Anda di halaman 1dari 12

TARBIATUNA

JAWATANKUASA TARBIAH - IKRAM MALAYSIA


Bil Keluaran : 09 Siri : 1437H/02 Edaran untuk ahli IKRAM sahaja Bulan: Jamadil Awal - Akhir 1437H

Taujihat Mutiara
Kepimpinan Harapan Al-QuranMusim memilih kepimpinan IKRAM di peringkat daerah dan
negeri datang lagi. Bermula dari bulan Mac hingga Mei , ahli IKRAM
daerah dan negeri akan memilih barisan kepimpinan masing-
masing. Kemungkinan ada barisan muka baru dan mungkin Kami jadikan mereka ketua-
Ustaz Dr Mohd Parid ketua ikutan, yang memimpin
Sheikh Ahmad barisan lama yang akan dipilih semula. Yang paling penting (manusia ke jalan yang benar)
Presiden IKRAM kerusi atau jawatan kepimpinan itu bukanlah di minta-minta untuk dengan perintah Kami dan
Kami wahyukan kepada
mendapatkannya. mereka mengerjakan kebaikan
Ikhwah dan akhawat fillah, dalam buletin tarbiatuna keluaran dan mendirikan sembahyang,
serta memberi zakat dan
pertama pada tahun 2016 akan menyentuh aspek kepimpinan
Bingkisan Tarbawi yang dikehendaki dalam masa sekarang dan akan datang. Kami
mereka pula sentiasa
beribadat kepada Kami.
(Surah Anbiya : 73)
juga menyentuh kemampuan psikologi yang mesti dimiliki oleh
kepimpinan. Isu yang berkaitan fikrah, tasawwur perjuangan yang
jelas serta contoh pejuang-pejuang terdahulu juga menjadi bahan
bacaan dan peringatan yang amat berharga untuk dibaca. Mutiara Hadith
Model kepimpinan IKRAM masa depan juga disentuh dalam
usaha melahirkan pelapis kepada perjuangan ini untuk masa
hadapan. Walau apapun stail atau gaya kepimpinannya yang
Ustaz Tajul Arifin Che Zakaria dilahirkan tidaklah menjadi persoalan sangat, tetapi yang lebih
Pengerusi JK Tarbiah Pusat
penting ialah adakah kepimpinan itu boleh membawa manusia
yang berada di sekelilingnya untuk beriman kepada Allah dengan
Dari Aisyah ra. ia berkata:
iman yang mendalam, dihidupkan nilai-nilai rabbani dalam diri Saya mendengar Rasulullah
Pembangunan mereka dan dapat membebaskan masyarakatnya dari dibelenggu saw, bersabda di rumahku
ini: Ya Allah, siapa saja yang
oleh perhambaan kepada manusia sehingga mereka tidak nampak
Sumber Manusia bahawa jalan penyelesaian kepada segala masalah hidup ialah
diberi kekuasaan mengurus
umatku ini kemudian ia
mempermudah mereka, maka
kembali kepada Allah. mudahkanlah ia.
Firman Allah Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beri-
(Hadith Riwayat Muslim)
man dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mer-
eka barakah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan
(ayat-ayat Kami) itu, maka Kami seksa mereka disebabkan Mutiara Hikmah
perbuatannya. (Al-Araf: 96). Oleh itu kepimpinan masa hada-
pan yang diharapkan selain mempunyai syarat-syarat dan ciri-ciri Berkenal-kenalanlah dengan
keterampilan hendaklah ia seorang yang beriman dan bertakwa setiap muslim yang ditemui
Hj Mahdzir bin Md Isa kerana asas gerakan dakwah
Pengerusi JK Pengurusan serta boleh membawa masyarakatnya juga beriman dan bertakwa ialah berkenal-kenalan dan
Sumber Manusia kepada Allah .s.w.t berkasih-sayang.
Dari Meja Editor
~Imam Hasan Al-Banna~

Diterbitkan oleh : Jawatankuasa Tarbiah Pusat, Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM),


No. 6, Jalan Dagang SB 4/1, Taman Sungai Besi Indah, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan MALAYSIA
Tel:+603-8945 6999, +603-8945 3666 Fax:+603-8945 1772 Emel:info@ikram.my
1
TAUJIHAT
Konsep Kepimpinan Dalam
# Harakah Islamiah Ustaz Dr Mohd Parid Sheikh Ahmad, Presiden IKRAM

Konsep Islam kepada semua, dalam bentuknya yang benar dan jelas,
Kepimpinan adalah pertanggungjawaban bukan kedudu- yang akan menghakis kekeliruan atau kecelaruan sebagai
kan. petunjuk dari Allah s.w.t pencipta alam yang esa yang akan
menyuluhi perjalanan hidup mereka sepanjang zaman selama
Kepimpinan adalah satu bebanan bukan habuan.
masa nyawa masih di kandung badan bagi memenangi keba-
Kepimpinan adalah gembala bukan tuan.
hagiaan yang abadi di alam akhirat.
Kepimpinan adalah contoh ikutan bukan sanjungan
kemasyhuran. Kepimpinan yang memahami keperluan zamannya, melihat
situasi secara meluas, mengkaji senario secara menyeluruh,
Kepimpinan adalah pelopor barisan bukan pemuka atau
punya bacaan yang cekap terhadap situasi masa kini dan tela-
pendahulu kumpulan/karaven.
han-telahan yang tepat terhadap situasi-situasi masa hadapan,
Kepimpinan adalah kerugian dan penyesalan di hari memiliki penglihatan yang menyeluruh, strategi yang kukuh,
kiamat apabila diserahkan kepada yang bukan ahlinya. kepakaran bidang yang mencukupi, kebijaksanaan membuat
Kepimpinan adalah keruntuhan dan kerosakan di dunia keputusan terbaik, penyediaan respons yang segar, penyele-
apabila disandarkan kepada yang merebutnya saian yang mematuhi syariah yang mampu menyelesaikan
masalah dan membangun dunia dan kehidupan baru.
Kepimpinan yang baik
Kepimpinan yang telah dipersiapkan dengan kefahaman
Pentadbir yang baik ( good governance ), pengurus yang yang terbaik, pengetahuan yang teguh, pengalaman yang luas
cekap, berintegriti dan berkebolehan. dan dalam, keperibadian yang sentiasa meningkat, keupayaan
Pencerna idea, pemikir dan perancang perjuangan, alim memimpin yang semakin sempurna.
kumpulan, penyatu jiwa, minda dan kerja umat, mujahid
medan, penenang suasana, contoh ikutan, pembakar seman- Kepimpinan masa hadapan ( Futuristik leader )
gat sepanjang perjalanan. Seorang pemimpin yang memiliki gagasan idea dan wa-
wasan perjuangan yang jauh ke hadapan, berupaya memikul
Mendahulukan kepentingan umum dan umat, menda-
misinya yang agung jauh berbeza dari lain-lain pemimpin.
hulukan peribadi yang terbaik memimpin ummah, akur dan
taat kepada pemimpin di atasnya atau pemimpin pada era Dia mempunyai karisma untuk menarik dokongan massa
sebelum kepimpinannya, menegur dengan adab yang tinggi, dan rakyat bawahan, keazaman yang tinggi untuk mengerak-
mengutamakan kesatuan saf, memperteguh kasih sayang, kan perubahan-perubahan, keupayaan yang besar berasaskan
ikatan persaudaraan, ikatan perjuangan, mendahulukan pen- pengalaman dan kepakaran untuk membuat lompatan-lom-
angkisan kerosakan dan perpecahan, memiliki kebijaksanaan patan strategik bagi membangun sejarah baru, menyediakan
dalam membuat keputusan dan dalam melaksanakannya, jawapan-jawapan terbaik kepada situasi kemelut dan krisis
kesabaran yang tinggi berhadapan dengan ujian-ujian. yang sedang dihadapi negara dan dunia.

