Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia

KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA

SUKATAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK)

PEMERIKSA KILANG DAN JENTERA GRED J41
TAHAP KECEKAPAN 1 (TK 1)

DILULUSKAN OLEH LEMBAGA PENILAIAN KOMPETENSI KEMENTERIAN PADA 16 JUN 2005 1

4. iii. i. kejuruteraan.1 Tahap Kecekapan 1 (TK 1): Pada TK 1 : Pegawai I. ii. kejuruteraan dan penguatkuasaan undang-undang dalam menjalankan tugas. Mempunyai pengetahuan dalam bidang: pengurusan umum. 3. Sukatan Peperiksaan Bidang sukatan peperiksaan adalah merangkumi Kompetensi Umum dan Kompetensi Khusus. 2 . Matlamat Sukatan Peperiksaan 1. II. dan penguatkuasaan undang-undang Berupaya memahami konsep-konsep pengurusan umum. Pegawai Yang Layak Menduduki Peperiksaan Ini Pegawai Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 yang telah disahkan dalam perkhidmatan. 2. Tujuan Peperiksaan Untuk menguji kebolehan dan kecekapan pegawai sebagai salah satu syarat anjakan gaji dan / atau bagi dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat ke gred yang lebih tinggi.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 (TK 1) BAGI PEGAWAI PEMERIKSA KILANG DAN JENTERA GRED J41 1.

Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 3 . Nilai dan Etika Perkhidmatan Awam. Ini meliputi penambahbaikkan sistem pengurusan dan pembangunan kemahiran di sektor awam.1.1 Keutuhan Peribadi Nilai-nilai murni yang perlu diamalkan oleh kakitangan awam ke arah meningkatkan kualiti dan produktiviti perkhidmatan awam seperti : i. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan. Perintah Am • Elaun-elaun dan kemudahan-kemudahan dalam perkhidmatan • Cuti • Rumah dan Bangunan Kerajaan • Perubatan • Waktu bekerja dan lebih masa ii.1 KOMPETENSI UMUM 4. ii.1. Tonggak 12 Integriti Dalam Perkhidmatan Awam. iii. Ia merangkumi aspek-aspek seperti berikut: i. 4.2 Pengurusan Sumber Manusia Tatacara pengurusan sumber manusia ke arah penambahbaikkan dan pemantapan pembangunan sesebuah organisasi.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia BAHAGIAN I 4.

Arahan Keselamatan Keselamatan Pelindungan Keselamatan Dokumen Keselamatan Peribadi ii. Peningkatan Kualiti Dalam Pengurusan Mesyuarat dan Urusan • • • • • • • • • 4 . Ini meliputi perkaraperkara seperti berikut: i. • • • • • Peraturan-peraturan Pegawai Tatatertib) (Pindaan) 2002 Awam (Kelakuan Dan Peraturan-peraturan mengenai tatakelakuan (code of conducts) serta larangan / kesalahan khusus Tanggungjawab serta tugas kawalan dan pengawasan tatatertib Prosedur dan tatacara tindakan tatatertib Hukuman tatatertib Peruntukan pelbagai yang berkaitan 4. Aspek-aspek Berkaitan Pentadbiran Awam Tatacara Meningkatkan Kualiti Layanan Melalui Urusan Telefon Tatacara Jawatankuasa Kerajaan Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja (MPK dan FM) Piagam Pelanggan Strategi-Strategi Perkhidmatan Awam.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia iii.3 Pengurusan Dan Pentadbiran Organisasi Tatacara dan peraturan keselamatan jabatan.1.

Pengurusan Aset Inventori / Harta Modal Tatacara Hapus Kira Tatacara Pelupusan • • • • • • 5 .1. iv.6 Pengurusan Kewangan Pengendalian tatacara pengurusan kewangan kerajaan. Perolehan Kerajaan Bekalan Perkhidmatan Kerja ii.1. Cekap dan Amanah 4.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia • • 4. vi. Kemahiran Berkomunikasi Interpersonal komunikasi Halangan-halangan komunikasi 4.1. Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM).4 Komunikasi i. iii. v. Penubuhan Pejabat Khidmat Pelanggan. iii. ii. ii.5 Dasar-Dasar Negara i. Dasar Buruh Negara Dasar Pembangunan Nasional Dasar Pensyarikatan Malaysia Dasar Perindustrian Negara Dasar Pandang Timur Dasar Sosial Negara Dasar Bersih. i. vii.

