Anda di halaman 1dari 13

MODUL 2 :

Untuk
1
kegunaan
pemeriksa

-2-

Rajah 1 menunjukkan tiga kad nombor.

Rajah 1
i)

Bentukkan satu nombor bercampur berdasarkan kad-kad nombor dalam


Rajah 1.

[1 markah]

ii)

Tukarkan nombor bercampur di (i) kepada pecahan tak wajar.

[1 markah]

Rajah 2 menunjukkan kad nombor perpuluhan.

0008 juta
Rajah 2
i)

Tukarkan nombor perpuluhan dalam Rajah 2 kepada nombor bulat.


.
[1 markah]

2
2

ii)

Nyatakan nilai tempat bagi digit 8 dalam Rajah 2.

[1 markah]

-3Untuk
3
kegunaan
pemeriksa

Rajah 3 menunjukkan jisim sepeket biskut.

Rajah 3
i)

Nyatakan jisim, dalam kg, satu peket biskut itu.

[2 markah]
ii)

Abu menyatakan bahawa, berat bagi 11 peket Biskut Sedap yang sama tidak
akan melebihi 6 kg.
Buktikan sama ada pernyataan Abu benar atau salah.

3
5

[3 markah]

-4-

Untuk
kegunaan
pemeriksa

Jadual 1 menunjukkan markah kuiz yang diperoleh Ah Chong dalam satu


pertandingan kuiz.

Soalan
kuiz

Markah

Jadual 1
i)

Nyatakan mod.
.
[1 markah]

ii)

Nyatakan median.

[1 markah]

iii)

Nyatakan julat.

[1 markah]

iv)

Hitungkan purata markah yang diperoleh Ah Chong

4
.
[2 markah]
5

-5-

Untuk
kegunaan
pemeriksa

Rajah 4 menunjukkan perbualan Siti dan Dayang.

Rajah 4

Berdasarkan perbualan Siti dan Dayang, buktikan jawapan yang diberikan oleh
Dayang adalah benar.

[3 markah]

3
6

Rajah 5 menunjukkan kedudukan beberapa tempat dalam carta cartesan.

-6-

Rajah 5
i)

Untuk
kegunaan
pemeriksa

Nyatakan koordinat rumah Lee.

[1 markah]

ii)

Lee ingin pergi ke tasik. Tetapi dia perlu pergi ke Balai Polis dahulu.
Nyatakan jarak yang perlu dilalui oleh Lee ke Tasik melalui Balai Polis.
Jarak mencancang : unit [1 markah]
Jarak mengufuk

iii)

: unit [1 markah]

Nyatakan jarak antara hutan dan Kondominium


Jarak mengufuk : .unit [1 markah]

Jarak mencancang : .unit [1 markah]


5

i)

Tukarkan 45% kepada nombor perpuluhan.

-7-

[1 markah]
ii)

Lorekkan kawasan dalam petak-petak di bawah, bagi mewakili 45%.

7
5
Untuk
kegunaan
pemeriksa

[2 markah]
8

Rajah 6 menunjukkan dua buah kubus, A dan B.

Rajah 6
i)

Hitungkan isi padu, dalam cm3, kubus B, jika nisbah isi padu kubus A
kepada kubus B ialah 1 : 2.

[3 markah]

-8-

ii)

Hitungkan jumlah isi padu, dalam cm3, kubus A dan kubus B.

...
[2 markah]
7
5
Untuk
kegunaan
pemeriksa

Rajah 7 menunjukkan sebuah segitiga ACD. ABC ialah garis lurus.

Rajah 7
Hitungkan luas, dalam cm2, seluruh rajah.

..
[3 markah]

-9-

3
10

Jumlah bilangan guli di dalam 5 kotak yang sama ialah 425. Setiap kotak itu
mempunyai bilangan guli yang sama banyak.

i)

Hitungkan bilangan guli dalam setiap kotak

..
[2 markah]
ii)

Berapakah jumlah guli di dalam 8 kotak yang sama ?

10
4
Untuk
kegunaan
pemeriksa

11

..
[2 markah]
Rajah 8 menunjukkan dua bikar yang mengandungi isi padu air tertentu.

Rajah 8
i)

Berapakah beza, dalam ml, isi padu air bikar A dan bikar B ?

-10-

[2 markah]
ii)

Hitungkan isi padu air, dalam ml, yang perlu dituangkan daripada Bikar A
ke dalam Bikar B supaya kedua-dua bikar mempunyai isi padu yang sama.

11

[3 markah]

12

Jadual 2 menunjukkan satu bil yang tidak lengkap.


Kuantiti
4 kg
3 botol
1 kotak

12

Harga seunit
RM 1.55
RM 11.50
RM 18.90
Jumlah

Harga

Jadual 2
Puan Aini membayar harga semua barangan di atas dengan sekeping wang kertas
RM100.
Berapakah baki wang Puan Aini ? [3 markah]

Untuk
kegunaan
pemeriksa

Item
Gula
Syampu
Sabun

13

Rajah 9 menunjukkan satu carta bar perbelanjaan Puan Norita bagi satu bulan.

-11-

Rajah 9
Pendapatan bulanan Puan Norita ialah RM 2400. Dia menggunakan 15% daripada
pendapatan bulanannya bagi membayar bil elektrik.
i)

Hitungkan bayaran bil elektrik dalam sebulan.

.
[2 markah]
ii)

13
5

Berapakah jumlah perbelanjaan Puan Norita dalam sebulan ?

..
[3 markah]

-12-

Untuk
kegunaan
pemeriksa

14

Rajah 10 menunjukkan sebuah segiempat sama. XY membahagikan segiempat


sama itu kepada dua bahagian yang sama besar.

Rajah 10
i)

Hitungkan luas segiempat sama itu.

..
[2 markah]
ii)

Nyatakan bentuk bagi kawasan berlorek.


.
[1 markah]

14
3

-13-

Untuk
kegunaan
pemeriksa

15

Rajah 11 ialah piktograf yang menunjukkan jualan buku dalam lima bulan. Bilangan
buku bagi bulan Ogos tidak ditunjukkan.

Julai
Ogos
September

Oktober

November

mewakili 40 buah buku.


Rajah 11
Dalam lima bulan, jumlah jualan buku ialah 720 buah.
i)

Nyatakan jumlah buku yang dijual pada bulan Julai dan November.

.
[2 markah]
ii)

Nyatakan bilangan simbol bagi bulan Ogos.

..
[1 markah]
iii)

14

Kirakan perbezaan antara jumlah jualan buku pada bulan Julai dan
Ogos.

-14-

[2 markah]

SOALAN TAMAT

Anda mungkin juga menyukai