Anda di halaman 1dari 11

Tingkatan Bilangan Pelajar Tarikh Masa Tajuk Bidang

: : : : : :

2 Ikhtiar 29 orang 9 Ogos 2011 80 minit Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan ( Punca-punca Berlakunya Masalah Sosial dalam Kalangan Pelajar Sekolah) interpersonal dan maklumat HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 dengan

HASIL PEMBELAJARAN FOKUS UTAMA

2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa iii. Memberikan pendapat memberikan pendapat dalam perbincangan mengemukakan contoh yang sesuai FOKUS SAMPINGAN

Aras 1 9. 1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai iv. Memberikan pendapat dengan alasan kata, peribahasa, dan ayat yang tepat serta yang sesuai untuk membuat pembentangan indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif

Objektif

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat ; i. Memberikan sekurang-kurangnya tiga pendapat tentang masalah Sosial dalam kalangan Pelajar Sekolah ii. Mengemukakan sekurang-kurangnya tiga Kata Kerja yang terdapat dalam video yang dipaparkan iii. Menulis Karangan Lengkap Punca-Punca Berlakunya Masalah Sosial dalam Kalangan Pelajar Sekolah : : Tatabahasa ( Kata Kerja ) dan Sintaksis Mendengar, Membaca, Bertutur dan Membaca Keyakinan, Keberanian, Kerjasama, Ketekunan Bahasa Melayu dan Pendidikan Sivik KBKK ( Menjana Idea, Merumuskan )

Sistem Bahasa Kemahiran Bahasa

Pengisian Kurikulum i. Nilai : ii. Ilmu : iii. KBT :

Langkah Induksi Set (5 minit ) -

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran VIDEO GEJALA SOSIAL

ABM / Nilai / KBT / Catatan ABM : Komputer Riba, LCD

Guru menayangkan video masalah sosial yang berlaku dalam kalangan pelajar sekolah. Pelajar diminta untuk memberikan respons Induksi Set Tercapai terhadap video tersebut i. Apakah yang berlaku dalam video tersebut ? ii. Apakah punca perkara tersebut berlaku ? Apabila pelajar memberikan respons mereka terhadap video tersebut, guru mengaitkan video tersebut dengan pengajaran hari ini iaitu Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan (Punca-punca Berlakunya Masalah Sosial dalam Kalangan pelajar Sekolah ) BBM : Keratan Akhbar Teknik : i. Bercerita ii. Soal-jawab Nilai : i. Keyakinan ii. Keberanian KBT : KBKK (Pembelajaran Kontekstual) Objektif 1 tercapai

Langkah 1 ( 15 minit )

BERCERITA
-

Langkah 2 (10 minit )

Guru bercerita tentang masalah sosial yang melanda pelajar sekolah pada masa kini dan menunjukkan keratan akhbar yang memaparkan berita masalah sosial yang melibatkan pelajar sekolah. Guru merangsang pelajar dengan beberapa soalan iaitu ; i. Berikan contoh masalah sosial yang berlaku dalam kalangan pelajar sekolah? ii. Apakah punca-punca yang menyebabkan masalah sosial berlaku ? iii. Apakah langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengatasi masalah ini daripada terus meruncing ? Setelah itu, guru memilih seorang pelajar secara rawak untuk memberikan pendapat tentang masalah sosial yang berlaku dalam dalam kalangan pelajar sekolah pada masa kini. Guru memberi respons terhadap pendapat pelajar tersebut.

KATA KERJA - Guru mengedarkan Lembaran Pengurusan ABM :

Grafik Kata Kerja(LPG) kepada setiap pelajar Guru memaparkan satu berita mengenai masalah sosial yang berlaku dalam kalangan pelajar sekolah. Guru meminta pelajar untuk mengenal pasti kata kerja yang terdapat dalam video tersebut dan mengisi setiap Kata Kerja dalam LPG yang diberikan. Setelah itu, guru memilih lima pelajar secara rawak untuk mengemukakan Kata Kerja yang terdapat dalam video yang dipaparkan sebentar tadi. Guru memurnikan jawapan pelajar

