Anda di halaman 1dari 1

LEMBARAN KERJA

Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah 5. Amir Izzat __________ mandi ketika saya
dengan jawapan yang paling sesuai. ke rumahnya.

A mesti

1. Masa menjawab soalan itu __________ B harus


tamat.
C mahu
A sudah
D sedang
B lalu

C mesti
6. Rombongan kami __________ bertolak ke
D sedang Ipoh pada pukul 9.00 pagi tadi.

A sedang

2. Salmiah __________ tinggal serumah B harus


dengan Amirah suatu ketika dahulu.
C akan
A sudah
D telah
B sedang

C pernah
7. Siapakah yang ___________ dipersalahkan
D masih dalam kejadian ini?

3. Dalam pertandingan bola sepak itu, A dapat


pasukan sekolah Ali ___________ kalah.
B mesti
A sudah
C harus
B telah
D sudah
C masih

8. Kamu ___________ pandai memujuk


4. Encik Ahmad ___________ melawat hatinya yang luka itu.
jirannya di hospital.
A mesti
A dapat
B sedang
B hendak
C sudah
C boleh
D akan
D harus