Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia

KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA

SUKATAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK)

PEMERIKSA KILANG DAN JENTERA GRED J41
TAHAP KECEKAPAN 1 (TK 1)

DILULUSKAN OLEH LEMBAGA PENILAIAN KOMPETENSI KEMENTERIAN PADA 16 JUN 2005 1

dan penguatkuasaan undang-undang Berupaya memahami konsep-konsep pengurusan umum. 2. kejuruteraan.1 Tahap Kecekapan 1 (TK 1): Pada TK 1 : Pegawai I. kejuruteraan dan penguatkuasaan undang-undang dalam menjalankan tugas. Sukatan Peperiksaan Bidang sukatan peperiksaan adalah merangkumi Kompetensi Umum dan Kompetensi Khusus. Mempunyai pengetahuan dalam bidang: pengurusan umum. Tujuan Peperiksaan Untuk menguji kebolehan dan kecekapan pegawai sebagai salah satu syarat anjakan gaji dan / atau bagi dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat ke gred yang lebih tinggi. i. 4.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 (TK 1) BAGI PEGAWAI PEMERIKSA KILANG DAN JENTERA GRED J41 1. Matlamat Sukatan Peperiksaan 1. iii. Pegawai Yang Layak Menduduki Peperiksaan Ini Pegawai Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 yang telah disahkan dalam perkhidmatan. 2 . 3. ii. II.

1 Keutuhan Peribadi Nilai-nilai murni yang perlu diamalkan oleh kakitangan awam ke arah meningkatkan kualiti dan produktiviti perkhidmatan awam seperti : i. 4. Ini meliputi penambahbaikkan sistem pengurusan dan pembangunan kemahiran di sektor awam.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia BAHAGIAN I 4.2 Pengurusan Sumber Manusia Tatacara pengurusan sumber manusia ke arah penambahbaikkan dan pemantapan pembangunan sesebuah organisasi.1 KOMPETENSI UMUM 4. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan.1. Nilai dan Etika Perkhidmatan Awam. iii. ii. Tonggak 12 Integriti Dalam Perkhidmatan Awam.1. Perintah Am • Elaun-elaun dan kemudahan-kemudahan dalam perkhidmatan • Cuti • Rumah dan Bangunan Kerajaan • Perubatan • Waktu bekerja dan lebih masa ii. Ia merangkumi aspek-aspek seperti berikut: i. Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 3 .

Arahan Keselamatan Keselamatan Pelindungan Keselamatan Dokumen Keselamatan Peribadi ii. Aspek-aspek Berkaitan Pentadbiran Awam Tatacara Meningkatkan Kualiti Layanan Melalui Urusan Telefon Tatacara Jawatankuasa Kerajaan Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja (MPK dan FM) Piagam Pelanggan Strategi-Strategi Perkhidmatan Awam. Peningkatan Kualiti Dalam Pengurusan Mesyuarat dan Urusan • • • • • • • • • 4 .1.3 Pengurusan Dan Pentadbiran Organisasi Tatacara dan peraturan keselamatan jabatan. Ini meliputi perkaraperkara seperti berikut: i.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia iii. • • • • • Peraturan-peraturan Pegawai Tatatertib) (Pindaan) 2002 Awam (Kelakuan Dan Peraturan-peraturan mengenai tatakelakuan (code of conducts) serta larangan / kesalahan khusus Tanggungjawab serta tugas kawalan dan pengawasan tatatertib Prosedur dan tatacara tindakan tatatertib Hukuman tatatertib Peruntukan pelbagai yang berkaitan 4.

vii. vi.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia • • 4.5 Dasar-Dasar Negara i. Perolehan Kerajaan Bekalan Perkhidmatan Kerja ii.4 Komunikasi i. ii.1.1. iii. i. Cekap dan Amanah 4. v. ii. iv. Pengurusan Aset Inventori / Harta Modal Tatacara Hapus Kira Tatacara Pelupusan • • • • • • 5 . iii.6 Pengurusan Kewangan Pengendalian tatacara pengurusan kewangan kerajaan. Penubuhan Pejabat Khidmat Pelanggan. Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM). Dasar Buruh Negara Dasar Pembangunan Nasional Dasar Pensyarikatan Malaysia Dasar Perindustrian Negara Dasar Pandang Timur Dasar Sosial Negara Dasar Bersih. Kemahiran Berkomunikasi Interpersonal komunikasi Halangan-halangan komunikasi 4.1.

8 Hal Ehwal Perundangan i. ii. 2. ii. iv. 12. 18. 2.1. 29. 16. Word Excel Power Point Internet dan E-mail 4. iv. 15. 6. iii.1. Akta Keterangan 1950 ( Akta 56 ). 37. v. 8. 9. 41 dan 44. 24. 18. Penal Code ( Kanun Keseksaan ) Bab 1. 17. 8. 38. 19. 30. 5. Bab 1. 14.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia iii. 10. dan 22. 11. iii.7 Teknologi Maklumat i. Akta Mahkamah Rendah 1948 ( Akta 92 ) Interpretation Act 1967 6 . Criminal Procedure Code. Pengurusan Stor Verifikasi Stor Pemeriksaan Stor • • 4.

Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (MS 1722:2003 Occupational Safety Management System – Guideline). i.2 KOMPETENSI KHUSUS 4.2 Reka bentuk Pengubahsuaian Pengecualian pematuhan peraturan Pembaikan talian paip Kimpalan i.2.2. 4. Spesifikasi aturcara kimpalan (Jenis kimpalan.2. simbol kimpalan.2 Pengurusan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan. iv.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia BAHAGIAN II 4. iv.2. Akta (Langkah-langkah Keselamatan) Petroleum 1984 dan Peraturan-peraturan (Langkah-langkah Keselamatan) (Pengangkutan Petroleum Melalui Talian Paip).1 Kelulusan Jentera Berperakuan / Talian Paip i.3. posisi kimpalan) ii iii iv Kecacatan dalam kimpalan Jenis-jenis ujian tanpa musnah dan aplikasi Jenis-jenis ujian mekanikal 7 . ii. iii. 4. Dan Kesihatan Pekerjaan Dan Akta Kilang dan Jentera.1 Perundangan Keselamatan Pekeliling Ketua Pengarah i. ii. jenis-jenis sambungan. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) dan Peraturan-peraturan yang dibuat dibawahnya. 4.2.3. 1967 dan Peraturan-peraturan yang dibuat dibawahnya.3 Keselamatan Industri 4. iii. 1985 Pekeliling-pekeliling Ketua Pengarah (Teknikal).

2. Petunjuk pencapaian utama (KPI) keselamatan pekerjaan. Firma pemasang dan penyelenggara lif elektrik penumpang dan barang. Pusat pengajar pengendali perancah.2. menilai risiko dan tindakan kawalan). iv.4 Analisis Keselamatan Pekerjaan i.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 4. pengandung tekanan. Analisis statistik kemalangan pekerjaan. ii. iii. jenis-jenis peperiksaan dan pengecualian). operator kren dan kursus Pegawai Keselamatan dan Kesihatan. Syarikat pembaik pulih dandang stim. mesin angkat penumpang dan gondola.3. vii.3 Pendaftaran / Pemantauan / Pembaharuan Firma dan Orang Yang Kompeten i. Pendaftaran dan pembaharuan Keselamatan dan Kesihatan. silinder gas dan mesin angkat. Syarikat pemasang. perombak dan penyelenggara kren menara. viii. iv. Penilaian risiko (Kualitatif – kenalpasti bahaya. Kontraktor pemasang sistem paip gas. vi. Pengurusan peperiksaan skim Jurutera Stim – IPD (syarat-syarat menduduki. 4. Kajian Kes Kemalangan Pekerjaan. Pegawai v. 8 . pengandung tekanan dan silinder gas.3. ii. iii. Pembuat dandang stim.

2.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 4. Penggubalan peraturan Penggubalan kod amalan dan garis panduan 4. Kompetensi pengukuran bising Kompetensi Juruteknik Higien 1 Kompetensi Juruteknik Higien 2 Kompetensi Pengapit Penilaian Laporan OYK dan OYB 4. iii.4 Higien Industri 4. iv. ii.2.4.4.2. ii.1 Kelulusan i. ii. iii. iv.2. Pendaftaran Penilaian laporan 4.3 Orang Yang Kompeten Dan Orang Yang Berdaftar i. v. iii. 4.4. v.2 Pembagasan pasir Peralatan higien industri Peranti perlindungan diri Kaedah Persampelan dan Analisis Kimia Bilik Senyap dan Audiometer Kajian Dasar Kesihatan Industri i.2. ii.4. Kimia Agen Fizikal Ergonomik Tegasan 9 . ii. iv.5 Kajian Kesihatan Pekerjaan i.4.2.4 Pendaftaran dan Pemantauan Orang yang Kompeten dan Orang Yang Berdaftar i.

2 Prosedur mengklasifikasikan Pepasangan Bahaya Besar dan Bukan Bahaya Besar. Teori Peralatan Higien Industri Penggunaan dan senggaraan peralatan Penetukuran Peralatan 4. 4. ii. vii. Pepasangan berbahaya besar.4. 4. pembaharuan dan fungsi Orang Yang Kompeten (OYK). viii. iii.1 Kehendak Peraturan dan Proses Kerja.6 Peralatan Higien Industri i. ii. Latihan kecemasan luar tapak.5. mengawal risiko Mengenal pasti. 10 .2. Laporan keselamatan.5. v. Latihan kecemasan dalam tapak.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 4. vi.3 Pepasangan bukan berbahaya besar.5 Major Hazard 4.2.2.5. Maklumat kepada umum. Laporan berkaitan Demonstrasi Operasi Selamat. i. Pelan tindakan kecemasan. iii.2.2. ii. Pendaftaran. iv. menilai dan (Quantitative Risk Assessment) Audit Industri i.

Sita Arahan bertulis. Pemantauan Orang Yang Berdaftar (OYB) dan Orang Yang Kompeten (OYK). Jentera berperakuan. vii. Pemonitoran.2. ii. v. Tapak bina dan kerja kejuruteraan. vi. Pemeriksaan / penguatkuasaan. Perintah larangan. Pemeriksaan Berkanun i.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 4.2. Jentera berperakuan (dandang stim. iii.6.6. Pembatalan Notis.2 Kilang dan pepasangan am. 4. Penaksiran risiko kesihatan. 11 . ii. iv.4 Higien Industri i. pengandung tekanan dan mesin angkat).6. 4.3 Tindakan Undang-Undang i. Kilang dan pepasangan am. x. Pendakwaan a) b) Penyediaan kes Prosedur pendakwaan 4. ix. Notis Pembaikan. Notis larangan. ii.6 Pejabat Negeri 4. v. iv. ii. Kompaun.1 Pendaftaran Kilang Dan Jentera i. Perintah larangan serta-merta.2. Siasatan / Aduan.2.2. iii. iii.6.

Berbahaya (NADOPOD) Prosedur pendaftaran dan siasatan Laporan siasatan 4.8 Pendaftaran Orang Yang Kompeten i.6.6. iii. Mesin angkat Pengandung tekanan Dandang stim Aduan. ii.7 Siasatan i. v. Drebar dandang stim dan enjin pembakaran dalam. Hidrostatik Pnumatik Kendalian Stim Beban 4. Operator kren.5 Ujian Jentera Berperakuan i.6 Permohonan Baik Pulih i. 12 . Pengendali perancah. ii.6.2. iii. ii. iii. Kemalangan dan Kejadian 4.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 4.2.2.6. ii.2. iv.

Pengecualian: Calon yang telah lulus / melepasi tahap kompetensi mana-mana bahagian adalah dikecualikan daripada mengambil bahagian berkenaan. 10. Soalan: Esei Bahagian I Kompetensi Umum : Bahagian II Kompetensi Khusus : 12 soalan 2 soalan akan disediakan dari setiap bidang . Rujukan: Calon-calon tidak dibenarkan merujuk bahan-bahan bacaan / rujukan semasa peperiksaan dijalankan kecuali bagi Bahagian I : Kompetensi Umum – Hal Ehwal Perundangan 9.Jawab 5 soalan sahaja 6. Masa: Bahagian I : Bahagian II : 2 ½ jam 2 ½ jam 7. Keputusan: Aras IV Aras III Aras II Aras I lulus / melepasi tahap kompetensi pada aras kecemerlangan lulus / melepasi tahap Kompetensi lulus bersyarat tidak melepasi tahap kompetensi 13 .Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 5.Jawab 5 soalan 8 soalan . Tahap Kesukaran Soalan: Pengetahuan dan kefahaman 8.

Kekerapan Peperiksaan: Sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun 16. ii. 12. Tarikh Akhir Mengemukakan Permohonan: Sebulan sebelum tarikh peperiksaan 14 . Pemeriksa Dilantik Oleh: Pengerusi Panel Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Kementerian Sumber Manusia. Pusat Peperiksaan Akan Ditetapkan Oleh: Urus setia Panel Peperiksaan PTK Kementerian Sumber Manusia 15. Bahasa (Soalan & Jawapan): i.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 11. Permohonan Dikemukakan Kepada: Urus setia Peperiksaan PTK Kementerian Sumber Manusia 14. Soalan Jawapan : : Bahasa Melayu Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris 13.

Komunikasi Berkesan Hubungan Interpersonal. F dan G. terbitan INTAN 1991 Citra Karya Falsafah. Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja Dan Fail Meja PKPA Bil 1 Tahun 1993. Penubuhan Pejabat Khidmat Pelanggan. PKPA Bil. Panduan Mengenai Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) PKPA Bil. PKPA Bil. E. Dasar-Dasar Pembangunan Malaysia terbitan INTAN 1994. Panduan Meningkatkan Kualiti Layanan Urusan Melalui Telefon PKPA Bil. 8 Tahun 1991. C. 7. INTAN 2000. Strategi Peningkatan Kualiti Dalam Perkhidmatan Awam. PKPA Bil 1 Tahun 1992. Nilai Dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam. 5. Panduan Mengenai Piagam Pelanggan. 6. 2 Tahun 1991. 3. Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) bagi Perkhidmatan Awam. 4 Tahun 1991. Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 Peraturan-peraturan Lembaga Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) (Pindaan) 2002 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA): • • • • • • • • 8. 11. Terbitan INTAN 1994. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan. 10. 2. 9. 7 Tahun 1991. Tonggak 12. Arahan Keselamatan. Arahan Perbendaharaan. 1 Tahun 1991. Panduan Pengurusan Mesyuarat Dan Urusan Jawatankuasa-Jawatankuasa Kerajaan PKPA Bil. Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam. Maimunah Osman. 4. PKPA Bil 1 Tahun 2005. 15 .Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia RUJUKAN UMUM 1. INTAN 1992 Perintah Am Bab B.

Mei 2004 Akta Keterangan 1950 (Akta 56). 30. 16 . Bhd. Ltd. Jalan Pantas Teknologi Maklumat & Komunikasi: Word. 2. Kings Information Co. 6. Komputer. 17. Panduan Perbendaharaan (Tatacara Pengurusan Stor).. 18.. Excel & Powerpoint. Kumpulan Usahawan Muslim Sdn. 15. 24. Pekeliling Perbendaharaan dan Surat Pekeliling perbendaharaan yang berkaitan Mokhtar bin Ahmad. 5. 19. November 2001 Hung Jiin Kwei. 1985. 16.. Kumpulan Usahawan Muslim Sdn. 2. Word 2003. 3. KHUSUS 1. Bhd. Bhd. 15. Saujana Global Sdn. 2001 Mokhtar bin Ahmad. Jalan Pantas Teknologi Maklumat & Komunikasi: Internet. 20. Teknologi Maklumat & Komunikasi. 10. 41 dan 44. 19. Kings Information Co. 9.. 17. 14. 24. Akta Kilang dan Jentera 1967 dan Peraturan-peraturan serta Perintahperintah di bawahnya. 37. PowerPoint 2003. 2001 Mokhtar bin Ahmad. 12. Akta Mahkamah Rendah 1948 (Akta 92). 29. Venton Publishing (M) Sdn. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan Peraturan-peraturan serta Perintah-perintah di bawahnya.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 12. 2. Menguasai Internet. Ogos 2004 Hung Jiin Kwei. 21. 8. 8. Rashid dan Zaitun Ismail. Penal Code (Kanun Keseksaan) Bab 1. Criminal Procedure Code Bab 1. Akta (Langkah-langkah Keselamatan) Petroleum 1984 dan Peraturanperaturan ( Langkah-langkah Keselamatan ) (Pengangkutan Petroleum Melalui Talian Paip ). 16. 18 dan 22.. Bhd. Ltd. 11. 18. 13. 14. 22. 23. 38.. Interpretation Act 1967. 2002 Iskandar Ab.

Geneva. NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM). 15. Manual on Assessment of the Health Risks Arising From the Use of Hazardous Chemicals in the Workplace (CHRA Manual). Hygiene Technical and Occupational Health Doctor. NIOSH Occupational Exposure Sampling Strategy Manual by Nelson A. 17. 10. Major Hazard Control: A Practical Manual. 8. 7. 16. Air Sampling Instruments for Evaluation of Atmospheric Contaminants (5 th Edition) Published by the American Conference of Governmental Industrial Hygiene. Prosedur Kerja ISO Jabatan yang terkini. 13. by International Labour Office. 12. Guidelines for the Registration of Assessors. 1998. Fourth Edition. Semua Garis Panduan yang dikeluarkan oleh Jabatan. Kenneth A Bush & Jeremiah R. Kaedah Pemonitoran dan Analisa yang Diluluskan di bawah Peraturanperaturan Kilang dan Jentera (Habuk Galian)1989. Guidelines for the Classification of the Hazardous Chemicals. Basic of Industrial Hygiene by Debra Nims. 5. 11. Leidel. 14. Pekeliling Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Teknikal) 17 . 6. Guidelines for Formulation of Chemical Safety Data Sheet. Guidelines on Monitoring Of Airborne Contaminant for Chemicals Hazardous To Health.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 (TK 1) Kementerian Sumber Manusia 4. 9. Lynch.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful