Anda di halaman 1dari 14

KERTAS KERJA

PROGRAM CELIK AL-QURAN


PERINGKAT SK PULAU MABUL SEMPORNA

TARIKH PELAKSANAAN
FASA 1 : 02-05 APRIL 2018
FASA 2: 16-19 JULAI 2018
FASA 3 : 08-11 OKTOBER 2018

ANJURAN :
YAYASAN PEMBANGUNAN ISLAM MALAYSIA (YaPEIM)
PANITIA PENDIDIKAN ISLAM
PANITIA BAHASA ARAB

“Seronoknya Baca Al-Quran”


1.0 PENGENALAN
Usaha untuk membugarkan generasi muda yang menguasai Al-Quran merupakan satu aspirasi penting
ketika ini. Dalam mendepani cabaran masakini yang seolah-olah bergelut dengan krisis sosial dan
keruntuhan moral, adalah wajar bagi semua pihak memastikan generasi muda diberikan bekalan ilmu
yang mencukupi. Antara usaha yang perlu dilaksanakan ialah mendekatkan generasi muda dengan
keindahan ilmu Al-Quran secara holistik. Yusoff (2008), menyatakan bahawa Al-Quran adalah pencetus
kepada pembentukan perilaku insan yang kukuh sekiranya dikendalikan dengan pengisian yang menarik
dan mudah untuk dicapai. Ironinya, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) melalui Bahagian
Pendidikan Islam (BPI) telah melaksanakan pelbagai usaha dalam memupuk penguasaan dan
penghayatan Al-Quran, contohnya kandungan bidang Al-Quran di dalam silibus Pendidikan Islam,
program Tasmik dan banyak lagi. Walau bagaimanapun, masih timbul isu murid yang masih tidak boleh
membaca Al-Quran dan memberikan beban kepada guru-guru Pendidikan Islam di sekolah menengah.
Justeru, pelbagai usaha alternatif perlu dilaksanakan bagi menangani isu ini secara optimis.

2.0 SINOPSIS PROGRAM


“Program Celik Al-Quran” ini merupakan program yang memberikan tumpuan kepada usaha
meningkatkan kemahiran membaca Al-Quran dalam kalangan murid yang masih belum boleh membaca
Al-Quran dengan baik. Program ini akan memberikan pendedahan secara asas dan mudah kepada
murid-murid yang terlibat tentang kaedah membaca Al-Quran dengan baik. Setiap murid yang terlibat
akan dikelompokkan kepada beberapa kumpulan kecil (lingkungan 8-10 orang) dan akan dibimbing oleh
seorang fasilitator. Murid akan menggunakan modul Iqra yang diringkaskan agar dapat dilaksanakan
dengan pantas. Apatah lagi program yang dijalankan sebanyak tiga fasa ini akan mengambil masa tiga
malam bagi setiap sesi. Fasilitator akan membimbing secara tersusun dan menggunakan borang
semakan yang akan disediakan kelak.

3.0 OBJEKTIF PROGRAM


Di akhir program ini, amatlah diharapkan beberapa objektif dapat dicapai, iaitu :
3.1 Memastikan murid boleh menguasai secara minimum kemahiran membaca Al-Quran.
3.2 Memantapkan kemahiran membaca Al-Quran sedia ada agar lebih baik.
3.3 Murid boleh mengenal setiap huruf, tanda dan hukum asas di dalam Al-Quran.
3.4 Setiap ringgit yang dibelanjakan untuk program ini mendatangkan manfaat.

4.0 PERINCIAN ITEM PENTING DALAM PROGRAM


4.1 Nama Program
4.1.1 Program Celik Al-Quran Peringkat SK Pulau Mabul 2018

4.2 Tarikh Pelaksanaan


Program ini dilaksanakan dalam tiga fasa :
4.2.1 Fasa 1 : 02 hingga 05 April 2018 (Isnin – Khamis)
4.2.2 Fasa 2 : 16 hingga 19 Julai 2018 (Isnin – Khamis)
4.2.3 Fasa 3 : 08 hingga 11 Oktober 2018 (Isnin – Khamis)

4.3 Masa
4.3.1 Program ini akan dilaksanakan mengikut ketetapan berikut :
4.3.1.1 Sesi petang : 2.30 petang hingga 4.30 petang
4.3.1.2 Sesi malam : 7.30 malam hingga 9.00 malam

4.4 Tempat
4.4.1 Dewan Terbuka SK Pulau Mabul
4.4.2 Bilik darjah
4.5 Anjuran
4.5.1 Yayasan Pembangunan Islam Malaysia (YaPEIM)
4.5.2 Panitia Pendidikan Islam SK Pulau Mabul
4.5.3 Panitia Bahasa Arab SK Pulau Mabul

4.6 Rasional Pemilihan Tema


“Seronoknya Baca Al-Quran”
Rasional : Tema adalah antara komponen serius yang boleh menarik perhatian kumpulan
sasaran. Tema ini dipilih untuk memberikan gambaran baik kepada murid bahawa dengan
mempelajari Al-Quran, mereka akan berasa seronok dengan pendekatan bimbingan yang
diajarkan oleh fasilitator.

4.7 Kumpulan Sasaran


4.7.1 120 orang murid yang masih belum mencapai Iqra 4 (pencapaian minimum) – Tahap
Satu dan Dua

4.8 Jumlah fasilitator


4.8.1 Jumlah fasilitator yang terlibat dalam program ini dianggarkan seramai 12 orang.
4.8.2 Fasilitator adalah dari kalangan guru sekolah, guru madrasah dan bekas murid yang
mempunyai kemahiran Al-Quran yang baik.

4.8 Pengisian yang dicadangkan


4.8.1 Majlis Perasmian Program Celik Al-Quran
4.8.2 Sesi pecah bedungan / agihan kumpulan
4.8.3 Bimbingan bacaan secara halaqah
4.8.4 “Game Station of Al-Quran”
4.8.5 Majlis Bacaan Yassin dan Tahlil / Penutupan Program Celik Al-Quran
4.8.6 Sesi penilaian program (Post-mortem)

4.9 Jawatankuasa Induk dan Pelaksana


Rujuk Lampiran 1

4.10 Tentatif Program


Rujuk Lampiran 2
4.11 Keperluan Peralatan
Rujuk Lampiran 3

4.12 Senarai Nama Fasilitator


Rujuk Lampiran 4

4.13 Senarai Nama Peserta


Rujuk Lampiran 5
4.14 Carta Pelaksanaan Program
Rujuk Lampiran 6

4.15 Anggaran Belanjawan


Rujuk Lampiran 7

5.0 PENUTUP

Pihak sekolah amat menghargai usaha dan komitmen daripada pihak Yayasan Pembangunan Islam
Malaysia (YaPEIM) yang berbesar hati untuk memberikan sumbangan khusus untuk pelaksanaan
program ini. Sesungguhnya usaha murni ini dilihat sebagai mekanisme yang memberikan langkah
konseseus bagi memastikan murid-murid yang menjadi sasaran dalam program ini berupaya
memantapkan penguasaan Al-Quran mereka sekurang-kurangnya pada tahap minimum. Semoga Allah
memberikan rahmat, kemudahan dan imbalan mulia kepada semua pihak yang terlibat. Jazakallahu
Khairan Khatiran.

Disediakan oleh, Tarikh : 08 Januari 2018

(MOHD FADHIL MOHD NOR)


Ketua Panitia Pendidikan Islam,
Sekolah Kebangsaan Pulau Mabul.

Disemak oleh,

(MANSOR UREH)
Penolong Kanan Kokurikulum,
Sekolah Kebangsaan Pulau Mabul.

