Anda di halaman 1dari 2

ANALISIS ITEM BAHASA MELAYU.

Bil Isu Tindakan

1. BAHASA MELAYU KERTAS 2


(PENULISAN) I. MURID DIBERI LATIH
BAHAGIAN A: TUBI DISAMPING
I. MURID MEMBINA AYAT MENGGARISKAN
NAMUN BUKAN KEHENDAK SOALAN.
BERDASARKAN MURID DIMINTA
KEHENDAK SOALAN. MEMERIKSA SEMULA
AYAT SAMADA MENEPATI
KEHENDAK SOALAN
II. TANDA BACA DAN EJAAN ATAU TIDAK.
II. MEMBUAT PEMERIKSAAN
SILANG BERSAMA
BAHAGIAN B: RAKAN DAN DIAPANTAU
GURU
I. MURID SUKAR MENCARI
ISI TERSIRAT.
I. GURU MEMINTA MURID
MEMBUAT KESIMPULAN.
II. MENGGUNAKAN KATA
KUNCI SEPERTI CARA
MENGATASI,KESAN DAN
AKIBAT,PUNCA DAN
BAHAGIAN C: KEPENTINGAN.

I. EJAAN DAN TANDA BACA

I. MEMBUAT PEMERIKSAAN
II. FORMAT SILANG BERSAMA
RAKAN DAN DIAPANTAU
III. SUKAR MENULIS GURU
II. MENYALIN PETIKAN
KARANGAN FAKTA.
YANG BERFORMAT
III. MENYALIN KARANGAN
BERFORMAT

2. BAHASA MEAYU 1(PEMAHAMAN)

SOALAN 16-20 :PUISI TRADISIONAL I. PERBANYAKKAN KOSA


I. MURID SUKAR KATA DAN LATIH TUBI.
MENTAFSIR PUISI
TRADISIONAL II. AMALKAN SEHARI
II. PERIBAHASA SEBUAH PERIBAHASA
UNTUK DIKUASAI
III. CAKAP AJUK DAN CAKAP
PINDAH III. LATIHAN