Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN OLAHRAGA (RPH) ACARA LONTAR PELURU Matapelajaran Jum.

Murid Tempat Hari Tunjang Sub Tajuk Pengetahuan sedia ada : Pendidikan Jasmani : 38 orang : Padang sekolah : Selasa : Kemahiran : Acara Lontar Peluru : Pelajar pernah melihat acara lontar peluru yang dipertandingkan di peringkat sekolah Tajuk : Olahraga Tingkatan Tarikh Masa : 1 Olimpik : 8 Mac 2012 : 5.00 -5.30 ptg (30 minit)

Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat mempelajari tentang: 1) Psikomotor Pelajar dapat melempar cakera secara statik 2 daripada 3 percubaan dengan teknik yang betul 2) Kognitif: Memahami dan melakukan asas pemindahan daya semasa melakukan aktiviti lontar peluru. 3) Efektif Memupuk nilai-nilai murni seperti bekerjasama serta kepimpinan disamping mementingkan aspek keselamatan Stail pembelajaran Persediaan guru Persediaan pelajar KBKK : Arahan dan semak berganding : Kad semak berganding, bola sofbol, kon, wisel, pita pengukur, papan ABM : pakaian sukan dan pen : pelajar menegur cara rakan memegang peluru besi semasa perlaksaan aktiviti

FASA/ MASA Pengenalan/ set induksi (3 minit)

AKTIVITI 1. Guru menunjukkan sebiji cakera yang digunakan dalam acara lempar cakera dan memulakan pengajaran dengan menarik perhatian pelajar dengan bertanyakan apakah objek yang sedang ditunjukkan oleh guru. 2. Guru mengedarkan kad semak berganding kepada pelajar dan menerangkan apakah kandungan kad semak berganding tersebut

KANDUNGAN PEMBELAJARAN 1. penerangan guru berkaitan cakera yang ditunjukkan kepada pelajar : 2. Kumpulan umur dan berat cakera:
KATEGORI UMUR BERAT CAKERA

ORGANISASI

CATATAN

Lelaki bawah 18 tahun Perempuan bawah 18 tahun Lelaki bawah 15 tahun Perempuan bawah 15 tahun

1.5 kg 1.0 kg 1.0 kg 1.0 kg


Guru Pelajar

3. Sejarah lempar cakera: Sejak acara lempar cakera diperkenalkan pada zaman Greek purba, acara ini telah mengalami banyak perubahan terutama dari aspek peraturan dan gaya lemparan cakera. 1. Pemanasan badan : a) Pelajar berlari anak selama 2minit dalam grid kawasanyang telah ditetapkan.2. 2. Regangan pada otot major : a) Seperti -Sternokladiomastoid -Deltoid. -Pektoralis. -Trapezius. - Bisep -Trisep. -Rektus abdominis - Latisimus dorsi -Gluteus -Kuadrisep -Hamstring

Fasa perkembangan 1 (8 minit)

1. Guru mengarahkan pelajar mencari


pasangan masing-masing dan memberi penerangan berkaitan cara untuk menanda kad semak berganding. Pelajar bergerak mengikut arahan guru. (Contoh arahan: Pelajar- pelajar semua. Cikgu mahu kamu mencari pasangan masing-masing kerana aktiviti ini memerlukan seorang menjadi pelaku dan seorang menjadi penanda dalam kad semak berganding)

kedudukan pelajar :

Pelajar mendengar dan memberi respon terhadap penerangan guru.

Guru Pelajar

1.Pelajar berdiri dihadapan guru sambil memerhatikan pergeraka n cara memegang peluru oleh guru.

2. Setelah selesai mencari pasangan,


guru menerangkan perjalanan aktiviti

yang berkaitan dengan keselamatan dan cara menanda kad semak berganding ( Contoh penerangan :Cikgu ingatkan kepada kamu semua, semasa rakan melaksanakan aktiviti, pasangannya akan menjadi penanda dan merekodkan dalam kad semak berganding apa yang dilihat tentang lakuan rakan semasa memegang cakera. Tiada sesiapa pun dibenarkan melakukan lemparan. Anda hanya dibenarkan memegang cakera sahaja).

-Gastroknemius. 3.Cara memegang cakera bagi acara lempar cakera

3. Seorang pelajar mengetuai


aktiviti pemanasan badan dan regangan.

4. Guru menunjuk cara yang betul


memegang cakera dan pelajar mendengar dengan teliti disamping memerhati kad semak berganding yang dibekalkan kepada mereka agar kefahaman mereka terhadap cara memegang cakera lebih mendalam Fasa perkembangan 2 ( 9 min ) 1. Guru menerangkan aspek keselamatan secara ringkas dan mengarahkan pelajar membaca nota di belakang kad semak berganding agar pelajar lebih faham.

