Anda di halaman 1dari 2

AKTIVITI PENGAYAAN MATA GANJARAN BUKU

BIL KUMPULAN MATA KOD


Tunjuk cara Radio sekolah JUM. MUKA
PEMBACA GAN-
Membaca bersama Forum SURAT
JARAN
Buku skrap Lukisan/Poster
MIN MAX
Lakonan/sketsa Bercerita 1 SEKOLAH
Deklamasi sajak Resensi MENENGAH 31 60 10 M1.10
Berpantun buku/Bicara (PERALIHAN 61 90 20 M1.20
Menghasilkan Buku/Ulasan -PRA
DIPLOMA) 91 120 30 M1.30
buku/menulis Buku

PROGRAM
121 150 40 M1.40
Mencipta lirik lagu
Lebih
daripada
151 151 50 M1.50
PROSEDUR PERLAKSANAAN
BAHAN BERCETAK/
MATA
Baca: Buku/
BIL BAHAN BUKAN CETAK GANJARAN KOD
Bahan Bukan Buku
1 JURNAL 5 G5
2 LAPORAN/MAJALAH
RISALAH/ BROSUR/ AR-
4 G4
TAMBAH BAIK
TIKEL/RENCANA/PETA/CERPEN
Tulis Rumusan (Wajib) Catat dalam /E-BAHAN PEMBELAJARAN/KIT
dan Aktiviti Pengayaan Buku Rekod PEMBELAJARAN/BAHAN
3 G3
BANTU BELAJAR/CD PERISIAN
Bacaan
PENDIDIKAN/VIDEO KLIP BER-
NILAM INFORMASI
3
KATALOG/MANUAL PENG-
2HB OGOS 2017
Pengesahan GUNA/ BUKU SKRAP/BULETIN RABU
(Guru Kelas, Guru Nilam,
4 2 G2 7.30-8.30 PAGI
GPM, Ibu bapa,
Komuniti, GO, NGO 5 CARTA/POSTER/KOMIK 1 G1
FOKUS KEPADA KUALITI
LATAR BELAKANG
PEMBACAAN
Surat Pekeliling Iktisas Bil 13/1998
Bertarikh: 22 Mei 1998 Aktiviti membaca (Kuantiti dan
Mula dilaksanakan : 1999 Kualiti Bahan)
Diperkukuhkan melalui Surat Pekeliling
Iktisas Bil 1/2005
Bertarikh: 12 Mei 2005
Pelbagai bahan dibaca
Memantapkan Budaya Membaca Di
Kalangan Murid Sekolah
PENGIKTIRAFAN

Aktiviti-aktiviti pengayaan
selepas pembacaan
OBJEKTIF NILAM TAMBAHBAIK (Peningkatan pengetahuan dan
kemahiran selepas pembacaan)

melestarikan budaya pembacaan


berkualiti, membantu proses pencarian
ilmu pengetahuan, membina kemahiran, PERANAN IBU BAPA/ KOMUNITI
penguasaan literasi maklumat dan
digital sepanjang hayat;

menyediakan murid Malaysia untuk


menjawab soalan yang menguji
pemikiran aras tinggi (KBAT) yang
menguji keupayaan menaakul, membuat
refleksi, dan menilai melalui aktiviti
pengayaan;

menggalakkan pelibatan semua warga


sekolah dalam pelaksanaan program
dan aktiviti membaca merentasi
kurikulum.

menggalakkan pelibatan
masyarakat/komuniti setempat/
pertubuhan kerajaan dan bukan
kerajaan