Anda di halaman 1dari 5

FOKUS PENYELIDIKAN

2.1 Penjelasan
Sebutan adalah satu bidang pengajaran yang sering diabaikan, mungkin disebabkan
oleh hakikat bahawa ia dilihat menjadi sukar. Walau bagaimanapun, ia adalah satu
kawasan di mana murid-murid memerlukan bimbingan. Kita semua tahu bahawa
Bahasa Inggeris bukan bahasa fonetik, yang bermaksud bahawa melihat perkataan
bertulis sering tidak akan membantu murid untuk mengatakan mereka dengan
betul. Oleh itu, dengan membantu murid memahami dan menjadi biasa dengan
carta fonemik, kita memberi mereka alat yang sangat diperlukan untuk membantu
menjadikan komunikasi mereka difahami. Oleh itu, saya akan memberi tumpuan
kepada diftong di mana sebahagian besar murid-murid sangat lemah dalam
menyebut perkataan dengan betul, iaitu / ou / dan / ai / bunyi.
Menguasai tatabahasa, mempunyai pengetahuan yang baik daripada
perbendaharaan kata, dapat membaca dan menulis dengan baik, adalah semua
bahagian belajar bahasa. Walau bagaimanapun, ketidakupayaan dalam kata-kata
menyebut sangat menghalang komunikasi. Ini kerana murid-murid yang tidak dapat
menyebut perkataan dengan betul juga akan membuat orang lain tidak dapat
memahami mereka. Selain itu, ini akan membawa kepada salah faham dalam
perbualan sebagai makna tidak dapat dihantar dengan jayanya. Ini bermakna
mengajar sebutan merupakan bidang yang penting yang perlu diuruskan secara
teratur.
Saya akan memberi tumpuan kepada sebutan perkataan / ou / dan / ai / bunyi
kerana saya telah mengenal pasti bahawa murid-murid adalah salah mengucapkan
kata-kata itu dengan / ou / dan / ai / bunyi jelas semasa pengajaran. Sebagai
contoh, mereka cenderung untuk menyebut perkataan seperti tulang, / Boun /
menjadi / bo: n /, manakala perkataan seperti kapur, / Laim / menjadi / li: m /. Ini
adalah kerana mereka telah dipengaruhi dengan slanga Melayu, iaitu bahasa ibunda
mereka.
Saya percaya bahawa masalah ini yang saya ingin berurusan dengan dapat diatasi
secara berkesan dengan kerjasama dan kerjasama murid-murid saya, guru-guru dan
yang paling penting menyokong dari sekolah itu sendiri. Campur tangan
menggunakan lagu untuk memperbaiki sebutan masih dalam skop yang berkenaan
di mana guru boleh memohon ini cara-cara alternatif untuk membolehkan murid
menunjukkan perkembangan dalam sebutan mereka perkataan dengan / ou / dan /
ai / bunyi. Selain itu, pengulangan boleh membantu murid-murid untuk menghafal
lebih, sekali gus memperbaiki sebutan mereka perkataan dalam bahasa Inggeris. Ia
adalah penting untuk menganalisis keperluan dalam mempunyai sebutan yang
betul bagi perkataan dalam usaha untuk meringankan jalan yang boleh membawa
kepada kejayaan dan keberkesanan penyelidikan itu.

2.1.1 Administrability dan Maksudnya

Kajian ini administrable kerana saya berjaya menjalankan dengan mudah dalam
pengajaran dan pembelajaran proses. Farah Magical Song benar-benar boleh
memperbaiki sebutan murid daripada diftong dan menyelesaikan isu fakta
mispronouncing. Saya rasa campur tangan saya menggunakan lagu benar-benar
administrable lagu sebagai mengenakan pengulangan. Selain itu, terdapat hanya
lima peserta dipilih untuk kajian ini. Saya percaya bahawa saya boleh memberi
tumpuan kepada lima peserta sama-sama kerana mereka hanya sebilangan kecil
murid. Dalam usaha untuk menjalankan pengajaran menggunakan campur tangan
ini, pertamanya saya memperkenalkan perkataan dengan / ou / dan / ai / bunyi
kepada murid-murid. Kemudian, saya menggerudi mereka dengan kata-kata yang
saya ingin memperkenalkan. Selepas itu, saya mengajar murid-murid menyanyi
Farah Magical Song. Dalam usaha untuk menyuntik lebih banyak elemen
menyeronokkan, saya akan mengajar mereka untuk menyanyi lagu dengan
tindakan dan saya akan menggunakan gitar. Oleh kerana murid-murid dapat
menghafal irama dan lirik, saya percaya bahawa mereka akan dapat menghafal
sebutan perkataan yang saya ingin menegaskan kepada mereka juga, sekali gus
menyelesaikan isu kajian ini.
Kajian ini akan menjadi penting bagi murid-murid seperti menyanyi lagu
membolehkan cara yang menyeronokkan pembelajaran. Saya sentiasa boleh
menyesuaikan diri lagu saya untuk disesuaikan dengan keadaan murid-murid dan
gaya pembelajaran mereka. Selain itu, kajian ini dapat memberi manfaat kepada
guru-guru yang sedang mencari cara alternatif dalam pengajaran sebutan bahasa
Inggeris. Kajian ini boleh memberi manfaat kepada guru-guru bahasa yang lain
dalam pengajaran sebutan kepada pelajar tahap yang berbeza. Saya boleh
berkongsi campur tangan saya dengan guru lain dan juga mereka boleh
menyumbang untuk pengeluaran yang lebih baik untuk murid-murid. Kajian ini
membolehkan guru-guru lain untuk menyuntik idea-idea yang lebih cemerlang
supaya campur tangan yang cemerlang akan menjadi hasil. Berkongsi ilmu untuk
sebuah bilik peningkatan dengan cara boleh menggalakkan motivasi dan lebih nilai
untuk keputusan yang berkesan berdasarkan campur tangan.