Disahkan oleh,

(HASSAN BIN MAT)


Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Pulau Mabul.
LAMPIRAN 1

4.9 Jawatankuasa Induk dan Pelaksana

4.9.1 Jawatankuasa Induk

Penasihat Ustaz Hassan Bin Mat


(Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pulau Mabul)
Pengerusi Encik Mansor Bin Ureh
(Penolong Kanan Kokurikulum SK Pulau Mabul)
Naib Pengerusi 1 Encik Hamran Bin Jupuri
(Penolong Kanan Pentadbiran SK Pulau Mabul)
Naib Pengerusi 2 Budlaji Bin Tianggi
(Penolong Kanan Hal Ehwal Murid SK Pulau Mabul)
Setiausaha Ustaz Mohd Fadhil Bin Mohd Nor
(Ketua Panitia Pendidikan Islam)
Bendahari Ustaz Ag Ruzaini Bin Ag. Ali Omar
(Guru Pendidikan Islam SK Pulau Mabul)

4.9.2 Jawatankuasa Pelaksanan

Penasihat Ustaz Hassan Bin Mat


(Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pulau Mabul)
Pengerusi Encik Mansor Bin Ureh
(Penolong Kanan Kokurikulum SK Pulau Mabul)
Naib Pengerusi 1 Encik Hamran Bin Jupuri
(Penolong Kanan Pentadbiran SK Pulau Mabul)
Naib Pengerusi 2 Budlaji Bin Tianggi
(Penolong Kanan Hal Ehwal Murid SK Pulau Mabul)
Penyelaras Ustaz Mohd Fadhil Bin Mohd Nor
(Ketua Panitia Pendidikan Islam)

AJK Surat Menyurat / Brosur


(1) Ustaz Ag Ruzaini Bin Ag. Ali Omar
Penyediaan Modul / Borang Penilaian
(1) Ustaz Abdul Hadi Bin Mat Yusoff (K)
(2) Ustaz Mohd Fadhil Bin Mohd Nor
(3) Ustaz Ag Ruzaini Bin Ag Ali Omar
Pembahagian Kumpulan / Pendaftaran
(1) Encik Arman Bin Mohd Arfan Salim (K)
(2) Encik Mad Saif Bin Haji Katik
Program Pecah Bedungan
(1) Encik Sudirman Bin Tawakal (K)
(2) Ustaz Abdul Hadi Bin Mat Yussof
Pengacara Majlis
(1) Puan Hettykoesmadewi Binti Hashim
Penyediaan Bilik / Tempat / Label
(1) Encik Ismail Bin Sunu (K)
(2) Encik Mohd Jeffery Bin Ibrahim
(3) Murid Tahun Enam
Banner
(1) Ustaz Abdul Hadi Bin Mat Yussof (K)
(2) Encik Ahmad Lutfi Bin Khamisan
Fasilitator
(1) Ustaz Mohd Fadhil Bin Mohd Nor
(2) Ustaz Ag Ruzaini Bin Ag Ali Omar
(3) Ustaz Abdul Hadi Bin Mat Yusoff
(4) Encik Ahmad Fahmi Bin Ali
(5) Encik Ahmad Lutfi Bin Khamisan
(6) Encik Ismail Bin Sunu
(7) Puan Hetykoesmadewi Binti Hashim
(8) Ustaz Abdul Gahffur Bin Hamzah
(9) Ustaz Ismail Bin Abdullah
(10) Ustazah Fatimah Binti Radjaie
(11) Encik Amirhan Bin Latuwo
(12) Encik Mohd Jeffery Bin Ibrahim
Disiplin Murid
(1) Encik Amirhan Bin Latuwo (K)
(2) Encik Rosman Bin Muhamad Amin
Majlis Bacaan Yassin dan Tahlil
(1) Ustaz Abdul Hadi Bin Mat Yusoff (K)
(2) Encik Ahmad Fahmi Bin Ali
Taklimat Program
(1) Semua Guru Pendidikan Islam & Bahasa Arab
Penyediaan bahan dan pelaksanaan Game Station
(1) Ustaz Ag Ruzaini Bin Ag Ali Omar
(2) Encik Ismail Bin Sunu
(3) Puan Hettykoesmadewi Hashim
(4) Ustaz Abdul Hadi Bin Mat Yusoff
(5) Encik Ahmad Lutfi Bin Khamisan
(6) Encik Sudirman Bin Tawakal
Teknikal / PA System
(1) Encik Amirhan Bin Latuwo

Hadiah dan Sijil


(1) Puan Latifah Abdul Haru
(2) Puan Nor Marlinah Binti Mahrdan
(3) Puan Amirah Faridah Abdul Monib
Dokumentasi
(1) Encik Ismail Bin Sunu
(2) Encik Arman Bin Mohd Arfan Salim
LAMPIRAN 2

4.10 Tentatif Program


Fasa :1
Tarikh : 02 – 05 April 2018
Tempat : Dewan Terbuka SK Pulau Mabul / Kelas
Masa : Rujuk Kertas Utama
Tarikh / Hari / Masa Pengisian Tindakan
21 Februari 2018 (Rabu)
Taklimat penerangan berkenaan pelaksanaan Program
12.30 Tengah hari Penyelaras Program
Celik Al-Quran kepada semua staf sekolah
Bilik Gerakan
26 Mac 2018 (Isnin)
Penyelaras Program
2.30 petang Taklimat pelaksanaan program kepada semua fasilitator
Semua Fasilitator
Bilik Gerakan
29 Mac 2018 (Khamis) Hebahan kepada murid yang terlibat dan penyerahan JK Publisiti / Surat
Dewan Terbuka surat makluman Menyurat
02 April 2018 (Isnin) 2.00 petang : Sesi pendaftaran fasilitator / peserta JK Pendaftaran /
Dewan Terbuka / Kelas 2.30 petang : Majlis Perasmian Pembahagian
Pecah bedungan / Pembentukan Kumpulan Kumpulan /
Sesi halaqah (1) Fasilitator / Pecah
4.30 petang : Pulang Bedungan / MC
7.30 malam : Pembahagian kumpulan
Disiplin / Fasilitator
: Sesi halaqah (2)
03 April 2018 (Selasa) 2.00 petang : Sesi pendaftaran fasilitator / peserta JK Pendaftaran /
Dewan Terbuka / Kelas 2.30 petang : Pembentukan Kumpulan Pembahagian
Sesi halaqah (3) Kumpulan /
4.30 petang : Pulang Fasilitator
7.30 malam : Pembahagian kumpulan
Disiplin / Fasilitator
: Sesi halaqah (4)
04 April 2018 (Rabu) 2.00 petang : Sesi pendaftaran fasilitator / peserta JK Pendaftaran /
Dewan Terbuka / Kelas 2.30 petang : Pembentukan Kumpulan Pembahagian
Sesi halaqah (5) Kumpulan /
4.30 petang : Pulang Fasilitator
7.30 malam : Pembahagian kumpulan
Disiplin / Fasilitator
: Sesi halaqah (6)
05 April 2018 (Khamis) 2.00 petang : Sesi pendaftaran fasilitator / peserta
JK Pendaftaran /
Dewan Terbuka / Kelas 2.30 petang : Pembentukan Kumpulan
Game Station of Al-
Game Station of Al-Quran
Quran / Fasilitator
4.30 petang : Pulang
7.30 malam : Majlis Bacaan Yassin dan Tahlil
JK Penutup
Majlis Penutupan Rasmi

Fasa :2
Tarikh : 16 – 19 Julai 2018
Tempat : Dewan Terbuka SK Pulau Mabul / Kelas
Masa : Rujuk Kertas Utama

