Anda di halaman 1dari 1

SK Serasot Bau

YBE1103
PELAN INTERVENSI MATA PELAJARAN SAINS 2017
Program Shooting STAR Program IK4U Program I See U
Sasaran : Murid STAR Sasaran : Murid POTENSI Sasaran : Murid APOLUS
Objektif : Meningkatkan kualiti Objektif : Meningkatkan bilangan Objektif : Membantu murid lemah
pencapaian “A” dalam Sains murid mendapat Gred B untuk menguasai
pengetahuan dan kemahiran
asas serta lulus kertas Sains
1 Kelas Bimbingan Berfokus 1 Kelas Bimbingan Berfokus
 Jangkamasa: Februari –  Jangkamasa: Februari – 1 Kelas Bimbingan Berfokus
September September  Jangkamasa: Februari –
 Dibimbing oleh guru Sains SK  Dibimbing oleh guru Sains SK September
Serasot Bau Nedick anak Apat. Serasot Bau En. Jaem Rasah.  Dibimbing oleh guru Sains SK
Serasot Bau Pn. Lavonne Elsa
Hendrick.

2 Klinik Sains UPSR 2 Klinik Sains UPSR 2 Klinik Sains UPSR


 Dilaksanakan pada bulan Mei  Dilaksanakan pada bulan Mei  Dilaksanakan pada bulan Mei
 Dibimbing oleh Guru Pakar  Dibimbing oleh Guru Pakar  Dibimbing oleh Guru Pakar
Sains. Sains Sains

3 Latih tubi Soalan Kertas 1 dan 2 3 Latih tubi Soalan Kertas 1 dan 2 3 Latih tubi Soalan Kertas 1
 Soalan KBAT, sederhana dan  Soalan KBAT, sederhana dan  Soalan aras sederhana dan
rendah rendah rendah

4 Latihan Soalan UPSR Tahun Lepas 4 Latihan Solan UPSR Tahun Lepas 4 Latihan Soalan UPSR Tahun Lepas
 Soalan Inferens dan  Soalan Kertas 1 dan Kertas 2  Soalan Kertas 1 dan Kertas 2
Pemerhatian (terpilih)

5 Peta Minda 5 Peta Minda Berpandu 5 Glossari


 Murid membuat peta minda  Murid membuat peta minta  Murid mencari terminologi Sains
sendiri berdasarkan buku nota berdasarkan nota yang diberikan
oleh guru

Disediakan oleh,
Nedick anak Apat
Ketua Panitia Sains