Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN HARIAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SIVIK DALAM BAHASA MELAYU

MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU


KELAS TAHUN 1 CERDAS
MASA 8.00 pagi – 9.00 pagi
STANDARD KANDUNGAN 1.2 Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea
bagi pelbagai tujuan.
STANDARD 1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi
PEMBELAJARAN secara bertatasusila.

NILAI TERAS Kasih sayang

TAJUK Fizikal Cergas, Mental Sihat

OBJEKTIF 1. Menghuraikan kepentingan menjaga kecergasan


PEMBELAJARAN fizikal untuk kesihatan mental dan emosi
2. Berkongsi perasaan tentang penjagaan
makanan, kebersihan diri, kecergasan fizikal dan
kesihatan mental
3. Membasuh tangan dengan cara yang betul
sebelum dan selepas makan

AKTIVITI 1. Sumbang saran berdasarkan gambar :


Menyatakan kepentingan menjaga kecergasan
fizikal untuk kesihatan mental dan emosi.
2. Perbincangan berkumpulan tentang
tanggungjawab penjagaan makanan, kebersihan
diri, kecergasan fizikal dan kesihatan mental.
3. Murid menjalani amali dengan membasuh
tangan mengikut Tujuh Langkah Yang Betul
berdasarkan demonstrasi yang ditunjuk oleh
guru.
4. Murid menerangkan cara membasuh tangan
dengan betul.

REFLEKSI
RANCANGAN HARIAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SIVIK DALAM BAHASA INGGERIS

SUBJECT ENGLISH
CLASS Year 4 Cekal
TIME 9.00 am – 10.00 am
CONTENT STANDARD 1.2 Listening and speaking
2.2 Reading
LEARNING STANDARD 1.2.4 Able to participation guided conversations with
peers
2.2.2 Able to read and understand phrases and
sentences.
CORE VALUE Love (country)

TITLE NATIONAL PRINCIPLES

LEARNING OBJECTIVE 1. State the National Principles in order to


maintain the sovereignty of the country.
2. Express pride when applying the National
Principles for the prosperity of the country.
3. Apply the National Principles in daily life.

ACTIVITY 1. Teacher shows a video to the pupils. Teacher


asks pupils to fill in the blanks with the correct
National Principles.
2. Teacher reads out the following statements.
Pupils stand in a row and take a step forward if
they perform following actions. Pupils
congratulate one another at the end of the game.
3. Teacher distributes a piece of paper to each
pupil. Pupils trace their hands on the paper and
write down the National Principles on each finger.
Teacher appoints a pupil to stand in front of the
class to lead the pledge.
REFLECTION
RANCANGAN HARIAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SIVIK DALAM PENDIDIKAN ISLAM

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM


KELAS TAHUN 5 DEDIKASI
MASA 10.30 pagi – 11.30 pagi
STANDARD KANDUNGAN 2.1 Membaca, menganalisis dan menghayati hadis
tentang mentaati pemimpin.
STANDARD 2.1.1 membaca hadis dan terjemahan
PEMBELAJARAN 2.1.2 menerangkan maksud pemimpin
NILAI TERAS Kegembiraan

TAJUK Menghargai Pemimpin

OBJEKTIF 1. Membincangkan sumbangan pemimpin terdahulu


PEMBELAJARAN terhadap keharmonian dan kesejahteraan
masyarakat.
2. Mengekspresikan perasaan gembira terhadap
pemimpin terdahulu yang berjiwa rakyat
3. Menghargai sumbangan pemimpin terdahulu.

AKTIVITI 1. Sumbang saran - Murid menyatakan maklum


balas maksud pemimpin dengan melengkapkan
peta bulatan.
2. Perbincangan berkumpulan tentang adab
terhadap pemimpin.
3. Murid membina peta pelbagai alir tentang kesan
tidak menghormati pemimpin.

REFLEKSI
RANCANGAN HARIAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SIVIK DALAM PENDIDIKAN MORAL

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


KELAS TAHUN 2 TEKUN
MASA 11.30 pagi – 12.30 tengah hari
STANDARD KANDUNGAN 7.0 Sayangi Ahli Keluarga

STANDARD 7.1 Menjelaskan ciri-ciri keluarga yang bahagia.


PEMBELAJARAN 7.2 Memerihalkan cara mengeratkan kasih sayang
sesama ahli keluarga.

NILAI TERAS Kegembiraan

TAJUK Keluargaku Bahagia

OBJEKTIF 1. Menyatakan ciri-ciri keluarga bahagia dalam


PEMBELAJARAN masyarakat.
2. Mengekpresikan rasa bahagia hidup dalam
masyarakat.
3. Berinteraksi dan berkomunikasi secara beradab
dengan ahli keluarga dan masyarakat.

AKTIVITI 1. Murid menonton tayangan video tentang ciri-ciri


keluarga bahagia.
https://youtu.be/pkn4HGDRBMk
2. Murid membuat peta minda tentang ciri-ciri
keluarga bahagia berdasarkan tayangan video
tersebut.
3. Murid diminta melukis atau mewarnakan sebuah
lukisan yang menggambarkan tentang keluarga
bahagia serta melahirkan rasa gembira dan
bersyukur diatas kelebihan dan kekurangan
keluarga masing-masing.
4. Murid menjalankan aktiviti main peranan tentang
hak dan tanggung- jawab dalam sesebuah
keluarga bahagia secara berkumpulan.

REFLEKSI
RANCANGAN HARIAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SIVIK DALAM SEJARAH

MATA PELAJARAN SEJARAH


KELAS TAHUN 5 TEKUN
MASA 12.30 tengah hari – 1.30 tengah hari
STANDARD KANDUNGAN 6.2 Agama Islam
STANDARD 6.2.3. menyatakan cara hidup bermasyarakat dalam
PEMBELAJARAN Islam.
K 6.2.6 Menyatakan nilai-nilai keagamaan yang
diamalkan bagi membentuk masyarakat yang harmoni.

NILAI TERAS Hormat-menghormati

TAJUK Toleransi Dipupuk Perpaduan Dibentuk

OBJEKTIF 4. Menerangkan 5 cara bersikap toleransi dalam


PEMBELAJARAN masyarakat.
5. Menunjukkan perasaan bersikap toleransi dalam
masyarakat
6. Mengamalkan sikap toleransi dalam hidup
bermasyarakat.

AKTIVITI 5. Murid menyatakan pengertian toleransi dengan


bimbingan guru.
6. Murid mencantumkan kepingan gambar
sambutan rumah terbuka.
7. Murid secara berkumpulan menyediakan risalah
“Tips Meningkatkan Toleransi” untuk diedarkan
warga sekolah agar dapat meningkatkan
kepentingan toleransi dalam kalangan
masyarakat.

REFLEKSI