Anda di halaman 1dari 5

Lampiran C

BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah: SK PULAU SERAI Kod Sekolah: CBA 5089

1. Nama Guru
SITI RUZANA BT ABD HAMID

2. Judul PETUA MENDIDIK ANAK MENJADI 3. Bidang: MOTIVASI


INSAN POSITIF
4. Tarikh Pembentangan 5. Masa:

6. Tempat Pembentangan
7. Sinopsis
Buku ini membicarakan tentang ibu bapa yang berhasrat dan bercita-cita untuk mendidik anak-
anaknya menjadi insan positif. Insan positif yang dicadangkan adalah mengikut kerangka Islam
iaitu cemerlang di dunia dan akhirat. Namun realitinya, ramai ibu bapa yang kecewa kerana anak-
anak mereka tidak menjadi orang yang diharap-harapkan. Ahli motivasi ada berkata “Mendidik
anak-anak bermula 20 tahun sebelum ibu dan ayahnya berkahwin”. Ini menunjukkan faktor
keturunan amat penting dalam menentukan sifat generasi akan datang.
Justeru, siapa yang harus memulakan kecemerlangan generasi akan datang. Apakah datuk,
nenek, ibu, bapa atau masyarakat?
Buku ini menyarankan dua pembahagian besar dalam proses untuk menjadikan anak-anak
positif. Ianya bermula dengan latihan lahiriah yang merangkumi kognitif, psikomotor, dan
kerohanian yang dinamakan “latih anak kemahiran diri” dan aspek kedua pula merupakan aplikasi
sosiologi yang dinamakan” latih anak kemahiran bermasyarakat”.
Menerusi “latih anak kemahiran diri” ianya harus dimulai dengan penghayatan keagamaan
seperti bersyahadah, solat, membaca al Quran, berzikir, dan amalan-amalan yang lainnya. Anak-
anak perlu ditunjangi dengan aspek kerohanian jika ingin dilihat positif. Di samping itu, anak-anak
perlu dilengkapkan dengan kemahiran ICT, kemahiran seni & budaya, kemahiran fotografi, aktiviti
lasak, kemahiran berfikir, kemahiran dalam pasukan, public speaking, dan mencintai haiwan dan
alam sekitar.
Melalui “latih anak kemahiran bermasyarakat” anak-anak perlu didedahkan dengan aktiviti-
aktiviti kemasyarakatan seperti bergotong-royong, mengikuti kem dan seminar, membantu
masyarakat dan rakan sebaya, semangat berpasukan dalam permainan, latihan komunikasi, kerja
sosial & sukarela, membantu kerjaya ibu bapa, beraktiviti besama-sama keluarga dan
menanamkan minat komitmen sosial yang baik.
Selain daripada itu, menerusi buku ini disertakan juga cerita-cerita motivasi, potongan ayat al
Quran dan al Hadis yang menjadi dalil untuk mendidik anak-anak menjadi positif. Terdapat juga
doa-doa yang disarankan untuk menjadi amalan sekeluarga supaya dapat diperkenankan oleh
Allah SWT agar cita-cita menjadikan anak-anak positif berjayA

8. Nilai Pengetahuan / Pengajaran

Buku ini mengajar pembacanya bagaimana untuk mendidik anak-anak menjadi insan positif.
Nilai positif merupakan nilai dalam diri individu yang dimiliki oleh semua manusia sejagat tanpa
mengira agama, bangsa, dan keturunan. Oleh sebab itu, orang yang dapat menguasai dirinya
dengan sifat-sifat positif boleh mencapai kecemerlangan luar biasa. Manusia mampu mencapai
cita-cita sekiranya cita-citanya itu mampu dicapai oleh minda. Di samping itu, manusia yang
berpegang teguh pada tali agama akan mampu menempa kecemerlangan. Allah amat bersikap
adil untuk memberikan pembahagian rezeki kepada hamba-hamba yang terikat kepadaNya.

