Anda di halaman 1dari 37

BAHAGIAN 1 ( NOTA EKSPRES -BANDINGAN ANTARA NOVEL TING 4 DAN

NOVEL TING 5)

NOTA  EKSPRES NOVEL MENENGAH ATAS ( BANDINGAN ANTARA NOVEL TING. 4 DAN TING. 5)
(SUMBANGAN CIKGU MOHD RAMSUL UNTUK ANAK DIDIK SMK SERI LONDANG  YANG DISAYANGI)

JENDELA MENGHADAP JALAN NOVEL S


ROHANI MATDIRIN

SINOPSIS UMUM)

Plot berkisar pada watak utama iaitu Lili, seorang  anak remaja yang Novel ini mengisahka
menetap di bandar. Dia pulang ke kampung pada musim cuti tingkatan enam Sekola
persekolahan atas desakan ibunya. Lili menurut kata-kata ibunya Ibrahim, Batu Pahat y
walau batinnya melawan agar  tidak melukakan hati ibunya. Melalui temannya seperti Kav
latar tempat di kampung terdapat  beberapa watak remaja lagi yang menghadapi masalah ke
diperkenalkan kepada para pembaca. Ada antara mereka yang terhadap peperiksaan ST
menjadi rakan  Lili seperti, Danel dan Geetha. Bagi melengkapkan plot Saleha dimasukkan ke
penceritaan penulis turut memperkenalkan watak remaja yang berfifat kemurungan dan hilang
antagonis dalam novel ini seperti Rafik dan Haziq. dimasukkan ke wad 4 Ho
ular tedung. Adiknya ia
Watak remaja  yang bersifat dinamik turut diwujudkan sebagai
bersikap degil  setelah
panduan kepada para pembaca  sekalian. Penulis ingin mengingatkan
menjual kambing peliha
pembaca bahawa watak yang berperwatakan  jahat bukan selama-
kerana dia tidak bekerja
lamanya jahat. Mereka mampu berubah jika diberi peluang untuk
Dia juga pada mulan
melakukan anjakan paradigma. Penulis juga ingin memberi motivasi
melanda keluarganya w
kepada para remaja bahawa ruang untuk berbuat baik dan bertaubat
keluarga Dahlia. Nenek
sentiasa terbuka luas jika seseorang itu berkeinginan untuk
Dahlia ditimpa nasib m
melakukannya.
didiami oleh mereka ber
Lili menetap di kampung bersama dengan datuk dan neneknya di mereka berbanding ana
sebuah rumah kampung yang jendelanya menghadap jalan. Ketika Seman iaitu bapa sa
berada di kampung  Lili berasa penduduknya pelik-pelik belaka. Watak keputusan untuk menju
datuk dalam novel ini sangat berpegang kepada adat tradisional tetapi oleh keluarga Dahlia. N
watak remaja pula digambarkan sebagai 'penentang' kepada adat pertolongannya tanpa me
tradisional datuk itu. Datuk tetap menolak kehidupan moden dengan             Sebagai anak
beranggapan bahawa cara hidup moden bakal memusnahkan adat perhatian kepada keluar
dan warisan yang diwarisi turun temurun. Nanun begitu, watak remaja Mawar (pelajar sekolah
dalam novel ini pula  tidak menghukum adat tradisional kesemuanya. tingkat 1 / berusia 13 tah
Mereka berpendapat bahawa segala yang diciptakan pada zaman tahun) masih belum ma
moden ini adalah untuk memudahkan kehidupan manusia agar lebih Hospital Permai, dia ter
senang untuk dikendalikan. untuk menjaga adik-adik
meruncing, Dahlia bertek
Plot novel ini menjadi lebih dramatik apabila berlakunya kes
kilang bagi menyara adi
penculikan Lili. Ekoran peristiwa tersebut penceritaan lebih tertumpu
kepada keluarga Che Jah iaitru ibu kepada watak Rafik dan Haziq tetap dengan keputusa
yang telah menculik Lili tanpa disengajakan. Hisyam. Setelah ibunya
mereka dilanda banjir
Kesimpulannya, novel ini sesuai dibaca oleh semua peringkat
manakala mereka se
masyarakat terutamanya remaja. Pembaca dapat mencontohi  nilai
pemindahan banjir (bala
keberanian dan kesungguhan watak-watak remaja yang ditampilkan
bekalan air dan elektr
dalam  novel ini terutamanya watal Lili, Danel dan Geetha. Novel ini
mengulang kaji pelajara
telah berjaya menyerlahkan ciri-ciri remaja yang seharusnya ada
Encik Daim (wakil perbad
dalam diri mereka.
            Tekanan kian
dengan Azhari dipanda
berani Dahlia terjun ke
dihargai malah dicemuh
Walau bagaimanapun D
demi dugaan yang men
keluarganya reda, D
menyambung pelajarann
STPM cuma tinggal se
Dahlia menemui cikgu
tinggal di asrama. Majlis
diadakan pada 30 Disem

TEMA:- PERSOALAN POKOK ATAU UTAMA YANG DIKEMUKAN DALAM TEMA:- PERSOALAN POK
SESEBUAH KARYA ( NOVEL) SESEBUAH KARYA ( NOVEL
  Tema novel ini ialah Kehidupan masyarakat yang menghadapi pelbagai
masalah dan masalah tersebut diselesaikan dengan cara  Ketabahan seorang gad
bermuafakat.
  Dahlia seorang remaja be
  Masalah keganasan rumah tangga yang berlaku kepada keluarga Che dugaan hidupnya. Apabi
Jah akibat sikap suaminya Seman dapat diatasi apabila Che Jah perasaan dan dimasukka
sendiri dengan suka rela membuat laporan polis. Akibat tidak tahan asrama dan berulang-ali
dengan sikap suaminya dan kesan kenakalan anak-anaknya Che Jah kerana terpaksa menjag
Kehidupan
akhirnya berjaya diselamatkan.
  Dahlia semakin terteka
  Masalah masa depan perubatan tradisional.Datuk yang sememangnya terpaksa mengambil alih
menjadi sumber rujukan masyarakat setempat dan luar tentang keperluan rumah mereka
perubatan tradisional sudah mulai dipinggirkan. Bertambah parah dugaan tersebut.
apabila isterinya sendiri mulai menyindir akan kemujaraban herba
yang diadun kerana boleh mendatangkan kesan sampingan kepada   Dahlia juga tabah di
penggunanya. menyelamatkan Said yan

