Anda di halaman 1dari 15

NAMA : _________________________________________________________

JAWATAN :KETUA DAN PENOLONG KETUA

BIDANG TUGAS :-

1. Memimpin dan menjaga hal ehwal anak buah dan seluruh


ahli asrama

2. Bertanggungjawab kepada AJK dan dan sentiasa memikul


tugas bersama AJK

3. Sentiasa Bekerjasama dengan pengurusan asrama


melaksanakan sesuatu program

4. Merancang dan menyelaras program penghuni

5. Mengingat , menasihati dan mendampingi AJK berkaitan


tugas utama akademik

6. Memastikan AJK yang dilantik menjalankan tugas

7. Mengetuai perhimpunan pagi dan sentiasa menyampaikan


maklumat dari masa ke semasa

8. Bertanggungjawab mengingatkan ahli supaya mematuhi


peraturan asrama dan sekolah

9. Bekerjasama dengan Ketua bilik dan memastikan anah buah


menunaikan solat berjemaah pada setiap waktu

10. Mengingatkan penghuni berkaitan kemajuan prestasi


akademik

11. Sentiasa menunjukkan Role model terbaik kepada


anak buah

12. Melaksanakan mesyuarat AJK sekurang-kuranya 1 kali


sebulan
NAMA : _________________________________________________________

JAWATAN : SETIAUSAHA

BIDANG TUGAS :-

1. Bertanggungjawab kepada Ajk dan dan sentiasa memikul


tugas bersama ketua asrama dan penolong ketua asrama

2. Bertindak sebagai satu pasukan

3. Sentiasa bekerjasama dengan pengurusan asrama


melaksanakan sesuatu program

4. Menguruskan surat menyurat serta maklumat berkaitan ahli


penghuni asrama

5. Memanggil mensyuarat dan bertanggungjawab melicinkan


perjalanan mesyuarat atau program yang dirancang.

6. Membantu Kapten menyelaras dan merancang program ahli


asrama

7. Mengedarkan pekeliling atau arahan pihak pengurusan


asrama

8. Menyediakan minit mensuarat

9. Mencatat dan merekod perjalanan mesyuarat

10. Menyediakan fail setiap AJK

11. Mengingat dan mendampingai Ketua Asrama atau


penolong Ketua Asrama berkaitan sesuatu tugas yang
belum sempurna

12. Mempastikan jadual program dimaklumi semua AJK


13. Memastikan AJK yang dilantik menjalankan tugas

14. Menyedia dan mempamerkan carta organisas

NAMA : _________________________________________________________

JAWATAN : BENDAHARI

BIDANG TUGAS :-

1. Bertanggungjawab kepada Ajk dan sentiasa bekerjasama


dengan AJK tertinggi

2. Sentiasa Bekerjasama dengan pengurusan asrama


melaksanakan sesuatu program

3. Berperanan menyedia dan membentang penyata laporan


kewangan

4. Bertanggungjawab terhadap semua bentuk pungutan wang


ahli

5. Mengingat dan mendampingai Ketua Asrama atau Penolong


Ketua Asrama berkaitan sesuatu tugas yang belum
sempurna

6. Memastikan AJK yang dilantik menjalankan tugas

7. Bekerjasama dengan Ketua Bilik dan memastikan anah buah


menunaikan solat berjemaah

8. Sentiasa mengutamakan tugas akademik


NAMA : _________________________________________________________

JAWATAN : EXCO AKADEMIK

BIDANG TUGAS :-

1. Melantik Ahli Jawatankuasa Kecil

2. Sentiasa Bekerjasama dengan AJK tertinggi

3. Merancang program Tahunan , Bulanan dan Mingguan

4. Bertindak sebagai perancang , pembimbing dan


melaksanakan program bimbingan berbentuk akademik dan
sahsiah diri

5. Sentiasa Bekerjasama dengan pengurusan asrama


melaksanakan sesuatu program contoh seperti kelas
tambahan harian dan mingguan

6. Mempamerkan perancangan dan jadual tugasan

7. Mempastikan jadual program dimaklumi semua penghuni


asrama

8. Memastikan semua ahli berada di dewan belajar seperti


masa yang telah ditetapkan

9. Memastikan ahli tidak bising atau menganggu ahli lain


sewaktu masa study

10. Sentiasa memastikan semua penghuni supaya tidak


menyalahgunakan masa belajar dengan aktiviti yang tidak
berfaedah
11. Sentiasa mengingatkan ahli supaya sentiasa
melibatkan diri dengan aktiviti Ko-Kurikulum (Unit
beruniform, permainan dan persatuan)