Selain itu, buku ini berupaya menjadi petunjuk dan panduan kepada ibu bapa untuk melahirkan
anak-anak yang cemerlang dan berjiwa positif. Saranan didikan anak-anak adalah berpaksikan
Islam kerana jiwa positif akan memacu kejayaan di dunia dan akhirat. Sebelum anak-anak itu
cemerlang, ibu bapanya haruslah cemerlang dahulu kerana “ bagaimana acuan begitulah
kuihnya”.
“Setiap anak itu dilahirkan mengikut fitrah (suci bersih), maka ibu bapanyalah yang
menjadikannya sama ada Yahudi, Nasrani atau Majusi” maksud Hadis Riwayat Bukhari dan
Muslim.
9. Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P

Buku ini banyak menyalurkan idea bagaimana cara dan pendekatan yang sesuai untuk
mengubah tabiat manusia dari negatif kepada positif. Tugas guru berhadapan dengan pelajar
yang juga masih di usia anak-anak. Apatah lagi guru-guru merupakan ibu bapa kepada pelajar-
pelajar ini di sekolah. Di samping menyalurkan ilmu adalah menjadi tanggungjawab seorang guru
untuk mendidik pelajarnya dengan nilai keagamaan dan moral.
Kita boleh meniru pendekatan yang diamalkan oleh Lukman Hakim dalam mendidik anak-
anaknya. Pertamanya anak-anak perlu diajar takut dan mentaati Allah, diikuti Rasul dan
menghormati ibu bapa. Inilah kunci jiwa positif. Pelajar yang tertanam sifat mentaati Allah
pastinya akan mentaai semua perintah Allah dan makhluk-makhluk ciptaanNya.
Di samping itu, buku ini juga mengingatkan kita tugas mendidik ini bukannya mudah seperti
menyediakan makanan malam. Ianya proses berterusan yang memakan masa yang agak lama.
Kadang-kadang hasilnya dapat dilihat setelah pelajar ini menamatkan bangku persekolahannya.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

........................................................ ........................................................
(SITI RUZANA BT ABD HAMID ) ( )
Lampiran C

BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah: SK PULAU SERAI Kod Sekolah: CBA 5089

1. Nama Guru
SITI RUZANA BT ABD HAMID
3. Bidang: PENDIDIKAN -
2. Judul
GURU PEMIMPIN 360 DARJAH PENGURUSAN SEKOLAH
4. Tarikh Pembentangan 5. Masa:

6. Tempat Pembentangan
7.
Sinopsis:

Buku “Guru Pemimpin 360 Darjah” hasil karya Khuzaimah Sulaiman yang merupakan
Pengetua Cemerlang JUSA C.

Buku ini mengandungi 8 bab yang merangkumi segala aspek berkaitan pedagogi untuk
membantu para pendidik melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan.
Perbincangan awal dimulakan dengan meneroka maksud Prinsip Lead Up, Prinsip Lead
Across dan Prinsip Lead Down.

Bagi memenangi hati sesiapa sahaja, orang itu perlu berpengaruh kerana “Pemimpin
sebenar adalah pemimpin yang berpengaruh – tidak lebih dan tidak kurang.” – Maxwell
Blurb

Pemimpin 360° adalah orang yang mampu mempengaruhi orang di sekelilingnya yang
terdiri daripada orang atasannya (bos), rakan sejawat, dan orang bawahan. Guru
Pemimpin 360 mampu memberikan sumber inspirasi, motivasi dan bimbingan kepada
semua peringkat guru, dari guru biasa di bilik darjah hingga kepada pemimpin atasan
bagi menjadi pemimpin 360° yang berkesan dan cemerlang.

8. Nilai Pengetahuan / Pengajaran


Khuzaimah Sulaiman mengatakan bahawa seseorang itu perlu mempunyai
keistimewaan sendiri untuk menjadi pemimpin yang berkesan dan berkebolehan dalam
menguruskan pegawi-pegawai bawahannya dengan jayanya.
9. Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P

Buku “Guru Pemimpin 360 Darjah” ini sangat sesuai bagi membantu dalam
memberikan sumber inspirasi, motivasi dan bimbingan kepada semua peringkat guru,
dari guru biasa di bilik darjah hingga kepada pemimpin atasan bagi menjadi pemimpin
360° yang berkesan dan cemerlang.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

........................................................ ........................................................
(SITI RUZANA BT ABD HAMID ) ( )