Anda di halaman 1dari 28

TT01303

BT10110058

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT

1.0

Pendahuluan .2

1.1 1.2 1.3

Definisi Jenama 3 Definisi Model Identiti Jenama Prisma Kapferer..3 Ciri-ciri Model Identiti Jenama Prisma Kapferer..4

2.0

Penjenamaan menggunakan Model Identiti Jenama Prisma Kapferer..6

3.0

Penjenamaan menggunakan Model Prisma Kapferer dalam penjenamaan sekolah dalam sistem pendidikan di Malaysia..12

4.0

Perbezaan Model Kapferer dalam perniagaan dan pendidikan.....17

5.0

Kesimpulan .19

6.0

Rujukan ...22

TT01303

BT10110058

1.0 PENDAHULUAN

Apakah yang dikatakan jenama? Sebagai pengguna, jenama adalah identiti keseluruhan sesuatu produk atau perkhidmatan. Identiti ini merangkumi penilaian fungsi dan harga emosi yang akhirnya dapat mewarnakan satu tahap pengertian terhadap produk atau perkhidmatan itu tadi. . Ini seterusnya akan menambahkan nilai tanggapanproduk berkenaan oleh pengguna atau pun pengusaha berkaitan. Nilai jenama itu sering berkait rapat dengan perhubungan emosi yang terjalin di antara pengguna dengan produk, dengan pengusaha atau dengan pekerjanya. Jenama adalah nama, istilah, reka bentuk, simbol, atau mana-mana ciri-ciri lain yang mengenal pasti baik satu penjual itu atau perkhidmatan yang berbeza dari penjual lain. Pada mulanya, Penjenamaan telah diterima pakai untuk membezakan lembu seorang dari orang lain dengan cara simbol yang tersendiri yang dibakar ke dalam kulit haiwan dengan cop besi panas, dan kemudiannya digunakan dalam perniagaan, pemasaran dan pengiklanan. Jenama juga merupakan aset yang paling berharga tetap sesebuah syarikat. Sesuatu jenama yang terkenal di pasaran biasanya sudah mempunyai dokongan dalaman yang cukup mantap melalui strategi penjenamaan dalaman kepada pekerjanya terlebih dahulu sebelum meluaskan pengaruh ke pasaran luaran. Kita selalu berkata, apa juga, siapa juga adalah berjenama. Malah diri sendiri anda juga berjenama Contohnya, Ismail tidak akan sama dengan Zakaria. Perbezaannya memang banyak. Sama adadari segi nama itu sendiri, rupa paras, ketinggian, suara, tahap kelulusan akademik dan banyak lagi. Begitu juga dengan perniagaan, syarikat A tidak sama dengan syarikat B, produk A tidak akan sama dengan produk B. Dari banyak segi kita dapat melihat akan perbezaannya. Antaranya adalah kualiti, bahan buatan,

TT01303

BT10110058

cara pembuatan, khidmat selepas jualan dan spesifikasi teknikal. Semua perbezaan ini berlaku kerana setiap perlakuan perniagaan yang dibuat membawa makna yang berbeza kepada berbilang pengguna. Untuk mereka memilih dan menggunakan jenama secara pro-aktif dipercayai akan berjaya sekiranya penjenamaan itu di operasi kan ke dalam sistem perniagaan itu sendiri. Bukan sekadar aktiviti pengiklanan dan disasarkan kepada pasaran pengguna di luar sana. Jenama sering dikaitkan sebagai mewakili kualitikhidmat pelanggan, sokongan teknikal, reka bentuk, tenaga kerja dan produk itu sendiri. Justeru itu, strategi penjenamaan perlulah bermula dari dalam organisasi terlebih dahulu.

1.1

Identiti Jenama

Identiti Jenama merupakan ungkapan jenama luaran yang merangkumi nama, tanda, maklumat dan penampilan visual. Identiti yang dipasang oleh pemilik jenama akan mencerminkan bagaimana pemilik mahu pengguna melihat jenama dan oleh lanjutan syarikat berjenama, organisasi, produk atau perkhidmatan. Ini adalah berbeza dengan imej jenama, yang merupakan gambaran mental pelanggan jenama. Pemilik jenama akan berusaha untuk merapatkan jurang antara imej jenama dan identiti jenama. Identiti Jenama berkesan membina hubungan antara personaliti jenama kerana ia dilihat oleh penonton sasaran dan produk atau perkhidmatan sebenar. Nama jenama harus menyatakan konsepnya pada sasaran dengan produk atau perkhidmatan. Tambahan pula, jenama juga harus mempunyai kaitan pada sasaran dengan demografi jenama. Biasanya, jenama yang mampan adalah mudah untuk ingat, mengatasi trend dan mempunyai konotasi positif. Identiti jenama adalah asas kepada pengiktirafan pengguna dan melambangkan pembezaan jenama daripada pesaing. Identiti jenama juga adalah apa yang pemilik jenama mahu sampaikan kepada pengguna yang berpotensi. Walau bagaimanapun, dari masa ke masa, identiti jenama produk boleh memperoleh ataupun berubah mahupun mendapat sifat-sifat baru berdasarkan perspektif pengguna.

1.2

Model Identiti Jenama Prisma Kapferer

TT01303

BT10110058

Model Identiti Jenama Prisma Kapferer diperkenalkan oleh J.N. Kapferer pada tahun 1986. Kapferer menjelaskan bahawa identiti jenama harus diwakili oleh prisma heksagon. Sesuatu jenama mempunyai sifat-sifat fizikal dan spesifikasi yang merupakan satu set ciri-ciri objektif penting yang datang ke fikiran apabila jenama disebutkan. Namun, ciri-ciri objektif ini juga tersembunyi sebelum ia muncul. Menurut Kapferer, identiti menjawab soalan-soalan berikut: a) b) c) d) e) f) jenama boleh ditakrifkan dengan

Apakah matlamat dan visi perseorangan jenama? Apa yang membuatkan jenama berbeza? Bagaimana kepuasan boleh dicapai? Apakah ekuiti jenama? Apakah kecekapan jenama, sahlaku dan kesahihan? Apakah ciri-ciri pengiktirafan?