2.1.2 Pemakaian dan Kawalan


Dalam pengajaran konteks, sebutan yang menggunakan lagu akan sentiasa
digunakan untuk guru-guru lain juga. Lagu tidak akan mengecewakan mana-mana
proses pengajaran dan pembelajaran, kerana ia adalah elemen menyeronokkan
bagi murid-murid dan ia boleh mengubah mood kelas menjadi lebih ceria. Jadi,
pengajaran akan menjadi lebih menarik dan berkesan kerana murid-murid dapat
melibatkan diri dengan pelajaran. Selain itu, semua guru akan dapat untuk
memohon campur tangan ini dalam pelajaran mereka kerana ia adalah mudah
untuk dijalankan.
Plus, pelajaran mesti dijalankan di dalam bilik yang sesuai tetapi tidak di tempat
terbuka. Ini kerana murid-murid akan bergoyang sekitar jika pengajaran yang

dijalankan di kawasan lapang. ia akan menjadi lebih berkesan jika pengajaran yang
dijalankan di dalam bilik yang sesuai yang selesa dan membolehkan guru untuk
mencapai dan mengawal murid-murid. Persekitaran untuk pelajaran mesti sangat
sesuai untuk murid-murid untuk belajar dengan berkesan supaya campur tangan itu
boleh digunakan secara bermakna.
2.1.3 Kerjasama dan Relevan
Kajian ini adalah apa-apa tanpa kerjasama daripada pihak yang lain. Kawan adalah
individu terdekat yang saya mencari dalam membantu saya untuk pergi melalui
perkembangan kajian ini. Kami bertukar-tukar pandangan dan idea dalam usaha
untuk memberikan yang terbaik untuk kajian ini. Walaupun kadang-kadang kita
sampai ke titik di mana pemikiran dan idea-idea kita berbeza antara satu sama lain,
pensyarah sentiasa ada untuk kita. Kerjasama dengan pensyarah yang paling
bermakna kerana mereka tidak pernah mengecewakan kami setiap kali kami
menyiarkan sebarang kekeliruan. Selain itu, guru dan sekolah komuniti adalah
tulang belakang dalam membuat penyelidikan ini dilakukan dengan cekap dari segi
tempat, masa dan juga perkiraan lain.
Bukan itu sahaja, kajian ini adalah sangat relevan kerana ia sesuai dengan
keperluan KSSR sukatan pelajaran di mana dan meliputi hampir semua kemahiran
bahasa yang mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Tambahan pula, sebutan
yang sentiasa menjadi isu dalam pembelajaran bahasa Inggeris terutamanya muridmurid di sekolah rendah. Oleh itu, kajian ini benar-benar sesuai dengan keperluan
murid yang ramai murid menghadapi masalah ini. Secara tidak langsung, kita
membantu sekolah supaya dapat menghasilkan produk yang baik kelas pertama
berfikiran pada masa hadapan. Di sisi lain, sebutan melalui lagu adalah relevan
kerana ia menyediakan contoh bahasa sahih, dilupakan dan berirama. Ia boleh
memberi motivasi untuk murid-murid berminat untuk berkali-kali mendengar dan
meniru.
2,2 Intervention
Farah Magical Song adalah campur tangan sangat berkesan dalam meningkatkan
sebutan, memberi tumpuan kepada diftong. Pengajaran sebutan melalui lagu-lagu
yang benar-benar boleh membawa kepada campur tangan yang berkesan di mana
terdapat banyak manfaat dalam menggunakan lagu untuk pengajaran. Lagu tidak
pernah mengecewakan pengajaran untuk menjadi lebih seronok dan menarik.
Tambahan pula, ini menarik perhatian murid untuk pengajaran di mana murid-murid
belajar bahasa melalui lagu-lagu dalam cara yang bermakna. Murid juga pasti akan
melibatkan dengan aktiviti yang melibatkan lagu kerana mereka mempunyai
peluang untuk mengalami pembelajaran dengan nyanyian dan memahami lebih
daripada pengalaman pembelajaran. Oleh itu, murid-murid akan menikmati diri
mereka dengan pelajaran dan belajar pada masa yang sama.
Penggunaan lagu adalah sangat sesuai dengan kanak-kanak menyanyi
menggalakkan mereka untuk melibatkan dengan pelajaran yang lebih. Selain itu,
sebutan pembelajaran melalui lagu-lagu juga menggalakkan mereka mengamalkan
bahasa. Lagu juga menawarkan pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan sebagai

