Anda di halaman 1dari 7

SKEMA JAWAPAN PENDIDIKAN MORAL PERCUBAAN SPM 1 TAHUN 2017

BAHAGIAN A
Soalan Huraian Markah
1 (a) i. Kesederhanaan 1m
ii. Rasional 1m
iii. Bertanggungjawab 1m
[Pilih salah satu @ jawapan lain yang munasabah]

1(b) i. Kesederhanaan
P: Bersikap tidak keterlaluan dan tidak mengabaikan 2m
kepentingan diri dan orang lain

ii. Rasional
P: Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata serta 2m
pertimbangan yang wajar.

iii. Bertanggungjawab
P: Memikul tugas dan amanah dan melaksanakan kewajipan 2m
yang ditetapkan.

[Pilih salah satu @ jawapan lain yang munasabah]

1(c) i. Mengelakkan pembaziran 1m


P: Membeli barangan mengikut keperluan 1m

ii. Menyimpan untuk masa depan 1m


P: Persediaan wang ketika kecemasan 1m

iii. Tidak mempunyai hutang tertunggak 1m


P: Dapat hidup tanpa hutang 1m

[Pilih mana-mana 2 @ jawapan lain yang munasabah]

1(d) i. Barangan murah 1m


P: Menjimatkan wang 1m
P: Dapat membeli banyak barang 1m

ii. Barangan mahal 1m


P: Berkualiti 1m
P: Mempunyai jaminan 1m

[Pilih salah satu @ jawapan lain yang munasabah]


Soalan Huraian Markah
2(a) i. Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan 1m
ii. Bertanggungjawab 1m
iii. Rasional 1m

[Pilih mana-mana 2 @ jawapan lain yang munasabah]

2(b) i. Chap Goh Mei; Hari Wesak 1m


ii. Deepavali; Thaipusam 1m
iii. Hari Gawai 1m

[Terima mana-mana jawapan lain yang munasabah]

2(c) i. Muzium Negara 1m


ii. Arkib Negara 1m

[Terima mana-mana jawapan lain yang munasabah]

2(d) i. Adat resam akan hilang ditelan zaman. 1m


ii. Keunikan sesuatu adat resam akan lenyap. 1m
iii. Identiti sesuatu kaum lenyap. 1m

[Terima mana-mana jawapan lain yang munasabah]

Soalan Huraian Markah


3(a) i. Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar 1m
P: Memelihara kawasan hutan daripada diterokai 1m

ii. Peka terhadap Isu-isu Alam Sekitar 1m


P: Melakukan penanaman semula pokok bagi mengelakkan 1m
bencana alam.

[Terima mana-mana jawapan lain yang munasabah]

3(b) i. Kawasan tadahan air 1m


ii. Habitat semula jadi haiwan 1m
iii. Sumber makanan 1m
iv. Sumber minuman 1m

[Terima mana-mana jawapan lain yang munasabah]

3(c) i. Jabatan Alam Sekitar 1m


ii. Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM) 1m
iii. Persatuan Pencinta Alam Malaysia 1m

[Pilih mana-mana 2 @ jawapan lain yang munasabah]

Soalan Huraian Markah


4(a) i. Menjalin hubungan yang rapat dengan pelbagai kaum 1m
ii. Bergaul mesra supaya persefahaman dapat ditingkatkan 1m
iii. Bersangka baik antara satu dengan yang lain 1m

[Pilih mana-mana 2 @ jawapan lain yang munasabah]

4(b) i. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj 1m


ii. Dato Onn Jaafar 1m

[Terima mana-mana jawapan lain yang munasabah]

4(c) i. Mengetuai misi ke London untuk mendapatkan kemerdekaan 1m


ii. Menaikkan semangat patriotisme kepada masyarakat 1m

[Terima mana-mana jawapan lain yang munasabah]

4(d) i. Mengibarkan jalur gemilang pada bulan kemerdekaan 1m


P: Menunjukkan semangat patriotik 1m

ii. Mensyukuri nikmat kemerdekaan 1m


P: Menghayati pengorbanan pejuang kemerdekaan 1m

[Terima mana-mana jawapan lain yang munasabah]

Soalan Huraian Markah


5(a) i. Menjaga keselamatan dan kebajikan pekerja 1m
ii. Mencegah kemalangan di tempat kerja 1m
iii. Menjalankan tanggungjawab sebagai seorang pengurus 1m

[Terima mana-mana jawapan lain yang munasabah]

5(b) i. Rasional 1m
ii. Melindungi Hak Pekerja 1m
iii. Bertanggungjawab 1m
[Pilih mana-mana 2 @ jawapan lain yang munasabah]

5(c) i. Mengelakkan kecederaan dan kemalangan di tempat kerja 1m


ii. Meningkatkan produktiviti 1m
iii. Hak pekerja untuk bekerja di tempat yang selamat 1m

[Pilih mana-mana 2 @ jawapan lain yang munasabah]

5(d) i. Memberi perlindungan insurans kepada pekerja 1m


ii. Kemudahan cuti rehat 1m
iii. Rawatan perubatan percuma 1m
iv. Menyediakan ruang rehat yang selesa 1m

[Pilih mana-mana 3 @ jawapan lain yang munasabah]

Soalan Huraian Markah


6(a) i. Kebebasan Bersuara 1m
ii. Mematuhi Peraturan dan Undang-undang 1m

[Terima mana-mana jawapan lain yang munasabah]

6(b) i. Negara menjadi huru-hara 1m


ii. Keharmonian kaum terancam 1m
iii. Maklumat yang disampaikan tidak benar 1m

[Terima mana-mana jawapan lain yang munasabah]