Beberapa soal selidik penyelidikan pasaran selama bertahun-tahun bertanya beberapa soalan asas tentang jenama atau produk. Soalan-soalan ini adalah seperti "jika jenama xyz adalah seseorang, anda akan bandingkan dia dengan siapa?", "jika jenama xyz adalah seseorang, apakah usia nya", atau "adakah jenama XYZ agresif, panas, merendah diri" dan sebagainya. Soalan-soalan ini dapat kita lihat bahawa kita membandingkan jenama kepada seseorang. Oleh itu, Prisma identiti jenama itu menggunakan sifatsifat manusia kepada jenama untuk mengenali apa yang pengguna sebenarnya fikirkan tentang jenama itu. Prisma identiti jenama, seperti namanya datang dalam bentuk sebuah prisma dengan 6 sifat-sifat yang berbeza pada setiap hujung prisma itu. 1.3 Ciri-ciri Model Identiti Jenama Prisma Kapferer

TT01303

BT10110058

Gambar Rajah 1 Berdasarkan gambar rajah 1, ciri yang pertama dalam Model Identiti Jenama Prisma Kapferer ini adalah semua jenama mempunyai spesifikasi luaran iaitu penampilan fizikal yang merupakan teras jenama dan nilai tambah kepada jenama tersebut. Ini menentukan pengurusan jenama tradisional kerana orientasi untuk "tahu bagaimana", kedudukan klasik, ciriciri jenama dan manfaat jenama. Langkah pertama membina jenama adalah definisi faktor-faktor fizikal, mengenal pasti apa yang ada pada produk dan bagaimana ia kelihatan. Penampilan fizikal berkait rapat dengan prototaip jenama dan mendedahkan kualiti jenama. Contohnya, Coca-Cola botol dan tin Coca-Cola. Ciri yang kedua adalah personaliti. Cara mudah untuk membina personaliti jenama adalah untuk menggunakan jurucakap seorang yang terkenal atau haiwan. Personaliti jenama personaliti adalah dekat kepada ciri-ciri personaliti manusia yang boleh dikaitkan dengan jenama. Ini adalah aspek personaliti Pengantara itu. Ia tidak harus dikelirukan dengan imej pelanggan, yang merupakan gambar penerima ideal. Personaliti juga berkait rapat dengan soalan "Apa yang berlaku kepada jenama ini apabila ia menjadi seseorang? " Seterusnya, ciri model prisma yang ketiga adalah berkaitan dengan budaya. Budaya memainkan peranan penting dalam pembezaan jenama kerana ia menunjukkan apa nilai-nilai moral yang terkandung dalam barangan dan perkhidmatan. Ciri-ciri ini membantu mengenal pasti jenama yang kuat kerana sumber, cita-cita asas dan satu set nilai yang diketengahkan. Setiap produk adalah produk budaya, penyampaian yang konkrit dan sokongan dalam erti kata media massa. Budaya membawa erti set nilai yang menjadi sumber inspirasi bagi jenama tersebut. Ciri yang keempat adalah perhubungan. Sesuatu jenama adalah satu perhubungan. Jenama sering kali menjadi objek pertukaran dalam kalangan masyarakat. Ini adalah penting untuk perkhidmatan dan juga proses peruncitan. Perhubungan merupakan tanda perkenalan antara

TT01303

BT10110058

pengguna dan juga pengeluar jenama. Sebagai contoh, Nike dengan motonya Just Do It. Apabila saja masyarakat mendengar perkataan Just Do It, mereka akan terus teringat kepada jenama Nike. Hal ini mewujudkan perhubungan yang kukuh dalam kalangan masyarakat dan juga jenama Nike. Seterusnya, identiti jenama merupakan refleksi pengguna. Refleksi pengguna merupakan persepsi pengguna tentang apa yang diwakili oleh jenama tersebut. Walau bagaimanapun, refleksi pengguna dan sasaran pasaran adalah berbeza. Perbezaan ini dipengaruhi beberapa faktor termasuk lah pendirian, usia dan faktor sosial yang lain. Akhir sekali, ciri Model Identiti Jenama Prisma Kapferer adalah jenama merupakan Imej Sendiri kepada pengguna. Andai kata bayangan pengguna menepati bayangan jenama, sudah tentu jenama tersebut akan digemari dan diminati oleh pengguna. Sesuatu jenama yang bertepatan dengan imej pengguna juga antara jenama yang kukuh dan mudah diingati. Secara tuntasnya, enam ciri-ciri Model Identiti Jenama Prisma Kapferer boleh diterangkan secara ringkas seperti yang berikut :

a)

Physique Physique ataupun ciri fizikal adalah asas jenama. Ia mungkin termasuk ciri-ciri produk, simbol dan penampilan jenama.

b)

Personaliti

Personaliti merujuk kepada apakah tanggapan jenama jika ia adalah seseorang. Personaliti termasuk watak dan sikap.

c)

Budaya

Budaya mengambil kira pandangan holistik organisasi, asal-usulnya dan nilai-nilai yang dibawa oleh jenama.

d)

Perhubungan

TT01303

BT10110058

Perhubungan di sini merujuk kepada kekuatan hubungan antara jenama dan pelanggan. Ia boleh mewakili kepercayaan dan persatuan dalam dunia manusia.

e)

Refleks

Adakah jenama mewakili apa yang ada dalam fikiran pelanggan ataupun minda pelanggan adalah menepati seperti yang ditunjukkan pada jenama?

f)

Imej sendiri

Imej sendiri adalah bagaimana pelanggan melihat dirinya apabila dibandingkan dengan jenama. Contohnya, seorang pelanggan mungkin melihat dirinya mampu atau tidak mampu membeli sebuah kereta BMW. 2.0 PENJENAMAAN MENGGUNAKAN MODEL IDENTITI JENAMA PRISMA KAPFERER

Penjenamaan Pepsi Identiti jenama Pepsi telah berubah sejak bertahun-tahun, tetapi apa yang penting ia telah kekal sebagai jenama muda yang memberi kuasa kepada orang ramai untuk menikmati belia mereka. Penunjuk luaran dan dalaman Identiti Jenama telah diubahsuai banyak kali. Logo, tanda dagangan, dan sebagainya telah mengalami banyak perubahan dari semasa ke semasa tetapi identiti yang berbeza Pepsi telah dikekalkan. Kita juga melihat ketekalan dalam kedudukan jenama untuk Pepsi sebagai jenama yang berorientasikan Belia. Identiti jenama Pepsi menggunakan prisma Pengenalan Kapferer adalah seperti berikut

TT01303

BT10110058

Gambar Rajah 2 Secara ringkasnyanya, enam ciri-ciri Model Identiti Jenama Prisma Kapferer untuk jenama Pepsi boleh diterangkan secara ringkas seperti yang berikut : a) Physique Secara fizikal dapat kita lihat logonya yang berbentuk sfera dan mempunyai 3 warna berbeza, yang mana jenama ini adalah jenama minuman ringan yang sangat dikenali pada mata dunia

b)

Personaliti

Daripada slogan dan cap dagangan juga kita tahu yang Pepsi ini, lebih kepada jiwa muda, inovasi dan keseronokan.

c)

Budaya

Budaya yang terdapat dalam syarikat ini sendiri yang disalurkan terus kepada penjenamaan produk adalah muda, berseri dan dunamik.