  Dahlia juga tabah mela


  Masalah buruk sangka atas orang lain.Masyarakat di Pekan Sentosa keluarga Dahlia kerana
buruk sangka terhadap anak-anak Che Jah yang selama ini terkenal berbanding anak-anakny
kenakalannya. Mereka menyangkakan bahawa Haziq dan Rafiq yang
  Dahlia tetap tabah apa
melarikan kubah surau. Masalah terlerai apabila Che Jah menyatakan
bahawa suaminya Seman yang melarikan kubah surau tersebut. Seman ingin menjual ta
selama ini

    Keprihatinan masyarakat terhadap masalah yang dihadapi. Lili


  Dahlia juga tabah mengu
begitu prihatin terhadap masalah yang dihadapi oleh Che Jah. kurang selesa di pusat pe
Penduduk kampong yang selama ini menganggap keluarga Seman
sebagai contoh institusi kekeluargaan yang buruk, namun dengan    Berkat ketabahan Dahlia
bantuan kefahaman Geetha yang bukan berbangsa Melayu dan mendapat tawaran u
menjadikan Lili tersedar bahawa Che Jah perlukan bantuan bukannya
cemuhan.

PERSOALAN:- IDEA-IDEA SAMPINGAN YANG DIKEMUKAKAN PERSOALAN:- IDEA-ID


OLEH PENGKARYA UNTUK MEYOKONG PERSOALAN UTAMA OLEH PENGKARYA UN
ATAU TEMA
  Persoalan tentang keganasan rumah tangga, contohnya Seman
suami Che Jah seorang yang suka berjudi, berhutang dan minum arak   Kejayaan hasil daripada
telah menyebabkan rumah tangga Che Jah berantakan. Anak- Dahlia tetap mengutama
anaknya Haziq dan Rafiq yang baru belasan tahun turut berperangai dan bertanyakan kepada
seperti ayahnya apabila tersalah memilih kawan. Che Jah meminta membantu ayahnya men
cerai daripada suaminya kerana sudah tidak tahan dengan perangai hantar ke hospital untuk
suaminya.
  Kemiskinan dalam mas
hari ini, masih ada mas
  Persoalan tentang penggunaan ubat tradisional, contohnya Datuk
memerlukan bantuan u
sering disindir oleh nenek akibat terlalu prihatin dan membantu
keluarga Embong yang
penduduk kampung yang bermasalah kesihatan dengan dengan Tauke Lim un
membekalkan ubat tradisional yang dibuatnya sendiri. Ada satu ketika harian.
datuk tidak pulang ke rumah hingga menyebabkan nenek berasa risau
kerana datuk masuk ke hutan mencari akar-akar kayu tanpa   Berani bertindak dala
pengetahuannya. contohnya Embong ber
membelitnya sewaktu me
  Persoalan tentang sikap prihatin contohnya Lili begitu prihatin
  Keinsafan selepas me
dengan Che Jah yang mengalami keganasan rumah tangga.
Kiah akhirnya insaf setela
Walaupun Haziq dan Rafiq menculiknya tetapi Lili memaafkan menjaga dan merawatn
tindakan mereka kerana beranggapan keluarga tersebut memerlukan dengan Abu Bakar yan
bantuan pemulihan. Lili sering ke rumah Che Jah untuk memberikan mencuri kambing ayahn
motivasi dan akhirnya meminta bantuan Puan Hamimah seorang rakan-rakannya sendiri.
kakitangan Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk membuat aduan
tentang sikap suaminya yang buruk selama ini.   Bantu membantu dalam
oleh orang lain, contoh
kaji pelajaran dengan
  Persoalan tentang masalah sosial penduduk kampong, contohnya
ketidakhadirannya ke se
Hidup di kampung walaupun berada dalam keadaan selesa, nyaman
kewangan semasa Nek
dengan pemandangan yang cantik namun terdapat pelbagai masalah menjadi tempat tinggal D
sosial. Penduduk kampung didatangi oleh orang yang tidak
bertanggungjawab untuk menjual tanah-tanah mereka. Penduduk   Kepentingan ilmu ba
kampung juga memberontak untuk lebih menyetujui penggantian Embong amat mementin
kubah surau berbanding pembinaan masjid baru. Penduduk kampung anak-anaknya agar b
juga berhadapan dengan masalah sosial apabila wujudnya keganasan mengharapkan anak-an
rumah tangga yang dihadapi oleh Che Jah akan sikap suaminya yang keluarga setelah berjaya
kurang bertanggungjawab diikuti kelakuan anak-anaknya Haziq dan
Rafiq yang tersalah memilih kawan.   Pengamalan ilmu hitam
penemuan dua biji telur
cincin akek, butiran pasi
bawah rumah mereka m
mengamalkan ilmu hitam

  Bertanggungjawab dal
telah menjalankan tang
dengan baik.  Haji Sulaim
walaupun orang kampu
mencadangkan agar
mendapatkan rawatan.

  Semangat kejiranan w
Tauke Lim banyak me
menghadapi masalah
Embong berhutang di k
RM300 untuk Dahlia yan

  Pengekalan identiti b
menghadiahkan sepasan
Dahlia sebagai tanda k
Dahlia agar sentiasa
Melayu