Dia seorang pemimpin yang dinamik dalam mengurus


Kepimpinan kontemporari
kepelbagaian, memanfaatkan semua potensi baik yang dimi-
Kepimpinan Harakah Islam yang memperjuangkan Islam liki peribadi atau masyarakat manusia, melorongnya ke arah
agar memimpin manusia dan dunia, manusia sejagat, di membina permuafakatan bagi memajukan kehidupan bermas-
semua fasa, dari fasa pembangunan manusia, pembangunan yarakat dan bernegara bersama-sama memikul tanggungjawab
negara dan tamadun. Fasa pembangunan peribadi, keluarga membuat perubahan, memajukan negara, menyatukan umat,
,masyarakat, umat dan masyarakat manusia sejagat. Fasa menangani cabaran, menegakkan keadilan untuk semua,
penyebaran fikrah, penghayatannya, penegakan realitinya meningkatkan tahap kehidupan rakyat secara menyeluruh.
di tengah-tengah kehidupan, dalam diri, keluarga, dan mas-
yarakat, dalam negara dan di persada dunia. Dia seorang pemimpin yang memiliki fitrah kemanusiaan
yang murni, mampu menyantuni manusia yang dipimpinnya,
Kepimpinan perjuangan yang menyantuni manusia dan semua kumpulan, semua generasi, pada berbagai-bagai tahap
dunia sejagat, berusaha dengan gigih menyampaikan mesej

2 bersambung di m/s 6
TAUJIHAT
PSIKOLOGI KEPEMIMPINAN
YANG BURUK sambungan dari m/s 2

Dr. Alizi Alias


Pakar Psikologi Industri dan Organisasi, Pengerusi Unit Psikospiritual IKRAM (P.S.I)

Sesungguhnya untuk kamu pada diri Rasulullah itu beretika, atau melanggar baiah/arahan kepemimpinan
contoh teladan yang baik (al-Ahzab:21) yang lebih atas.

Kita banyak didedahkan tentang Rasulullah s.a.w Kepemimpinan buruk ini memanglah boleh membawa
sebagai kepemimpinan contoh. Hakikatnya, dari segi kepada kejayaan jangka pendek. Tapi, kesudahan jangka
OPERASI, kepemimpinan Khulafa al-Rashidin pun berbeza panjangnya ialah masalah amal jamaie yang berlarutan,
antara satu sama lain. Yang menyamakan keempat-empat menurunkan motivasi amal dakwah/tarbiah pihak lain, dan
mereka ialah KONSEP kepemimpinan khilafah berasaskan menjejaskan prestasi organisasi keseluruhannya.
nubuwwah. Rasulullah s.a.w telah menyediakan manhaj dan
Kepemimpinan buruk boleh disebabkan oleh karakter-
KONSEP kepemimpinan untuk dicontohi. Manakala khulafa
istik pemimpin berpersonaliti narsisistik. Ciri-ciri pemimpin
al-Rashidin dan tokoh-tokoh Islam terkemudian berijtihad
narsisistik ialah (turut disebut secara tidak langsung oleh
dari segi amali dan OPERASI kepemimpinan.
Syeikh Mustafa Masyhur di dalam bukunya, Jalan Dakwah:
Bagi mereka yg kurang kemahiran berfikir aras tinggi Antara Keaslian dan Penyelewengan ialah:
(KBAT), kekeliruan boleh berlaku apabila ada pemimpin Islam
1. Eksploitasi dan Entitlement: Saya berhak dihormati
mendakwa mengikut Islam dari segi OPERASI Rasulullah
dan dithiqahi
s.a.w tapi dilihat negatif oleh orang-orang bawahan. Artikel
ini akan membicarakan tentang kepemimpinan yang buruk 2. Kepemimpinan dan autoriti: Saya suka menjadi centre
yang kadang-kadang kita tidak sedar bahawa ianya tidaklah of attraction
berasaskan KONSEP teladan daripada Rasulullah s.a.w
3. Superiority dan takabbur: Saya lebih baik dari orang
Nota: Kepemimpinan, leadership dan qiyadah di sini lain dari segi dakwah/tarbiah
boleh merujuk kepada kepemimpinan pusat, negeri, daerah,
agensi, institusi, naqib dan juga murabbi manakala pihak 4. Self-admiration dan ujub: `Saya sibuk dalam men-
bawahan, subordinate, atau jundi di sini boleh merujuk gagumi diri sendiri
kepada ahli-ahli jawatankuasa, ahli-ahli usrah/halaqah, dan
Cara-cara untuk mengelakkan atau mengurangkan
ahli-ahli organisasi seluruhnya.
impak negatif kepemimpinan narsisistik:
Antara beberapa komponen kepemimpinan yang buruk Mendapatkan rakan yang dipercayai/dithiqahi oleh pemi-
ialah: mpin narsisistik tersebut untuk mengembalikan psikologi
Penyalahgunaan kuasa Contoh: penggunaan kuasa beliau ke alam realiti dakwah/tarbiah secara jama`i.
untuk kepentingan peribadi, untuk mengindahkan imej Memujuk pemimpin tersebut untuk menjalani rawatan
diri, untuk mewujudkan persepsi kejayaan tarbiah, atau kaunseling/psikoterapi
untuk menyembunyikan kelemahan diri.
Menjadikan semua aktiviti pihak bawahan selari dengan
Mewujudkan kemudaratan terhadap pihak bawahan pemikiran pemimpin tersebut.
Contoh: membuli dan memaksa mereka sama ada secara
kasar atau secara halus, mewujudkan rasa rendah diri Walau bagaimanapun, tiga cara tersebut ada kelemah-
orang bawahan terhadap keupayaan kendiri mereka annya. Cara pertama dan kedua hanya sesuai jika pemi-
dalam dakwah dan tarbiah, memudaratkan kesihatan mpin tersebut bersifat narsisistik yang produktif (mengikut
psiko spiritual mereka, dan mendiskriminasikan mereka. definisi jamaah) dan mempunyai kesedaran kendiri yang
Berlebihan-lebihan dalam mengawal pihak bawahan tinggi untuk mampu melihat kelemahan diri. Itu pun, cara
Contoh: terlalu obses dengan perkara yang terperinci, pertama dan kedua sukar untuk berjaya jika pemimpin
bersifat perfectionist, dan menghadkan inisiatif pihak tersebut memegang jawatan yang agak tinggi atau merupa-
bawahan. kan tokoh yang dihormati dan dalam masa yang sama sudah
pun melakukan banyak kemudaratan terhadap jamaah.
Melanggar peraturan organisasi kerana kepentingan
Cara ketiga pula nampak boleh mengelak konflik sebagai
diri Contoh: penyalahgunaan jawatan, tingkah laku tidak
bersambung di m/s 6 3
BINGKISAN TARBAWI

