Anda di halaman 1dari 3

TEMPAT

PERSALINAN
TGL & JAM
NO REGISTER NAMA IBU/SUAMI UMUR ALAMAT DIAGNOSA JK
LAHIR
PUSTU/ RUMAH
POLINDES IBU
KEADAAN KEADAAN JASA
A-S BB PB LIKA TINDAKAN PENOLONG PELAYANAN SKOR
IBU BAYI
REGISTER PERSALINAN
KEADAAN KEADAAN JASA
JK A-S BB PB LIKA TINDAKAN PENOLONG PELAYANAN SKOR
IBU BAYI

Anda mungkin juga menyukai