 Persoalan  jodoh pertem


            Dahlia menyerahkan
            meneruskan pelajaran

PLOT:-SUSUNAN PERISTIWA BERDASARKAN SEBAB DAN PLOT:-SUSUNAN PER


AKIBAT DALAM SESEBUAH NOVEL. PLOT ERBINA MENGIKUT AKIBAT DALAM SESEB
KROLOGI IAITU DENGAN BINAAN PERMULAAN CERITA, KROLOGI IAITU DEN
PERKEMBANGAN, PERUMITAN (KONFLIK), PUNCAK (KLIMAKS) PERKEMBANGAN, P
DAN PELERAIAN. (KLIMAKS) DAN PELER
 Permulaan
  Lili pulang ke kampung datuknya di Dungun, Terengganu dengan Permulaan
menaiki bas.  Walaupun dia tidak gembira dengan percutiannya pada
kali ini, namun dia ikutkan sahaja kehendak ibunya supaya ibunya Dahlia pelajar tingkatan e
tidak berasa kecil hati. jaring di padang bola jari
  Dalam perjalanan ke Dungun, Lili bertemu Danel dan juga Geetha perlawanan dengan pela
dalam bas. rehat, Dahlia teringat aka
  Rumah datuk dan nenek Lili di Pekan Sentosa sungguh nyaman, cantik datang menemuinya di k
dan dipenuhi dengan bendang. tamat pengajiannya di un
merisik Dahlia. Pada peta
 Perkembangan ke rumahnya di Kampung
  Datuk menghadapi situasi getir di kampung akibat penggantian kubah
surau. Perkembangan
  Kekalutan turut timbul apabila Sugi dikatakan memujuk orang kampung
untuk menjual tanah bagi pembinaan kawasan perumahan di  Dahlia amat sedih apabi
kampung datuk. yang berada di kebun ge
  Datuk didatangi oleh orang dari bandar untuk mendapatkan rawatan tidak mengenalinya lagi.
secara tradisional. balik ke rumah dengan b
  Geetha memaklumkan kepada Lili bahawa datuknya telah Berjaya menyalahkan Embong ya
menyembuhkan ibunya Latchumi yang sakit dengan menggunakan siuman. Dengan bantuan
Hospital Batu Pahat dan
herba tradisional.
Johor Bahru kerana kead
  Danel sering datang untuk membantu nenek memasak kerana
keluar dari asrama dan k
menganggap nenek seorang yang pandai memasak dan masakan menguruskan adik-adikn
nenek sangat sedap. kerana dipatuk ular.
  Danel berbual mesra dengan datuk dan menerangkan kepentingan
perubatan moden. Namun cara Danel yang berhemah dapat Perumitan/Konflik
memastikan bahawa datuk tidak berkecil hati.   Seman telah datang ke ru
  Danel sering menulis artikel tentang pisang. menjual tanah yang men
  Lili diculik oleh anak-anak Che Jah, namun Berjaya diselamatkan oleh sekeluarga. Nek Kiah ma
Danel sekiranya tidak mampu m
tertekan kerana keluarga
Konflik wang sebanyak itu.
  Konflik dengan diri sendiri   Aton menyalahkan Dahlia
  Datuk berhasrat untuk tidak lagi mencari akar-akar kayu akibat sindiran lemas sedangkan Dahlia
nenek namun minatnya tetap dengan perubatan tradisional Said.
menyebabkan datuk keliru.
  Konflik dengan orang lain   Nek Kiah memandang ser
  Datuk berasa terkesan apabila nenek selalu menyindir akan sikapnya Azhari dan Najib ke ruma
yang lebih mengutamakan perubatan tradisional berbanding sering menyindir Dahlia.
perubatan moden.   Najib cuba untuk memikat
  Che Jah berasa sangat kecewa dengan sikap suaminya Seman yang yang telah datang merisi
melakukan keganasan dengan memukul anak-anaknya Haziq dan oleh orang lain.
Rafiq sehingga cedera. Oleh sebab tidak tahan dengan tindakan   • Penduduk kampung suda
suaminya yang sering mengecewakan itu Che Jah minta diceraikan. membantu dan prihatin te
  Lili berkonflik terhadap permintaan ibunya supaya dia tinggal di kampung Haji Sulaiman m
kampung setelah tamat persekolahannya. Namun, Lili tidak gembira bersatu dan prihatin kepa
dengan permintaan ibunya itu tetapi demi kegembiraan hati ibunya,
Klimaks/Kemuncak
permintaan ibunya itu dituruti.
Klimaks / Puncak Abu Bakar menjumpai ka
  Che Jah memaklumkan bahawa suaminyalah yang melarikan kubah membungkus telur ayam
surau. Selama ini penduduk kampung menuduh Haziq dan Rafiq, akik, butiran pasir dan pa
namun telahan mereka tersasar.  membuangnya ke sunga
dibenarkan pulang ke rum
 Peleraian hospital selama dua hari.
  Che Jah dicadangkan oleh Kak Hamimah supaya membuat laporan Setelah keluar dari wad,
polis supaya suaminya itu dapat diberkas dan dipulihkan. sehingga benar-benar pu
  Suami Che Jah ditangkap di belakang pondok dusun. semula dengan keluarga
  Haziq diberi herba sebagai penawar oleh datuk.
  Rafiq dihantar ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Banjir yang berlaku di Ka
  Sugi tidak mengaku ada kaitan dengan wakil pemaju perumahan yang hikmah apabila pendudu
memujuk penduduk kampung menjualkan tanah mereka. membina rumah Embong
  Datuk dituduh melindungi anak-anak Che Jah yang menculik Lili. dinasihati oleh Haji Sulai
  Sugi memaklumkan bahawa dia berhasrat memajukan tanah penduduk
kampung dengan projek agripolitan dan penanaman Jatropha Cuncas. Peleraian/ Pengakhiran
  Ibu pulang menaiki bas tanpa ayah.
  Lili pulang ke Kuala Lumpur untuk menghadiri majlis perpisahan Dahlia tinggal di asrama
pengetuanya. semakin hampir.Keluarga
  Haziq dan Rafiz kembali semula ke sekolah untuk menduduki PMR. Dahlia selepas peperiksa
membawa berita gembira
pengajian di Jepun selam
,Dahlia perlu mengikuti k
selama enam bulan. Maj
jurucakap majlis lewat sa
stesen bas sebelum Dah
menghadiahkan songket
Dahlia. Azhari mahu Dah
Melayu walaupun berada
WATAK DAN PERWATAKAN WATA
Watak ialah pelaku atau pemegang peranan dalam cerita baik Watak ialah pelaku atau
manusia mahupun makhluk lain seperti haiwan, tumbuhan, dan manusia mahupun makh
sebagainya., sementara perwatakan adalah sifat (lahiriah)atau fizikal sebagainya., sementara
(jasmaniah) watak berkenaan. Sifat-sifat itu antara lain termasuklah fizikal (jasmaniah) watak
yang berupa lahiriah seperti bentuk, paras rupa, dan tingkah laku termasuklah yang berupa
serta yang berupa jasmaniah, yakni yang berkaitan dengan perasaan, tingkah laku serta yang b
sikap, dan pemikiran. dengan perasaan, sikap,
Watak dan perwatakan utama:- Watak dan perwatakan w
1.  Lili
  Lepasan sekolah menengah 1. Dahlia
