Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia

KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA

SUKATAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK)

PEMERIKSA KILANG DAN JENTERA GRED J41
TAHAP KECEKAPAN 1 (TK 1)

DILULUSKAN OLEH LEMBAGA PENILAIAN KOMPETENSI KEMENTERIAN PADA 16 JUN 2005 1

ii. i. Tujuan Peperiksaan Untuk menguji kebolehan dan kecekapan pegawai sebagai salah satu syarat anjakan gaji dan / atau bagi dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat ke gred yang lebih tinggi. Sukatan Peperiksaan Bidang sukatan peperiksaan adalah merangkumi Kompetensi Umum dan Kompetensi Khusus. 2. Pegawai Yang Layak Menduduki Peperiksaan Ini Pegawai Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 yang telah disahkan dalam perkhidmatan. kejuruteraan dan penguatkuasaan undang-undang dalam menjalankan tugas. kejuruteraan. 3. 2 . iii. II. dan penguatkuasaan undang-undang Berupaya memahami konsep-konsep pengurusan umum. Matlamat Sukatan Peperiksaan 1. Mempunyai pengetahuan dalam bidang: pengurusan umum.1 Tahap Kecekapan 1 (TK 1): Pada TK 1 : Pegawai I. 4.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 (TK 1) BAGI PEGAWAI PEMERIKSA KILANG DAN JENTERA GRED J41 1.

iii.1 Keutuhan Peribadi Nilai-nilai murni yang perlu diamalkan oleh kakitangan awam ke arah meningkatkan kualiti dan produktiviti perkhidmatan awam seperti : i. Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 3 . 4.1. Ia merangkumi aspek-aspek seperti berikut: i. Nilai dan Etika Perkhidmatan Awam. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan.2 Pengurusan Sumber Manusia Tatacara pengurusan sumber manusia ke arah penambahbaikkan dan pemantapan pembangunan sesebuah organisasi. ii.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia BAHAGIAN I 4. Tonggak 12 Integriti Dalam Perkhidmatan Awam. Perintah Am • Elaun-elaun dan kemudahan-kemudahan dalam perkhidmatan • Cuti • Rumah dan Bangunan Kerajaan • Perubatan • Waktu bekerja dan lebih masa ii. Ini meliputi penambahbaikkan sistem pengurusan dan pembangunan kemahiran di sektor awam.1 KOMPETENSI UMUM 4.1.

Peningkatan Kualiti Dalam Pengurusan Mesyuarat dan Urusan • • • • • • • • • 4 .1.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia iii. Ini meliputi perkaraperkara seperti berikut: i.3 Pengurusan Dan Pentadbiran Organisasi Tatacara dan peraturan keselamatan jabatan. • • • • • Peraturan-peraturan Pegawai Tatatertib) (Pindaan) 2002 Awam (Kelakuan Dan Peraturan-peraturan mengenai tatakelakuan (code of conducts) serta larangan / kesalahan khusus Tanggungjawab serta tugas kawalan dan pengawasan tatatertib Prosedur dan tatacara tindakan tatatertib Hukuman tatatertib Peruntukan pelbagai yang berkaitan 4. Aspek-aspek Berkaitan Pentadbiran Awam Tatacara Meningkatkan Kualiti Layanan Melalui Urusan Telefon Tatacara Jawatankuasa Kerajaan Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja (MPK dan FM) Piagam Pelanggan Strategi-Strategi Perkhidmatan Awam. Arahan Keselamatan Keselamatan Pelindungan Keselamatan Dokumen Keselamatan Peribadi ii.

1. Dasar Buruh Negara Dasar Pembangunan Nasional Dasar Pensyarikatan Malaysia Dasar Perindustrian Negara Dasar Pandang Timur Dasar Sosial Negara Dasar Bersih. Pengurusan Aset Inventori / Harta Modal Tatacara Hapus Kira Tatacara Pelupusan • • • • • • 5 . Perolehan Kerajaan Bekalan Perkhidmatan Kerja ii. Cekap dan Amanah 4.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia • • 4. ii.6 Pengurusan Kewangan Pengendalian tatacara pengurusan kewangan kerajaan. iii.4 Komunikasi i.1. iii. Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM).1.5 Dasar-Dasar Negara i. i. iv. ii. vii. Penubuhan Pejabat Khidmat Pelanggan. vi. Kemahiran Berkomunikasi Interpersonal komunikasi Halangan-halangan komunikasi 4. v.

v. Bab 1. 18. 12. Akta Mahkamah Rendah 1948 ( Akta 92 ) Interpretation Act 1967 6 . ii. ii. 6. 19.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia iii.1. 10. Pengurusan Stor Verifikasi Stor Pemeriksaan Stor • • 4. 11. 2. 38. Penal Code ( Kanun Keseksaan ) Bab 1. 17. 30. 37. Word Excel Power Point Internet dan E-mail 4. 16. Akta Keterangan 1950 ( Akta 56 ). 8. Criminal Procedure Code. 5. 41 dan 44. 24. iii. 15.7 Teknologi Maklumat i. 8. dan 22. 9. iv. 29. 14. 18.8 Hal Ehwal Perundangan i. iii.1. 2. iv.

Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (MS 1722:2003 Occupational Safety Management System – Guideline). ii.2 Pengurusan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan. jenis-jenis sambungan. iv.2. iv.2. 4. i.3 Keselamatan Industri 4. iii. Dan Kesihatan Pekerjaan Dan Akta Kilang dan Jentera. Akta (Langkah-langkah Keselamatan) Petroleum 1984 dan Peraturan-peraturan (Langkah-langkah Keselamatan) (Pengangkutan Petroleum Melalui Talian Paip).3.2.2 KOMPETENSI KHUSUS 4.2. Spesifikasi aturcara kimpalan (Jenis kimpalan. posisi kimpalan) ii iii iv Kecacatan dalam kimpalan Jenis-jenis ujian tanpa musnah dan aplikasi Jenis-jenis ujian mekanikal 7 . 1985 Pekeliling-pekeliling Ketua Pengarah (Teknikal). simbol kimpalan. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) dan Peraturan-peraturan yang dibuat dibawahnya. 4.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia BAHAGIAN II 4. iii. ii.3. 1967 dan Peraturan-peraturan yang dibuat dibawahnya. 4.1 Perundangan Keselamatan Pekeliling Ketua Pengarah i.2.2 Reka bentuk Pengubahsuaian Pengecualian pematuhan peraturan Pembaikan talian paip Kimpalan i.1 Kelulusan Jentera Berperakuan / Talian Paip i.

iii. 4. 8 . iii. Pengurusan peperiksaan skim Jurutera Stim – IPD (syarat-syarat menduduki. Pegawai v. vi. viii. iv. ii. Syarikat pembaik pulih dandang stim. ii. pengandung tekanan dan silinder gas. vii. mesin angkat penumpang dan gondola. jenis-jenis peperiksaan dan pengecualian). perombak dan penyelenggara kren menara. Kajian Kes Kemalangan Pekerjaan.2. menilai risiko dan tindakan kawalan).3 Pendaftaran / Pemantauan / Pembaharuan Firma dan Orang Yang Kompeten i.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 4.2.3. Petunjuk pencapaian utama (KPI) keselamatan pekerjaan.3. operator kren dan kursus Pegawai Keselamatan dan Kesihatan. silinder gas dan mesin angkat. pengandung tekanan. Firma pemasang dan penyelenggara lif elektrik penumpang dan barang. Penilaian risiko (Kualitatif – kenalpasti bahaya. Pusat pengajar pengendali perancah. Syarikat pemasang. Kontraktor pemasang sistem paip gas. Pembuat dandang stim. Pendaftaran dan pembaharuan Keselamatan dan Kesihatan. Analisis statistik kemalangan pekerjaan.4 Analisis Keselamatan Pekerjaan i. iv.

iv. iv.2.4. Penggubalan peraturan Penggubalan kod amalan dan garis panduan 4. Kompetensi pengukuran bising Kompetensi Juruteknik Higien 1 Kompetensi Juruteknik Higien 2 Kompetensi Pengapit Penilaian Laporan OYK dan OYB 4.4.3 Orang Yang Kompeten Dan Orang Yang Berdaftar i.1 Kelulusan i. v. iii.5 Kajian Kesihatan Pekerjaan i. ii.4. iii.2.2.4.2. v.2. ii. ii.2 Pembagasan pasir Peralatan higien industri Peranti perlindungan diri Kaedah Persampelan dan Analisis Kimia Bilik Senyap dan Audiometer Kajian Dasar Kesihatan Industri i. iii. ii.4 Higien Industri 4.4. Kimia Agen Fizikal Ergonomik Tegasan 9 .2.4 Pendaftaran dan Pemantauan Orang yang Kompeten dan Orang Yang Berdaftar i.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 4. iv. Pendaftaran Penilaian laporan 4. 4. ii.

5.2.5 Major Hazard 4.5. Latihan kecemasan luar tapak. Pendaftaran. i. pembaharuan dan fungsi Orang Yang Kompeten (OYK).5.2. Laporan keselamatan. Pelan tindakan kecemasan.2.1 Kehendak Peraturan dan Proses Kerja. iv. viii. menilai dan (Quantitative Risk Assessment) Audit Industri i.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 4.4. v. vii. Laporan berkaitan Demonstrasi Operasi Selamat. vi.6 Peralatan Higien Industri i. ii. iii.2 Prosedur mengklasifikasikan Pepasangan Bahaya Besar dan Bukan Bahaya Besar. mengawal risiko Mengenal pasti.3 Pepasangan bukan berbahaya besar. 10 . ii. Pepasangan berbahaya besar.2. ii. Latihan kecemasan dalam tapak. iii. 4. Maklumat kepada umum. 4.2. Teori Peralatan Higien Industri Penggunaan dan senggaraan peralatan Penetukuran Peralatan 4.

iv.6. iii.1 Pendaftaran Kilang Dan Jentera i. iii. 4. Pendakwaan a) b) Penyediaan kes Prosedur pendakwaan 4. ii.2.6. vi.2.3 Tindakan Undang-Undang i. iv. Tapak bina dan kerja kejuruteraan.2. Jentera berperakuan (dandang stim. x.6. Pemeriksaan Berkanun i.2 Kilang dan pepasangan am.2.6 Pejabat Negeri 4. Pemeriksaan / penguatkuasaan. Pemonitoran. iii. v. ii. Sita Arahan bertulis. Pembatalan Notis. Jentera berperakuan. Kilang dan pepasangan am. vii. Notis larangan.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 4.2. Notis Pembaikan. ii. Pemantauan Orang Yang Berdaftar (OYB) dan Orang Yang Kompeten (OYK). Siasatan / Aduan. Penaksiran risiko kesihatan.6. pengandung tekanan dan mesin angkat).4 Higien Industri i. 11 . Kompaun. Perintah larangan. 4. Perintah larangan serta-merta. ii. ix. v.

Pengendali perancah. v.6. Drebar dandang stim dan enjin pembakaran dalam. ii.2.2. ii. Berbahaya (NADOPOD) Prosedur pendaftaran dan siasatan Laporan siasatan 4.6. Operator kren. 12 .6 Permohonan Baik Pulih i. iii.8 Pendaftaran Orang Yang Kompeten i.7 Siasatan i.2. iii.6.5 Ujian Jentera Berperakuan i.2. Hidrostatik Pnumatik Kendalian Stim Beban 4. ii. iii.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 4. iv. Mesin angkat Pengandung tekanan Dandang stim Aduan.6. ii. Kemalangan dan Kejadian 4.

Jawab 5 soalan 8 soalan . Pengecualian: Calon yang telah lulus / melepasi tahap kompetensi mana-mana bahagian adalah dikecualikan daripada mengambil bahagian berkenaan.Jawab 5 soalan sahaja 6. Soalan: Esei Bahagian I Kompetensi Umum : Bahagian II Kompetensi Khusus : 12 soalan 2 soalan akan disediakan dari setiap bidang . Keputusan: Aras IV Aras III Aras II Aras I lulus / melepasi tahap kompetensi pada aras kecemerlangan lulus / melepasi tahap Kompetensi lulus bersyarat tidak melepasi tahap kompetensi 13 . Tahap Kesukaran Soalan: Pengetahuan dan kefahaman 8. Rujukan: Calon-calon tidak dibenarkan merujuk bahan-bahan bacaan / rujukan semasa peperiksaan dijalankan kecuali bagi Bahagian I : Kompetensi Umum – Hal Ehwal Perundangan 9. 10. Masa: Bahagian I : Bahagian II : 2 ½ jam 2 ½ jam 7.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 5.

Pemeriksa Dilantik Oleh: Pengerusi Panel Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Kementerian Sumber Manusia. Bahasa (Soalan & Jawapan): i. Tarikh Akhir Mengemukakan Permohonan: Sebulan sebelum tarikh peperiksaan 14 . Kekerapan Peperiksaan: Sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun 16. 12. ii.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 11. Soalan Jawapan : : Bahasa Melayu Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris 13. Permohonan Dikemukakan Kepada: Urus setia Peperiksaan PTK Kementerian Sumber Manusia 14. Pusat Peperiksaan Akan Ditetapkan Oleh: Urus setia Panel Peperiksaan PTK Kementerian Sumber Manusia 15.