Merenung ke Dalam Diri


di Sepanjang Jalan Dakwah
Ustaz Tajul Arifin Che Zakaria, Pengerusi JK Tarbiah Pusat

Demikianlah sepatutnya Ikhwan Muslimun Ya akhi, tiada makna usaha pengislahan diri yang
dilaungkan melainkan melalui hanya satu jalan; jalan
Saya bertemu seorang tua yang beruban yang sudah
qudwah hasanah yang berhubungan langsung dengan Allah
mula melangkah ke alam akhirat.. saya duduk bersamanya
s.w.t. kurniaanNya. Qudwah yang dimaksudkan itu ialah
pada siang hari yang amat bermakna, di selubungi oleh
ibadat di malam hari, qiamullail, munajat dinihari.. Baca dan
kesucian rohani.. tampak jelas dari wajahnya dia seorang
dengarlah firman Allah s.w.t:
yang soleh, bertakwa dan hatinya langsung berhubungan
dengan Allah s.w.t sekalipun dia tidak mendapat tempat di )( ) ( ) (

hati masyarakatnya..lalu saya berbual-bual dengannya.
) ( ) (

Dia bertanya saya: Apa nama persatuan kamu?
)(
Saya menjawab: Sesungguhnya kami bukanlah per- Wahai orang yang berselimut!. (1) Bangunlah semba-
satuan, tetapi ikhwan -bersaudara- kerana Allah, kami ber- hyang Tahajud pada waktu malam, selain dari sedikit
temu di atas dasar akidah dan fikrah dan berusaha untuk masa (yang tak dapat tidak untuk berehat), (2) Iaitu
melaksanakannya di dalam diri kami, kemudian berusaha separuh dari waktu malam atau kurangkan sedikit dari
pula meyakinkan manusia lain... fikrah kami pula tidak lain separuh itu, (3) Ataupun lebihkan (sedikit) daripadanya
melainkan untuk memahami Islam dan menyebarkannya dan bacalah al-Quran dengan Tartil. (4) (Sayugialah
kepada orang ramai!. engkau dan pengikut-pengikutmu membiasakan diri
masing-masing dengan ibadat yang berat kepada hawa
Lalu dia menjawab: Cantik.. siapa yang mengajar
nafsu, kerana) sesungguhnya Kami akan menurunkan
kepada kalian di tempat kalian?
kepadamu wahyu (al-Quran yang mengandungi per-
Saya lalu menjawab: Kebiasaannya saya akan menyam- intah-perintah) yang berat (kepada orang-orang yang
paikan penerangan kepada ikhwan. tidak bersedia menyempurnakannya). (5) Sebenarnya
sembahyang dan ibadat malam lebih kuat kesannya
Kemudian orang tua tadi terdiam seketika lantas melihat
(kepada jiwa) dan lebih tetap betul bacaannya. (6)
tepat kepadaku dan bertanya: Adakah kamu mengerjakan
solat malam (qiamullail)?.... Saya bertanyanya kembali..: Ya akhi, orang yang tidak punyai apa-apa dia tidak
Apa yang tuan harapkan dari jawapan saya terhadap soalan akan mampu memberi... Hati yang terputus hubungan
tuan? Sedangkan diri kita berada dalam genggaman Allah dengan Allah tidak mungkin boleh menghubungkan orang
s.w.t, sekiranya Dia mahu dibangunkan kita, begitulah seba- lain kepada Allah .Peniaga yang tidak mempunyai modal
liknya sekiranya Dia mahu Dia boleh matikan kita. tidak akan mampu meraih keuntungan. Guru yang jahil
tentang metode pengajarannya tidak akan mampu menga-
Orang tua tadi menjawab: Benarlah Allah dan RasulNya
jar orang lain. Orang yang lemah dalam memimpin dirinya
dan manusia itu amat gemar berbantah-bantah....
sendiri tidak akan mampu memimpin orang lain. Alangkah
Ya akhi, Sesungguhnya tarbiah diri, menyucikan jiwa berhajatnya kalian semua kepada jihad seumpama ini !!!
serta memandu hati-hati, tidak akan diraih melalui lafaz-la- Kalau kalian mampu membawa mereka yang berjanji setia
faz yang diulang-ulang, kaedah-kaedah yang diajarkan dan denganmu untuk beramal dengan semua ini, maka ia mer-
tidak dengan teori-teori yang disampaikan... kalaupun ia upakan kejayaan yang amat besar. Lihatlah para sahabat
bermanfaat untuk akal dan ilmu, ia sebenarnya terpisah dari Radiallahuanhum adalah Rahbaanan Billail Wa Fursaanan
perasaan dan rohaniah, sedangkan manusia amat berhajat Bin nahaar... di malam hari mereka adalah ahli ibadat dan
kepada kemurnian jiwa dan akhlak mulia. Mereka yang be- di siang hari mereka adalah pahlawan yang gagah berani di
rusaha mengislah manusia melalui penulisan semata-mata medan... kurang satu antara keduanya akan memberi kesan
adalah tertipu kerana ia tidak akan sampai kepada objektif kepada yang satu lagi.
yang diharapkan.
Berusahalah kamu untuk memperoleh bekalan di malam