  Tidak gembira pulang ke kampung datuk dan neneknya  Anak sulung (m/s 8)- hara
 Seorang yang bakal men
  Berpura-pura menjaga hari ibunya  Pelajar di Sekolah Menen
  Rajin membaca buku panduan pemakanan sayur-sayuran dan buah- (Ting. 6) (m/s 42) dan Se
buahan Ting.5)
 Tertekan dengan masala
  Akur cakap orang tua
yang bijak-Cikgu hisyam
  Suka berkawan dan peramah STPM. Dahlia merupaka
  Menjadi teman baik Geetha mendapat tawaran untuk
 Hidup dalam suasana kem
  Cepat bersimpati dengan orang lain iaitu Haziq dan Rafiq anak Che Jah
(m/s 14) • Ibunya mengh
yang nakal,
 Bapanya dipatuk ular
  Prihatin dan meminta bantuan Kak Hamimah supaya mengambil  Seorang yang tidak somb
tindakan terhadap suami Che Jah yang melakukan jenayah ketika dihantar pulang ole
keganasan rumah tangga.  Seorang yang taat akan p
  Mesradengan Danel dan sama-sama berbincang untuk pembinaan sembahyang Isyak (m/s 1
masjid baru di kampungnya itu.  Seorang yang penyayang
menguruskan adik-adikn
Watak Sampingan  Seorang yang menghorm
Datuk (Haji Abdul Rahman):- kepada tetamu menghida
  Pakar Akar Kayu Dan Ubat Tradisional akan keluarganya (m/s 2
  Jadi Sumber Rujukan Masalah Kesihatan Penduduk Kampung Kavita dan Najib berkunju
 Seorang yang menjaga ta
  Berjaya Sembuhkan Letchumi Daripada Sakit Teruk Dengan Herba
Melayu yang melarang k
Yang Dibuat Oleh Datuk
orang tua (m/s 27)
  Ajar Lili Ilmu Kegamaan  Seorang yang berani- Da
  Menguji Lili Dengan Ilmu Agama menyelamatkan Said (m/
  Sayang Akan Pekerjaannya Mengumpulkan Akar Kayu  Seorang yang berjiwa kua
  Berjaya Mengislamkan William (m/s 57)
  Dahulu Orang Mendengar Cakap Datuk Tetapi Sekarang Tidak  Seorang yang bertanggun
  Berumur 70tahun menjaga makan minum a
  Rajin Beribadat, Solat, Zikir Dengan Tasbih dirawat di hospital (m/s 7
  Rajin Membaca Kitab
  Berjaya Mengubati Lima Orang Dari Kuala Lumpur Menggunakan Watak Sampingan
Herba 1. Saleha
  Tidak Balik Malam Kerana Mencari Herba Di Hutan\   Ibu Dahlia
  Pandai Mengurut (Mengurut Danel)   Berumur 39 tahun (m/s 16
  Mempunyai enam orang a
Danel:- Mawar,Anggerik dan Abu
  Anak William   Menghidap penyakit kemu
  Jelaskan Isu Pembinaan Kubah Surau Bekerja sebagai penoreh
  Jelaskan Kebaikan Rawatan Mden   Seorang yang penyayang
  Berhujah Dengan Berhemah Supaya Datuk Tidak Berkecil Hati semua keperluan anak-a
  Percaya Perubatan Moden
  Akrab Dengan Datuk
  Menulis Artikel Tentang Buah Pisang Di Tenom Sabah 2. Embong
  Sering Membantu Nenek Memasak   Bapa Dahlia. Berasal dari
  Memasak Menggunakan Pisang   Seorang ketua keluarga y
  Bantu Menyelamatkan Lili Daripada Diculik. anakanaknya berhenti se
bertanggungjawab meny
Nenek (Hajah Aisyan Tan Abdullah):- sakit.
  Kurang Yakin Dengan Ubat Tradisional Yang Datuk Sediakan   Seorang yang penyayang
  Isteri Kepada Datuk anaknya
  Percaya Pantang Larang (Terbalikkan Semua Cermin Untuk   Seorang yang percaya ak
Terbalikkan Mata Kilat) kurang siuman (m/s 22)
  Bakar Kulit Bawang Putih Untuk Bau Harum Dalam Rumah   Seorang yang penyabar (
  Suka Menyindir Datuk Tentang Ubat Tradisional. mentuanya sendiri keran
  Pandai Memasak Dan Masakannya Sering Dipuji Oleh Danel.   Seorang yang mementing
Dahlia pergi ke sekolah d
Geetha:- Dahlia (m/s 32)
  Kenalan Lili Dalam Bas Sewaktu Pulang Ke Terengganu   Seorang yang berani- Em
  Siswa Tahun Pertama Jurusan Kejuteraan Awam Universiti Malaya membelit badannya.
  Anak Letchumi Yang Ada Kedai Runcit Dan Sembuh Selepas Makan
Ubat Tradisional Yang Datuk Sediakan. 3. Azhari
  Menjadi Akrab Dengan Lili.   Berkumis nipis
  Seorang Yang Tepati Janji.   Bermuka bulat (m/s 7)
  Tinggi
Abang Rashid:-   Kacak
  Sering Membantu Datuk Dan Nenek   Pelajar senior di sekolah D
  Mengambil Lili Di Perhentian Bas Untuk Membawa Pulang Sewaktu Lili  Berpendidikan tinggi- baru
Pulang Ke Kampung. Dahli
  Kutip Buah Dari Kebun Datuk   Seorang yang suka memb
  Belum Berkahwin bersungguhsungguh(m/s
  Seorang yang pandai mem
menerima lamarannya.
 Ibu Lili :- 4. Siti Wangi
  Suka Seni Taman Ala Bali Yang Penuh Reka Bentuk Dan Tumbuhan   Sahabat Dahlia
  Tanam Herba Pembuka Selera Makan   Bermuka bulat
  Tidak Kisah Ilmu Agama Akibat Kecuaian Datuk   Sentiasa ceria
  Gemar Belajar Silat.
  Belajar Di Luar Negara
  Menjawat Jawatan Penting.  5. Tauke Lim
  Berbangsa Cina
  Seorang yang suka memb
Rafiq Dan Haziq:-
membantu keluarga Dah
  Anak Remaja Berumur Belasan Tahun.
sanggup memberi wang
  Menduduki PMR Nek Kiah yang berhasrat
  Anak Che Jah Yang Sering Menimbulkan Masalah   Seorang yang baik budi k
  Memulas Tangan Lili Dan Menculik Lili   Seorang yang prihatin aka
  Menggunakan Senjata Tajam Dan Mengacukan Di Leher Lili atas nasib keluarga Emb
  Berubah Sikap Menjadi Lebih Baik.   Seorang yang pemurah- m
sambutan Maulidur Rasu
RM300 kepada Dahlia ya
Seman:-
Universiti Malaya sebelum
  Suami Che Jah
  Seorang yang setia kawan
  Kaki judi, berhutang dan minum arak
berkawan lama • Seoran
  Melarikan kubah surau Lim berbangsa Cina teta
  Seorang yang pemarah dan sering menjadikan Che Jah isterinya dan kampung kerana pandai
anak-anaknya Haziq dan Rafiq sebagai tempat melepaskan geram
dan marah.  6. Nek Kiah
  Membelasah Haziq dan Rafiq hingga teruk   Ibu Saleha
  Ditangkap di belakang pondok dusun dan diserahkan kepada pihak   Suka membandingkan an
berwajib untuk dijalankan pemulihan akidah. membandingkan anak-an
hidup dalam kemiskinan.
cucunya yang lain.
  Tidak suka akan keluarga
Nek Kiah tidak suka akan
dalam kesusahan, dia lan
menyalahkan Saleha yan
diketahui asal usulnya.
  Seorang yang pemarah
  Seorang yang suka memp
mengatakan rumah Dahl
setiap pintu kerana diper
  Seorang yang mementingk
akan keperitan hidup cuc
hospital.
Latar:
Latar ialah keterangan mengenai waktu, Latar ialah keterangan m
ruang, dan suasana terjadinya sesuatu peristiwa dalam karya. ruang, dan suasana terj