12. Memastikan AJK yang dilantik menjalankan tugas

13. Bekerjasama dengan Ketua Bilik dan memastikan anah


buah menunaikan solat berjemaah pada setiap waktu

14. Sentiasa mengemaskini papan maklumat dengan


bahan motivasi,keratan akhbar berkaitan isu pendidikan
terkini dan tips kecemerlangan diri

15. Menjalankan mesyuarat AJK kecil sekurang-kuranya 1


kali sebulan

16. Membuat Laporan dan merekod perjalanan setiap


aktiviti
NAMA : _________________________________________________________

JAWATAN : EXCO KEBAJIKAN DAN KESELAMATAN

BIDANG TUGAS :-

1. Melantik Ahli Jawatankuasa Kecil

2. Sentiasa Bekerjasama dengan AJK tertinggi

3. Merancang program Tahunan , Bulanan dan Mingguan

4. Sentiasa Bekerjasama dengan pengurusan asrama


melaksanakan sesuatau program-contoh seperti kutipan
sumbangan atau program jamuan dan sebagainya

5. Mempamerkan perancangan dan jadual tugasan

6. Mempastikan jadual program dimaklumi semua penghuni


asrama

7. Memastikan kebajikan dan keselesaan semua ahli


terpelihara
8. Sentiasa mendapatkan maklumat dari ketua Bilik sekiranya
kemudahan asrama yang rosak seperti cermin pecah, katil
patah digantikan semula

9. Sentiasa memastikan semua penghuni supaya tidak


memonopoli kemudahan asrama

10. Sentiasa mengingatkan ahli supaya sentiasa


melibatkan diri dengan aktiviti Ko-Kurikulum (Unit
beruniform, permainan dan persatuan)

11. Memastikan AJK yang dilantik menjalankan tugas

12. Bekerjasama dengan Ketua Bilik dan memastikan anah


buah menunaikan solat berjemaah pada setiap waktu

13. Sentiasa menghebahkan maklumat berkaitan


kebajikan ahli

14. Menjalankan mesyuarat AJK kecil sekurang-kuranya 1


kali sebulan
15. Membuat Laporan dan merekod perjalanan setiap
aktiviti

NAMA : _________________________________________________________

JAWATAN : EXCO KEBAJIKAN DAN KESELAMATAN

BIDANG TUGAS :-

1. Melantik AJK kecil dan Sentiasa Bekerjasama dengan AJK


tertinggi

2. Merancang program Tahunan , Bulanan dan Mingguan

3. Sentiasa Bekerjasama dengan pengurusan asrama


melaksanakan sesuatu program-contoh seperti latihan
kebakaran dan sebagainya.

4. Mempamerkan perancangan dan jadual tugasan

5. Memastikan jadual program dimaklumi semua penghuni


asrama
6. Memastikan semua penghuni berada dalam keadaan
selamat

7. Memastikan peralatan bekalan peti ubat sentiasa


mencukupi untuk kegunaan kecemasan

8. Sentiasa memastikan semua penghuni supaya tidak


menyalahgunakan kemudahan asrama terutama peralatan
elektrik

9. Sentiasa mengingatkan ahli supaya sentiasa melibatkan diri


dengan aktiviti Ko-Kurikulum (Unit beruniform, permainan
dan persatuan)

10. Memastikan AJK yang dilantik menjalankan tugas

11. Bekerjasama dengan Ketua Bilik dan memastikan anah


buah menunaikan solat berjemaah pada setiap waktu

12. Sentiasa mengemaskini papan maklumat berkaitan


kepentingan menjaga keselamatan diri di asrama sekiranya
berlaku sesuatu kecemasan