4
hari untuk perjalanan mu di siang hari yang penuh dengan menolong kamu mencapai kemenangan maka tidak ada se-
pelbagai cabaran..... siapa pun yang akan dapat mengalahkan kamu dan jika Dia
mengecewakan kamu, maka siapakah yang akan dapat me-
Kemudian orang tua itu meminta izin untuk beredar.
nolong kamu sesudah Allah (menetapkan yang demikian)?
Dia bangkit dan berjalan dengan tongkatnya meredah
Dan (ingatlah), kepada Allah jualah hendaknya orang-orang
kesesakan manusia di jalan raya, sedang saya mengiringi
yang beriman itu berserah diri. (Ali Imran:160)
pemergiannya dengan hati yang penuh insaf sehingga dia
hilang dari pandangan. Maka berusahalah untuk menjadi seperti itu. Jangan
kamu tanya bagaimana? Sesungguhnya jalannya telah
Ya Ikhwan:
nyata. Jadilah kamu hamba-hamba sebelum kamu menjadi
Mungkin kamu berasa hairan mengapa saya bawakan ketua. Dengan ibadah kamu akan jadi sebaik-baik qiadah.
bicara sebegini di dada akhbar kamu ini sedang kamu Awas! Jangan kamu terbalikkan isu ini sebagaimana yang
menanti-nanti saya berbicara mengenai masalah yang dilakukan oleh manusia lain. Mereka mengejar kepimpinan
melanda dunia, derita yang dialami oleh umat Islam sebelum mereka menyejahterakan aspek ibadah maka
seluruhnya. Kamu mengharapkan saya menyatakan sikap, mereka tewas atau mereka berjaya mencapainya tetapi
pendirian dan tindakan yang patut diambil oleh jamaah kita. terumbang ambing di dalam melaksanakan amanahnya.
Serapkan ke dalam diri kamu maksud Hadis Qudsi ini:
Dengarkanlah penjelasanku:
Sesiapa yang menyakiti waliKu maka sesungguhnya Aku
Sesungguhnya kamu ingin mencapai matlamat yang telah mengisytiharkan perang dengannya. Seseorang
besar dan hebat. Oleh itu kamu mesti memahami dengan hambaKu tidak menghampirkan diri kepadaKu dengan
sebenar-benarnya bahawa dengan matlamat itu bererti sesuatu sebagaimana ia menghampirkan diri dengan
kamu berada di atas satu garisan dan dunia seluruhnya melakukan apa yang Aku fardhukan ke atasnya. Dan
berada di atas garisan yang berlawanan dengan kamu. sentiasalah hambaKu itu menghampirkan dirinya ke-
Kamu menghendaki Islam berkuasa. Dunia diperintah padaKu dengan melakukan amalan-amalan yang sunat
oleh jiwa-jiwa yang bersih suci, akhlak mulia yang melimpah sehingga Aku mencintainya. Apabila Aku mencintainya
dengan kebaikan, hati-hati yang penuh rahmat dan kasih maka Aku adalah pendengaran yang dia mendengar
sayang dan kesejahteraan memayungi alam semesta. dengannya, penglihatan yang dia melihat dengannya,
tangan yang dia menghulur dengannya, kaki yang dia
Manusia pula menghendaki kebendaan berkuasa, harta berjalan dengannya. Jika dia meminta padaKu akan Ku
melimpah ruah, kemewahan tiada sempadan, perebutan berikannya, jika dia memohon perlindungan denganKu
yang tiada berkesudahan antara golongan kuat dan lemah. akan Ku lindunginya. (Al-Bukhari)
Yang kuat memangsakan yang lemah. Yang berkuasa
sentiasa menang dan yang diperintah sentiasa kalah. Dan ingat juga firman Allah yang bermaksud:
Kemanusiaan tidak akan kenal erti keadilan, tidak akan Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan bera-
mengecapi rahmat kasih dan sayang. Itulah yang manusia mal soleh dari kalangan kamu (wahai umat Muhammad)
kehendaki berbanding dengan apa yang kamu kehendaki. bahawa Dia akan menjadikan mereka khalifah-khal-
Kamu berada di satu pihak, sedang dunia di satu pihak ifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi,
yang lain. Manusia berselindung di sebalik kedustaan, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang
berinteraksi dengan tipu helah dan bermuka-muka. Mereka sebelum mereka: Khalifah-khalifah yang berkuasa dan
lari daripada menghadapi kenyataan. Pada hal kamu tidak Dia akan menguatkan dan mengembangkan agama
mahu itu semua kerana kamu sentiasa bermuraqabah. Diri mereka (agama Islam) yang telah diredhaiNya untuk
kamu dan amalan kamu sentiasa diperhati oleh yang Maha mereka; dan Dia juga akan menggantikan bagi mereka
Mengetahui dan Maha Memerhati. Maka perbezaan antara keamanan setelah mereka mengalami ketakutan (dari
kamu dengan manusia, jika kamu benar dengan apa yang ancaman musuh). Mereka terus beribadat kepadaKu
kamu cita-citakan, sangat jauh dari segala sudut. dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain den-
Bilangan kamu adalah sedikit. Keadaan kamu tertindas ganKu dan (ingatlah) sesiapa yang kufur ingkar sesudah
di muka bumi ini, fakir dari segi harta, kosong dari segi itu, maka mereka itulah orang-orang yang derhaka.
kekuatan. Maka tidak ada senjata kamu selain hubungan (An-Nur:55)
dengan Allah dan mengharap pertolongan dan bantuan
daripadaNya serta keimanan yang mendalam terhadapNya.
Apabila aspek ini kamu kuasai bererti kamu telah kuasai Daripada Pusaka al-Banna, dipetik dari surat khabar
segala-galanya. Firman Allah s.w.t. bermaksud: Jika Allah Ikhwan Muslimin, 25 Rabiulawal 1356H bersamaan
4 Julai 1937M.

5
sambungan dari m/s 2
perkembangan mereka agar terus menerus berkembang ke pendokong perjuangan Islam.
arah kesempurnaan, memenangi nilai-nilai kemanusiaan
Dia seorang pemimpin yang mampu membangun
mereka semaksimum mungkin.
jambatan perhubungan, keserasian dengan berbagai-bagai
Ia sebagai langkah mula kepada pembangunan manusia generasi, generasi tua dan muda, tidak wujud jurang antara
yang mampu berperanan sebagai khalifah Allah s.w.t di persada mereka sewaktu di bawah kendali kepimpinannya. Semuanya
dunia, aktif dengan amal-amal soleh dan kerja-kerja yang akan mampu dibawa bersama, bekerjasama mengangkat martabat
menjana kemakmuran kehidupan manusia dan kemakmuran manusia, menjayakan agenda negara dan umat.
dunia sejagat. Kumpulan manusia yang telah dipimpin pemi-
Seorang Pemimpin yang bekerja keras bagi kejayaan dan
mpin di atas secara sempurna akhirnya akan dapat memaink-
kebahagiaan generasi sezamannya dan generasi selepasnya,
an peranan membangun sebuah negara rahmah mithali yang
generasi masa depan, umat secara keseluruhan dan umat ma-
akan dapat melahirkan sebuah tamadun kemanusiaan yang
nusia sejagat.Kepimpinan yang menyerlahkan kelainan pada
gemilang.Ini adalah kemuncak hasil dari kepimpinan gerakan
sisi pandangan, sikap, pendirian, tindakan yang jauh berbeza
Islam yang berjaya yang kita dambakan masa kini dan masa
daripada orang lain dan luar biasa.
hadapan untuk merubah nasib Ummah, merubah perjalanan
sejarah dunia. Kebahagiaannya pada kebahagiaan orang lain, kebaha-
giaan umatnya, kebahagiaan manusia sejagat, kepahitan
Kepimpinan sepanjang zaman hidupnya pada derita orang lain, derita umat, derita manusia di
Seorang pemimpin yang memiliki integriti dan keupayaan semua tempat dan di semua zaman.
kepimpinan yang tinggi. Sepanjang hayat terus menerus teguh
Seluruh hidupnya untuk perjuangan, hidup matinya untuk
di perjalanan, dalam era kepimpinannya dan era selepasnya,
mengkhidmatinya, memacunya maju ke hadapan, dirinya
menjadi faktor pendorong penyatuan umat dan keberkesanan
bergelumang dengan kepayahan, di situlah dia menemukan
perjuangan, menjadi contoh dan idola berterusan kepada para
kesenangan dan kebahagiaan.