Latar tempat ialah tempat berlakunya sesuatu peristiwa dalam cerita.Latar tempat ialah temp
cerita.
  Dungun Padang bola jaring  - Da
Daerah Tempat Nenek Dan Datuk Tinggal rakannya, Siti Wangi.
  Daerah asal ibu Lili Kantin – Tempat Azhari me
Pekan Sejahtera SMK Tun Ismail – lima k
  Tempat Tinggal Geetha Azhari dan Dahlia perna
  Kedai milik Letchumi ibu Geetha terletak di sini. dan Azhari Tingkatan Lim
Sekolah Menengah Tem
Pekan Sentosa sebagai pelajar tingkatan
Bilik Kerjaya- Dahlia bertem
Hisyam mendapat tahu m
  Tempat Tinggal Datuk Dan Nenek Lili Kebun getah - 20 meter da
Bendang menoreh getah.
Kampung Parit Haji Rais
menjaga adik-adiknya,
  Tempat Lili Bertemu Neneknya Sewaktu Tiba Di Kampung setelah emaknya dirawat
Hospital Batu Pahat (W
Masjid mendapatkan rawatan pa
Hospital Batu Pahat (Wa
setelah dipatuk ular.
  Tempat Datuk Bergotong-Royong Menaikkan Kubah Masjid Bersama- Hospital Permai, Johor Ba
Sama Penduduk Kampung. 16. Di sini juga Azhar
  Tempat Datuk Bersolat Berjemaah segulung ijazah.
Rumah Datuk Sungai –kira-kira 45 m
menyelamatkan Said yan
Kebun kelapa sawit di Pa
  Rekabentuk Yang Unik Dengan Corak Jendela Dan Pintu rumah Dahlia di sinilah
  Tempat Datuk Bercerita Tentang Kemujaraban Akar Kayu Dengan Lili. pulang dari rumah Aton
  Tempat Danel datang dan membantu nenek memasak telah membelit Embong.
  Tempat Danel berurut dengan datuk Sekolah Kebangsaan Jelot
Kedai Runcit Letchumi Rumah Aton kira-kira 150
oleh Aton kerana dikata
mati lemas.
  Tempat Nenek Membawa Lili Berbelanja Balai raya Kampung Pa
  Tempat Lili Bertemu Geetha bergotong – royong se
  Tempat Geetha Bercerita Tentang Datuk Kepada Lili. Selain itu, di sini juga m
yang berlaku di kampung
Kedai Runcit Ah Kwan
Tempat Lili Diminta Membeli Barangan Dapur
  Terletak Berhampiran Dengan Rumah Nenek.
Latar masa ialah masa
Balai Raya yang digambarkan dalam