TT01303

BT10110058

d)

Perhubungan

Perhubungan yang terjalin antara syarikat dan pelanggan adalah terjalin secara emosional kerana daripada satu generasi ke generasi seterusnya. Perhubungan ini dapat kit lihat tajaan Pepsi ke rancangan-rancangan televisyen contoh The X Factor USA.

e)

Refleks

Muda dan boleh kebergantungan adalah sesuatu yang mungkin akan merefleksikan pada diri pengguna.

f)

Imej sendiri

Imej yang mungkin boleh dilakukan dan dibawa oleh pelanggan adalah imej cool, smart, dan mengikut rentak semasa. Sumber utama ekuiti jenama Pepsi berasal dari nama yang unik dengan konotasi Amerika. Logonya yang berbentuk sfera dengan 3 warna yang berbeza 9ember nilai tambah kepada pengingatan jenama. Penyokong jenama sejak bertahun yang lalu bermula dari Shah Rukh Khan, Sachin Tendulkar Ranbir Kapoor, MS Dhoni telah menjadi sumber utama ekuiti bagi jenama. Jenama sentiasa mencari wajah-wajah muda dalam usaha untuk mengaitkan dengan sasaran belia. Dengan wajah-wajah muda ini mengetengahkan budaya muda, bertenaga dan dinamik ini akan 9ember gambar sebagai seorang yang bijak dan tidak ketinggalan zaman kepada pengguna. Dengan ini, pengguna menjadi lebih percaya dari segi emosi terhadap produk dan jenama kerana mereka percaya Pepsi merupakan minuman berzaman yang boleh dipercayai. Penjenamaan Coca Cola Coca-Cola adalah minuman ringan berkarbonat dijual di kedai-kedai, restoran dan mesin layan diri di setiap negara kecuali Cuba dan Korea Utara. Ianya dihasilkan oleh Syarikat Coca-Cola di Atlanta, Georgia, dan sering dirujuk dan dipanggil hanya sebagai Coke (tanda dagangan berdaftar Syarikat Coca-Cola di Amerika Syarikat sejak 27 Mac 1944). Asalnya bertujuan sebagai patent medicine apabila ia dicipta pada abad ke-19 oleh John Pemberton, Coca-Cola telah dibeli oleh seorang ahli perniagaan Asa Griggs Candler, pemasaran yang menggunakan strategi pemasaran yang membawa Coke kepada dominasi pasaran minuman ringan dunia sepanjang abad ke-20 . Syarikat yang menghasilkan cecair yang pekat, yang kemudiannya dijual kepada pembotol Coca-Cola yang berlesen di seluruh dunia. Pembotol yang memegang kontrak wilayah eksklusif dengan syarikat Coca Cola, menghasilkan produk siap dalam tin dan botol dari cecair yang pekat pada mulanya dan dikombinasi dengan air dan pemanis ditapis untuk menjadi

TT01303

BT10110058

minuman ringan tersebut. Kemudian para pembotol menjual, mengedar dan membekalkan barangan Coca-Cola ke kedai-kedai runcit dan mesin layan diri. Pembotol kemudiannya termasuk dalam Coca-Cola Enterprises, yang merupakan pembotol Coca Cola tunggal yang terbesar di Amerika Utara dan Eropah barat. Syarikat Coca-Cola juga menjual cecair perisa yang pekat dan air soda ke restoran utama dan pengedar perkhidmatan makanan seperti KFC, McDonalds, Marrybrown, Burger King, Jolibee dan lain-lain lagi. Syarikat Coca-Cola juga telah memperkenalkan minuman kola lain dibawah nama jenama Coke. Yang paling biasa kita lihat dan beli di Malaysia ini adalah Diet Coke manakala yang mungkin pernah diperkenalkan di Malaysia tetapi kurang dipasarkan disini adalah Coca-Cola Bebas Kafein, Diet Coke Bebas Kafein, Coca-Cola Cherry, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Vanilla, dan versi khas dengan lemon, limau atau kopi. Berdasarkan Interbrand Jenama Terbaik Global 2011, Coca-Cola adalah jenama yang paling berharga di dunia sehingga kini. Secara ringkasnyanya, enam ciri-ciri Model Identiti Jenama Prisma Kapferer untuk jenama Coca Cola boleh diterangkan secara ringkas seperti yang berikut : a) Physique Secara fizikal dapat kita lihat logonya yang menggunakan tulisan berangkai dan kreatif untuk menulis Coca-Cola dan mempunyai 2 warna berbeza iaitu merah dan perak, yang mana jenama ini adalah jenama minuman ringan yang sangat dikenali pada mata dunia bersama Pepsi.

b)

Personaliti

Secara visualnya personaliti Coca Cola sangat mesra pelanggan di mana warna merah itu menunjukkan betapa jenama ini berani berada dalam kalangan produk lain untuk dipasarkan. Selepas rivalry bersama Pepsi.

c)

Budaya

Budaya yang berani terdapat dalam syarikat ini sendiri yang disalurkan terus kepada penjenamaan produk Coca Cola yang sangat berani untuk keluar daripada jenama asal untuk berdiri sendiri.

d)

Perhubungan

10

TT01303

BT10110058

Perhubungan yang terjalin antara syarikat dan pelanggan adalah terjalin secara emosional kerana daripada satu generasi ke generasi seterusnya. Perhubungan ini dapat kita lihat tajaan Coca Cola ke rancangan-rancangan televisyen contoh American Idol.

e)

Refleks

Berani adalah sifat yang boleh ditonjolkan oleh pelanggan.

f)

Imej sendiri

Imej yang mungkin boleh dilakukan dan dibawa oleh pelanggan adalah imej yang berani dan daring.

Penjenamaan Nike Nike, Inc adalah sebuah syarikat multinasional Amerika yang terlibat dalam reka bentuk, pembangunan dan pemasaran di seluruh dunia dalam menjual kasut, pakaian, kelengkapan, aksesori dan perkhidmatan. Syarikat ini mempunyai ibupejabat berhampiran Beaverton, Oregon, di kawasan metropolitan Portland, dan merupakan salah satu daripada hanya dua syarikat Fortune 500 yang beribupejabat di Oregon. Nike adalah salah satu pembekal kasut sukan dan pakaian terbesar di dunia dan pengeluar utama peralatan sukan, dengan pendapatan melebihi 24.1 billion dolar Amerika pada tahun fiskal 2012 (berakhir 31 Mei, 2012). Seperti tahun 2012, ia mempunyai lebih daripada 44,000 orang pekerja di seluruh dunia. Jenama Nike sahaja sudah mencecah nilai bernilai 10.7 billion dolar Amerika menjadikan ia jenama yang paling berharga antara sukan perniagaan. Sejarah penubuhannya, syarikat ini telah diasaskan pada 25 Januari 1964 sebagai Sukan Blue Ribbon oleh Bill Bowerman dan Phil Knight dan secara rasmi menjadi Nike, Inc pada 30 Mei, 1978. Syarikat itu mengambil namanya daripada Nike (Yunani , disebut [n k ]), dewi Yunani kemenangan. Nike memasarkan produknya di bawah jenama sendiri, serta Nike Golf, Nike Pro, Nike +, Air Jordan, Nike Skateboarding, dan anak-anak syarikat Nike termasuk Cole Haan, Hurley International, Umbro dan Converse. Nike juga memiliki Bauer Hockey (kemudiannya ditukar namanya menjadi Nike Bauer) antara 1995 dan 2008. Selain pembuatan pakaian dan peralatan sukan, syarikat itu beroperasi sebagai kedai-kedai runcit di bawah nama NikeTown. Nike menaja banyak atlet yang berprofil tinggi dan pasukan-pasukan sukan di seluruh dunia, dengan hak dagangan yang sangat diiktiraf "Just Do It" dan logo Swoosh.

