Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN / ¿¡û À¡¼ìÌÈ¢ôÒ

MINGGU 13

TARIKH/HARI 05 April 2017 / Rabu


KELAS/MASA / Tahun 5 / 12.05 - 1.05 tgh
AKTIVITI PEMBELAJARAN
MATAPELAJARAN Bahasa Malaysia
ABAD KE-21
BIDANG / TAJUK UNIT 10
STANDARD 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai Round table √
KANDUNGAN situasi dengan betul.
Think Pair share
STANDARD 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan apitan dan imbuhan pinjaman dengan Hot Seat
PEMBELAJARAN betul mengikut konteks.
Pembentangan Hasil
OBJEKTIF Pada akhir PdP, murid dapat sendiri
PEMBELAJARAN 1. Menyebut imbuhan apitan dengan betul mengikut konteks.
2. Membina ayat menggunakan imbuhan apitan dengan betul mengikut konteks. Role Play
Gallery Walk

RINGKASAN AKTIVITI Three Stray,


One Stray
SET INDUKSI (5 MINIT) 1. Murid menonton video dan menyatakan perkataan yang mengandungi imbuhan
pinjaman. Peta I-Think

SECARA KELAS 2. Murid menyenaraikan imbuhan apitan yang terdapat dalam petikan. Deklamasi Sajak /
(15 MINIT) Nyanyian
SECARA KUMPULAN 3.Murid menulis perkataan tersebut dalam kertas mahjong.
(20 MINIT) 4.Murid mempersembahkan hasil mereka dalam kumpulan.
TP1
KBAT 5.Murid membina ayat melalui lembaran google. TAHAP PENGUASAAN
(15 MINIT) 6.Murid mengimbas kembali teknik membina ayat dalam jadual. TP 6
PENUTUP (5 MINIT) 7. Murid melengkapkan perkataan menggunakan imbuhan apitan.
TP 5

PENTAKSIRAN TP 4
TP 1 : Murid menggunakan imbuhan apitan dengan betul mengikut konteks.
TP 3
TP 2
PEMBELAJARAN ABAD Berpusatkan murid √
KE-21 TP 1 √
Komunikasi / Pembentangan √
Kreatif

Pemikiran Aras Tinggi


ARAS PEMIKIRAN
Kemahiran Hidup
Mencipta
Koperatif / Kolaboratif √
Menilai
Komuniti

Belajar untuk Kehidupan Menganalisis

EMK Kreativiti dan Inovasi / TMK √ Mengaplikasi


BBB Video √ √
Memahami
Refleksi / Impak /
Mengingati √
Penambahbaikan

PENTAKSIRAN DALAM BILIK


DARJAH
Latihan bertulis
Eksperimen

Laporan amali

Kuiz
Pembentangan √
Pemerhatian √
Lisan / Soal jawab

SJKT RANTAU 2017 1