30. ii. iii. 11. 24. Word Excel Power Point Internet dan E-mail 4. Bab 1. Akta Keterangan 1950 ( Akta 56 ). 19. 29. Criminal Procedure Code. Penal Code ( Kanun Keseksaan ) Bab 1. iv. 15. v. 12. 41 dan 44. Pengurusan Stor Verifikasi Stor Pemeriksaan Stor • • 4. 2. 14.1.1. 17.8 Hal Ehwal Perundangan i. dan 22. iii. 10. 38. 16. 2. Akta Mahkamah Rendah 1948 ( Akta 92 ) Interpretation Act 1967 6 . 9. 6. 8. 37.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia iii. 8. ii.7 Teknologi Maklumat i. iv. 5. 18. 18.

iv. ii. 4. simbol kimpalan.2. iii. iv.2 Reka bentuk Pengubahsuaian Pengecualian pematuhan peraturan Pembaikan talian paip Kimpalan i. iii. Akta (Langkah-langkah Keselamatan) Petroleum 1984 dan Peraturan-peraturan (Langkah-langkah Keselamatan) (Pengangkutan Petroleum Melalui Talian Paip).1 Kelulusan Jentera Berperakuan / Talian Paip i.2. ii.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia BAHAGIAN II 4. Dan Kesihatan Pekerjaan Dan Akta Kilang dan Jentera.3. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) dan Peraturan-peraturan yang dibuat dibawahnya.3 Keselamatan Industri 4. Spesifikasi aturcara kimpalan (Jenis kimpalan. posisi kimpalan) ii iii iv Kecacatan dalam kimpalan Jenis-jenis ujian tanpa musnah dan aplikasi Jenis-jenis ujian mekanikal 7 . i. Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (MS 1722:2003 Occupational Safety Management System – Guideline).2. jenis-jenis sambungan. 4.2.2. 4.3. 1985 Pekeliling-pekeliling Ketua Pengarah (Teknikal). 1967 dan Peraturan-peraturan yang dibuat dibawahnya.2 Pengurusan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan.1 Perundangan Keselamatan Pekeliling Ketua Pengarah i.2 KOMPETENSI KHUSUS 4.

Pusat pengajar pengendali perancah. iv. iii. mesin angkat penumpang dan gondola. Syarikat pemasang. Firma pemasang dan penyelenggara lif elektrik penumpang dan barang. Pegawai v. 8 . Pembuat dandang stim. menilai risiko dan tindakan kawalan). pengandung tekanan dan silinder gas. ii. Pendaftaran dan pembaharuan Keselamatan dan Kesihatan.3 Pendaftaran / Pemantauan / Pembaharuan Firma dan Orang Yang Kompeten i. 4. Penilaian risiko (Kualitatif – kenalpasti bahaya. ii. Syarikat pembaik pulih dandang stim. Kontraktor pemasang sistem paip gas. perombak dan penyelenggara kren menara. iv.3. vi.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 4. Analisis statistik kemalangan pekerjaan. Kajian Kes Kemalangan Pekerjaan.2. Petunjuk pencapaian utama (KPI) keselamatan pekerjaan.4 Analisis Keselamatan Pekerjaan i. jenis-jenis peperiksaan dan pengecualian). viii.3. Pengurusan peperiksaan skim Jurutera Stim – IPD (syarat-syarat menduduki. pengandung tekanan. silinder gas dan mesin angkat. iii.2. operator kren dan kursus Pegawai Keselamatan dan Kesihatan. vii.

4. iv.4.2.3 Orang Yang Kompeten Dan Orang Yang Berdaftar i.2 Pembagasan pasir Peralatan higien industri Peranti perlindungan diri Kaedah Persampelan dan Analisis Kimia Bilik Senyap dan Audiometer Kajian Dasar Kesihatan Industri i. ii.2.1 Kelulusan i. iii. ii. ii. v. Penggubalan peraturan Penggubalan kod amalan dan garis panduan 4. Pendaftaran Penilaian laporan 4. iv.4.2. v. iii.5 Kajian Kesihatan Pekerjaan i. ii.4.4 Pendaftaran dan Pemantauan Orang yang Kompeten dan Orang Yang Berdaftar i.4. ii.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 4.4. Kimia Agen Fizikal Ergonomik Tegasan 9 . iii.2.4 Higien Industri 4.2.2. iv. Kompetensi pengukuran bising Kompetensi Juruteknik Higien 1 Kompetensi Juruteknik Higien 2 Kompetensi Pengapit Penilaian Laporan OYK dan OYB 4.

5. Latihan kecemasan luar tapak.5. i. Laporan berkaitan Demonstrasi Operasi Selamat.2 Prosedur mengklasifikasikan Pepasangan Bahaya Besar dan Bukan Bahaya Besar. 4. 10 .5 Major Hazard 4.4.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 4. Laporan keselamatan.2. iv. Pelan tindakan kecemasan. Teori Peralatan Higien Industri Penggunaan dan senggaraan peralatan Penetukuran Peralatan 4. ii. vi. v. viii.2. menilai dan (Quantitative Risk Assessment) Audit Industri i. iii.1 Kehendak Peraturan dan Proses Kerja.2. vii. Pendaftaran. mengawal risiko Mengenal pasti. ii.2. Pepasangan berbahaya besar. 4. pembaharuan dan fungsi Orang Yang Kompeten (OYK). iii.3 Pepasangan bukan berbahaya besar.2. ii.5. Maklumat kepada umum. Latihan kecemasan dalam tapak.6 Peralatan Higien Industri i.

v. ii.2. Jentera berperakuan.4 Higien Industri i.2.6 Pejabat Negeri 4. x. Perintah larangan.2. ii. Pemeriksaan / penguatkuasaan. iii.3 Tindakan Undang-Undang i. Kilang dan pepasangan am. Pendakwaan a) b) Penyediaan kes Prosedur pendakwaan 4. Kompaun. Notis larangan. 11 . Siasatan / Aduan. 4. Tapak bina dan kerja kejuruteraan. Pemonitoran. pengandung tekanan dan mesin angkat). ii. 4. v.6. vii. Sita Arahan bertulis. iv. Jentera berperakuan (dandang stim. Notis Pembaikan. Penaksiran risiko kesihatan. Pembatalan Notis.2. ix.6. Pemantauan Orang Yang Berdaftar (OYB) dan Orang Yang Kompeten (OYK).1 Pendaftaran Kilang Dan Jentera i. ii.6. iii. iii.2 Kilang dan pepasangan am.2. Perintah larangan serta-merta. Pemeriksaan Berkanun i.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 4.6. iv. vi.

iii.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 4. Mesin angkat Pengandung tekanan Dandang stim Aduan.6. iv.5 Ujian Jentera Berperakuan i. Drebar dandang stim dan enjin pembakaran dalam. v.6 Permohonan Baik Pulih i. Operator kren.2. Hidrostatik Pnumatik Kendalian Stim Beban 4.6. ii. ii. iii. ii. 12 . ii.2.7 Siasatan i. Berbahaya (NADOPOD) Prosedur pendaftaran dan siasatan Laporan siasatan 4.2.6. iii. Kemalangan dan Kejadian 4.6. Pengendali perancah.8 Pendaftaran Orang Yang Kompeten i.2.

Pengecualian: Calon yang telah lulus / melepasi tahap kompetensi mana-mana bahagian adalah dikecualikan daripada mengambil bahagian berkenaan. Masa: Bahagian I : Bahagian II : 2 ½ jam 2 ½ jam 7. 10. Tahap Kesukaran Soalan: Pengetahuan dan kefahaman 8. Soalan: Esei Bahagian I Kompetensi Umum : Bahagian II Kompetensi Khusus : 12 soalan 2 soalan akan disediakan dari setiap bidang .Jawab 5 soalan sahaja 6.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 5. Keputusan: Aras IV Aras III Aras II Aras I lulus / melepasi tahap kompetensi pada aras kecemerlangan lulus / melepasi tahap Kompetensi lulus bersyarat tidak melepasi tahap kompetensi 13 . Rujukan: Calon-calon tidak dibenarkan merujuk bahan-bahan bacaan / rujukan semasa peperiksaan dijalankan kecuali bagi Bahagian I : Kompetensi Umum – Hal Ehwal Perundangan 9.Jawab 5 soalan 8 soalan .

Kekerapan Peperiksaan: Sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun 16. Pemeriksa Dilantik Oleh: Pengerusi Panel Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Kementerian Sumber Manusia. ii. Permohonan Dikemukakan Kepada: Urus setia Peperiksaan PTK Kementerian Sumber Manusia 14. Pusat Peperiksaan Akan Ditetapkan Oleh: Urus setia Panel Peperiksaan PTK Kementerian Sumber Manusia 15. 12. Tarikh Akhir Mengemukakan Permohonan: Sebulan sebelum tarikh peperiksaan 14 . Bahasa (Soalan & Jawapan): i.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 11. Soalan Jawapan : : Bahasa Melayu Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris 13.