11

TT01303

BT10110058

Gambar Rajah 3 a) Physique Ciri-ciri fizikal yang terdapat pada produk-produk Nike adalah berkait rapat dengan sukan dan atlet. Hal ini kerana, pada zaman sekarang ramai kita lihat masyarakat suka untuk mengenakan barang-barang berjenama Nike daripada baju, seluar sehinggalah ke barangan seperti gelang dan beg.

b)

Personaliti

Personaliti yang merujuk kepada produk ini adalah selebriti-selebriti yang telah ditaja mungkin pengguna setia produk Nike seperti Micheal Jordans pemain bola keranjang yang cukup terkenal serta Tiger Woods seorang pemain golf nombor satu dunia pada suatu masa dulu.

c)

Budaya

12

TT01303

BT10110058

Untuk produk Nike sememangnya cukup dikenali ramai bahawa ianya produk Amerika dengan membawa slogan yang semangnya dari dahulu Just do It.

d)

Perhubungan

Perhubungan yang telah dilakukan yang jelas adalah penglibatan dalam menaja pasukan-pasukan bola keranjang di Amerika Syarikat. Begitu juga dengan sukan-sukan lain khasnya di Amerika Syarikat.

e)

Refleks Sememangnya para pelanggan akan merasakan diri mereka seperti Micheal Jordan ataupun mewakili sikap Micheal Jordan seperti agresif ketika bermain bola keranjang dan sebagainya.

f)

Imej sendiri

Imej yang mungkin akan tertonjol pada diri si pemakai adalah kenampakan santai dan cool yang boleh ditonjolkan dalam diri seperti seorang atlet. Secara keseluruhannya, Nike mempunyai tempat tersendiri penjenamaannya. Sumber ekuitinya juga kuat dan pelbagai. dalam

Penjenamaan Adidas Adidas adalah sebuah syarikat multinasional Jerman yang mereka bentuk dan mengeluarkan pakaian sukan dan aksesori yang berpusat di Herzogenaurach, Bavaria, Jerman. Ia adalah syarikat induk Kumpulan Adidas, yang terdiri daripada syarikat sukan Reebok, TaylorMade-Adidas syarikat golf termasuk Ashworth, dan Rockport. Selain daripada pengeluaran kasut sukan, Adidas juga mengeluarkan produk lain seperti beg, baju, jam tangan, kacamata, dan barangan sukan yang lain dan pakaian. Adidas adalah pengeluar sukan yang terbesar di Jerman dan Eropah dan pengilang sukan kedua terbesar di dunia. Sejarahnya, Adidas diasaskan pada tahun 1948 oleh Adolf Dassler, berikutan perpecahan antara Gebrder Dassler Schuhfabrik dan dan abangnya, Rudolf. Rudolf kemudian menubuhkan Puma, yang merupakan saingan awal Adidas. Didaftarkan pada tahun 1949, Adidas kini berpangkalan di Herzogenaurach, Jerman. Puma juga berpusat di Herzogenaurach.

13

TT01303

BT10110058

Pakaian syarikat dan reka bentuk kasut biasanya mempunyai 3 bar selari, dan yang motif yang sama adalah diperbadankan ke dalam logo semasa rasmi Adidas. The pendapatan syarikat bagi tahun 2010 telah disenaraikan sebanyak 11.9 billion Euro dolar.

Gambar Rajah 4 a) Physique Ciri fizikal yang tampak jelas dengan produk Adidas adalah sukan dan atlet. Contoh, material yang digunakan sesuai untuk atlet yang berpeluh kerana peluh lebih mudah kering dan boleh mengurangkan ketidakselesaan kepada si pemakai. Dan logonya adalah sangat boleh dikenalpasti iaitu 3 palang yang disusun selari antara satu dengan lain.

b)

Personaliti Personaliti yang ditonjolkan oleh Adidas pulak lebih kepada personaliti produknya yang konservatif, tradisional dan kolektif. Contohnya, Katy Perry dilihat sebagai duta baru pada 2012 yang mungkin dilihat mempunyai ciri-ciri atau personality produk.

14

TT01303

BT10110058

c)

Budaya

Budaya yang ditonjolkan pula lebih kepada tardisional Eropah, yang mementingkan keselesaan dan fesyen.

d)

Perhubungan

Perhubungan produk Adidas dan pelanggan dapat kita lihat sentiasa berterusan kerana kualiti pembuatan syarikat yang sememangnya tahan lama dan menjadi satu tradisi Adidas. Kebolehpercayaan telah terjalin lama.

e)

Refleks Sememangnya kerja dan kualiti yang ditunjukkan oleh Adidas juga sememangnya kana menjadikan si pemakai memikirkan diri mereka mampu menandingi Adidas untuk membuat kerja yang berkualiti dan seorang yang boleh dipercayai dalam kumpulan berkerja.

f)

Imej sendiri

Imej sendiri pula pelanggan boleh merancang perjalanan kerja mereka kerana Adidas adalah syarikat yang mempunyai set minda untuk member saingan bukan untuk menang. Mungkin si pemakai juga menjadikannya sebagai penggerak kepada produktiviti kendiri.

Secara keseluruhan, Adidas juga mempunyai sumber ekuit yang sangat kuat dan mampu member saingan yang hebat dengan produk-produk kesukanan yang lain.

3.0 PENJENAMAAN MENGGUNAKAN MODEL PRISMA KAPFERER DALAM PENJENAMAAN SEKOLAH DI MALAYSIA

Sistem Pendidikan di Malaysia

15

TT01303

BT10110058

Sistem pendidikan di Malaysia diselia oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Pendidikan di Malaysia boleh didapatkan dari sekolah tanggungan kerajaan, sekolah swasta atau secara sendiri. Sistem pendidikan dipusatkan terutamanya bagi sekolah rendah dan sekolah menengah. Kerajaan negeri tidak berkuasa dalam kurikulum dan aspek lain pendidikan sekolah rendah dan sekolah menengah, sebaliknya ditentukan oleh kementerian. Pendidikan Malaysia terdiri daripada beberapa peringkat iaitu Pra Sekolah, Pendidikan rendah, Pendidikan menengah, dan Pengajian Tinggi. Hanya pendidikan sekolah rendah diwajibkan dalam undang-undang. Oleh itu, pengabaian keperluan pendidikan selepas sekolah rendah tidak melanggar undang-undang. Terdapat banyak jenis sekolah yang dijenamakan berdasarkan ciri-ciri yang ditentukan oleh Kementerian. Antara jenis sekolah yang dijenamakan di Malaysia termasuklah Sekolah Berasrama Penuh, Sekolah Amanah, Sekolah Bestari, Sekolah Kluster, Sekolah Pendidikan Khas dan Maktab Rendah Sains Mara.

