Anda di halaman 1dari 1

BORANG PENILAIAN PROJEK INOVASI DIGITAL

Nama : ____________________________________________________________

Kelas : ____________________________________________________________

Tajuk inovasi : ____________________________________________________________

Arahan : Sila bulatkan skor berdasarkan penyataan di bawah.

Skor 1 : Lemah 2 : Sederhana 3 : Memuaskan 4 : Baik 5 : Cemerlang

BIL. ASPEK PENYATAAN SKOR

1. A 1.1 Idea yang kreatif. 1 2 3 4 5

Kreativiti
1.2 Berfokus kepada objektif inovasi. 1 2 3 4 5
dan
Inovasi 1.3 Pendekatan PdP yang kreatif. 1 2 3 4 5
(40%)
1.4 Releven dengan keperluan semasa. 1 2 3 4 5

1.5 Kos yang berpatutan. 1 2 3 4 5

2. B 2.1 Kemas dan tersusun. 1 2 3 4 5

Bentuk
2.2 Grafik yang jelas. 1 2 3 4 5
Inovasi
(25%) 2.3 Mesra pengguna. 1 2 3 4 5

3. C 3.1 Memudahkan guru menggunakannya. 1 2 3 4 5

Keberkesana
3.2 Menjimatkan masa sewaktu PdP. 1 2 3 4 5
n Kepada
Guru (15%) 3.3 Meningkatkan keyakinan Guru 1 2 3 4 5
Pemulihan Khas semasa sesi PdP

4. D 4.1 Menarik minat murid. 1 2 3 4 5

Keberkesana
4.2 Membentuk kefahaman murid dalam 1 2 3 4 5
n Kepada topik yang diajar
Murid (20%) 4.3 Penglibatan murid secara aktif. 1 2 3 4 5

Tandatangan : ________________________________