Tarikh / Hari / Masa Pengisian Tindakan


04 Julai 2018 (Rabu)
Taklimat penerangan berkenaan pelaksanaan Program
12.30 Tengah hari Penyelaras Program
Celik Al-Quran kepada semua staf sekolah
Bilik Gerakan
11 Julai 2018 (Rabu)
Penyelaras Program
2.30 petang Taklimat pelaksanaan program kepada semua fasilitator
Semua Fasilitator
Bilik Gerakan
20 Mac 2018 (Jumaat) Hebahan kepada murid yang terlibat dan penyerahan JK Publisiti / Surat
Dewan Terbuka surat makluman Menyurat
16 Julai 2018 (Isnin) 2.00 petang : Sesi pendaftaran fasilitator / peserta JK Pendaftaran /
Dewan Terbuka / Kelas 2.30 petang : Majlis Perasmian Pembahagian
Pecah bedungan / Pembentukan Kumpulan Kumpulan /
Sesi halaqah (1) Fasilitator / Pecah
4.30 petang : Pulang Bedungan / MC
7.30 malam : Pembahagian kumpulan
Disiplin / Fasilitator
: Sesi halaqah (2)
17 Julai 2018 (Selasa) 2.00 petang : Sesi pendaftaran fasilitator / peserta JK Pendaftaran /
Dewan Terbuka / Kelas 2.30 petang : Pembentukan Kumpulan Pembahagian
Sesi halaqah (3) Kumpulan /
4.30 petang : Pulang Fasilitator
7.30 malam : Pembahagian kumpulan
Disiplin / Fasilitator
: Sesi halaqah (4)
18 Julai 2018 (Rabu) 2.00 petang : Sesi pendaftaran fasilitator / peserta JK Pendaftaran /
Dewan Terbuka / Kelas 2.30 petang : Pembentukan Kumpulan Pembahagian
Sesi halaqah (5) Kumpulan /
4.30 petang : Pulang Fasilitator
7.30 malam : Pembahagian kumpulan
Disiplin / Fasilitator
: Sesi halaqah (6)
19 Julai 2018 (Khamis) 2.00 petang : Sesi pendaftaran fasilitator / peserta
JK Pendaftaran /
Dewan Terbuka / Kelas 2.30 petang : Pembentukan Kumpulan
Game Station of Al-
Game Station of Al-Quran
Quran / Fasilitator
4.30 petang : Pulang
7.30 malam : Majlis Bacaan Yassin dan Tahlil
JK Penutup
Majlis Penutupan Rasmi

Fasa :3
Tarikh : 08 – 11 Oktober 2018
Tempat : Dewan Terbuka SK Pulau Mabul / Kelas
Masa : Rujuk Kertas Utama

Tarikh / Hari / Masa Pengisian Tindakan


01 Oktober 2018 (Isnin)
Taklimat penerangan berkenaan pelaksanaan Program
12.30 Tengah hari Penyelaras Program
Celik Al-Quran kepada semua staf sekolah
Bilik Gerakan
03 Oktober 2018 (Rabu)
Penyelaras Program
2.30 petang Taklimat pelaksanaan program kepada semua fasilitator
Semua Fasilitator
Bilik Gerakan
05 Oktober 2018 Hebahan kepada murid yang terlibat dan penyerahan
JK Publisiti / Surat
(Jumaat) surat makluman
Menyurat
Dewan Terbuka
08 Oktober 2018 (Isnin) 2.00 petang : Sesi pendaftaran fasilitator / peserta JK Pendaftaran /
Dewan Terbuka / Kelas 2.30 petang : Majlis Perasmian Pembahagian
Pecah bedungan / Pembentukan Kumpulan Kumpulan /
Sesi halaqah (1) Fasilitator / Pecah
4.30 petang : Pulang Bedungan / MC
7.30 malam : Pembahagian kumpulan
Disiplin / Fasilitator
: Sesi halaqah (2)
09 Oktober 2018 (Selasa) 2.00 petang : Sesi pendaftaran fasilitator / peserta JK Pendaftaran /
Dewan Terbuka / Kelas 2.30 petang : Pembentukan Kumpulan Pembahagian
Sesi halaqah (3) Kumpulan /
4.30 petang : Pulang Fasilitator
7.30 malam : Pembahagian kumpulan
Disiplin / Fasilitator
: Sesi halaqah (4)
10 Oktober 2018 (Rabu) 2.00 petang : Sesi pendaftaran fasilitator / peserta JK Pendaftaran /
Dewan Terbuka / Kelas 2.30 petang : Pembentukan Kumpulan Pembahagian
Sesi halaqah (5) Kumpulan /
4.30 petang : Pulang Fasilitator
7.30 malam : Pembahagian kumpulan
Disiplin / Fasilitator
: Sesi halaqah (6)
11 Oktober 2018 2.00 petang : Sesi pendaftaran fasilitator / peserta
JK Pendaftaran /
(Khamis) 2.30 petang : Pembentukan Kumpulan
Game Station of Al-
Dewan Terbuka / Kelas Game Station of Al-Quran
Quran / Fasilitator
4.30 petang : Pulang
7.30 malam : Majlis Bacaan Yassin dan Tahlil
JK Penutup
Majlis Penutupan Rasmi