Penjenamaan Sekolah Berasrama Penuh Sekolah Berasrama Penuh merupakan kumpulan sekolah menengah perdana dikhaskan untuk pelajar-pelajar yang mendapat keputusan cemerlang di dalam UPSR dan PMR. Tujuan asal penubuhan sekolah jenis ini ialah untuk memberi peluang kepada pelajarbumiputera di luar bandar. Ini adalah kerana pada awalnya, sekolah berasrama hanyalah sekolah berasrama Inggeris atau ala yang terhad kepada anak-anak Raja dan orang kenamaan sahaja. Namun kini, semua sekolah berasrama penuh adalah sama dan terbuka kepada semua warganegara Malaysia. Kementerian Pelajaran telah menetapkan beberapa ciri-ciri yang perlu ada pada sekolah berasrama penuh. Penjenamaan sekolah berasrama penuh boleh dikaitkan dengan model identiti jenama prisma Kapferer. Keenam-enam ciri model Prisma Kapferer boleh dilihat dalam penjenamaan sekolah berasrama penuh. Dari segi fizikal, setiap sekolah berasrama penuh mempunyai rupa dan gaya fizikal yang hampir sama. Apabila dilihat sahaja dari luarannya, kita memang tahu sekolah itu merupakan sekolah berasrama penuh. Seterusnya, dari segi personaliti. Dari segi personaliti, masyarakat mempunyai tanggapan bahawa sekolah berasrama penuh merupakan sekolah yang akan melahirkan pelajar yang tinggi dari segi tahap pendidikannya. Sesiapa sahaja yang berjaya masuk ke sekolah berasrama penuh diberi pandangan yang tinggi kerana hanya pelajar yang terpilih sahaja dapat melayakkan diri ke sekolah ini. Oleh yang demikian, secara automatik, sekolah ini menggambarkan personaliti seseorang yang berpendidikan tinggi. Ciri model kapferer yang ketiga iaitu Budaya pula boleh dilihat dari segi penyusunan dan penentuan jadual serta peraturan di sekolah berasrama penuh. Sesuai dengan jenama yang diberikan kepada sekolah ini, sekolah berasrama penuh adalah suatu usaha berterusan bagi menyediakan suasana persekolahan dan pembelajaran yang terancang, terkawal dan sempurna untuk memupuk dan memperkembangkan kebolehan pelajarpelajar berpontensi ke arah kecemerlangan sebagai insan dan warganegara yang seimbang dan bertanggungjawab terhadap tuntutan agama, bangsa dan negara. Di sekolah berasrama penuh waktu belajar telah diatur oleh pihak sekolah dan setiap pelajar perlu mematuhi jadual tersebut. Inilah satu keunikan kehidupan sekolah berasrama penuh dibandingkan dengan kehidupan pelajar di sekolah harian biasa.

16

TT01303

BT10110058

Ciri model Kapferer yang seterusnya iaitu Perhubungan boleh dilihat daripada segi sambutan masyarakat terhadap sekolah berasrama penuh. Masyarakat sangat percaya kepada kebolehan sekolah berasrama penuh dalam melahirkan pelajar yang jauh lebih baik daripada sekolah biasa. Manakala ciri Refleks dapat dilihat daripada segi tanggapan masyarakat terhadap sekolah itu. Seperti yang telah dikatakan sebelum ini, masyarakat sememangnya lebih senang apabila disebut bahawa anak mereka diterima masuk ke sekolah berasrama penuh kerana mereka percaya bahawa sekolah ini lebih berprestij. Ciri terakhir model Kapferer iaitu imej sendiri pula boleh dilihat dari segi cara pembawaan diri pelajar sekolah berasrama penuh. Mereka lebih yakin apabila tampil di hadapan sekolah yang lain kerana mereka tahu mereka merupakan antara golongan yang tahap kecekapannya lebih tinggi.

Penjenamaan Sekolah Bestari Sekolah Bestari adalah salah satu elemen dalam Koridor Raya Multimedia (MSC) yang harus dilaksanakan menjelang tahun 2000. Menjelang tahun 1999 sebanyak 90 buah sekolah termasuk sekolah-sekolah Asrama Penuh dan sekolah pilihan harian biasa telah dipilih untuk melaksanakan Sekolah Bestari bukanlah satu kemewahan tetapi satu-satunya cara untuk maju ke hadapan. Sekolah Bestari akan membawa kepada pendemokrasian pendidikan sepenuhnya. Sekolah ini bukan hanya untuk mereka yang pintar tetapi ia merupakan cara bestari bagi menjamin setiap pelajar- kuat atau lemah, kaya atau miskin- mencapai potensi sepenuhnya dalam cara yang paling sesuai mengikut kadar dan gaya pembelajaran yang berlainan. Teknologi komputer akan membolehkan kepelbagaian dibina dalam sistem pendidikan. Tiga aspek penting harus ditangani dalam pelaksanaan Sekolah Bestari iaitu pertama, menyediakan infrastruktur pelbagai media. Perkakasan akan merangkumi computer dan alatan berkaitan, peralatan siding video dan audio dan infrastruktur komunikasi. Perisian akan mengandungi pemproses perkataan, spreadsheet, perisian penjaringan, perisian e-mail, browser internet, alat pengarang dan perisian latihan. Kedua, aspek latihan. Latihan bagi guru-guru amat penting. Gabungan rapi antara latihan intensif dan kaunseling adalah perlu untuk membantu guru menyesuaikan diri dengan sekitaran baru. Ini penting untuk menghapuskan rasa tidak selamat dan tidak berguna yang akan timbul kerana anjakan paradigma yang radikal dalam kaedah dan peranan guru. Ketiga, aspek bahan kursus. Bahan kursus yang baru, kemas kini, dan mencukupi perlu disediakan. Bahan kursus perlu diperkembangkan bagi semua mata pelajaran dan pelbagai jenis pelajar. Berdasarkan Model Identiti Jenama Prisma Kapferer, penjenamaan sekolah bestari memenuhi kesemua ciri-ciri yang diketengahkan oleh Kapferer. Dari segi fizikal, rupa fizikal sekolah bestari tidak jauh berbeza daripada sekolah lain kerana yang diutamakan di dalam pembentukan sekolah bestari merupakan pengisian dan pengkaedahan pengajaran. Daripada segi personaliti dan refleks pula, penjenamaan sekolah bestari memberikan gambaran bahawa sekolah ini merupakan satu sekolah yang berkualiti tinggi dengan kelengkapan proses pengajaran dan pembelajaran yang berteknologi tinggi. Oleh yang demikian, para ibu bapa sangat bebesar hati jika anak-anak mereka terpilih ke sekolah bestari.

