Dasar Pembangunan Malaysia terbitan INTAN 1994. PKPA Bil 1 Tahun 2005. terbitan INTAN 1991 Citra Karya Falsafah. Strategi Peningkatan Kualiti Dalam Perkhidmatan Awam. Terbitan INTAN 1994. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan. Arahan Keselamatan. PKPA Bil. Panduan Pengurusan Mesyuarat Dan Urusan Jawatankuasa-Jawatankuasa Kerajaan PKPA Bil. Komunikasi Berkesan Hubungan Interpersonal. Maimunah Osman. Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 Peraturan-peraturan Lembaga Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) (Pindaan) 2002 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA): • • • • • • • • 8. 2. 2 Tahun 1991. Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) bagi Perkhidmatan Awam. 9.

Penal Code (Kanun Keseksaan) Bab 1. PowerPoint 2003. 2. 2001 Mokhtar bin Ahmad. 2. Mei 2004 Akta Keterangan 1950 (Akta 56). Criminal Procedure Code Bab 1.. 19. 11. 12. KHUSUS 1. 24. Komputer. 2001 Mokhtar bin Ahmad. Kumpulan Usahawan Muslim Sdn. 15.. Bhd.. 3. Menguasai Internet. 18 dan 22. Saujana Global Sdn. Kings Information Co.. 2. 18. 24. Bhd. Jalan Pantas Teknologi Maklumat & Komunikasi: Internet. Interpretation Act 1967. 30. 8. 15.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 12. Ltd. 14. 17. Pekeliling Perbendaharaan dan Surat Pekeliling perbendaharaan yang berkaitan Mokhtar bin Ahmad. 6. Ogos 2004 Hung Jiin Kwei. 16. Akta Kilang dan Jentera 1967 dan Peraturan-peraturan serta Perintahperintah di bawahnya. Jalan Pantas Teknologi Maklumat & Komunikasi: Word.. 38. 41 dan 44. 22. Kumpulan Usahawan Muslim Sdn. Bhd.. 1985. Excel & Powerpoint. 14. Kings Information Co. 8. Teknologi Maklumat & Komunikasi. Akta (Langkah-langkah Keselamatan) Petroleum 1984 dan Peraturanperaturan ( Langkah-langkah Keselamatan ) (Pengangkutan Petroleum Melalui Talian Paip ). Akta Mahkamah Rendah 1948 (Akta 92). 29. 19. 13. 2002 Iskandar Ab. 9. 21. Bhd. 16. 20. Ltd. Panduan Perbendaharaan (Tatacara Pengurusan Stor). 16 . 23. 18. 10. 17. 5. Rashid dan Zaitun Ismail. Word 2003. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan Peraturan-peraturan serta Perintah-perintah di bawahnya. November 2001 Hung Jiin Kwei. Venton Publishing (M) Sdn. 37.

11. Air Sampling Instruments for Evaluation of Atmospheric Contaminants (5 th Edition) Published by the American Conference of Governmental Industrial Hygiene. 15. Kaedah Pemonitoran dan Analisa yang Diluluskan di bawah Peraturanperaturan Kilang dan Jentera (Habuk Galian)1989. Guidelines on Monitoring Of Airborne Contaminant for Chemicals Hazardous To Health. 10. by International Labour Office. 17. NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM). Basic of Industrial Hygiene by Debra Nims. Guidelines for Formulation of Chemical Safety Data Sheet. Fourth Edition. Pekeliling Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Teknikal) 17 . 12. Lynch. 14. 7. Guidelines for the Classification of the Hazardous Chemicals. 1998. 16. NIOSH Occupational Exposure Sampling Strategy Manual by Nelson A. 9. Kenneth A Bush & Jeremiah R. 8. Leidel.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 4. Semua Garis Panduan yang dikeluarkan oleh Jabatan. Geneva. 13. 5. Guidelines for the Registration of Assessors. 6. Prosedur Kerja ISO Jabatan yang terkini. Manual on Assessment of the Health Risks Arising From the Use of Hazardous Chemicals in the Workplace (CHRA Manual). Major Hazard Control: A Practical Manual. Hygiene Technical and Occupational Health Doctor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful