Anda di halaman 1dari 3

Perbandingan Kurikulum PSV sebelum Merdeka dan selepas Merdeka berdasakan aspek yang dikemukakan

Aspek

Pendidikan sebelum Merdeka Matlamat dan objektifnya berbentuk bukan formal dan tidak memberatkan

Pendidikan selepas Merdeka Kebangkitan nasionalisme Melayu melibatkan tentang masalah kerumitan kaum tentang pendidikan. Mendesak pihak kerajaan membaiki mutu pendidikan di sekolah. Jawatan kuasa ditubuhkan iaitu jawatan kuasa Barnes untuk mencadangkan supaya ditubuhkan sekolah-sekolah kebangsaan dari berbilang kaum sama ada menggunakan bahasa Inggeris atau bahasa Melayu.

Matlamat dan Objektif

perkembangan kognitif pelajar-pelajar. Corak pendidikannya lebih menekankan kepada pengajaran al-quraan,tingkahlaku dan akhlak yang baik, pengetahuan

kerohanian dan seni mempertahankan diri Anak-anak melayu yang bercita-cita tinggi akan meneruskan palajarannya ke

sekolah menengah Inggeris di Bandar. Pendidikan berbentuk sekular

Isi kandungan

Sukatan pelajaran yang digunakan: Mengkuang untuk membuat bakul Menghasilkan dan mencipta corak-corak baru dengan menggunakan rotan dan

Kurikulum Lama Sekolah Rendah diperkenalkan Pendidikan Seni dikenali sebagai Lukisan dan Pertukangan Tangan.

buluh. Kerja kerja tahun pertama akan Kementerian pendidikan telah

diteruskan ke tahun kedua. Penggunaan rotan dan buluh lebih meluas pada tahun ketiga. Buku teks yang digunakan ialah kitab Rajah-rajah Anyaman oleh guru anyaman Mr W. Olaguera. .

menyemak dan beberapa kali melalui proses tersebut perubahan. meliputi Perubahan aspek ,

falsafah,matlamat,objektif pendekatan dan isi kandungan. Dalam KBSR mata

pelajaran

pendidikan Seni Visual mesti dan wajib dipelajari. Membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran menghargai terhadap keindahan Tuhan, alam

persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat

menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan

Negara. Terdapat empat bidang yang

terkandung di dalam mata pelajaran

Pendidikan berikut;

Seni

Visual

seperti

(a) Melukis dan membuat gambar (b) Membuat corak dan rekaan

(c) Membentuk dan membuat binaan (d) Mengenal kraf tradisional

Pendekatan

Kaedah

mengajar

pendidikan

seni

yang

Pemerhatian aktif Interaksi yang kreatif dengan alat dan bahan aprisiasi aspek seni. aktiviti seni yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran

dirancang dari unsur-unsur yang senang kepada yang lebih susuah Kaedah asas menggunakan alat dan bahan spt pensel pemadam dan

pembaris. Latihan asas membuat garisan. Latihan melakar bentuk-bentuk asas spt bulat, empat segi dan segitiga dan kepada yang lebih sukar spt melakar objek bunga dan binatang berasaskan kepada bentukbentuk geometrik.

dilakukan dalam konteks peranan seni sebagai media komunikasi, seni dalam kehidupan dan persekitaran, dan seni sebagai warisan budaya dan identiti bangsa.

Anda mungkin juga menyukai