17

TT01303

BT10110058

Begitu juga dengan ciri budaya dan perhubungan yang diketengahkan di dalam penjenamaan sekolah bestari. Budaya teknologi yang diterapkan di sekolah bestari memberi gambaran kepada masyarakat di mana mereka boleh menghubungkaitkan diri mereka dengan gambaran sekolah yang canggih dan berkualiti tinggi. Pengurusan Sekolah Bestari memerlukan pentadbir profesional yang gigih dan berwibawa serta guru yang dapat menjelaskan matlamat sekolah,memimpin pengajaran di sekolah,memimpin pengajaran di sekolah,dan mampu mendapatkan sokongan padu daripada ibubapa dan masyarakat. Mereka perlu mempereratkan komunikasi terbuka dengan semua pihak,mengagihkan sumber secara adil dan bijak,mengesan prestasi sekolah berbanding dengan objektif kewangan dan bukan kewangan,serta menyediakan suasana persekolahan yang menyokong pembelajaran. Mereka perlu juga mewujudkan dan mengekalkan staf yang bermotivasi dan berprestasi tinggi, menjamin keselamatan sekolah dan penghuni, serta menggunakan dan mengurus teknologi dengan sesuai, berkesan dan cekap. Bagi mencapai objektif Sekolah Bestari proses dalamannya perlu diselaraskan sebagai suatu sistem .Sistem yang sempurna membolehkan bekalan input yang sesuai menghasilkan output yang dikehendaki seperti kesediaan pelajar untuk melanjutkan pelajaran ,atau penyertaan yang aktif dan produktif di kalangan tenaga kerja. Inisiatif Sekolah Bestari menawarkan peluang yang unggul untuk menilai semula sistem persekolahan sedia ada, mengenal pasti masalah dan mencari penyelesaian terbaik dengan bantuan teknologi. Pelajar berfungsi sebagai pembelajar aktif di Sekolah Bestari. Pembelajaran yang berpusatkan budaya berfikir dengan memanfaatkan sumber ilmu oleh teknologi serta menggunakannya secara menyeluruh dan bersepadu dalam berbagai situasi. Sekolah memupuk kemahiran penyelesaian masalah yang kreatif bagi menghadapi situasi baru. Pelajar bertindak dengan berani dalam membuat keputusan dan bertanggungjawab terhadap keputusan itu. Hal ini kemudiannya membawa kepada impak positif terhadap imej sendiri pelajar sekolah bestari yang mana kita dapat lihat mereka tidak malu mengaku diri mereka sebagai pelajar sekolah bestari. Penjenamaan Maktab Rendah Sains Mara Majlis Amanah Rakyat (MARA) telah menyediakan satu sistem pendidikan yang unggul berteraskan Sains dan Teknologi bagi pelajar Bumiputera yang berpotensi dalam bidang tersebut untuk menggalak dan membimbing pelajar ini khususnya di luar bandar menyertai aktif dalam pembangunan ekonomi negara . Dengan ini, Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) telah ditubuhkan untuk tujuan tersebut. Penjenamaan Maktab Rendah Sains Mara adalah hampir serupa dengan penjenamaan sekolah berasrama penuh. Namun, Maktab Rendah Sains Mara memfokuskan mata pelajaran sains sebagai objektif utama. Pelajar-pelajar yang ingin memohon ke MRSM juga perlu untuk lulus cemerlang dalam ujian kecenderungan. Oleh yang demikian, syarat kemasukan ini mewujudkan satu tahap yang tinggi terhadap prestasi sekolah tersebut. Secara ringkasnyanya, enam ciri-ciri Model Identiti Jenama Prisma Kapferer untuk penjenamaan Sekolah MRSM boleh diterangkan secara ringkas seperti yang berikut : a) Physique

18

TT01303

BT10110058

Secara fizikal dapat kita lihat cirri sekolah MRSM ini lebih menekankan kepada pembangunan akademik dalam matapelajaran sains tulen.

b)

Personaliti

Personaliti yang terdapat dalam sekolah jenis ini lebih kepada mereka yang elit dalam akademik dan pembangunan sains dan metematiknya sangat terjaga.

c)

Budaya

Budaya yang terdapat dalam sekolah jenis ini pula adalah budaya Sains dan Matematik yang mana inilah tujuan asal pembangunan MRSM.

d)

Perhubungan

Selalunya sekolah jenis ini menggabungkan sekolah berasrama penuh sebagai pilihan supaya pembangunan buaday Matematik dan Sains dapat dipantau. Tetapi perhubungan dengan keluarga pelajar tetap dijaga dengan baik.

e)

Refleks

Muda dan boleh kebergantungan adalah sesuatu yang boleh direfleksikan oleh pelajar yang benar mahu belajar dan mencapai tahap akademik yang baik.

f)

Imej sendiri

Imej yang mungkin boleh dilakukan dan dibawa oleh pelajar adalah sebagai pelajar yang menjadi ayam tambatan dalam keluarga.

19

TT01303

BT10110058

Penjenamaan Sekolah Kluster Sekolah kluster ialah satu jenama yang diberi kepada sekolah yang dikenal pasti cemerlang dalam klusternya daripada aspek pengurusan sekolah dan kemenjadian murid. Pewujudan sekolah kluster bertujuan melonjakkan kecemerlangan sekolah dalam sistem pendidikan Malaysia dan membangun sekolah yang boleh dicontohi oleh sekolah dalam kluster yang sama dan sekolah lain di luar klusternya. Dalam penjenamaan sekolah kluster, Secara tuntasnya, enam ciriciri Model Identiti Jenama Prisma Kapferer boleh diterangkan secara ringkas seperti yang berikut : a) Physique Physique ataupun ciri fizikal yang terdapat dalam sekolah kluster adalah aspek pengurusan dan tahap pencapaian muridnya. Begitu juga dengan guru-gurunya yang kebanyakan adalah penerima guru cemerlang.

b)

Personaliti

Tanggapan yang ada pada sekolah jenis ini sememangnya hebat, kerana sekolah ini boleh jadi sekolah harian bias ataupun sekolah berasrama penuh yang mempunyai tahap elit dari segi pencapaian akademik dan ko-kurikulum.

c)

Budaya

Budaya bagi setiap sekolah sememang berbeza kerana bergantung kepada budaya setempat, akan tetapi budaya kerja untuk guru-guru dan murid-murid sekolah sememang berbeza, lebih berkerja keras ke arah mengekalkan jenama sekolah kluster itu.

d)

Perhubungan

Perhubungan antara sekolah kluster dengan Jabatan Pelajaran Negeri sememangnya tidak boleh disangkal kerana pengurusan sekolah sentiasa dikemaskini dengan margin kejayaan sesuatu organisasi atau sekolah daripada pihak jabatan.

