Anda di halaman 1dari 2

PEMETAAN MODUL HEBAT MATEMATIK

Matematik KSSM Tingkatan 2

Bab Tajuk Modul HEBAT Bil. Ms Bil. Ms


(Tajuk) Set Ujian Pra
Pentaksira (Pasca)
n
1 POLA DAN JUJUKAN Modul 1 19 5 (8)
1.1 Pola (Pola & Jujukan
1.2 Jujukan Nombor)
1.3 Pola dan Jujukan

2 PEMFAKTORAN DAN PECAHAN Modul 17 12 3 (3)


ALGEBRA (Operasi Ungkapan
2.1 Kembangan Algebra)
2.2 Pemfaktoran
2.3 Ungkapan Algebra dan Hukum
Operasi Asas Aritmetik

3 RUMUS ALGEBRA Modul 17 Sda Sda


3.1 Rumus Algebra (Operasi Ungkapan
Algebra)
4 POLIGON Modul 24 17 6 (5)
4.1 Poligon Sekata (Poligon)
4.2 Sudut Pedalaman dan Sudut Peluaran T1 + T2
Poligon

5 BULATAN Modul 29 16 5 (5)


5.1 Sifat Bulatan (Bulatan)
5.2 Sifat Simetri Perentas
5.3 Lilitan dan Luas Bulatan

6 BENTUK GEOMETRI TIGA DIMENSI Modul 27 14 6 (6)


6.1 Sifat Geometri Bentuk Tiga Dimensi (Pepejal Geometri)
6.2 Bentangan Bentuk Tiga Dimensi
6.3 Luas Permukaan Bentuk Tiga Dimensi
6.4 Isi padu Bentuk Tiga Dimensi

7 KOORDINAT Modul 23 17 5 (6)


7.1 Jarak dalam Sistem Koordinat Cartes (Koordinat)
7.2 Titik Tengah dalam Sistem Koordinat
Cartes
7.3 Sistem Koordinat Cartes

8 GRAF FUNGSI Modul 8 9 3 (4)


8.1 Fungsi (Graf Fungsi)
8.2 Graf Fungsi
9 LAJU DAN PECUTAN
9.1 Laju Tiada
9.2 Pecutan
Bab Tajuk Modul HEBAT Bil. Ms Bil. Ms
(Tajuk) Set Ujian Pra
Pentaksira (Pasca)
n
10 KECERUNAN GARIS LURUS Modul 10 21 6 (7)
10.1 Kecerunan (Graf Fungsi
Linear)
11 TRANSFORMASI ISOMETRI Modul 19 17 7 (7)
11.1 Transformasi (Penjelmaan)
11.2 Translasi Modul 20 12 5 (5)
11.3 Pantulan (Keserupaan)
11.4 Putaran
11.5 Translasi, Pantulan dan Putaran
sebagai Isometri
11.6 Simetri Putaran

12 SUKATAN KECENDERUNGAN Modul 4 21 4 (4)


MEMUSAT (Statistik: Min,
12.1 Sukatan Kecenderungan Memusat Medium, Mod)
Modul 12 14 4 (5)
(Pentaksiran Data:
Pitograf)

13 KEBARANGKALIAN MUDAH Modul 2 25 4 (4)


13.1 Kebarangkalian Eksperimen (Kebarangkalian
13.2 Kebarangkalian Teori yang Mudah)
Melibatkan Kesudahan Sama Boleh
Jadi
13.3 Kebarangkalian Peristiwa Pelengkap
13.4 Kebarangkalian Mudah

MOTIVASI DAN KEMAHIRAN Modul 3 Ujian Pra 4 (4)


Maklumat umum tentang TIMSS dan (Motivasi & & Pasca,
PISA Kemahiran) Powerpoi
nt, Prezi,
Video
PENAAKULAN Modul 9 Video, 0 (0)
Maklumat/konsep umum tentang (Penaakulan) Powerpoi
penaakulan nt
SIMETRI Modul 15 13 5 (6)
Ulang kaji (Simetri)
Jumlah muka surat 237 72 (75)
Jumlah kertas (depan-belakang) 119 36 (38)