sambungan dari m/s 3


contoh, ikut sahaja pemimpin tersebut, tapi ini akan terus Selain isu kepemimpinan dakwah dan tarbiah, psikologi
menggalakkan pemimpin tersebut kekal bersikap narsisistik industri/organisasi boleh membantu organisasi dakwah dari
dan akan membawa kepada kemudaratan jamaah jangka tiga sudut berikut:
panjang.
5. Pengurusan Sumber Pendakwah
Cara yang lebih kulli dalam mengurangkan kemunculan -- Analisis kerja dakwah/tarbiah, Merekrut (tajmi`) dan
pemimpin-pemimpin narsisistik ini ialah: memilih (tajnid) pendakwah/murabbi, menilai prestasi
Menyemak semula sistem, proses dan kriteria pemilihan (taqyim dan tauthiq) pendakwah/murabbi, personaliti
(tajnid), promosi (tas`id) dan penempatan (tawzif) pemi- pendakwah/murabbi, melatih pendakwah/murabbi
mpin, naqib. (tamrin dan tahil) dan sebagainya.
Membudayakan model kepemimpinan relational berband- 6. Tingkah laku Jamaie Pendakwah
ing model kepemimpinan heroik
-- Motivasi pendakwah/murabbi, kepuasan kerja
Menggalakkan kemunculan pemimpin narsisistik ialah dakwah/tarbiah, komitmen/iltizam terhadap dakwah/
apabila ahli-ahli menyukai model kepemimpinan heroic tarbiah, tingkah laku jamaie yang negatif, kumpulan
(super-murabbi, naqib-centred) berbanding model dan pasukan dakwah/tarbiah, perubahan dan pemba-
kepemipinan relational (enganging-murabbi, mutarab- ngunan jamaah dan sebagainya.
bi-centre).
Membudayakan kesedaran kendiri atau self-awareness 7. Kesihatan dan Kesejahteraan Pendakwah
supaya bakal pemimpin mampu menerima kewujudan -- Tekanan/stres amal dakwah/tarbiah, keseimbangan
kelemahan dan mampu memperbetulkannya tanpa mera- kerjaya-rumah-dakwah/tarbiah, ergonomik dalam
sai egonya tercalar. dakwah/tarbiah, kesihatan fizikal dan mental pendak-
wah/murabbi, dan sebagainya.
Di dalam psikologi industri/organisasi, ada banyak kajian
dan intervensi yang boleh membantu organisasi dakwah Dengan mengkaji pembolehubah-pembolehubah (`illah,
untuk memastikan pemimpin dan ahli-ahlinya bukan sahaja qarinah dan zari`ah) psikologi zaman moden, IKRAM mampu
memperolehi prestasi dakwah/tarbiah tinggi tetapi juga untuk mengekalkan KONSEP kepemimpinan/keorganisa-
mempunyai kesejahteraan psiko spiritual yang tinggi seperti sian sunnah dan OPERASI kepemimpinan/keorganisasian
mana ciri-ciri KONSEPTUAL organisasi Rasulullah s.a.w. rahmah.

6
UMHE, Kolumnis Jemputan
AL-IRSYAD <
Qiadah di dalam
Al-Quran
Tiada perkara sepenting qiadah di dalam Amal Jamaie, memberikan taujihat, sistematik, hubungan kemanusiaan,
khususnya dalam kerja-kerja pentarbiahan. Amal Jamaie berani, ganjaran dan hukuman, kerjasama, menjangka
tidak mungkin mencapai matlamatnya tanpa qiadah yang bi- masa depan, hikmah dan benar.
jaksana. Mana-mana institusi yang kehilangan kepimpinan
Syarat umum qiadah di dalam al-Quran.
cemerlang yang menjadi qudwah tidak akan berjaya dan
lurus urusannya. Syarat umum bermaksud sesuatu yang mesti ada pada
qiadah.
Istilah qiadah dan lafaznya tidak terdapat di dalam
al-Quran, tetapi dari sudut makna terdapat beberapa ayat 1. Tujuan yang murni.
al-Quran berkaitan makna qiadah dan seumpamanya, sep-
erti perkataan Imamah dan pecahannya, seperti : Untuk memenuhi matlamat penciptaan manusia, yang
mempunyai risalah yang sangat khusus. Di mana dia akan
]-74 [: dihisab oleh Yang Maha Pencipta. Berdasarkan firman Allah
s.w.t:
Perkataan Al-Hukmu dan pecahannya, seperti :


]-16 [ :
.]-115[

Pemimpin yang berkesan tidak merapu, baik dari sudut
Perkataan Al-Khilafah, seperti :
perkataan dan perbuatan. Dia sentiasa menjauhi perkara
yang tidak berfaedah. Yang mendorong dan menggerakkan-

]-26 [ nya untuk beramal adalah tujuannya yang suci.

Terdapat juga pada satu tempat di dalam al-Quran istilahUmmah yang membawa makna Qiadah, seperti : ]-39/41 [
]-120 [ 2. Syura

Begitu juga terdapat istilah-istilah yang membawa Mustahil bagi seorang pemimpin dapat memimpin se-
maksud kepimpinan seperti istilah Al-Uswah, seperti : suatu pasukan - samada besar atau kecil, dalam berbagai
situasi ujian, cabaran ataupun tugasan - berat atar ringan,
Untuk Rasulullah s.a.w :
tanpa bantuan syura meluas dan mulzim. Dalam konteks ini,
:
]-21 [ al-Quran telah memuji Jamaah Muslimah :

Untuk Nabi Ibrahim dan pengikutnya ; ]-38 [


]-4 [: Dan telah mengarahkan kepimpinan Islam tertinggi iaitu
Rasullah s.a.w. untuk melaksanakan syura :
Untuk umat secara umum :
.]-159 [

.]-6 [
Kepimpinan Rasulullah s.a.w. telah melaksanakan
Oleh kerana pentingnya qiadah di dalam Islam, maka arahan ini dengan meluas, dalam semua peperangan, sep-
terdapat berbagai kajian untuk mengemukakan asas-asas erti Perang Badar, bersyura dengan Ansar sebelum perang,
mengenainya dari al-Quran dan Sunnah. Di antaranya, hasil melaksanakan syura semasa berperang dengan mengambil
kajian peringkat sarjana yang bertajuk : Prinsip-prinsip pendapat Habbab bin Munzir dan melaksanakannya sele-
qiadah tarbiah dalam al-Quran oleh Abdullah bin Muhammad. pas perang berkaitan isu tawanan. Tidak cukup dengan
Beliau telah mengemukakan 19 prinsip kepimpinan yang melaksanakan prinsip syura bahkan menggalakkan orang
telah di himpun dan disimpulkan daripada al-Quran. Iaitu : lain melaksanakannya.
Ikhlas, mengutamakan yang lebih bermaslahah, amanah,
quwwah, berkebolehan, adil, syura, teladan yang baik, (