20

TT01303

BT10110058

e)

Refleks

Jenama sekolah kluster dilihat sebagai sekolah cemerlang, gemilang dan terbilang. Maka, setiap pelajar dan kakitangan termasuk guru akan membawa jenama sekolah kluster yang elit ke mata masyarakat luar.

f)

Imej sendiri

Imej sendiri adalah guru-guru dan pelajar mampu untuk mempertahankan imej ini, sebagai sekolah elit dan cemerlang.

Penjenamaan Sekolah Pendidikan Khas Pendidikan khas Kementerian Pelajaran Malaysia dilaksanakan melalui sekolah Khas bagi murid bermasalah penglihatan dan bermasalah pendengaran serta bagi murid yang mempunyai masalah pertumbuhan mental. Program Pendidikan Khas Integrasi disediakan untuk murid-murid bekeperluan khas bermasalah pembelajaran, bermasalah pendengaran dan bermasalah penglihatan. la diwujudkan di sekolah harian biasa rendah dan menengah dan sekolah menengah teknik/vokasional yang menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara pengasingan dan separa inklusif. Secara tuntasnya, enam ciri-ciri Model Identiti Jenama Prisma Kapferer boleh diterangkan secara ringkas untuk sekolah pendidikan khas adalah seperti yang berikut :

a)

Physique Ciri fizikal sekolah jenis ini adalah tempatnya yang seharusnya menjadi tempat yang sesuai bagi pelajar-pelajar istimewa ini untuk belajar kemandirian bukan akademik semata-mata.

b)

Personaliti

Sekolah ini mempunyai pelbagai pelajar istimewa yang mana mereka cacat penglihat, cacat pendengaran, terbantut pembangunan mental dan lain-lain lagi. Oleh itu, sekolah ini

21

TT01303

BT10110058

mempunyai tanggapan yang sedemikian dan senang untuk masyarakat terutama ibubapa untuk mencari sekolah sekirannya mempunyai anak-anak istimewa.

c)

Budaya

Sememangnya kita dapat lihat sekolah jenis ini, mempunyai holistic organisasi yang berlainan, tidak seperti sekolah-sekolah yang lain. Hal ini kerana, kecacatan pelajar memerlukan perhatiaan yang penuh dan guru-guru bukan sahaja dicabar secara mental tetapi fizikal juga.

d)

Perhubungan

Kita percaya bahawa sekolah-sekolah sebegini sememangnya anakanak diajar untuk mendapatkan kehidupan sempurna. Di mana segala kemahiran-kemahiran hidup diajar dan secara akademik juga kepada pelajar yang secara mentalnya baik dan tiada gangguan. Malah perhubungan antara sekolah dan ibubapa memang terjalin sangat baik untuk sekolah sentiasa melaporkan keadaan anak-anak kepada keluarga.

e)

Refleks

Untuk pelajar yang menduduki sekolah tersebut mungkin tidak terfikir akan reflex kepada diri mereka tetapi mungkin ibu bapa yang dapat memikirkan. Yang mana, sekolah pendidikan khas ini sememangnya untuk memberikan anak-anak pendidikan sempurna walaupun seorang yang istimewa.

f)

Imej sendiri

Imej untuk membandingkan diri sendiri dengan pelajar-pelajar sememang tidak mungkin berlaku akan tetapi perbandingan kekeluargaan mungkin berlaku dan konflik itu terjadi pada ibubapa. Tetapi berkat untuk bersekolah di sekolah pendidikan khas itu tidak semua keluarga akan menempuhinya.

22

TT01303

BT10110058

4.0 PERBEZAAN MODEL PENDIDIKAN

KAPFERER

DALAM

PERNIAGAAN

DAN

Penggunaan Model Identiti Jenama Prisma Kapferer di dalam Perniagaan Perniagaan yang menggunakan Model identiti Jenama Prisma Kapferer sebagai idea utama dalam proses penjenamaan ternyata lebih bertahan lama dalam perniagaan. Di dalam model ini, Kapferer menjelaskan bahawa di dalam proses penjenamaan ada input yang menjadi penghantar dan ada input yang menjadi penerima. Input yang menjadi penghantar iaitu ciri pertama dan kedua di dalam model prisma ini akan mewujudkan satu budaya yang akan membawa kepada gambaran si penerima mengenai jenama tersebut. Apabila Penerima sudah dapat menangkap gambaran tersebut, penerima akan memberi tindak balas dari segi refleks dan imej sendiri yang akan membawa kepada perhubungan antara jenama dan juga pengguna. Ciri-ciri di dalam model Prisma Kapferer ini sentiasa berulang dalam proses penjenamaan dalam perniagaan. Hal ini kerana pengeluar sesuatu jenama itu haruslah sentiasa peka kepada perubahan semasa yang dapat mempengaruhi nilai jenama itu. Saban tahun, sesebuah syarikat akan mengulang kembali kesemua proses yang perlu dilalui dalam model prisma Kapferer ini. Walau bagaimanapun, Rupa fizikal dan luaran jenama mungkin berubah tetapi budaya yang diketengahkan oleh produk itu tidak akan pernah berubah. Budaya yang sememangnya sudah selari dengan jenama itu akan menjadi pegangan kepada jenama itu. Namun, perubahan dari segi cara budaya itu disampaikan harus lah dikemas kini dari semasa ke semasa kerana cita rasa pengguna sentiasa berubah. Sebagai contoh, Jenama Coca Cola dan Adidas. Semua orang tahu bahawa Coca Cola merupakan minuman berkarbonat yang memberikan kesegaran. Namun, kita dapat lihat dari tahun ke tahun, iklan dan duta kepada produk sentiasa berubah. Kenapa? Sebab mereka perlu menepati cita rasa pengguna yang berubah saban tahun. Pelbagai slogan dan bintang yang baru diketengahkan di dalam pengiklanan Coca Cola sehingga lekat di minda masyarakat dan jenama ini tidak pernah luput ditelan dek zaman. Begitu juga dengan Jenama Adidas. Jenama Adidas sendiri sememangnya sudah kukuh. Namun, bagi mengekalkan prestasi dan rekod penjualan yang utuh, Syarikat pengeluar Adidas sentiasa mencari ruang dan peluang untuk menggunakan bintang sukan yang terkenal untuk menarik minat para pelanggan untuk sentiasa mengikuti perkembangan produk mereka. Itu lah yang dimaksudkan dengan apa yang diketengahkan oleh Kapferer di dalam Model Identiti Jenama Prisma. Ciri Budaya dan Ciri perhubungan wujud antara Penghantar dan Penerima kesan daripada Ciri Fizikal, ciri Personaliti, Ciri Refleks dan Ciri Imej sendiri yang bertindak balas antara satu sama lain. Kesannya, Jenama berikut tidak pernah jatuh dan kukuh pasarannya dalam kalangan masyarakat.

Penggunaan Model Identiti Jenama Prisma Kapferer di dalam Pendidikan

23

TT01303

BT10110058

Di dalam sistem Pendidikan Malaysia, terdapat pelbagai jenis sekolah. Jenisjenis sekolah ini dikelaskan berdasarkan ciri-ciri yang telah ditentukan oleh pihak kementerian pelajaran negara.

