Anda di halaman 1dari 14

Padankan gambar dengan huruf awal

n
k
f
h
t
i
u
m
l
Bulatkan huruf awal berdasarkan gambar
b d a r n h i e a

a j g i e a a o u

v w n
j z n i u a

t k l c w a q p o

s c g u o a b k u
Bunyikan vokal ( a ), sebut dan tulis semula
perkataan

ayam adik

api awan
Bunyikan vokal ( i ), sebut dan tulis semula
perkataan

ikan itik

ibu isi
Bunyikan vokal ( a ), sebut dan tulis semula
perkataan

ulat ular

ubi udang
Bunyikan vokal ( a ), sebut dan tulis semula
perkataan

oren otak

obor orang
Bunyikan vokal ( a ), sebut dan tulis semula
perkataan

emak enam

ekor epal
Bunyikan vokal ( a,e,i,o,u), sebut dan warnakan huruf
Padankan gambar dengan huruf vokal
a
e
i
o
u

Bulatkan huruf awal berdasarkan gambar


i u a i e a
a i u

a u o i e a a o u

a i u i u a o e a

a e u e i a
i e a

u o a
e i u i e a
Tuliskan huruf awal berdasarkan gambar
l a t p a l
p i

t a k t i k l a r

m a k y a m b o r

w a n n a m k a n

d a n g r e n d i k
Padankan gambar dengan perkataan.
epal

ulat

oren

itik

ayam
m