Petang – Azhari mengh


  Tempat penduduk kampung berkumpul bagi menyelesaikan masalah asrama.
pembelian tanah orang kampung oleh orang yang tidak dikenali. Maghrib - Sehingga maghri
  Tempat Che Jah membuat pengakuan bahawa suaminya Seman yang Pagi- Dahlia menunggu bas
melarikan kubah surau Malam - Haji Sulaiman da
hospital
Latar masa ialah masa atau tempoh berlakunya sesuatu peristiwa Empat bulan sebelum pe
yang digambarkan dalam sesuatu cerita. membenarkan Dahlia ke
Maghrib hanya tinggal empat bula
  Menjelang Waktu Isyak, Lili Melihat Melalui Jendela Sebuah Lori Pukul 8:30 malam- Kambin
Membawa Kubah Di Puncaknya Terdapat Bulan Sabit. Pukul 3:41 petang –Dahli
abahnya.
Pagi Tidak sampai seminggu - E
  Lili Meminta Izin Nenek Untuk Berada Di Luar Bagi Melihat Kubah Pada waktu petang sele
Surat Atau Bertemu Che Jah. Dahlia dan bertanyakan s
  Lili Ke Rumah Che Jah Untuk Bertanya Khabar Tentang Haziq. tindakannya menjual kam
Latar masyarakat ialah
Latar masyarakat ialah keadaan masyarakat di tempat cerita yang berkenaan berlaku.  Gam
berkenaan berlaku.  Gambaran tentang keadaan itu antara lainnya termasuklah agama, kep
termasuklah agama, kepercayaan, dan pekerjaan. Masyarakat kampung  - M
Latar Masyarakat Yang Bermasalah Istitusi Kekeluargaan Haji Sulaiman merupak
  Suami Che Jah Merupakan Seorang Yang Suka Berjudi, Berhutang, kampung yang lain ialah
Menipu, Minum Arak Dan Anak-Anak Serta Isterinya Seraing Menjadi lain-lain. Mereka hidup b
Mangsa Kekejamannya. Haziq Anak Che Jah Merupakan Pelajar Yang dinasihati oleh Haji S
Pintar Tetapi Tersalah Pergaulan Dan Menyebabkan Dia sambutan Majlis Maulidu
Diberhentikan Sekolah. Masyarakat guru - Cikg
  Latar Masyarakat Yang Suka Mengambil Tahu Hal Keluarga Orang Hisyam, guru kelas Dah
Lain. mengambil keputusan u
  Nenek Memberitahu Bahawa Orang Kampung Suka Bermuka-Muka. menasihati Dahlia supa
dia sorang yang bijak . 
Suka Mengumpat Walaupun Melalui Jendela.
   Masyarakat pelajar -  
merupakan pelajar seko
Latar Masyarakat Yang Prihatin Menengah Temenggung
  Lili Prihatin Dengan Masalah Yang Menimpa Keluarga Che Jah Atas aktif dalam kokurikulum. 
Sikap Tidak Bertanggungjawab Seman Suami Che Jah   Masyarakat yang saling m
  Lili Meminta Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat Untuk kampung membantu k
Memaklumkan Sikap Seman. meluahkan perasaan. T
  Lili Berpendapat Bahawa Danel Bertanggungjawab Membagunkan kepada keluarga Dahlia. 
Kampung Kerana Danel Penduduk Tetap Dan Perlu    Masyarakat yang
Memperjuangkannya. bertanggungjawab mem
menghadapi masalah. 
  Danel Prihatin Terhadap Lili Dengan Menyelematkan Lili Sewaktu
  Masyarakat remaja yang
Diculik, Membawanya Ke Pean Dan Banyak Perkara Mereka
Bakar, adik Dahlia suka
Bersependapat Dengan Lili. tidak mahu membantu
Latar masyarakat yang buruk sangka. masalah. Dia hanya pula
  Penduduk kampung buruk sangka terhadap datuk kerana disangkanya  Masyarakat yang insaf a
datuk yang mencadangkan penjualan tanah orang kampung kepada kesilapannya yang suka
pemaju perumahan. Dia juga insaf akan ke
  Penduduk kampung menuduh Haziq dan Rafiq yang mencuri kubah milik abahnya sendiri.
surau memandangkan kisah silam mereka yang memang nakal. terhadap keluarga Dah
  Penduduk kampung menuduh Sugi merayu penduduk kampung banyak membantu belia
menjual tanah sedangkan Sugi mencadangkan supaya tanah-tanah selama ini amat disayang
dimajukan dengan penanaman agripolitan   Masyarakat yang tabah m
menghadapi keadaan hid
kemiskinan. Embong jug
ibu mentuanya, Nek
mengalami masalah men
  Masyarakat yang penyay
anaknya. Beliau sanggu
menanggung keluargan
adiknya. Dia sanggup
Saleha juga merupakan
sihat, beliaulah yang me
itu. 
  Masyarakat remaja ya
mencintai Dahlia. Walau
emaknya yang menghi
kemiskinan namun akhirn
mencintai Dahlia. Dia
ponteng sekolah. 

GAYA BAHASA
Repetisi – Contohnya :  itu
menolak juga salah.
Metafora - Contohnya:  gun
Simile – Contohnya :  m
hatinya, seperti mahu m
Peribahasa – Contohnya
membeli, menang mema
Personifikasi – Contohny
kesunyian pagi, bahang
rumahnya roboh ditelan a
Hiperbola – Contohnya :  k
Bahasa asing - Contoh
win!                                 
Indonesia -  ongkos.   Ba
insya-Allah.

Teknik Penulisan Teknik Penulisan


Teknik Pemerian :-Bermaksud penceritaan tentang peristiwa atau Teknik pemerian :- Berm
keterangan tentang watak secara langsung oleh pengarang. keterangan tentang wata
  Penulis menceritakan keadaan kampung tempat tinggal nenek dan
datuk Lili.   Pengarang mengambarka
  Penulis menceritakan sebak hati Lili untuk pulang ke kampung nenek berlumpur yang becak se
dan datuknya kerana tidak bersetuju dengan cadangan ibunya supaya   Pengarang mengambarka
tinggal di kampung selepas tamat persekolahan. berkeluasan 50 x 20 met
  Penulis menceritakan sikap Seman iaitu suami Che Jah yang banjir.
melakukan keganasan rumah tangga dan sering menggunakan
kekerasan untuk menyelesaikan masalah keluarga yang mereka Teknik Dialog:- Pertutura
hadapi. menjadikan jalan cerita le
  Perbualan antara Dahlia d
kantin sekolah. Dalam pe
Teknik Dialog:- Pertuturan antara watak yang terpapar dalam cerita. untuk berkunjung ke rum
  Dialog antara Lili dan datuk tentang ilmu-ilmu agama sebagai menguji   Dialog antara Nek Kiah de
pengetahuan Lili terhadap ilmu-ilmu agama. dan pengertian sirih pina
  Dialog antara datuk dengan Danel tentang perubatan moden dan perkahwinan masyarakat
tradisional.  Danel berbincang dengan dtuk secara berhemah
menyebabkan datuk tidak terguris hati sedangkan datuk lebih memilih Teknik imbas kembali:- b
perubatan secara tradisional. terhadap peristiwa atau k
  Dialog penduduk kampung dengan Sugi tentang penjelasan Sugi telah dialami. Mengenan
bahawa dia tidak terlibat dengan rayuan penjualan tanah kepada mimpi, kenangan, dan in
orang luar. imbas digunakan di dalam
   Ingatan semula Dahlia ten
  Dialog antara Lili dengan Kak Hamimah supaya membantu Che Jah
menyelesaikan masalah keganasan rumah tangga yang dialaminya mengungkapkan bait-bai
sewaktu menghantarnya
sewaktu Kak Hamimah datang berubat dengan datuk.
  Seleha terkenangkan akan
   
