Anda di halaman 1dari 1

Borang Penilaian Perkhemahan Bersepadu Badan Beruniform 2018

Jawab soalan berikut dengan menandakan ( X ) skala yang sesuai dengan pendapat kamu.
Skala : 1 = Tidak memuaskan , 2 = Kurang Memuaskan , 3 = Memuaskan , 4 = Baik , 5 = Cemerlang

BIL SOALAN 1 2 3 4 5
1. Adakah tarikh penganjuran perkhemahan ini bersesuaian?
2. Adakah tapak perkhemahan ini bersesuaian?
3. Bagaimana dengan kemudahan tapak perkhemahan?
4. Adakah kamu selesa melakukan aktiviti semasa perkhemahan
5. Adakah peralatan yang disediakan oleh pihak sekolah memuaskan
6. Bagaimana layanan yang kamu terima dari guru dan fasilitator
sepanjang perkhemahan ini dijalankan?
7. Adakah makanan yang disediakan memuaskan?
8. Dapatkah anda tidur dengan selesa?
9. Adakah aktiviti yang dianjurkan sepanjang perkhemahan tersebut
bersesuaian dengan anda?
10. Bagaimana dengan perjalanan keseluruhan program perkhemahan
ini?

Jawab soalan berikut di ruang yang disediakan.

1. Apakah aktiviti yang paling menarik semasa mengikuti perkhemahan ini?

_____________________________________________________________________________

____ _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Sila nyatakan pandangan / pendapat / aduan / komen anda berkaitan penganjuran perkhemahan

unit beruniform tahun ini.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Nama :
Tandatangan :
Unit Beruniform :

Anda mungkin juga menyukai