sabar, mendengar, taat dalam perkara bukan maksiat, .)
bersambung di m/s 8

7
MAKTABAH TARBIAH /
PEMIMPIN QUDWAH
DI ATAS JALAN DAKWAH Oleh: Ustaz Mustafa
Masyhur

Risalah kecil ini sangatlah penting untuk di teliti serta


dihayati kandungannya, kerana ia melakarkan isu-isu yang
memimpin
ini.
dakwah

sangat penting berkaitan jamaah. Bertolak dari kefahaman
bahawa amal jamaie merupakan satu kewajipan dalam
Risalah ini
juga mengingatkan
dakwah, maka Ustaz Mustafa Masyhur menekankan ten-
tentang adab dan tatasusila setiap anggota jamaah, di
tang kemestian wujudnya manhaj, kepimpinan dan juga
antara pemimpin dan pengikut untuk beriltizam dengannya.
pengikut. Pemimpin diibaratkan seperti kepala kepada
Di antaranya adalah saling menghormati dan menghargai,
tubuh. Panduan dari al-Quran dan al-Hadith hendaklah
menjaga adab-adab berkomunikasi, saling mempercayai dan
diikuti dalam memikul amanah kepimpinan.
bersangka baik, saling nasihat-menasihati, saling mencintai
Beliau telah menjelaskan, mengapakah besar dan be- dan mengasihi dengan rasa ukhuwah yang teguh, hubungan
ratnya amanah yang dipikul oleh para pemimpin? Diturunkan yang kuat dan mudah di antara mereka, sentiasa bersedia
juga dalam risalah ini perkara-perkara yang boleh membantu dan berlapang dada dalam menerima giliran memimpin
para pemimpin untuk melaksanakan amanah, seperti akhlak atau dipimpin dan akhirnya akur dan patuh kepada hukum
dan sifat-sifat yang mesti dimiliki oleh mereka khususnya Allah s.w.t dan Rasul saw.
selaku kepimpinan dakwah, mengetahui tabiat amal dakwah
Beliau juga memberikan beberapa tips penting bagi
dan medan-medannya, peringatan dan panduan-panduan
qiadah berkaitan struktur organisasi dan pengalaman
penting berkaitan komunikasi serta interaksi dengan para
dalam mengendalikan pertemuan-pertemuan berkaitan
pembantu dan pendokong, begitu juga perkara-perkara yang
memimpin dakwah yang barakah ini.
mesti dipelihara dan diberi perhatian yang serius sepanjang
sambungan dari m/s 7
Tidak rugi orang beristikharah, dan tidak menyesal ) (
orang yang bersyura. (Mujam Awsat At-Tabari)
Wahai hamba-hambaKu, sesungguhnya Aku mengha-
3. Kritis ramkan kezaliman atas DiriKu, dan Aku jadikan kezali-
man itu sesuatu yang haram di antara kamu, maka
Tidak berjaya seorang qiadah dalam kepimpinannya
janganlah kamu saling menzalimi.
sekiranya dia terkongkong dalam pandangannya yang cetek
dan gopoh. Ada teori kepimpinan menasihatkan agar qiadah Oleh sebab itulah al-Quran menggunakan perkataan
melihat sesuatu yang biasa dengan pandangan yang luar yang keras, iaitu al-Maqtu, di dua tempat sahaja, salah satu
biasa, daripada apa yang sedang berlaku kepada yang akan darinya :
berlaku dan berimaginasi bahkan sekali sekala memutus-
kan sesuatu berdasarkan imaginasinya. al-Quran telah ]-3[ :

mengingatkan tentang perkara ini, seperti di dalam al-Araf, Demikian juga ketegasan Rasulullah terhadap dirinya
ayat 185 dan surah al-Hasyr, ayat 2 : apabila baginda berkata, bermaksud : Sekiranya Fatimah
4. Kredibiliti. binti Muhammad mencuri pasti ku potong tangannya.
(musnad Ibn Hanbal)
Kredibiliti adalah hubungan kepimpinan melalui contoh
dan teladan. Hubungan ini dapat dilihat dalam keadaan Mungkin inilah rahsia al-Quran mengabadikan dialog
di mana qiadah perlu berperanan sebagai penunjuk arah, yang unik di antara Allah s.w.t dan Nabi Ibrahim a.s. ketika
bahkan sebagai pemberi arahan dan larangan, juga untuk menggembirakan baginda dengan kepimpinan. Kemudian
menghukum kesalahan. Untuk memudahkannya melak- Nabi Ibrahim a.s. mahukan kepimpinan itu diwarisi oleh
sanakan tugas tersebut, dia mesti bermula dengan diri zuriatnya secara berterusan, maka Allah s.w.t menerima
sendiri, dan memberikan contoh yang baik, kepada pengi- permintaan tersebut, tetapi mengecualikan zuriatnya yang
kut-pengikutnya serta pesaingnya. Demikianlah Allah yang zalim.
Maha Agung, Yang tidak dipersoalkan segala tindakanNya

berfirman :
.]-124 [
8 ..bersambung di keluaran akan datang.
PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

model kepimpinan ikram


masa hadapan
Hj Mahdzir bin Md Isa,
Pengerusi JK Pengurusan Sumber Manusia

Dalam membina dan membangunkan sesebuah organ- satu model yang dinamakan Model Kepimpinan IKRAM
isasi, keberkesanan kepimpinan adalah antara faktor pe- (MKI). Model ini dibangunkan oleh Panel Kepimpinan yang
nentu gagal atau berjayanya sesebuah organisasi tersebut. dilantik dengan membuat perbandingan dengan pelbagai
Kepimpinan dalam Islam merupakan amanah yang mesti model kepimpinan antara lain Model Adair Action-Centered
dilaksanakan untuk memastikan kesinambungan risalah Leadership, Model Kouzes and Posner, Model Tareq
yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. Suwaidans dan model kepimpinan yang diamalkan di
negara kita.
Firman Allah s.w.t:
MKI memberi fokus kepada 3 kelompok dan
Hai Daud! Sesungguhnya kami menjad-
ikan kamu (penguasa) di muka bumi, Memimpin Diri 10 ciri-ciri utama seperti yang dalam rajah.

maka berilah keputusan (perkara) Kini, MKI telah memasuki fasa pemba-
di antara manusia dengan adil ngunan modul-modul latihan, mengenal
Didorong oleh Big Picture
dan janganlah kamu mengikuti pasti mentor-mentor dan agensi serta
(Driven by the Big Picture)
hawa nafsumu, kerana ia akan institusi bagi tujuan penempatan
Berwawasan, bermisi dan
menyesatkan kamu dari jalan latihan. Proses saringan bagi memi-
bermatlamat jauh
Allah. Sesungguhnya orang- lih calon-calon dari kalangan ahli
Mementingkan matlamat
orang yang sesat dari jalan jangka-panjang dalam membuat bagi mengikuti program latihan dan
Allah akan keputusan dan tindakan pembangunan ke-
mendapat Berjiwa besar pimpinan IKRAM akan
azab yang Memimpin Memimpin dijalankan dalam
berat, kerana tempoh terdekat,
m e r e k a Manusia Perjuangan insya-Allah. Kita
melupakan Pembangun Manusia Berorientasikan Hasil mengharapkan
hari perhitun- (People Developer) (Result Oriented) dan sama-sa-
gan. (Surah Berupaya mengenalpasti, Mensejajarkan tugasan malah kita
Shaad ayat mengoptima dan mem- dan aktiviti kepada berdoa agar
26.) bangunkan kekuatan sasaran dan matlamat MKI mampu
dan potensi manusia Proaktif untuk melahirkan ke-
Berupaya mengenalpasti mencapai hasil pimpinan masa
IKRAM me- dan mengatasi kelemahan Menumpukan sumber-sum- depan yang akan
mandang serius Berkebolehan meng- ber untuk mencapai hasil terus memacu
soal kepimpinan ini gerakkan manusia IKRAM bagi mereal-
dengan membangunk- isasikan visi dan juga
an ahli-ahlinya dalam aspek pengislahan negara.
tarbiah, fikrah dan akhlak. Di dalam p r o s e s
Sabda Rasulullah saw: Barang siapa melantik seseo-
melahirkan kepemimpinan yang rabbani ini, disiplin beror-
rang untuk memimpin sebuah kumpulan sedangkan
ganisasi dan beriltizam dengan prinsip-prinsip amal jamaie
ada di kalangan mereka yang lebih diredhai darinya
juga ditekankan.
oleh Allah, sesungguhnya dia telah mengkhianati Allah,
Menyusuri fasa memacu perubahan masyarakat dan Rasulnya dan semua orang yang beriman
negara ke arah menuju Malaysia negara rahmah, ke-
Riwayat akli & Sahih di sisi Imam As-Sayuti.
pimpinan IKRAM perlu lebih holistik dan strategy fit. Oleh
yang demikian IKRAM mengambil inisiatif membangunkan

9
AL-TAUJIHAT AL UKHTI MURABBIAH

MODEL DAKWAH ZAINAB


AL GHAZALI
Ukhti Salbiha Mohd Salleh
Ketua Wanita IKRAM Sabah

Apabila disebut Zainab Al-Ghazali, tiga kisah yang sering wanita pada umur 16 tahun apabila beliau menyertai
diingati adalah ; Kisahnya menghadapi seksaan kejam Kesatuan Feminis Mesir (Egyptian Feminist Union /EFU).
di penjara; Perjanjian yang dibuat antara beliau dengan Tidak berapa lama kemudian, beliau menarik diri kerana
suaminya dan mimpi beliau bertemu Rasulullah s.a.w. tidak setuju dengan Konsep Feminisme orientasi sekular
Sedangkan begitu banyak kegiatannya, pemikiran, wawasan yang bertentangan dengan prinsip Islam yang diperjuangkan
dan perjuangannya yang begitu mengagumkan telah diukir EFU.
namun belum kita ketahui lagi. Dialah sebenarnya menjadi
kunci pembangunan dalam sejarah dakwah wanita sejak Menerajui Kepimpinan dan Membina Para
tahun 1940-an lagi. Zainab juga telah turut sama dengan Aktivisme
para pemimpin IM dalam merancang dan menyusun semula Jiwa kepemimpinan dan perjuangan yang kental men-
gerak kerja IM setelah wafatnya Imam HAB pada tahun dorong beliau menubuhkan Jamaaat al-Sayyidaat al-Musli-
1949. Namun sumbangannya ini tidak ditonjolkan. Malah maat (JSM) iaitu Pertubuhan Wanita Islam pada tahun 1935
boleh dikatakan masih belum banyak dicungkil. Pemikiran ketika usianya 18 tahun. Misi Pertubuhan ini pada mulanya
dan kegiatan Zainab Al-Ghazali masih tidak didokumenta- adalah untuk memberikan khidmat bakti kepada golongan
sikan dengan baik. wanita dan kanak-kanak miskin. Ia juga menggalakkan
Wanita Muslimah mengikhlaskan diri mereka menghubung-
Zainab Al-Ghazali diyakini sebagai tokoh pendakwah
kan Islam dalam kehidupan seharian mereka.
wanita pertama di Mesir. Di kalangan Daiyah di Mesir, Zainab
dihormati namun mereka tidak mahu kerja dakwah mereka Peranan JSM berkembang kepada Pelatihan Seni
dihubungkan dengan model dakwah Zainab Al-Ghazali Berdakwah. Tujuannya adalah ke arah memberi kefaha-
kerana mereka bukan sebahagian daripada Pergerakan man wanita dalam isu-isu agama dan menyampaikannya
Politik yang bertujuan untuk membuat reformasi negara. samada di rumah-rumah atau di masjid-masjid. Semasa be-
Bagi yang memahami suasana politik di Mesir, sikap sebe- berapa tahun awal penubuhannya JSM telah bekerjasama
gini adalah dijangkakan. dengan Universiti Al-Azhar menubuhkan Pusat Dakwah dan
Nasihat. Ramai ulama yang terkenal telah menyampaikan
Riwayat hidup Almarhumah. kuliah mereka di pusat ini. Kaum wanita menjalani latihan
Zainab Al-Ghazali dilahirkan pada Januari 1917. Beliau selama 6 bulan dan kemudiannya dilantik di masjid-masjid
wafat pada bulan Ogos 2005. Ketika berumur 88 tahun. untuk memberikan pelajaran agama kepada kaum wanita.
Ayah beliau adalah guru agama lepasan Al-Azhar yang juga Kerjasama dengan Al-Azhar ditamatkan pada tahun 1939,
seorang peniaga kapas. Sejak kecil lagi ayahnya telah namun JSM masih dapat melanjutkan aktiviti dakwah
menggalakkan Zainab untuk menjadi seorang pemimpin dengan jayanya melalui pusat ini sehinggalah 1952.
dan mendidiknya berjiwa kepahlawanan dengan berinspi-
Selain itu, JSM juga menjalankan kegiatan dakwahnya
rasikan tokoh sahabiyat yang tersohor iaitu Nusaibah binti
melalui kuliah-kuliah. Kuliah mingguan Zainab diadakan di
Kaab yang berjuang dan berdampingan dengan Rasulullah
Masjid Ibn Tulum. Pengajiannya telah menarik lebih tiga ribu
s.a.w dalam perang Uhud.
audien, malah mencecah lima ribuan pada bulan Ramadhan.
Beliau tidak mendapat pendidikan agama secara formal.
Aktiviti lain yang dilaksanakan oleh JSM termasuklah:
Manakala pendidikan formalnya hanya setakat Sekolah
Menengah sahaja. Hal yang sedemikian memang suatu Menerbitkan majalah
yang normal pada ketika itu, kerana kaum wanita amat
Mengelola Rumah anak yatim
kurang peluang untuk melanjutkan pengajian ke peringkat
yang lebih tinggi. Enrolment Universiti Al-Azhar pun hanya Membantu keluarga yang miskin
dibuka kepada siswi pada tahun 1961.
Apabila kerajaan Mesir Rejim Jamal Abd Nasir memen-
Zainab mula mendapat pendedahan dalam aktivisme jarakan dan menghukum mati anggota IM, JSM turut sama