13. Mempamerkan pelan laluan kecemasan sekiranya


berlaku kebakaran

14. Menjalankan mesyuarat AJK kecil sekurang-kuranya 1


kali sebulan

15. Melaporkan kepada warden dengan segera sekiranya


ada pencerobohan orang luar

16. Sentiasa mengingatkan ahli supaya mematuhi


peraturan perjalanan sewaktu pergi balik ke rumah
sewaktu hujung minggu

17. Membuat Laporan dan merekod perjalanan setiap


aktiviti

NAMA :
_________________________________________________________

JAWATAN : EXCO DAKWAH DAN KEROHANIAN

BIDANG TUGAS :-
1. Melantik Ahli Jawatankuasa Kecil

2. Sentiasa Bekerjasama dengan AJK yang lain

3. Merancang program Tahunan , Bulanan dan Mingguan

4. Membina dan mempamerkan Jadual bertugas disurau -


Imam, bilal, penyampai tazkirah

5. Mempastikan jadual program dimaklumi semua penghuni


asrama

6. Memastikan AJK yang dilantik menjalankan tugas

7. Bekerjasama dengan Ketua Bilik dan memastikan anah buah


menunaikan solatberjemaah pada setiap waktu

8. Memastikan ahli menjaga kebersihan dan adab di dalam


surau

9. Menjalankan mesyuarat AJK kecil sekurang-kuranya 1 kali


sebulan

10. Mengedar maklumat berkaitan panduan dan risalah


kerohanian

11. Memantau dan membuat Laporan perjalanan setiap


program

NAMA : _________________________________________________________

JAWATAN : EXCO DISIPLIN


BIDANG TUGAS :-

1. Melantik Ahli Jawatankuasa Kecil

2. Sentiasa Bekerjasama dengan AJK yang lain

3. Merancang program Tahunan , Bulanan dan Mingguan

4. Mempamerkan perancangan dan jadual tugasan

5. Mempastikan jadual program dimaklumi semua penghuni


asrama

6. Memastikan semua penghuni mematuhi peraturan asrama


termasuk kekemasan diri

7. Memastikan suasana asrama berada dalam keadaan tenang


dan tenteram - tiada gangguan dari bunyi bising

8. Membantu AJK supaya pemeriksaan perhimpunan pagi


dapat dijalankan dengan lancar

9. Sentiasa memastikan semua penghuni mematuhi peraturan


berpakaian sama ada di asrama ataupun ke sekolah

10. Sentiasa mengingatkan ahli lain akibat melanggar


peraturan displin

11. Mempastikan tidak ada penghuni yang lewat kes


sekolah

12. Memastikan AJK yang dilantik menjalankan tugas

13. Sering memantau adab makan ahli di dalam dewan

14. Menjalankan mesyuarat AJK kecil sekurang-kuranya 1


kali sebulan

15. Mengedar maklumat berkaitan panduan peraturan di


asrama

16. Memantau dan membuat Laporan perjalanan setiap


progra

NAMA : _________________________________________________________
JAWATAN : EXCO KEBERSIHAN DAN KECERIAAN

BIDANG TUGAS :-

1. Melantik Ahli Jawatankuasa Kecil

2. Sentiasa Bekerjasama dengan ketua Bilik dan AJK yang lain

3. Merancang program Tahunan , Bulanan dan Mingguan

4. Sentiasa Bekerjasama dengan pengurusan asrama


melaksanakan sesuatau program-contoh seperti
pertandingan keceriaan dan kebersihan bilik