aktiviti pembelajaran. Penggunaan alat muzik juga boleh hidup sehingga


persekitaran pembelajaran dan membuat kelas menjadi lebih meriah. Plus, Fauziati
(2002) mencadangkan satu cara untuk meningkatkan tahap keghairahan melalui
penggunaan lagu, membolehkan murid untuk bertindak balas dengan kuat dengan
hal perkara, yang akan seterusnya, membawa kepada peningkatan tahap
kepentingan dalam bahan dan pemerkasaan dalam sebutan mereka.
Dengan cara yang lain, lagu adalah bahan-bahan yang sahih yang boleh memberi
motivasi kepada murid-murid untuk belajar bahasa Inggeris. Selain itu, lagu
memberi inspirasi motivasi semasa pengajaran lagu kerana merangsang sikap
emosi positif terhadap pembelajaran bahasa. Saya akan menggunakan lagu untuk
mengamalkan kawasan linguistik yang merupakan sebutan, bermula dengan kosa
kata dan struktur tatabahasa dan berakhir dengan irama, tekanan, kefasihan dan
sebutan. Walaupun terdapat sebilangan kecil kajian mengenai pengajaran sebutan
untuk pelajar muda, penyelidik percaya bahawa mengajar sebutan bahasa Inggeris
melalui lagu-lagu kepada pelajar muda boleh menjadi cara alternatif untuk
memperbaiki sebutan mereka.
Terdapat beberapa aspek sebutan yang boleh memberi tumpuan kepada melalui
lagu-lagu. Salah satu daripadanya menggunakan lagu-lagu boleh memberi tumpuan
kepada bunyi. Bunyi adalah unit yang paling kecil yang kata-kata yang dibentuk dan
boleh dikategorikan sebagai vokal dan konsonan. Sebagai bahasa berbeza dalam
mereka pelbagai bunyi, murid perlu belajar untuk 'fizikal' menghasilkan bunyi
tertentu sebelum ini. Murid boleh mencari bunyi sukar untuk memilih dan tidak
melihat titik dalam memberi tumpuan kepada mereka. Walau bagaimanapun, tidak
betul disebut bunyi komunikasi ketegangan, kadang-kadang berubah makna frasa
ini. Lagu adalah contoh yang sahih dan mudah diakses daripada bahasa Inggeris.
Sajak dalam lagu-lagu menyediakan pendengar dengan pengulangan bunyi yang
sama.
Perkataan dalam lagu-lagu dimuatkan muzik, membantu murid mengaitkan
bilangan suku kata atau tekanan dalam kata-kata, dengan irama dilupakan. Sebagai
contoh, saya akan menggunakan kata-kata dengan diftong. Murid dapat meniru dan
menghafal sebagai diftong mewujudkan bunyi yang menarik untuk lagu-lagu. lagu
Suasana santai buat boleh mendedahkan murid-murid ke kawasan sebutan yang
sukar ini, tanpa menyedari mereka. Lagu mengandungi contoh tidak berkesudahan
suku kata yang lemah, membantu untuk meyakinkan pelajar dari jalan English
diumumkan. Plus, saya akan menulis lagu-lagu saya sendiri menggunakan diftong
yang saya ingin memberi tumpuan yang perkataan dengan / ou / dan / ai / bunyi.
Prosedur lagu pelaksanaan dalam pengajaran sebutan adalah seperti berikut:
1. Guru memperkenalkan lagu termasuk perkataan-perkataan dengan / ou / dan /
ai / bunyi.
2. Guru drills sebutan perkataan dipilih.
3. Kemudian, guru memperkenalkan irama lagu itu kepada murid-murid.

4. Guru meminta murid menyanyi lagu itu bersama-sama dengan guru sehingga
mereka dapat menyanyi lagu dengan lancar.
5. Guru meminta murid menyanyi dalam kumpulan, berpasangan dan kemudian
secara individu.
6. Guru meminta beberapa murid menyebut lagi perkataan dipilih.