Anda di halaman 1dari 10

PENGHARGAAN

ISI KANDUNGAN

NO KANDUNGAN MUKA SURAT

2
PENGENALAN PROJEK

PENGENALAN
Bab ini akan memberi gambaran secara keseluruhan mengenai projek rantai
kunci dari jenama produk xxx yang merangkumi xxx.

LATAR BELAKANG PROJEK


Ceritakan kenapa rantai kunci menjadi pilihan ramai orang untuk dijadikan
cenderahati…
Saya memilih jenama xxx sebagai motif untuk rantai kunci saya kerana…
Siapakah golongan sasaran anda untuk anda jual rantai kunci ini dan berikan
sebab mengapa…

KEPENTINGAN PROJEK
Projek rantai kunci ini dijalankan bagi memenuhi keperluan Kursus MPI6024. Ia
juga sebagai persediaan bagi pelajar-pelajar menempuhi alam pekerjaan …. Rantai
kunci menjadi pilihan saya untuk projek kali ini kerana….
Harapan saya agar projek rantai kunci ini…..

SKOP PROJEK
Projek rantai kunci ini merangkumi kerja-kerja mereka bentuk, menganalisis
lukisan kerja, menyediakan program pengaturcaraan CNC EDM Wire Cut, menjalankan
mesin CNC EDM Wire Cut serta perancangan dan penyediaan kos produk.

RUMUSAN
Cenderahati boleh datang dalam pelbagai bentuk. Salah satunya adalah rantai
kunci yang mempunyai ramai peminat kerana bentuknya yang menarik dan fungsinya
yang unik. Projek ini dijalankan bagi memenuhi keperluan permintaan pasaran
berdasarkan logo syarikat xxx yang telah dikenali ramai.

3
KAEDAH PELAKSANAAN PROJEK

PENGENALAN
Terangkan mengapa sesuatu projek memerlukan perancangan yang rapi.
Kaitkan beberapa sebab dan akibat jika tiada perancangan yang baik.
Dalam melaksanakan projek ini, prosedur kerja yang terlibat termasuklah mereka
bentuk, menganalisis lukisan kerja, menyediakan program pengaturcaraan CNC EDM
Wire Cut, menjalankan mesin CNC EDM Wire Cut serta perancangan dan penyediaan
kos produk.

PROSES MEREKA BENTUK


Mereka bentuk merupakan proses xxx. Kebiasaannya proses ini bermula dengan
lakaran bebas dan akhirnya disudahi dengan penghasilan xxx.
Terdapat pelbagai perisian yang boleh digunakan dalam menghasilkan lukisan
teknikal seperti xxx (namakan sekurang-kurangnya 3 perisian) dan lain-lain. Setiap
satunya mempunyai kelebihan dan batasan tersendiri. Saya telah memilih perisian xxx
bagi membuat lukisan teknikal untuk projek saya ini. Hal ini kerana xxx (ceritakan
mengapa anda memilih perisian ini dan senaraikan kelebihan dan kekurangannya).

No. Kelebihan Kekurangan

Jadual 1 : Kelebihan dan kekurangan perisian xxx

4
Masukkan screenshot kerja mereka bentuk disini (lukisan AutoCAD)

(delete text box ini)

Rajah 1 : Penggunaan perisian xxx dalam proses mereka bentuk

MENGANALISIS LUKISAN KERJA


Proses menganalisis lukisan kerja bertujuan untuk xxx. Kerja-kerja seperti xxx
akan dilakukan dalam proses ini. Data-data yang diperolehi dari proses ini akan
memudahkan saya dalam menghasilkan program pengaturcaraan kelak.
Terangkan apa maklumat yang boleh diperolehi berdasarkan lukisan kerja (cth:
ukuran antara titik2 bahagian pemotongan, jenis pemotongan, dll). Perkara-perkara ini
harus diambil berat supaya….

Masukkan screenshot kerja menganalisis lukisan kerja disini (lukisan AutoCAD beserta
ukuran)

(delete text box ini)

5
Rajah 2 : Menganalisis jarak dan jenis pemotongan yang terlibat

MENYEDIAKAN PROGRAM PENGATURCARAAN


Dalam gerak kerja CNC, pemotongan bahan hanya boleh dilakukan setelah kita
menyediakan program pengaturcaraan. Hal ini kerana….
Untuk projek rantai kunci ini, saya menggunakan Mesin xxx (tulis model dan
jenama mesin). Terdapat pelbagai jenis sistem pengawalan mesin CNC contohnya…
Mesin ini menggunakan jenis sistem pengawalan xxx
(FANUC/OKUMA/MITSUBISHI/HEIDENHEIN…dll). Oleh itu, program pengaturcaraan
yang saya sediakan mestilah sesuai dengan jenis sistem pengawalan tersebut.
Hasil analisis lukisan kerja yang telah saya lakukan membolehkan saya
menyediakan program pengaturcaraan seperti di dalam Lampiran xxx. Program
pengaturcaraan ini kemudiannya disemak menggunakan perisian xxx.

Masukkan screenshot kerja menyemak program pengaturcarran menggunakan software


EditNC

(delete text box ini)

Rajah 3 : Menyemak program pengaturcaraan yang telah dibuat

MENJALANKAN MESIN CNC EDM WIRE CUT


Setelah menyediakan dan menyemak program pengaturcaraan, proses
seterusnya adalah membuat pemotongan menggunakan Mesin CNC EDM Wire Cut.
Sebelum memasukkan kod pengaturcaraan pada panel kawalan mesin, zero setting
perlu dilakukan terlebih dahulu supaya…. (terangkan mengapa perlu melakukan zero
setting). Berikut merupakan kaedah melakukan zero setting pada mesin… (masukkan
model dan jenama mesin cnc edm wire cut yang digunakan. Kemudian, tuliskan
langkah-langkah melakukan zero setting satu persatu di bawah) :

6
1) …..
2) …..
3) …..

PENGIRAAN KOS PRODUK


Pengiraan kos produk membolehkan kita untuk mengetahui kos penghasilan
sesuatu produk (modal) seterusnya merancang harga jualan bagi produk tersebut.
Pengiraan kos produk ini termasuklah mengira harga bahan mentah, kos upah dan kos
operasi pengeluaran produk tersebut. Jadual di bawah menunjukkan pengiraan bagi
kos-kos berkenaan :

KOS / UNIT
BIL PERKARA JUMLAH
(RM)
Plat Aluminium (70mm x 70mm
1
(sila pastikan jenis bahan)
2 Set penyangkut rantai kunci

3 Elektrod (dawai)
4 Penggunaan elektrik
5 Upah

6 Masukkan kos lain yang terlibat


JUMLAH BESAR

Jadual 2 : Pengiraan kos

Berdasarkan pengiraan kos yang telah dilakukan di atas, saya telah mengambil
keputusan untuk menjual produk ini dengan harga RMxxx seunit. Produk ini dijangkan
akan dijual di xxx (nyatakan tempat jualan yang telah dikenal pasti seperti koperasi
sekolah, kedai-kedai serbaneka, kiosk-kiosk jualan berdekatan dengan kawasan
tumpuan pengunjung atau lain-lain tempat yang dirasakan sesuai).

7
KESIMPULAN
Nyatakan apakah harapan kamu tentang produk yang telah dihasilkan. Nyatakan
beberapa cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan keatas produk ini pada
masa akan datang.

8
LAMPIRAN

9
RUJUKAN

10