Komputer Riba, LCD BBM : LPG ( Kata Kerja ) Nilai : i. Keyakinan ii. Keberanian Objektif 2 tercapai

Langkah 3 RAKAMAN SUARA ABM (15 minit ) - Pelajar diedarkan dengan Lembaran - Komputer Riba, Pengurusan Grafik untuk aktiviti seterusnya LCD, Pembesar - Setelah itu, guru memperdengarkan pelajar Bunyi dengan tiga rakaman suara - Setiap rakaman mempunyai pengakuan pelajar Nilai : yang pernah terlibat dalam masalah sosial - Keyakinan - Guru meminta pelajar untuk memberikan - Keberanian sepenuh perhatian terhadap rakaman suara terbabit kerana di dalamnya terdapat punca Kemahiran Bahasa : yang mengakibatkan pelajar berkenaan terlibat Kemahiran Mendengar dalam masalah sosial - Pelajar dikehendaki mengisi Lembaran Pengurusan Grafik berdasarkan rakaman suara yang telah diperdengarkan. - Setelah guru memainkan ketiga-tiga rakaman suara terbabit, guru memilih tiga orang pelajar secara rawak untuk mengemukakan punca masalah sosial bermula daripada ; i. Rakaman 1 : Punca 1 ii. Rakaman 2 : Punca 2 iii. Rakaman 3 : Punca 3 - Guru memurnikan jawapan pelajar Langkah 4 (20 minit) BAHAN RANGSANGAN Guru membahagikan pelajar kepada lima ABM/BBM : kumpulan - Pen Marker, - Setiap kumpulan perlulah dianggotai oleh lima - Kad Manila atau enam orang ahli - Sampul Surat - Setiap kumpulan perlulah melantik Ketua - Gambar Kumpulan, Pencatat, dan juga pembentang Rangsangan - Guru meminta wakil setiap kumpulan untuk

Langkah 5 ( 10 minit )

mengambil pen marker dan kad manila di Nilai : hadapan - Kerjasama Guru memaparkan gambar rangsangan - Kerajinan menggunakan Power Point. - Ketekunan Setiap kumpulan akan dibahagikan tugasan mengikut pecahan gambar dan nombor Objektif iii tercapai kumpulan Setelah itu, guru meminta setiap Ketua Kumpulan untuk memilih Sampul Surat Di dalam Sampul Surat tersebut, terdapat Pendahuluan, Punca Pertama, Punca Kedua, Punca Ketiga, dan Penutup. Setiap kumpulan perlulah menulis satu perenggan berdasarkan tajuk yang terdapat dalam sampul yang dipilih Setiap kumpulan diberikan masa selama sepuluh minit untuk menyiapkan tugasan Guru memantau aktiviti pelajar Pelajar yang kurang mahir dibantu oleh guru Guru memungut tugasan pelajar

PEMBENTANGAN - Lembaran Pengurusan Grafik (LPG) untuk ABM : aktiviti seterusnya diedarkan kepada pelajar - Papan putih - Setelah itu, guru memanggil wakil setiap kumpulan untuk membentangkan hasil tugasan BBM : mereka - Lembaran - Pembentangan dimulakan oleh kumpulan Pengurusan satu,dua,tiga,empat dan diakhiri oleh Grafik(Penulisan kumpulan 5 Karangan ) - Setelah itu, guru memberikan respons terhadap pembentangan setiap kumpulan dan meminta Nilai : pelajar untuk mencatatkan hasil perbincangan - Keyakinan dalam LPG yang diedarkan sebentar tadi. - Keberanian MERUMUSKAN PENGAJARAN - Seorang pelajar diminta untuk merumuskan KBT : pelajaran hari ini KBKK (Merumuskan ) - Guru merumuskan secara keseluruhan pelajaran hari ini.

Penutup ( 5minit )

LEMBARAN PENGURUSAN GRAFIK 1 (KATA KERJA ) SOALAN :

Senaraikan lima Kata Kerja yang terdapat dalam video yang dipaparkan .

i.

ii.

iii.

iv.