PKPA Bil. Panduan Pengurusan Mesyuarat Dan Urusan Jawatankuasa-Jawatankuasa Kerajaan PKPA Bil. 7. 4. PKPA Bil. F dan G.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia RUJUKAN UMUM 1. 3. INTAN 1992 Perintah Am Bab B. Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja Dan Fail Meja PKPA Bil 1 Tahun 1993. Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 Peraturan-peraturan Lembaga Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) (Pindaan) 2002 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA): • • • • • • • • 8. Nilai Dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam. C. Terbitan INTAN 1994. Tonggak 12. terbitan INTAN 1991 Citra Karya Falsafah. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan. 4 Tahun 1991. E. 15 . Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam. Arahan Keselamatan. Dasar-Dasar Pembangunan Malaysia terbitan INTAN 1994. Panduan Mengenai Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) PKPA Bil. 5. PKPA Bil 1 Tahun 1992. 9. 11. 2. 2 Tahun 1991. INTAN 2000. 1 Tahun 1991. PKPA Bil 1 Tahun 2005. Panduan Meningkatkan Kualiti Layanan Urusan Melalui Telefon PKPA Bil. 7 Tahun 1991. Komunikasi Berkesan Hubungan Interpersonal. Penubuhan Pejabat Khidmat Pelanggan. 6. Panduan Mengenai Piagam Pelanggan. Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) bagi Perkhidmatan Awam. Strategi Peningkatan Kualiti Dalam Perkhidmatan Awam. 8 Tahun 1991. 10. Maimunah Osman. Arahan Perbendaharaan.

29. 18 dan 22.. 20. Bhd. Pekeliling Perbendaharaan dan Surat Pekeliling perbendaharaan yang berkaitan Mokhtar bin Ahmad. November 2001 Hung Jiin Kwei. Teknologi Maklumat & Komunikasi. 12. 18. Word 2003. Kings Information Co. Bhd. Ltd. 30. 23. 37.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 12. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan Peraturan-peraturan serta Perintah-perintah di bawahnya. Criminal Procedure Code Bab 1. Akta Mahkamah Rendah 1948 (Akta 92). 8. Komputer. 2001 Mokhtar bin Ahmad. 14. 3. Ogos 2004 Hung Jiin Kwei. Akta Kilang dan Jentera 1967 dan Peraturan-peraturan serta Perintahperintah di bawahnya. KHUSUS 1. 10. Saujana Global Sdn. 1985. 38. 15. 17. Menguasai Internet.. Rashid dan Zaitun Ismail. Kumpulan Usahawan Muslim Sdn. 2. 11. Jalan Pantas Teknologi Maklumat & Komunikasi: Internet.. 16. Kings Information Co. 21. 16 . Mei 2004 Akta Keterangan 1950 (Akta 56). Bhd. Ltd. Venton Publishing (M) Sdn. Panduan Perbendaharaan (Tatacara Pengurusan Stor). Bhd. 15. Jalan Pantas Teknologi Maklumat & Komunikasi: Word. 2. PowerPoint 2003.. 2002 Iskandar Ab.. Akta (Langkah-langkah Keselamatan) Petroleum 1984 dan Peraturanperaturan ( Langkah-langkah Keselamatan ) (Pengangkutan Petroleum Melalui Talian Paip ). 24. 24. 18. 41 dan 44. 6. 19. Excel & Powerpoint. 2. 8.. Kumpulan Usahawan Muslim Sdn. 16. Interpretation Act 1967. 17. 14. Penal Code (Kanun Keseksaan) Bab 1. 2001 Mokhtar bin Ahmad. 19. 5. 9. 22. 13.

12. Guidelines for the Classification of the Hazardous Chemicals. 1998. Guidelines for the Registration of Assessors. Pekeliling Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Teknikal) 17 . by International Labour Office. Kenneth A Bush & Jeremiah R. Guidelines for Formulation of Chemical Safety Data Sheet. Geneva.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 4. Guidelines on Monitoring Of Airborne Contaminant for Chemicals Hazardous To Health. 5. Manual on Assessment of the Health Risks Arising From the Use of Hazardous Chemicals in the Workplace (CHRA Manual). 8. 13. Hygiene Technical and Occupational Health Doctor. 10. 16. Leidel. 15. Basic of Industrial Hygiene by Debra Nims. Prosedur Kerja ISO Jabatan yang terkini. 17. Air Sampling Instruments for Evaluation of Atmospheric Contaminants (5 th Edition) Published by the American Conference of Governmental Industrial Hygiene. 9. Kaedah Pemonitoran dan Analisa yang Diluluskan di bawah Peraturanperaturan Kilang dan Jentera (Habuk Galian)1989. 6. 14. 7. NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM). Fourth Edition. NIOSH Occupational Exposure Sampling Strategy Manual by Nelson A. Lynch. Major Hazard Control: A Practical Manual. Semua Garis Panduan yang dikeluarkan oleh Jabatan. 11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful