Anda di halaman 1dari 9

NOR ILYANA BT MOHAMED 2012

TAJUK 1 Pengenalan kpd KAUB Konsep dan Definisi KAUB kemahiran urus diri Kemahiran Urus Diri memberi fokus kepada perkembangan sosial, hidup berkeluarga, penjagaan diri, perkembangan peribadi dan pengurusan rumahtangga kemahiran Pra-vokasional Membolehkan murid mengenalpasti bentuk kemahiran hidup, pravokasional dan asas vokasional yang sesuai dengan tahap kefungsian atau keupayaan mereka. Kepentingan KAUB kpd murid2 bermasalah pembelajaran: Berdikari dan menjalankan aktiviti seharian. Menyediakan diri menghadapi situasi sebenar. Mengamalkan kebersihan dan kesihatan yang baik untuk dirinya serta persekitaran. Mengaplikasi pengetahuan di bilik darjah ke dalam kehidupan

o Perkembangan ke alam dewasa, membawa penyatuan perkembangan psikologi, biologi dan sosial. o Anak adalah gabungan dari organisme, ego, dan makhluk sosial. o Perkembangan manusia dari sejak lahir hingga akhir hayat dibahagikan pada 8 fasa, dengan tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan pada setiap fasa. Teori Behavioris tingkah laku pelajar boleh dikawal dan diramal. Mereka menekankan bahawa perkaitan gerak balas individu dengan rangsangan adalah sesuatu proses pembelajaran, demi membentuk sesuatu tingkah laku yang baru. dikenali - Teori Rangsangan-Gerak Balas. Tingkah laku operan yang ditunjukkan dalam teori ini ialah peneguhan positif, peneguhan negatif, kelupaan, kelenyapan, pelepasan, pengelakan dan dendaan. Kelupaan - satu kemahiran yang telah dikuasai guru tetapi telah lama tidak dipraktikkan oleh guru akhirnya dilupakan oleh murid-murid. Kelenyapan - proses di mana tingkah laku makin berkurang apabila peneguhan diberikan dalam satu tempoh yang agak lama. Pelepasan - percubaan untuk melepaskan diri daripada peneguhan negatif dengan cara yang tidak diingini.cnthnya seorang murid meniru jawapan bagi mengelakkannya daripada gagal. Pengelakan - percubaan untuk melarikan diri daripada peneguhan yang kurang seronok. Cthnya murid berpura-pura sakit kerana takut mengambil peperiksaan. denda dikenakan kepada murid-murid untuk menghentikan tingkah laku yang tidak diingini.
1

Teori-teori Pembelajaran KAUB: Teori Psikososial Tahap perkembangan individu sepanjang hidupnya, dibentuk oleh pengaruh sosial yang berinteraksi dengan individu tersebut sehingga menjadi matang secara fizikal dan psikologi. Teori Psikososial (Erik Erikson), menyatakan : o Perkembangan emosi sejajar dengan pertumbuhan fizikal. o Ada interaksi antara pertumbuhan fizikal dan perkembangan psikologi. o Ada keseimbangan antara pertumbuhan fizikal dan perkembangan psikologi.

NOR ILYANA BT MOHAMED 2012

Teori Pembelajaran Sosial Proses pembelajaran yang melibatkan individu melihat dan meniru tingkah laku orang lain. Ciri-ciri : Unsur-unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan : Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa , misalan dan teladan Pelajar meniru sesuatu kemahiran daripada kecekapan demonstrasi guru sebagai model dan akan menguasai kemahiran itu jika dia memperoleh kepuasan dan peneguhan yang berpatutan. Proses pembelajaran meliputi pemerhatian, pemikiran , peringatan, peniruan dengan tingkah laku atau gerak balas yang sesuai. ada 3 unsur : persekitaran individu (kognitif) tingkah laku Langkah2 pbljrn peniruan Pemerhatian iaitu apabila seseorang ingin meniru perlakuan model, mulamula dia akan perhatikan model tersebut dan cuba mengingat langkahlangkah yang dilaksanakan oleh model tersebut. Penyimpanan iaitu langkah-langkah perlakuan model akan disimpan dalam ingatan oleh pelajar. Pengeluaran iaitu tingkah laku yang ditiru diperlihatkan dalam situasi yang sesuai.
2

Motivasi iaitu sekiranya tingkah laku yang diperlihatkan menerima peneguhan (motivasi) daripada orang lain, peniruan akan diulangi. Kepentingan Analisis Tugasan dalam KAUB mengetahui tahap murid membantu guru untuk persediaan pengajaran penyediaan intervensi bantu murid bljr scr berperingkat bantu ibu bapa ikuti perkembangan murid sbg bukti penilaian merekod TAJUK 2 Peraturan dan Keselamatan di Bengkel Peraturan di bengkel dan bilik KH Peraturan keselamatan diadakan untuk memastikan suasana kerja dalam persekitaran serta suasana bengkel KH yang teratur dan selamat tanpa berlakunya kemalangan ataupun kecederaan. Keselamatan bengkel meliputi aspek yang berikut:(i) Keselamatan am (ii) Keselamatan diri dan rakan (iii) Keselamatan alatan dan bahan Keselamatan am Keselamatan diri Keselamatan alatan dan rakan dan bahan Peraturan Ikut paturn bgkel Guna alat dgn arahan pemakaian guru

NOR ILYANA BT MOHAMED 2012

Potongan rmbut -pemakaian apron & kasut ttutup Dptkn kbnrn msuk bengkel Psekitrn bgkel kemas,bersih Sentiasa patuhi arahan guru Pstikan suis elektrik dimatikn

Jgn main,gurau dlm Guna alatan dengan bgkel betul Sentiasa bekerjasama Jgn ganggu rakan bila kerja Serius dan fokus Rncg pgunaan bhn sblm kerja Letak alatan di tempat yg betul Bhati2 sewaktu guna alatan Simpan alatan mudah tbkr,mudh pecah di tmpt khas Bljr fungsi sblm guna alatan

rutin dan organisasi bengkel KH Organisasi Bengkel adalah perkara utama yang perlu diwujudkan diawalpermulaan sesi mengajar guru bagi memastikan bengkel dapat diuruskandengan lebih lancar dan teratur. Kerja-kerja rutin dibengkel akan berjadualsecara teratur dan lebih sistematik. Aspek kebersihan dan keselamatan mesti diutamakan dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran di bengkel KH. Melalui organisasi bengkel murid berpeluang mempelajari aspek kerjasama dalam kumpulan serta mempraktikkan amalan kerja yang teratur serta selamat. Murid dapat bersama menglibatkan diri dalam aspek teknikal penyelenggaraan alatan dan bagunan sepanjang pembelajaran matapelajaran
3

Kemahiran Hidup. Murid dapat menimba pengalaman baru yang boleh diaplikasikan dirumah bagi membantu ibubapa masing-masing. pengurusan bengkel bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugasan, peraturan, kebersihan dan mengelakkan kemalangan. Perlupusan Sisa Buangan Dari Bengkel KH Bahan-bahan lebihan daripada aktiviti kerja murid seperti kayu, plastik, kertas, kaca dan sisa logam perlu diuruskan dengan baik. Pengurusan sisa buangan yang baik mampu mengelakkan berlakunya pencemaran alam sekitar. Amalan terbaik ialah dengan mewujudkan bekas tong sampah yang berasingan untuk jenis bahan sisa buangan mengikut kategori masing-masing seperti kayu, kaca dan plastik. Bahan buangan tersebut perlu diangkut oleh pihak berkuasa berkaitan untuk urusan pelupusan ataupun projek kitar semula bahan. Jangan sesekali melakukanpembakaran terbuka bagi melupuskan sisa buangan. Amalan 4M Membersih Supaya bengkel bersih, kemas, selesa dan selamat Menitikberatkan kebersihan diri dan mental Berpakaian kemas, kuku dan rambut yang pendek Kebersihan mental adalah berfikir positif dan bertanggungjawab dengan tugas yang diberi. Dalam kerja pembersihan terdapat dua mesin yang digunakan iaitu: - Mesin Penyedut Hampagas (jenis kering dan basah) - Jenis kering digunakan untuk menyedut kotoran kering

NOR ILYANA BT MOHAMED 2012

Jenis basahdigunakan untuk menyedut kotoran kering dan cecair Mesin Pemampat Udara digunakan untuk proses pembersihansecara semburan tekanan udara tinggi. Menyusun Atur Guna alat mengikut kegunaannya Simpan alat di tempat yang betul Menilai Diri dan Tempat Kerja Pencahayaan yang cukup Peredaran udara yang baik Lantai kering dan tak berminyak Mendisiplin Mematuhi peraturan keselamatan bengkel, alatan dan keselamatan diri Menilai Diri dan Tempat Kerja Pencahayaan yang cukup Peredaran udara yang baik Lantai kering dan tak berminyak Mendisiplin Mematuhi peraturan keselamatan bengkel, alatan dan keselamatan diri Alat Bantuan Kebakaran Alat pemadam api yang barfungsi dengan baik perlu sebagi persediaan sekiranya terjadi kebakaran yang kecil di bengkel. Terdapat perbezaan bagi bahan alat pemadan api bagi memadam punca kebakaran yang berlainan. Terdapat label pada alat pemadam api bagi menentukan jenis bahannya. LABEL ALAT BAHAN & PUNCA 4

PEMADAM API A ABC

KEBAKARAN Air/ bagi punca kebakaran kayu,sampah dan plastik Debu kering/ bagi semua jenis kebakaran

TAJUK 3 Keusahawanan Definisi Usahawan individu yang menjalankan proses mencipta kekayaan dan penambahan nilai melalui idea-idea bernas, menghimpunkan sumber-sumber dan membuat sesuatu yang baru dan berlainan dengan tujuan menambahkan kekayaan individu dan mengembangkannya untuk kemakmuran masyarakat. Definisi Keusahawanan proses menghasilkan sesuatu yang baru dari segi nilai dengan memperuntukan masa dan usaha yang diperlukan, menanggung risiko kewangan, risiko psikologikal dan risiko sosial serta mendapat ganjaran daripada usaha tersebut dalam bentuk kewangan, kepuasan diri dan kebebasan. ciri-ciri keusahawanan Kreatif - mencipta sesuatu kejayaan Inovatif - mengubahsuai sesuatu barang atau perkhidmatan sedia ada kepada sesuatu yang lebih baik dan menarik Sanggup menghadapi risiko

NOR ILYANA BT MOHAMED 2012

- kemungkinan mengalami kerugian yang tidak dapat ditentukan Bijak mengambil peluang - berpandangan jauh dan peka kepada peluang perniagaan yang ada di sekelilingnya Daya usaha yang berterusan - tidak mudah berpuas hati dengan pencapaiannya Peranan Usahawan Menghasilkan pengeluaran - produk dihasilkan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna - menambah bilangan barangan di pasaran dan membolehkan pengguna membuat pilihan yang lebih baik Menghasilkan pengeluaran barang melalui pengubahsuaian - Apabila penggunaan sesuatu barang semakin luas, permintaan terhadap barang itu juga meningkat Memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat - Usahawan seharusnya peka kepada permintaan masyarakat dan menghasilkan barangan dan perkhidmatan yang menjadi keperluan dan kehendak masyarakat Mewujudkan peluang pekerjaan Semakin maju dan besar pernigaan tersebut, semakin ramai pekerja yang diperlukan. Lantas membuka peluang pekerjaan yang luas dan mengurangkan masalah pengangguran Memajukan negara - Kegiatan mengeksport barangan ke luar negeri menambah wang dalam negeri kerana berlaku aliran wang dari luar negeri
5

Mengurus Perbelanjaan Diri Merekod Pendapatan Dan Perbelanjaan Mengenal pasti sumber pendapatan Merancang dan mengurus projek yang mendatangkan pendapatan Menyediakan rekod pendapatan dan perbelanjaan Merancang Perbelanjaan Menentukan cara berbelanja Membuat belanjawan diri Mengawal perbelanjaan diri Menentukan cara menabung Membuka akaun simpanan di bank Definisi Peniaga orang yang menjalankan kegiatan jual beli barangan dan perkhidmatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan Definisi Perniagaan Aktiviti membeli dan menjual barangan atau perkhidmatan untuk mendapatkan keuntungan. Ia melibatkan pemindahan hak milik barangan dari pengeluar kepada pengguna Kepentingan Perniagaan Memenuhi keperluan dan kehendak individu, masyarakat dan negara. Membaiki taraf hidup individu dan masyarakat. Menyediakan peluang kerjaya. Mengeratkan hubungan antarabangsa. Bentuk Perniagaan

NOR ILYANA BT MOHAMED 2012

Perniagaan barang - Aktiviti menjual dan membeli barang seperti barang seperti: o Pakaian,kenderaan,makanan Perniagaan perkhidmatan - Tidak melibatkan barang Tenaga dan kepakaran sebagai asas perniagaan. - Cnthnya: catering,khidmat mdobi, ajen pelancongn Jenis Perniagaan

Mengetahui samada perbelanjaan dan pembayaran hutang perniagaan dapat dibiayai.

- Diguna oleh pihak bank untuk meluluskan pinjaman. Risiko Dalam Perniagaan Risiko dalam sesuatu perniagaan adalah berbeza Antara contoh-contoh risiko perniagaan ialah : Kecurian, kebakaran, pecah amanah, bencana alam, kemalangan, penipuan, kegawatan ekonomi, persaingan

Dalam negeri melibatkan jual beli barang yang dihasilkan dalam negeri. Terikat kepada peraturan dan syarat-syarat. Perniagaan runcit dan borong. antara sebuah negara dengan negara lain. import,eksport dan entreport.

Antara punca risiko ialah : Manusia, barang jualan, alam Risiko yang berpunca daripada manusia seperti perancangan yang tidak sempurna, sikap dan etika yang tidak baik dan layanan yang tidak memuaskan, tidak mengutamakan kebersihan dan keselamatan,tidak jujur, sistem penyimpanan rekod yang lemah, gagal memperbaiki pengurusan perniagaan untuk menghadapi pesaing. Risiko yang berpunca daripada barang jualan seperti ketiadaan promosi, barang jualan tidak mendapat sambutan pembeli, barang jualan mudah rosak, tidak bermutu dan tidak berkualiti, memudaratkan kesihatan, menjual barang-barang yang menyalahi undangundang Risiko yang berpunca daripada alam sekitar pula seperti hujan, banjir, jerebu dan kemarau Langkah-langkah untuk mengurangkan risiko dalam perniagaan ialah : Menyediakan perancangan perniagaan yang baik dan lengkap

Antarabangsa

- Malaysia mengeksport kelapa sawit ke Indonesia. Pengurusan Wang Berbelanja mengikut keutamaan dan elakkan pembaziran. Perkara yang terlibat ialah: pusingan modal, rancangan perbelanjaan, aliran wang tunai. Menyediakan PENYATA ALIRAN TUNAI supaya : mengetahui kedudukan kewangan
6