5. Mempamerkan perancangan dan jadual tugasan

6. Mempastikan jadual program dimaklumi semua penghuni


asrama

7. Memastikan semua penghuni dan bilik berada dalam


keadaan bersih dan ceria

8. Sentiasa memastikan semua penghuni menjaga dan


menggunakan kemudahan asrama dengan baik

9. Sentiasa mengingatkan ahli supaya sentiasa menjaga


kebersihan di dewan makan

10. Memastikan AJK yang dilantik menjalankan tugas

11. Bekerjasama dengan Ketua Bilik dan memastikan anah


buah menunaikan solat berjemaah pada setiap waktu

12. Menjalankan mesyuarat AJK kecil sekurang-kuranya 1


kali sebulan

13. Mengedar dan menampal maklumat berkaitan


kebersihan diri dan asrama

14. Memantau dan membuat Laporan perjalanan setiap


program
NAMA : _________________________________________________________

JAWATAN : EXCO SUKAN DAN RIADAH

BIDANG TUGAS :-

1. Melantik Ahli Jawatankuasa Kecil

2. Sentiasa Bekerjasama dengan ketua Bilik dan AJK yang lain

3. Merancang program Tahunan , Bulanan dan Mingguan

4. Sentiasa Bekerjasama dengan pengurusan asrama


melaksanakan sesuatu program-contoh seperti
pertandingan permainan dan sukan

5. Mempamerkan perancangan dan jadual tugasan

6. Mempastikan jadual program dimaklumi semua penghuni


asrama

7. Memastikan semua penghuni dan bilik menjalan aktiviti


riadah seperti yang telah ditetapkan

8. Sentiasa memastikan semua penghuni menjaga dan


menggunakan kemudahan alatan sukan dengan baik

9. Sentiasa mengingatkan ahli supaya sentiasa melibatkan diri


dengan aktiviti Ko-Kurikulum (Unit beruniform, permainan
dan persatuan)

10. Memastikan AJK yang dilantik menjalankan tugas

11. Bekerjasama dengan Ketua Bilik dan memastikan anah


buah menunaikan solat berjemaah pada setiap waktu

12. Sentiasa mengemaskini papan maklumat berkaitan


kepentingan menjaga kecerdasan dan kesihatan tubuh
badan
13. Menjalankan mesyuarat AJK kecil sekurang-kuranya 1
kali sebulan

14. Membuat Laporan dan merekod perjalanan setiap


aktiviti

NAMA : _________________________________________________________

JAWATAN : EXCO DEWAN MAKAN

BIDANG TUGAS :-

1. Menyediakan jadual bertugas harian di dewan makan yang


melibatkan Exco asrama.

2. Menyediakan pembahagian tugasan untuk memantau


aktiviti di dewan makan

3. Mengetahui segala hal ehwal di dalam dewan makan

4. Memastikan keperluan dewan makan mencukupi dan selesa


untuk para pelajar.

5. Menghantar laporan harian kepada Warden Asrama


NAMA : _________________________________________________________

JAWATAN : EXCO TEKNIKAL ASRAMA

BIDANG TUGAS :-

1. Melantik Ahli Jawatankuasa Kecil

2. Sentiasa Bekerjasama dengan AJK yang lain

3. Sentiasa Bekerjasama dengan pengurusan asrama


melaksanakan sesuatu program-contoh seperti
pertandingan permainan dan sukan

4. Menjaga bilik alatan siaraya.

5. Memasang dan Memastikan alatan siaraya berfungsi dengan


baik ketika program asrama dijalankan.

6. Bertanggungjawab atas alatan siaraya selepas digunakan


NAMA : _________________________________________________________

JAWATAN : KETUA BILIK

BIDANG TUGAS :-

1. Melantik Penolong ketua Bilik

2. Sentiasa Bekerjasama dengan AJK tertinggi yang lain

3. Membina jadual bertugas harian pastikan ahli menjalankan


tugas

4. Mempamerkan organisasi bilik dan jadual tugasan

5. Sentiasa Bekerjasama dengan pengurusan asrama


melaksanakan sesuatu arahan yang disampaikan dari masa
ke semasa

6. Sentiasa memastikan ahli mematuhi peraturan yang telah


digariskan

7. Mempastikan jadual program asrama dimaklumi kepada


penghuni bilik

8. Memastikan semua penghuni dan bilik menjalan aktiviti


riadah seperti yang telah ditetapkan

9. Sentiasa memastikan semua penghuni menjaga dan


menggunakan kemudahan alatan asrama dengan baik

10. Sentiasa mengingatkan ahli supaya sentiasa


melibatkan diri dengan aktiviti Ko-Kurikulum (Unit
beruniform, permainan dan persatuan)

11. Memastikan jawatankuasa bilik yang dilantik


menjalankan tugas

12. Memastikan anah buah menunaikan solah berjemaah


pada setiap waktu

13. Sentiasa mengemaskini papan maklumat dorm


14. Melaporkan kepada Ajk tertinggi atau warden asrama
sekiranya ada gangguan kebisingan atau pencerobohan
orang luar

15. Memastikan ahli mengikuti jadual belajar harian

16. Melaporkan jika ada ahli yang melanggari disiplin dan


peraturan asrama

Anda mungkin juga menyukai