Perbezaan Model Kapferer dalam Perniagaan dan Pendidikan Penggunaan model Identiti Jenama Prisma Kapferer di dalam Perniagaan dan juga Pendidikan adalah tidak jauh berbeza. Namun, perbezaan dapat dilihat daripada jenis pelanggan kepada kedua-dua buah organisasi. Di dalam bahagian ini, kita akan melihat perbezaan model Kapferer dalam Perniagaan dan Pendidikan melalui keenam-enam ciri model prisma ini seperti yang ditunjukkan di dalam jadual di bawah.

Ciri - Ciri Fizikal

Personaliti

Dalam Perniagaan Rupa Fizikal Produk Logo Lambang Produk Ciri-ciri produk Produk diwakili oleh siapa? Produk mewakili siapa? Apakah budaya yang diketengahkan? Apakah mesej utama yang ingin disampaikan oleh produk? Bagaimana produk ini dilihat oleh pengguna? Adakah produk dekat di hati pengguna? Apakah yang muncul di minda pengguna apabila melihat produk ini? Apakah yang dapat pengguna gambarkan apabila mendengar produk ini? Tanggapan pengguna terhadap produk Adakah pengguna dapat melihat mahupun membayangkan dirinya

Dalam Pendidikan Keadaan fizikal sekolah Watak yang disampaikan melalui pembawaan pelajar sekolah tersebut Budaya sekolah yang ditentukan oleh perlembagaan pendidikan dan pentadbiran sekolah Hubungan antara sekolah dan masyarakat

Budaya

Perhubungan

Refleks

Tanggapan masyarakat terhadap sekolah

Imej Sendiri

Pembawaan watak pelajar sekolah tersebut Peribadi yang ditunjukkan oleh

24

TT01303

BT10110058

menggunakan produk?

pelajar daripada sekolah itu

5.0

KESIMPULAN

Jenama adalah nama, istilah, reka bentuk, simbol, atau mana-mana ciri-ciri lain yang mengenal pasti baik satu penjual itu atau perkhidmatan yang berbeza dari penjual lain. Pada mulanya, Penjenamaan telah diterima pakai untuk membezakan lembu seorang dari orang lain dengan cara simbol yang tersendiri yang dibakar ke dalam kulit haiwan dengan cop besi panas, dan kemudiannya digunakan dalam perniagaan, pemasaran dan pengiklanan. Jenama juga merupakan aset yang paling berharga tetap sesebuah syarikat. Sesuatu jenama yang terkenal di pasaran biasanya sudah mempunyai dokongan dalaman yang cukup mantap melalui strategi penjenamaan dalaman kepada pekerjanya terlebih dahulu sebelum meluaskan pengaruh ke pasaran luaran. Kita selalu berkata, apa juga, siapa juga adalah berjenama. Begitu juga dengan penjenamaan sekolah. Penjenamaan sekolah dapat memberi impak yang besar baik kepada masyarakat mahupun kepada pelajar sekolah tersebut. Pembawaan diri pelajar dan juga pengajar di sekolah boleh dipengaruhi oleh penjenamaan sekolah. Namun demikian terdapat sedikit sebanyak perbezaan dalam penjanamaan barangan dan juga penjenamaan sekolah. Walaubagaimanapun, perbezaan yang wujud antara kedua skop ini tidak lah melibatkan perbezaan yang jurangnya sangat ketara. Penjenamaan barangan mahupun penjenamaan sekolah penting dalam menentukan kedudukan objek tersebut. Sama ada objek itu akan disanjung tinggi atau akan dianggap tiada nilainya. Model Identiti Jenama Prisma Kapferer menjelaskan enam ciri-ciri utama yang perlu dipatuhi dalam proses penjenamaan. Ternyata keenamenam ciri-ciri ini sangat membantu dalam proses penjenamaan kerana semua aspek dalam kehidupan diambil kira. Penjenamaan menggunakan model Prisma Kapferer ini menekankan nilai kemanusiaan kerana pelanggan objek itu adalah manusia yang mempunyai perasaan yang perlu diambil kira. Enam-enam ciri tersebut, termasuklah: a) Physique Physique ataupun ciri fizikal adalah asas jenama. Ia mungkin termasuk ciri-ciri produk, simbol dan penampilan jenama.

b)

Personaliti

25

TT01303

BT10110058

Personaliti merujuk kepada apakah tanggapan jenama jika ia adalah seseorang. Personaliti termasuk watak dan sikap.

c)

Budaya

Budaya mengambil kira pandangan holistik organisasi, asal-usulnya dan nilai-nilai yang dibawa oleh jenama.

d)

Perhubungan

Perhubungan di sini merujuk kepada kekuatan hubungan antara jenama dan pelanggan. Ia boleh mewakili kepercayaan dan persatuan dalam dunia manusia.

e)

Refleks

Adakah jenama mewakili apa yang ada dalam fikiran pelanggan ataupun minda pelanggan adalah menepati seperti yang ditunjukkan pada jenama?

f)

Imej sendiri

Imej sendiri adalah bagaimana pelanggan melihat dirinya apabila dibandingkan dengan jenama. Contohnya, seorang pelanggan mungkin melihat dirinya mampu atau tidak mampu membeli sebuah kereta BMW. Secara tuntasnya, model Identiti Jenama Prisma Kapferer sangat membantu dalam proses penjenamaan baik penjenamaan produk mahupun penjenamaan sekolah. Ciri-ciri yang diketengahkan di dalam model ini memberi ruang kepada pihak yang bertanggungjawab untuk mengambil kira nilai-nilai kemanusiaan untuk keseimbangan cita rasa dan kepuasan hati semua pihak.

26

TT01303

BT10110058

RUJUKAN Abu Bakar Abdul Hamid, Ahmad Syarifuddin Shamsuddin, Mohaiminah Hj Khayon, Noor Hazarina Hasyim, Rohaizat Baharun, Fauziah Sh Ahmad. Prinsip Pemasaran Perspektif Global (2004). Mc Graw Hill: Malaysia.

27

TT01303

BT10110058

Kapferer, J.N. (1992), Strategic brand management: new approaches to creating and evaluating bran equity. Kogan Page, London, U.K. retrieved March 24th, from http://www.eurib.org

Kapferer, J.N. (2004), The new strategic brand management ( creating and sustaining bran equity long term) (3rd ed.). Kogan Page, London, U.K. retrieved March 24th, from http://www.eurib.org

Caprara, G. V., Barbaranelli, C. and Guido, G. (2001) Brand personality: How to make the metaphor t?, Journal of Economic Psychology, Vol. 22, pp. 377395., retrieved on March 20th, from www.kapferer.com

Romaniuk, J. and Ehrenberg, A. (2003) Do brands lack personality?, Marketing Science Centre research report no. 14, May, University of South Australia, retrieved March 20th, from www.kapferer.com.

28