LAMPIRAN 3

4.11 Keperluan Peralatan

4.11.1 Peralatan PA System – Bagi Majlis Perasmian dan Penutupan


LAMPIRAN 4

4.12 Senarai Nama Fasilitator

4.12.1 Ustaz Mohd Fadhil Bin Mohd Nor

4.12.2 Ustaz Ag Ruzaini Bin Ag. Ali Omar

4.12.3 Ustaz Abdul Hadi Bin Mat Yusoff

4.12.4 Encik Ismail Bin Sunu

4.12.5 Puan Hettykoesmadewi Binti Hashim

4.12.6 Encik Ahmad Fahmi Bin Ali

4.12.7 Encik Ahmad Lutfi Bin Khamisan

4.12.8 Encik Amirhan Bin Latuwo

4.12.9 Encik Mohd Jeffery Bin Ibrahim

4.12.10 Ustaz Abdul Gahffur Bin Hamzah (Jemputan Luar)

4.12.11 Ustaz Ismail Bin Abdullah (Jemputan Luar)

4.12.12 Ustazah Fatimah Binti Radjaie (Jemputan Luar)


Lampiran 5

4.13 Senarai Nama Peserta


Lampiran 6

4.14 Susunan Perlaksanaan Program (Carta Gantt)

Bulan Pelaksanaan
Bil Aktiviti Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jula Ogo Sept Okt Nov
i s
01 Penyediaan Kertas Kerja
02 Perbincangan / Pemurnian Kertas
Kerja
03 Perbincangan lanjutan
04 Mesyuarat Program Celik Jawi 1
05 Program Celik Jawi Fasa 1
06 Pasca Nilai / Pelaporan Celik Jawi 1
07 Mesyuarat Program Celik Jawi 2
08 Program Celik Jawi Fasa 2
09 Pasca Nilai / Pelaporan Celik Jawi 2
10 Mesyuarat Program Celik Jawi 3
11 Program Celik Jawi Fasa 3
12 Pasca Nilai / Pelaporan Celik Jawi 3
13 Pelaporan Penuh Program

** Tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa.


Lampiran 7

4.15 Anggaran Belanjawan

ANGGARAN BELANJAWAN (HADIAH & ALATAN)


PROGRAM CELIK AL-QURAN 2018
PERINGKAT SK PULAU MABUL, SEMPORNA.

Bil. Item / Perkara Kuantiti / Harga Seunit Jumlah (RM)


1 Kertas A4 (Putih) 2 Kotak x RM 60.00 120.00
2 Kertas A4 (Warna) 2 Rim x RM 12.00 24.00
3 Kos cetakan 130 set x RM 2.00 260.00
4 Pensil 10 kotak x RM 3.00 30.00
5 Kad manila 40 helai x RM 1.00 40.00
6 Banner 2 buah x RM 70.00 140.00
7 Air Mineral (Fasilitator) 10 kotak x RM 7.00 70.00
8 Ink Printer Refill (Hitam) 2 buah x RM 30.00 60.00
9 Ink Printer Refill (Warna) 6 buah x RM 30.00 180.00
10 Tali nilon 4 Gelung x RM 1.50 6.00
11 Belon 5 bungkus x RM 2.00 10.00
12 Hadiah Galakan Untuk Murid
30 hadiah x RM 10.00 300.00
 30 murid terbaik program
13 Saguhati / Cenderahati fasilitator 12 orang x RM 100 1200.00
14 Makanan dan minuman murid 120 orang x RM 8.00 960.00
 Setiap fasa (4 hari)
4 hari x RM 2.00/hari
15 Makanan dan minuman fasilitator 12 orang x RM 60.00 720.00
 Bagi tiga fasa
3 fasa x RM 20.00/fasa
16 Belanjawan luar jangka -nul- 500.00
JUMLAH KESELURUHAN RM 4620.00

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

(AG RUZAINI AG. ALI OMAR) (MANSOR UREH)


Bendahari, Penolong Kanan Kokurikulum,
Program Celik Al-Quran 2018, SK Pulau Mabul, Semporna.
SK Pulau Mabul, Semporna.
Tarikh :__________________ Tarikh :____________________