10
para aktivis wanita IM mengatur bantuan kepada isteri dan Beliau menjelaskan lagi bahawa:
anak-anak mangsa.
Islam telah memberikan wanita Muslim tradisi dalam
Menyuarakan pegangan politik mereka dan menggesa hak-hak individu yang memberikan kemudahan untuk
Kerajaan Mesir memerintah berpandukan al-Quran. wanita turut menyumbang dalam masyarakat. Pada masa
yang sama beliau menegaskan wanita perlu menjalankan
Liku-liku Perjuangan tugas utama dan asasi yang mulia iaitu sebagai isteri dan
Pada tahun 1965, JSM dibubarkan dan IM diharamkan ibu dalam rumahtangga. Seperti mana wanita mendokong
sekali lagi oleh Kerajaan Mesir. Keanggotaannya JSM ketika lelaki dalam menjalankan peranan mereka, lelaki pula perlu
itu mencecah 3 juta orang. Kepimpinan Zainab yang dinamik memainkan peranan sebagai sistem sokongan kepada para
setanding dengan pemimpin lelaki IM menyebabkan beliau isteri mereka bukan sebagai penghalang.
dan pemimpin IM seperti Sayyid Qutb ditangkap dan dijatuh- Apabila bercakap mengenai keluarganya, Zainab men-
kan hukuman penjara seumur hidup dengan kerja berat. gatakan bahawa beliau amat yakin bahawa Allah telah men-
Seksaan terhadap Zainab adalah di luar batas kemampuan gurniakannya dengan begitu banyak kelebihan iaitu tiada
seorang wanita sehingga sukar untuk dipercayai beliau mempunyai anak, dan dikurniakan pula suami yang bukan
dapat bertahan dan terselamat. Namun dengan kuasa dan sahaja kaya sehingga dapat menyediakan pembantu rumah
izin Allah, keajaiban telah berlaku ke atasnya. Apa yang tapi amat memahami dan menyokong aktiviti dakwahnya.
dialaminya dalam penjara, soal siasat, sikap dan seksaan Maka kelebihan inilah yang telah beliau gunakan untuk fokus
pemerintah yg amat kejam dalam penjara telah dirakamkan dan menginfaqkan dirinya terhadap usaha-usaha dakwah
dalam penulisan buku beliau Detik2 Dalam Kehidupanku
(Ayyam Min Hayati). Sejarah Islam telah melakarkan tokoh wanita yang ber-
ganding bahu bersama para lelaki dalam perjuangan men-
Pada tahun 1971, semasa Presiden Anwar Sadat egakkan yang haq dan menentang yang batil. Pada zaman
berkuasa Zainab dibebaskan. Namun begitu Zainab dilarang ini Legasi dan sumbangan Zainab Al-Ghazali baik dalam
menyampaikan kuliah terbuka pada masyarakat umum. pertubuhannya JSM, mahu pun penglibatannya dalam IM
Setelah keluar penjara, Zainab meneruskan dakwah melalui yang setanding dengan tokoh IM yang lain telah memberikan
kelas pengajian di rumah dan memulihkan kembali Majalah kita model peranan dan kepemimpinan wanita dalam per-
Ad-Dawah. Beliau ditugaskan sebagai Editor di seksyen juangan. Almarhumah Sayyidah Zainab Al-Ghazali Al-Jubaili
Wanita dan Anak dalam Majalah Ad-Dawah. Penulisannya layak dikalungkan Anugerah Daiyah Qudwah. Perintis dan
menggalakkan wanita menuntut ilmu tanpa mengabaikan Pejuang Dakwah Pergerakan Dakwah Wanita Islam Zaman
tugas mereka dalam rumah tangga serta berkisar sekitar ini.
menjelaskan peranan dan tugas utama wanita. Hak-hak
wanita dalam Islam yang luas tapi tidak diimplementasikan
dalam kehidupan menyebabkan beliau terus memperjuang-
kannya.

Zainab berkata:

Islam telah memberikan segala-galanya kepada


lelaki dan wanita. Wanita diberikan segala- kebe-
~ Zainab Al-Ghazali ~
1917 - 2005
basan, hak asasi manusia, hak ekonomi, hak politik
hak sosial, hak publik dan peribadi. Islam telah mem-
berikan wanita hak dalam keluarga yang tidak pernah
diberikan oleh mana-mana sistem masyarakat lain,
baik dalam masyarakat Kristian, masyarakat Yahudi,
atau pagan. Tapi dalam masyarakat Islam ia adalah
suatu kesilapan yang besar bila membahaskan ten-
tang kebebasan wanita. Wanita muslim mesti belajar
Islam supaya mereka mengetahui bahawa Islam telah
memberikan mereka semua hak-hak ini.

11
SEBAHAGIAN AKTIVITI KITA .
Muzakarah Tarbiah : Tarbiah Memacu RI 2016-19
27 Feb, Sri Kembangan. Kira-kira 100 orang
kepimpinan IKRAM dari seluruh negara telah
berhimpun dan bermuzakarah bagi membincang,
mengenal pasti peranan tarbiah serta pendekatan
TARBIATUNA yang sesuai dalam menjayakan Rancangan
IKRAM 2016-2019, dengan melahirkan ahli yang
JAWATANKUASA TARBIAH PUSAT
- PERTUBUHAN IKRAM MALAYSIA - boleh memacu perubahan umat.
Memetik sebahagian ucapan taujihat daripada Presiden IKRAM,
Penaung Ustaz Dr Parid Sheikh Ahmad menegaskan bahawa ahli IKRAM tak
Ustaz Tajul Arifin Che Zakaria
boleh lari dari engagement dengan pelbagai pihak serta membuka
Ketua Editor laluan ke arah pengislahan ummah secara total. Di samping itu,
Azamuddin Mohd Maarof situasi aman amat diperlukan bagi mengangkat agenda ummah.
Program muzakarah ini selesai pada jam 6 petang. Gambar atas : sebahagian peserta giat
Penulis: bermuzakarah dalam sessi perbincangan
Ustaz Dr Mohd Parid Sheikh
Ahmad
Ustaz Tajul Arifin Che Zakaria
Hj Mahdzir Mohd Isa
Maju Seiringan Bersama Dakwah
Dr Alizi Alias 6-8 Feb, Merlimau. Gerak kerja dakwah
Ukhti Salbiha Mohd Salleh menjadi intipati mukhayyam IKRAM WP
Ustaz Abd Muhaimin Moham-
mad Shahar
pada kali ini yang diadakan di SMI Al-
Amin, Merlimau, Melaka. Kemantapan
Penulis / Penterjemah: gerak kerja dakwah akan memper-
Ustaz Abd Muhaimin Moham-
mad Shahar siapkan ikhwah untuk bergerak di
Ustaz Mohammad Aatdif dalam fasa dakwah yang seterusnya
Ahmat dengan pengukuhan elemen yang per-
Pengurus/Susunatur/Grafik lu seperti ukhuwwah dan mahabbah
Hanafi Sudi@Yusoff serta mengambil beberapa faedah
daripada pengalaman veteran dakwah
Diterbitkan oleh :
Jawatankuasa Tarbiah Pusat, dan tokoh mukhayyam. Di dalam program ini pe-
Pertubuhan IKRAM Malaysia serta memahirkan diri di dalam slot simulasi untuk
(IKRAM),
Tel + 603 - 8945 6999,
mengurus konflik di dalam konteks organisasi.
. + 603 - 8945 3666 Pihak sekolah juga menerima sumbangan pa-
Fax +603 - 8945 1772 pan tanda baru sumbangan salah seorang peserta
tarbiatuna.ikram@gmail.com
iaitu saudara Wan Mohamad Zukri.
Dicetak oleh :
Mashi Publication Sdn Bhd
Tel: 03-9076 6311
Fax: 03-9075 4311
mashipublication@yahoo.com
Amalan 10s Menjana Kesejahteraan Keluarga
27-28 Jan, Hulu Langat : Isu komunikasi di dalam
keluarga menjadi antara topik utama pengisian
program Pelapis pada kali ini. Pengisian ini yang
telah disampaikan oleh Dr Ali, telah berkongsi
amalan yang telahpun beliau praktikkan sepan-
jang beliau berumahtangga.
Tips tersebut adalah sayang, senyum, suka,
salam, sentuh, sapa, sms, seronok, selesa, sem-
bang, santai, share, syura, sopan, santun, selalu,
Prof Dr Mohd Ali bin Hassan, YDP IKRAM Sepang memberi
syukur dan yang paling penting adalah sabar.
pengisian kepada para peserta Pelapis di Hulu Langat.
Selain itu, beliau juga memberikan tips kekel-
uargaan bahawa, setiap perubahan yang hendak dibuat di dalam rumahtangga, beliau akan berbincang
bersama pasangan. Ujar beliau lagi, perbincangan begitu amatlah penting supaya kata putus samada
buat atau tidak, setuju atau tidak setuju , keputusan haruslah di persetujui bersama dan berdoa serta
bertawakkal kepada Allah s.w.t.

12