4. Cara/ langkah memegang cakera dengan betul: a) letak keseluruhan tapak tangan diatas cakera b) ibu jari diatas cakera c) pergelangan tangan releks d) pegang cakera dengan ruas terakhir jari e) jarakkan jari- jari pada bingkai besi

1. Aspek keselamatan : a) Cakera hendaklah disimpan dengan selamat dan di bawa terus ke bulatan. b) Lakukan aktiviti memanaskan badan dan regangan terlebih dahulu c) Pastikan sektor lemparan jauh daripada

Kedudukan pelajar semasa melakukan aktiviti ansur maju:

2. Aktiviti ansur maju. 3. Guru memberikan masa kepada pelajar melaksanakan aktiviti dengan cara bergilir-gilir dengan pasangan melakukan aktivit memegang peluru dengan berpandukan teknik lakuan yang betul berdasarkan kad semak berganding yang telah diedarkan kepada pelajar. 4. Pelajar melaksanakan tugasan dengan berpandukan arahan guru. (Contoh arahan : Pelajar- pelajar semua. Kita teruskan pelajaran, cikgu mahu anda semua melakukan teknik/cara memegang cakera secara bergilir-gilir. Pelaku melaksanakan dahulu aktiviti dan penanda perhatikan lakuan pelaku,sekiranya ia sama dengan apa yang tercatat dalam kad semak berganding, tandakan / pada petak betul dan sebaliknya. Kemudian penanda pula akan melakukan aktiviti pelaku melihat dan menanda. Tiada sesiapa yang dibenarkan melempar)

tempat laluan awam atau peserta. d) cakera yang basah hendaklah dikeringkan. e) Gunakan kasut yang sesuai supaya tidak tergelincir semasa membuat lemparan. f) Peserta menunggu giliran mestilah berada dibelakang bulatan sekurangkurangnya 4 meter. g) Pastikan aktiviti ada pengawasan h) Pakai pakaian yang sesuai dan selesa. 2.Fasa lakuan dalam ansur maju :
Guru Pelaku Penanda Arah lontaran

1) 2) 3) 4)

Fasa persediaan Fasa putaran Fasa lemparan Fasa ikut lajak

Dalam fasa ansur maju ini, pelajar menggunakan bola sofbol sebagai ganti kepada cakera sebenar.Antara faktor pengunaan bola sofbol adalah : a) Peralatan tidak mencukupi b) Lebih ringan dan selamat berband ing peluru disebabkan jumlah pelajar yang ramai.

c) Pelajar lebih berkeyakin an untuk melakukan aktiviti 3. Setiap pasangan akan menggunakan 1 biji bola sofbol Kemuncak (7 minit) 1. Pelajar dibahagikan kepada 2 kumpulan dan berbaris di belakang bulatan yang disediakan Secara berganti-ganti pelajar melakukan lemparan menggunakan cakera. Pelaksanaan aktiviti adalah berdasarkan arahan guru. (Contoh arahan : Sekarang cikgu mahu melihat setakat mana kebolehan kamu dalam acara cakera setelah mempelajari cara memegang cakera dengan betul. Semua diminta ke belakang bulatan putih dalam dua barisan.Pelajar yang berada paling hadapan memulakan lemparan, dan tiada siapa pun boleh berada dihadapan pelempar sehingga pelempar mengambil balik cakera yang telah dilemparnya. Kemudian pelajar yang telah melempar kena pergi 1 2 2. Fasa kemuncak lebih kepada pertandingan kecil. Guru akan meletakkan kon dihadapan pelajar sebagai tanda atau target sejauh 5 meter, pelajar yang mampu melepasi tanda akan dikira pemenang dan jika terdapat lebih daripada seorang yang melebihi tanda. Tanda akan diubah kedudukan kepada 7 meter dan pelajar yang dapat melebihinya dikira pemenang.
Pelajar Guru Tempat melempar Arah lemparan

3.

Pujian daripada guru diberikan kepada pelajar terhadap lemparan untuk memotivasikan mereka supaya terus melakukan aktiviti fizikal

3. Dalam pertandingan kecil teknik/cara memegang cakera yang telah dipelajari diaplikasikan oleh pelajar. 4. Selain itu. Pertandingan kecil juga lebih kepada pemupukan semangat untuk bersaing dalam diri pelajar.

Penutup (3 minit)

ke belakang rakan yang belum membuat lemparan 1. Guru meminta pelajar mengumpulkan dan menghantar kad semak berganding yang telah siap diisikan oleh pelajar. 2. Seorang pelajar mengetuai fasa penyejukkan badan dan regang sambil duduk dihadapan guru. 3. Guru membuat rumusan pengajaran dengan memanggil pemenang pertandingan kecil sebagai model dan menerangkan semula secara ringkas teknik memegang cakera dengan betul kepada pelajar. 4. Pelajar bertanyakan soalan sekiranya terdapat perkara yang mereka tidak fahami dan guru member jawapan yang sewajarnya. 5. Guru mmberitahu pembelajaran akan datang dan proses pengajaran dan pembelajaran tamat. 6. Guru memberi salam kepada murid.

1. Rumusan pengajaran dan pembelajaran berkaitancara/teknik memegang cakera dengan betul dalam acara lempar cakera a) Letakkan cakera dibahagian pangkal tiga jari yang terpanjang. b) Regangkan sedikit ketiga-tiga jari c) Pastikan cakera tidak berada pada tapak tangan. d) Siku menghala keluar badan dengan pangkal lengan membuat sudut 45 darjah dengan badan

kedudukan guru dan pelajar semasa penutup

Pelajar melakukan sesi menyejukkan badan sambil mendengar rumusan pengajaran daripada guru

Pelajar Guru