NOR ILYANA BT MOHAMED 2012

Memilih barang jualan yang mudah dijual dan digemari pembeli Menghasilkan barang jualan yang bermutu Memilih tempat perniagaan yang strategik Menjaga kebersihan diri dan keselamatan ruang niaga Mengutamakan pembeli dan melayan mereka dengan mesra Wawasan Mementingkan keuntungan semata-mata dan tidak mengutamakan sumbangan dan khidmat kepada masyarakat dan negara

sesuatu keluaran, berupaya mengatur strategi untuk menembusi pasaran baru, sanggup menghadapi risiko dan sentiasa berusaha untuk memajukan perniagaan Boleh membuat pengubahsuaian atau pembaharuan terhadap sesuatu keluaran, berupaya mengatur strategi untuk menembusi pasaran baru, sanggup menghadapi risiko dan sentiasa berusaha untuk memajukan perniagaan

Membuat penyelidikan, mencari dan mengenalpasti punca risiko dan bertindak mengatasinya Perbezaan Antara Usahawan dan Peniaga Perkara Fokus utama Peniaga Seseorang yang menjalankan urus niaga jual beli barang atau perkhidmatan untuk mendapatkan keuntungan semata-mata Menjalankan perniagaan sedia ada Seseorang yang menjalankan aktiviti jual beli barangan Usahawan Seseorang yang mencari idea baru dan merebut peluang perniagaan dalam menjalankan perniagaan.

Daya usaha aktiviti

Sentiasa menjana idea baru Seseorang yang memulakan sesuatu dan sentiasa berusaha untuk mencuba atau mencipta sesuatu yang baru Kreatif dan inovatif dalam usaha menghasilkan sesuatu yang baru Boleh membuat pengubahsuaian atau pembaharuan terhadap
7

Kreativiti

Tidak berusaha untuk membawa pembaharuan dan memajukan perniagaannya, tidak kreatif dan tidak inovatif

NOR ILYANA BT MOHAMED 2012

BAB 4: Persediaan Mengajar Kemahiran Hidup Untuk Berdikari Kajian Sukatan dan Huraian Sukatan KAUB Kandungan / Kemahiran Hasil Pembelajaran Aktiviti Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian Format rancangan Hasil pembelajaran Pemilihan aktiviti Perancangan langkah pengajaran Refleksi

CONTOH SOALAN PKB 3107 STRUKTUR 1.a) aktiviti yang mengajar konsep abstrak wang. keusahawanan dan perniagaan 1.b) senarai tugas urus diri 2.a) analisis tugasan lipat tuala 2.b) banding beza jenis jahitan asas dari segi fungsi dan nama Nama Fungsi Jelujur Kasar Jahitan sementara untuk membuat lipatan atau menyambung dua helai kain Jelujur Halus Jahitan kekal untuk buat lipatan atau menyambung dua helai kain Untuk matikan benang pada kain

Jahitan Kia

Jahitan Sembat

Diguna untuk jahit kelepet (lipatan)

NOR ILYANA BT MOHAMED 2012

-kambing 4.a) Pemilihan kriteria haiwan peliharaan -tidak berbahaya kepada manusia -senang dijaga -tidak menelan kos yang tinggi untuk pelihara -jantina -ciri-ciri istimewa -bentuk luar badan haiwan -kesihatan haiwan -baka -kesempurnaan pergerakan haiwan 4.b) tujuan memelihara haiwan -minat/hobi -perniagaan -peneman -pertandingan/pertunjukan -berkhidmat untuk tuannya ESEI 1. RPH mengajar buat sandwich tuna dan senaraikan 10 jenis bahan dan langkah. 2. langkah2 kerja pemasuan semula dan nyatakan sebab pemasuan semula.

Jahitan Silang Pangkah

Diguna untuk menjahit kelepet, lapik, pita zip dan jahitan sulaman Diguna untuk menyambung 2 tepi fabrik berlipat Diguna untuk mengemas tepi jahitan

Jahitan Lilit Ubi

Jahitan Insang Pari

3.a) Projek jahitan mudah dan sesuai diajar.kenapa? -peralatan mudah didapati -hanya perlu tunjukkan beberapa langkah,murid-murid akan mula memahami dengan cepat. 3.b) Haiwan peliharaan mamalia -kucing -burung -arnab
9