LEMBARAN PENGURUSAN GRAFIK ( RAKAMAN SUARA ) Soalan : Anda dikehendaki untuk mendengar rakaman yang dimainkan dengan teliti dan kenal pasti punca yang mengakibatkan masalah sosial berlaku dalam kalangan pelajar. RAKAMAN 1

PUNCA 1 :

RAKAMAN 2

PUNCA 2 :

RAKAMAN 3

PUNCA 3 :

LEMBARAN PENGURUSAN GRAFIK ( PUNCA- PUNCA BERLAKUNYA MASALAH SOSIAL DALAM KALANGAN PELAJAR )

PENDAHULUAN MASALAH KELUARGA

2. PENGARUH RAKAN SEBAYA

PUNCA-PUNCA BERLAKUNYA MASALAH SOSIAL DALAM KALANGAN PELAJAR


3. KURANGNYA DIDIKAN AGAMA

PENUTUP

( Tidak melebihi 120 patah perkataan )

HASIL PEMBENTANGAN : PUNCA-PUNCA BERLAKUNYA MASALAH SOSIAL DALAM KALANGAN PELAJAR _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ _________________________________________ Punca-punca Berlakunya Masalah Sosial dalam Kalangan Pelajar Sekolah Pendahuluan : Remaja merupakan tonggak masa hadapan. Namun, di dada-dada akhbar kini, begitu banyak berita melaporkan salah laku pelajar. Namun, apakah sebenarnya punca kepada keadaan ini daripada berlaku?

Punca 1 ( Masalah Keluarga ) Punca berlakunya masalah sosial dalam kalangan pelajar adalah disebabkan oleh tekanan pelajar apabila berada di rumah. Ibu bapa yang mengongkong dan kerap marah juga boleh mengakibatkan pelajar terjebak dalam masalah sosial. Punca 2 ( Pengaruh Rakan Sebaya ) Masalah sosial dalam kalangan pelajar juga disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya. Sekiranya mereka tersalah memilih rakan, maka mereka akan mudah terjerumus ke dalam aktiviti yang tidak sihat seperti pergaulan bebas, ponteng sekolah dan sebagainya. Punca 3 ( Kurangnya didikan agama ) Agama merupakan pegangan kepada seseorang. Kebanyakan ibu bapa pada masa kini mengabaikan aspek keagamaan dan lebih mengutamakan bidang akademik. Apabila pegangan agama lemah, dengan mudah pelajar akan terjebak dengan gejala negatif. Penutup Tuntasnya, masalah sosial yang berlaku dalam kalangan pelajar adalah di peringkat yang membimbangkan. Seharusnya setiap anggota masyarakat memandang serius perkara ini dan mencari jalan keluar bagi menyelesaikan permasalahan ini.

JAWAPAN KATA KERJA


1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

Menyifatkan ( hafizee ) Melepaskan ( nabilah ) Bermaharajalela ( hidayu ) Dicari ( fatin ) Mencederakan ( aisyah ) Diketepi Mencipta Mencapai Membabitkan

JAWAPAN RAKAMAN SUARA Punca 1 Punca 2 Punca 3 : : : Pengaruh Rakan Sebaya ( aida ) Kurangnya didikan agama ( laili ) Masalah keluarga ( suhaidayani )

Senarai Kumpulan Kumpulan 1 - Rahman ( ketua ) - Furkham - Aida - Hidayah Hamzah ( pembentang ) - Hidayu - Murni ( pencatat ) Kumpulan 2 - Adzmeer ( pembentang ) - Hayat - Fatin - Afiesa (pencatat) - Faridah ( ketua ) - Aisyah Kumpulan 3 - Amirul firdaus - Kamarul zaman ( ketua ) - Che zamira ( pencatat ) - Hidayah Omar - Kasmadiana Hafiz najmie ( pembentang )

Kumpulan 4 - Fahmierul ( pembentang ) - Asri - Laili - Nabilah ( ketua ) - Azwahana ( pencatat ) - Suhaidayani

Kumpulan 5 - Firdaus ( ketua ) - Ashraff ( pembentang ) - Akhmal - Siti nadirah ( pencatat ) - Hafizee RUMUSAN ( kasmadiana ) Belajar kemukakan pendapat

Belajar cari punca-punca masalah sosial Kenal pasti kata kerja Buat karangan