6(c) i. Berbincang secara berhemah 1m


ii. Menulis surat 1m

[Terima mana-mana jawapan lain yang munasabah]

6(d) i. Tidak bertindak terburu-buru dalam bersuara 1m


ii. Berfikiran rasional sebelum bertindak 1m
iii. Tidak membincangkan isu-isu sensitif 1m

[Terima mana-mana jawapan lain yang munasabah]


Soalan Huraian Markah
7(a) i. Tawar-menawar dengan peniaga 1m
ii. Membeli mengikut keperluan 1m
iii.Membuat pilihan barangan lain. 1m

[Pilih mana-mana 2 @ jawapan lain yang munasabah]

7(b) i. Merancang pembelian. 1m


ii. Menanam sayur. 1m
iii. Mengurangkan makan di luar. 1m

[Pilih mana-mana 2 @ jawapan lain yang munasabah]

7(c) i. Menipu sukatan/timbangan 1m


ii. Menjual barang tidak berkualiti 1m
iii. Maklumat barangan tidak tepat 1m
iv. Menyorok barangan 1m

[Pilih mana-mana 3 @ jawapan lain yang munasabah]

7(d) i. Supaya tidak dikenakan tindakan undang-undang 1m


ii. Meningkatkan keyakinan pelanggan 1m
iii. Mewujudkan persaingan yang adil dengan peniaga lain. 1m

[Terima mana-mana jawapan lain yang munasabah]

Soalan Huraian Markah


8(a) i. Saling Membantu dan Bekerjasama 1m
ii. Hidup Bersama secara Aman 1m
iii. Penglibatan Diri dalam Pembangunan Negara 1m

[Pilih mana-mana 2 @ jawapan lain yang munasabah]

8(b) i. Berkhidmat untuk negara 1m


ii. Tidak mengkhianati Negara 1m
iii. Melibatkan diri dengan aktiviti anjuran negara 1m

[Terima mana-mana jawapan lain yang munasabah]

8(c) i. Menghancurkan negara 1m


ii. Memecahbelahkan perpaduan kaum 1m
iii. Negara mudah diceroboh oleh negara luar. 1m
[Terima mana-mana jawapan lain yang munasabah]

8(d) i. Mengukuhkan semangat jati diri 1m


ii. Berpegang kepada prinsip Rukun Negara 1m

[Terima mana-mana jawapan lain yang munasabah]

BAHAGIAN B
Soalan 9
Nilai/Tindakan Fakta/Huraian/Contoh
Amanah [1m] F1: Sikap bertanggungjawab sebagai pelajar [1m]
H1: Menyelidik sumber wang tersebut [1m]

F2: Menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain [1m]


H1: Memulangkan semula wang kepada pihak bank [1m]

Rasional [1m] F1: Boleh berfikir berdasarkan bukti yang nyata [1m]
H1: Tidak menggunakan wang yang tidak diketahui sumber [1m]

F2: Mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar [1m]


H1: Menghubungi bank untu mendapatkan pengesahan berkenaan
wang tersebut [1m]

Harga Diri [1m] F1: Memuliakan maruah diri sebagai pelajar [1m]
H1: Memikirkan kesan membelanjakan wang tersebut [1m]

F2: Menjaga maruah diri, keluarga, dan negara [1m]


H1: Tidak mencemarkan nama baik diri, keluarga, dan negara [1m]

[Maksimum: 10 markah]

Soalan 10
Nilai/Tindakan Fakta/Huraian/Contoh
Rasional [1m] F1: Boleh berfikir berdasarkan bukti yang nyata [1m]
H1: Tidak mudah terpengaruh dengan iklan [1m]

F2: Mengambil tindakan berasaskan pertimbangan [1m]


H1: Mendapatkan maklumat tentang sesuatu barangan [1m]
Kesederhanaan [1m] F1: Membuat pertimbangan sebelum bertindak [1m]
H1: Tidak boros berbelanja

F2: Tidak mengabaikan kepentingan diri [1m]


H1: Berbelanja mengikut keperluan [1m]

Melindungi Hak F1: Membela dan memelihara hak individu [1m]


Pengguna [1m] H1: Mendapatkan maklumat tentang sesuatu barangan [1m]

F2: Menjadi pengguna yang berilmu [1m]


H1: Bersikap kritis terhadap harga dan kualiti barangan yang
ditawarkan [1m]
[Maksimum: 10 markah]

Soalan 11
Pendirian: Ya [1m]
Nilai/Tindakan Fakta/Huraian/Contoh
Penglibatan Diri F1: Melibatkan diri dalam aktiviti pembangunan negara [1m]
dalam Pembangunan H1: Memberi khidmat kepada masyarakat dan negara [1m]
Negara [1m]
F2: Mematuhi undang-undang dan perlembagaan negara [1m]
H1: Membantu JPJ menyedarkan rakyat tentang peraturan dan undang-
undang jalan raya [1m]

Mematuhi Peraturan F1: Menerima peraturan dan undang-undang [1m]


dan Undang-undang H1: Mengekang pihak yang mengabaikan peraturan jalan raya [1m]
[1m]
F2: Mematuhi peraturan dan undang-undang [1m]
H1: Mengelakkan diri daripada melakukan kesalahan lalu lintas [1m]

Rasional [1m] F1: Boleh berfikir berdasarkan bukti yang nyata [1m]
H1: Dapat menyedarkan pengguna jalan raya yang lain [1m]

F2: Mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar [1m]


H1: Sebagai iktibar kepada pengguna jalan raya yang lain [1m]

[Maksimum: 10 markah]

Anda mungkin juga menyukai