Anda di halaman 1dari 2

AKTIVITI

RPH 2019 PEMBELAJARAN ABAD KE-21


Round Table
MINGGU: 4 HARI: ISNIN TARIKH: 21 JAN 2018 Think Pair Share
Hot Seat
Kelas / MP 6 RENING / BAHASA MELAYU Pembentangan Hasil Sendiri /
Role Play
Gallery Walk
MASA 8.30 PAGI – 9.30 PAGI Three Stay, One Stay
Peta I-think
Deklamasi Sajak / Nyanyian
Tema BAHAGIAN B ( KERTAS PENULISAN ) Tandakan / pada ruangan
berkenaan
Tajuk MENULIS ULASAN
ULASAN : CARA MENGATASI PENCEMARAN PEMBELAJARAN ABAD KE-21
Berasaskan Murid /
Standard 3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan Pembelajaran Kolaboratif
Kandungan bukan sastera yang didengar, Kemahiran / Proses
Pemikiran Aras Tinggi
Standard 3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan sastera yang didengar, Kemahiran Hidup
ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan Berkumpulan
Pembelajaran
ayat yang gramatis. Komuniti
Pentaksiran Formatif
Belajar Untuk Kehidupan
Objektif Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
Tandakan / pada ruangan
Pembelajaran 1. Menyatakan pendahuluan ulasan dengan tepat.
berkenaan
2. Menulis ulasan berdasarkan isi tersurat.
3. Menulis asas penutup ulasan.
TAHAP PENGUASAAN (PBS)
TP6
Kriteria Murid dikatakan berjaya apabila mereka dapat:
TP5
Kejayaan 1. Menulis ulasan yang lengkap bermula pendahuluan, isi TP4
tersurat dan penutup. TP3
TP2
Aktiviti 1. Murid membaca soalan. TP1
2. Murid dibimbing untuk menukar ayat arahan kepada Tandakan / pada ruangan
pendahuluan. berkenaan
3. Murid mengenal pasti isi tersurat.
4. Murid dibimbing melengkapkan ayat untuk menulis isi ARAS PEMIKIRAN
tersurat. Mencipta
5. Murid menyalin isi tersurat dalam perenggan. Menilai
6. Murid menulis penutup. Menganalisis
7. Murid menyemak kesalahan Bahasa. Mengaplikasi /
Memahami /
Mengingati /
Tandakan / pada ruangan
BBM Buku Teks Internet Projektor
berkenaan

Powerpoint Buku Cerita Lain-lain PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN


Latihan bertulis /
Carta Model Hasil kerja /
Kuiz
EMK Pendidikan TMK Kreativiti dan Pembentangan
Alam Sekitar inovasi Soal Jawab
Pemerhatian/lisan/soal jawab
Lembaran kerja
Refleksi
Drama
Projek
Tandakan / pada ruangan
berkenaan

I - THINK
Peta Bulatan
Peta Buih
Catatan Peta Buih Berganda
Peta Pokok
Peta Dakap
Peta Titi
Tandakan / pada ruangan
berkenaan

Anda mungkin juga menyukai