Nilai Dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam. INTAN 2000. 4 Tahun 1991. 7. Strategi Peningkatan Kualiti Dalam Perkhidmatan Awam. Dasar-Dasar Pembangunan Malaysia terbitan INTAN 1994. 11. Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam. 2. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan. 3. Panduan Mengenai Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) PKPA Bil. 1 Tahun 1991. Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 Peraturan-peraturan Lembaga Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) (Pindaan) 2002 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA): • • • • • • • • 8. PKPA Bil. 7 Tahun 1991. Komunikasi Berkesan Hubungan Interpersonal.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia RUJUKAN UMUM 1. PKPA Bil 1 Tahun 2005. INTAN 1992 Perintah Am Bab B. PKPA Bil. 6. Maimunah Osman. Arahan Keselamatan. Panduan Pengurusan Mesyuarat Dan Urusan Jawatankuasa-Jawatankuasa Kerajaan PKPA Bil. terbitan INTAN 1991 Citra Karya Falsafah. 5. 2 Tahun 1991. 10. 15 . Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja Dan Fail Meja PKPA Bil 1 Tahun 1993. Terbitan INTAN 1994. F dan G. Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) bagi Perkhidmatan Awam. 8 Tahun 1991. PKPA Bil 1 Tahun 1992. Penubuhan Pejabat Khidmat Pelanggan. 9. C. Panduan Mengenai Piagam Pelanggan. Tonggak 12. 4. Arahan Perbendaharaan. E. Panduan Meningkatkan Kualiti Layanan Urusan Melalui Telefon PKPA Bil.

Rashid dan Zaitun Ismail. Jalan Pantas Teknologi Maklumat & Komunikasi: Word. Excel & Powerpoint.. 16. 41 dan 44. 17. Komputer. 20. 30. 18. 37. 18. Akta (Langkah-langkah Keselamatan) Petroleum 1984 dan Peraturanperaturan ( Langkah-langkah Keselamatan ) (Pengangkutan Petroleum Melalui Talian Paip ). Penal Code (Kanun Keseksaan) Bab 1. 23. November 2001 Hung Jiin Kwei. Ltd. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan Peraturan-peraturan serta Perintah-perintah di bawahnya. PowerPoint 2003. 16. 2. 5. 24. 38. Ltd. Venton Publishing (M) Sdn. 17. Akta Kilang dan Jentera 1967 dan Peraturan-peraturan serta Perintahperintah di bawahnya. 15. 11. 1985. 9. Bhd. 22. Jalan Pantas Teknologi Maklumat & Komunikasi: Internet. 2001 Mokhtar bin Ahmad.. Kings Information Co. 13.. Panduan Perbendaharaan (Tatacara Pengurusan Stor). 2002 Iskandar Ab. 18 dan 22. 6... KHUSUS 1. Menguasai Internet. Kumpulan Usahawan Muslim Sdn. 15. 2. Kumpulan Usahawan Muslim Sdn. Teknologi Maklumat & Komunikasi.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 12. 2. Word 2003. 12. 14. 2001 Mokhtar bin Ahmad. 14. Mei 2004 Akta Keterangan 1950 (Akta 56). Ogos 2004 Hung Jiin Kwei.. Pekeliling Perbendaharaan dan Surat Pekeliling perbendaharaan yang berkaitan Mokhtar bin Ahmad. Kings Information Co. 16 . Interpretation Act 1967. 19. Bhd. Criminal Procedure Code Bab 1. 21. 10. 8. 29. Saujana Global Sdn. 24. Bhd. 3. Bhd. 8. Akta Mahkamah Rendah 1948 (Akta 92). 19.

Pekeliling Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Teknikal) 17 . 1998. 15. Basic of Industrial Hygiene by Debra Nims. Kenneth A Bush & Jeremiah R. 9. 12. Geneva. Lynch. 13. 16. 10. Guidelines on Monitoring Of Airborne Contaminant for Chemicals Hazardous To Health. by International Labour Office.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 4. Manual on Assessment of the Health Risks Arising From the Use of Hazardous Chemicals in the Workplace (CHRA Manual). Air Sampling Instruments for Evaluation of Atmospheric Contaminants (5 th Edition) Published by the American Conference of Governmental Industrial Hygiene. Semua Garis Panduan yang dikeluarkan oleh Jabatan. 17. Kaedah Pemonitoran dan Analisa yang Diluluskan di bawah Peraturanperaturan Kilang dan Jentera (Habuk Galian)1989. 8. Major Hazard Control: A Practical Manual. NIOSH Occupational Exposure Sampling Strategy Manual by Nelson A. NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM). 6. 7. Leidel. Hygiene Technical and Occupational Health Doctor. Guidelines for the Classification of the Hazardous Chemicals. Guidelines for Formulation of Chemical Safety Data Sheet. Prosedur Kerja ISO Jabatan yang terkini. 11. 14. Guidelines for the Registration of Assessors. 5. Fourth Edition.