Anda di halaman 1dari 2

Soalan Tugasan : Bina RPH yang lengkap bagi kemahiran mendengar dan bertutur,

membaca dan kemahiran focus menulis yang mengintegrasikan kemahiran generic dan
kecerdasan pelbagai .

Mata pelajaran : Bahasa Melayu

Tahun : 5

Masa : 60 minit

Tajuk : Unit 5 Sukan dan Kesihatan

Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat;


i) Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara.
ii) membina ayat tunggal daripada kata nama .
iii ) Mengemukakan idea utama dengan sokongan yang
terdapat dalam bahan bacaan .
iv) Membentangkan hasil analisa secara tepat dengan
menggunakan MS Word dan MS Power Point.

Kemahiran Bahasa : Mendengar dan bertutur, membaca dan menulis

Sistem Bahasa : Sistem Ejaan kata imbuhan di….kan

Tatabahasa Ayat tunggal

Ilmu : Kebersihan Alam Sekitar, Pendidikan Kesihatan (PJPK)

Nilai : Kebersihan fizikal dan mental

Kemahiran Generik : Kemahiran berfikir


Kemahiran belajar
Kemahiran fasilitator
Kemahiran mentaksir dan menilai
Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi
Prosedur Pelaksanaan Kemahiran Generik Catatan/Nilai

Set induksi
Masa 5 minit
Kemahiran Belajar: Menghargai
1. Guru menayangkan slaid gambar menyoal kebersihan
jenis-jenis nyamuk dan cara persekitaran
pembiakannya. Kemahiran Berfikir:
2. Guru bersoal jawab dengan murid menghubung kait
Apakah jenis atau nama-nama
nyamuk yang tertera pada skrin?
Di mana tempat pembiakan
nyamuk tersebut ?
Pernahkah kamu melihat proses (kemahiran mendengar
pembiakan nyamuk ? dan bertutur)
3. Jawapan murid dikaitkan dengan
tajuk hari ini “Awas Nyamuk:

Langkah 1
Masa 15 minit

1. Murid dibahagikan kepada lima orang Kemahiran Belajar:


satu kumpulan dan diedarkan petikan a. membaca dan
bertajuk “Awas! Nyamuk”. Murid mencatat ( generik
diminta membaca secara senyap kemahiran menulis )
2. Murid berbincang berdasarkan petikan. b. Menyoal Kerjasama
3. Murid mengumpul data dan menulis di Hormat-menghormati
dalam borang grafik .
4. Guru meminta murid mengisi ruangan Kemahiran Berfikir:
kosong pada data, iaitu apa yang anda penguruan grafik
ketahui mengenai nyamuk .
5. Guru berbincang dengan murid-murid
meng isi ruangan tersebut. Kemahiran Fasilitator:
6. Guru berbincang dan meminta murid- membimbing dan
murid mengenal pasti perkara-perkara memerhati
pencegahan pembiakan nyamuk
secara pembentangan .
10. Guru meminta murid-murid (kecerdasan pelbagai)
melengkapkan ruangan apa yang anda
ingin tahu .

Langkah 2
25 minit
Keyakinan diri
1. Ketua kumpulan akan mengagihkan Kemahiran ICT: Adil
tugas kepada setiap ahli untuk men Meneroka internet / Teliti
gumpul dan menyediakan bahan dari laman Web
laman web (internet) dalam laptop MS word / Power Point