dahulu apabila dia meng
Teknik Monolog/ monolog dalaman :- berjumpa dengan Embon
  Datuk bermonolog tentang perubatan tradisional yang sekian lama
dipeloporinya di kampung itu. Teknik Imbas Muka : Imb
  Lili bermonolog dalam perjalanan pulang ke kampong nenek dan pengarang memberikan b
datuknya kerana kurang senang dengan permintaan ibunya supaya sesuatu peristiwa yang b
dia bercuti selepas tamat persekolahan. mewujudkan keyakinan t
aksi-aksi  watak berkena
Imbas Kembali : bermaksud ingatan sesuatu watak terhadap peristiwa
atau kejadian yang telah berlaku atau yang telah dialami. Mengenang   Dahlia membayangkan ge
semula, contohnya berlalku melalui mimpi, kenangan, dan ingatan sekelasnya yang sedang
sesuatu watak. Antara contoh teknik imbas digunakan di dalam novel kantin sekolah sewaktu d
  Datuk mengimbas kembali terhadap kesilapannya mendidik ibu Lili.   Dahlia membayangkan tin
Datuk menyesal kerana tidak memberikan pendidikan agama yang ibu Azhari terhadapnya s
secukupnya menyebabkan ibunya kurang mengamalkan ilmu    Embong membayangkan
kegamaan. anak gadis sulung merek
isterinya ada bersama.
Teknik Saspens: Merupakan teknik yang menyerlahkan suasana
ketegangan dalam karya komsas terutamanya novel atau cerpen yang
menimbulkan perasaan tertanya-tanya kepada pembaca tentang Teknik Saspen: Merupak
peristiwa yang akan berlaku selanjutnya. ketegangan dalam karya
yang menimbulkan peras
  Pembaca saspens tentang orang yang melarikan kubah surau. tentang peristiwa yang ak
Semuanya menyangkakan bahawa kubah surau dilarikan oleh Haziq   Peristiwa Dahlia yang ber
dan Rafiq sebagaimana penduduk kampung beranggapan yang sama. berkeladak dan berarus d
sudahpun tenggelam di d
ingin tahu samada Said d
dalam peristiwa dalam pe
  Peristiwa banjir yang naik
menenggelamkan anak t
rumah Embong sedangk
Pembaca tertanya-tanya
sekeluarga sekiranya air

Teknik kejutan: Perubaha


tanpa diduga oleh pemba
perubahan itu tidak sama
pembaca. Teknik ini mer
plot cerita semakin mena
  Peristiwa Dahlia bertemu
Bahru sewaktu melawat
lanjut di sana. Pembaca
bertemu dengan Azhari y
sementara.
  Peristiwa Bakar cuba men
dan menuduh Dahlia kak
akhlak dan bersekedudu
denga tindakan Bakar ya
ini, dia langsung tidak me
menimpa keluarganya itu

Teknik monolog dan mon


atau pengucapan watak
ratapan, keluh kesah, ray
Monolog dalaman pula ia
watak, sama ada ditujuka
lain.
  Dengan bermonolog, Emb
tuduhan Anton terhadap
menyelamat Said.
  Dahlia bermonolog agar A
adiknya, Mawar untuk me

Nilai
Nilai terbagai kepada dua:-
NILAI KEMANUSIAAN Nilai terbagai kepada dua
Sifat-sifat postif/ mulia/ bermoral/ nilai-nilai murni/ baik
Contoh:    kasih saying, tolong-menolong, kebijaksanaan, hormat- NILAI KEMANUSIAA
menghormati dan sebagainya Sifat-sifat postif/ mulia/
Contoh:    kasih saying,
NILAI KEMASYARAKATAN menghormati dan sebaga
Amalan-amalan baik dalam masyarakat
Contoh    hormat- menghormati, tolong- menolong NILAI KEMASYARAK
Amalan-amalan baik dala
1.  Nilai Jati Diri Contoh    hormat- mengh
  Datuk tetap menganggap perubatan secara tradisional yang
diusahakannya selama ini dapat memberikan bantuan perubatan 1.  Kasih sayang (Lengk
alternatif kepada pesakit yang datang menemuinya.   Kasih sayang anak terhad
  Kasih sayang kakak terha
menjaga adik-adiknya se
Nilai Tanggungjawab:- sanggup ponteng sekola
  Penduduk kampong bergotong-royong membantu menyelesaikan dan menjaga adiknya, An
masalah kubah surau.   Kasih sayang suami terha
  Kasih sayang ibu terhada
  Kasih sayang bapa terhad
2.   Nilai Prihatin sayang adik terhadap ka
  Lili prihatin Atas Nasib Rafik Dan Haziq Kerana Berpunca Dari Masalah  Kasih sayang cucu terhad
Keluarga Yang Dihadapi Walaupun Mereka Pernah Menculik Lili. Lili
Menjenguk Che Jah Untuk Mendapatkan Maklumat Lanjut Tentang 2. Keberanian
Latar Belakang Haziq Dan Rafik.   Embong berani membunu
  Penduduk kampong prihatin terhadap masalah yang berlaku dalam   Dahlia berani terjun ke da
kampong mereka seperti kecurian, aktiviti haram, rayuan menjual
tanah dan sebagainya. Oleh sebab itu mereka berusaha  3. Setia kawan
menyelesaikan masalah walaupun ada antaranya menggunakan cara   Kavita seorang yang setia
yang tidak sesuai dan salah. salinan nota
3.   Nilai baik hati   nota untuk diberikan kepa
  Danel sering datang ke rumah nenek dan membantu nenek memasak. sekolah kerana masalah
Apatah lagi Danel menganggap masakan nenek memang sedap.
  Datuk menggunakan kepakarannya untuk membantu orang lain dengan  4. Pengorbanan
memberikan herba dan akar-akar kayu. Usahanya itu Berjaya sebagai  Dahlia sanggup berkorban
cara memberikan alternatif kepada menyembuhkan penyakit selain emaknya dirawat di hosp
berubat secara perubatan moden. ingin menguruskan adika
4.   Nilai kasih sayang yang sakit. Dahlia juga sa
  Nenek dan datuk melayan baik Lili walaupun dahulu ibu Lili tidak hanya tinggal beberapa b
mendengar nasihat datuk dan neneknya.   Embong sanggup berkorb
  Sebagai ketua keluarga, sikap Seman yang tidak menyayangi ahli mencari rezeki.
keluarga amat mengecewakan. Keluarga yang penuh dengan kasih
sayang akan menghasilkan keluarga yang bahagia.  5. Keikhlasan
  Tauke Lim ikhlas memban
sebarang balasan.
  Beliau juga ikhlas membe
  Beliau ikhlas memberi wa
Dahlia di Universiti Malay
  Beliau ikhlas memberi sum
sambutan Maulidur Rasu
  Haji Sulaiman juga ikhlas
membantu menghantar D
Malaya.

6. Nasihat- menasihati
  Haji Sulaiman menasihati
supaya mengamalkan sik
jiran tetangga yang susa
  Cikgu Hisyam menasihati
merupakan pelajar yang
yang cemerlang dalam S
 7. Kerjasama
  Penduduk kampung beke
Sulaiman. Mereka bekerj
roboh dilanda banjir.
  Penduduk kampung juga
diserahkan kepada Dahli
  Haji Sulaiman bekerjasam
merawat Saleha.

8. Perpaduan/ Bersatu pa
  Masyarakat di Kampung P
peristiwa banjir yang mel
  Walaupun penduduk di Ka
tetapi mereka hidup bers
menyumbangkan barang
Rasul. Beliau juga selesa
berbangsa Cina.

9. Kegigihan
  Dahlia gigih belajar di bala
untuk mencapai kejayaan
  Dahlia gigih belajar denga
terpaksa menguruskan a
ke hospital.

 10. Ketabahan
  Dahlia tabah mengharung
apabila emaknya sakit da
  Dahlia juga tabah apabila
tanah tempat tinggal mer

11. Keinsafan
  Abu Bakar insaf akan kes
rakannya. - Abu Bakar in
kambing abahnya.
  Nek Kiah insaf akan kesal
Sewaktu Nek Kiah sakit h
menjaga beliau.
Pengajaran PENGAJARAN
Pengajaran Pengajaran
ialah peringatan/pedoman/perutusan/amanat/mesej yang ingin ialah peringatan/pedom
disampaikan oleh pengarang dalam karyanya kepada disampaikan oleh p
pembaca/penonton pembaca/penonton
  Kita hendaklah prihatin terhadap masalah yang berlaku di sekeling Kita hendaklah membantu or
kitasupaya masalah tersebut diatasi dan keadaan menjadi seperti Kita hendaklah bekerjasama d
sediakala. Kita janganlah berprasangka
  Kita hendaklah menghargai sumber alam supaya kegunaan herba Kita mestilah insaf setelah me
dapat menfaatkan manusia sejagat. Kita mestilah nasihat-menasih
Kita mestilah bersatu padu de
  Kita hendaklah hidup dalam harmonisupaya semua kaum dapat
Kita mestilah menyayangi ah
menikmati hidup yang aman.
Kita mestilah berani berhadap
  Kita hendaklah menyelesaikan masalah secara bermusawarahsupaya
segala masalah dapat diatasi tanpa menjejaskan hubungan akrab Kita mestilah tabah dalam me
yang telah terbina selama ini. Kita mestilah gigih belajar un
  Kita hendaklah sayang akan ahli keluargasupaya melahirkan keluarga Kita mestilah sedia berkorban
yang bahagia dan harmoni serta membesar dengan penuh kasih
sayang.
     Cuba huraikan dan beri contoh pengajaran di atas.

Cuba huraikan dan beri contoh p

PELAJAR BOLEH MENGGUNAKAN NOTA DI ATAS


SEBAGAI ASAS UNTUK MEMAHAMI KEDUA-KEDUA
NOVEL YANG DIKAJI DAN PADA MASA YANG SAMA
MENAMBAH ISI ATAU HURAIAN NOTA UNTUK
MEMANTAPKAN LAGI JAWAPAN SERTA PERSEDIAAN
UNTUK MENGHADAPI PEPERIKSAAN PERCUBAAN DAN
PERSEDIAAN MENGHADAPI PEPERIKSAAN SPM
SEBENAR.

BAHAGIAN 2 ( ANALISA SOALAN PEPERIKSAAN


PERCUBAAN NOVEL 4(A) DAN 4 (B) NEGERI-NEGERI
2017)

ANALISA TERKINI SOALAN PERCUBAAN  BAHASA MELAYU NEGERI-


NEGERI LAIN 2017.
SOALAN PERCUBAAN SPM  NEGERI 2017 ( ANALISA 4 A DAN 4 B)

BI NEGERI SOALAN 4 A    ( 7 markah ) SOALAN 4 B   ( 8 markah )


L
Berdasarkan sebuah novel Berdasarkan dua buah novel
yang anda pelajari, jelaskan
yang anda kaji, huraikan satu
latar tempat yang terdapat peristiwa pada bahagian
1 KEDAH
dalam  novel tersebut peleraian  yang dapat
memberikan teladan kepada
pembaca.
2 SBP Latar tempat menjadi aspek Berdasarkan dua buah novel
penting dalam sesebuah yang anda pelajari, huraikan
novel.     satu persoalan 
Huraikan dua latar tempat kebijaksanaan bagi setiap
dalam sebuah novel yang novel tersebut.
anda pelajari.
Peristiwa dalam sesebuah Berdasarkan dua buah novel
novel dapat menimbulkan yang anda pelajari, jelaskan
kesedaran kepada pembaca. satu peristiwa yang boleh
Berdasarkan  dua peristiwa  dikaitkan dengan kerjasama
3 PAHANG sebuah  novel yang anda antara watak utama dan
pelajari, huraikan sebab- watak sampingan.
sebab peristiwa itu dapat
menimbulkan kesedaran
kepada pembaca.
Latar masyarakat ialah Berpandukan dua buah novel
gambaran kehidupan yang anda kaji, jelaskan  satu
masyarakat yang dipaparkan peristiwa yang
JOHOR (SMK
dalam sesebuah karya menggambarkan nilai
4 DESA
termasuk novel.  kerjasama dalam setiap
CEMERLANG)
Huraikan dua latar novel  tersebut
masyarakat dalam sebuah
novel yang anda kaji.
Salah satu persoalan yang Watak utama sering
terdapat dalam novel yang digambarkan sebagai seorang
anda kaji ialah persoalan yang tabah menghadapi
keberanian.  Jelaskan dua dugaan dalam kehidupan. 
5 PERLIS persoalan keberanian yang Berdasarkan dua buah novel
terdapat dalam sebuah yang anda pelajari, huraikan
novel yang anda kaji. satu peristiwa yang
menunjukkan ketabahan
watak utama.  
Berdasarkan sebuah novel Terdapat pelbagai peristiwa
yang anda pelajari, jelaskan rnenarik yang dipaparkan
dua nilai kemasyarakatan dalam sesebuah novel.
yang terdapat dalarn novel Berdasarkan dua buah novel
tersebut. yang anda kaji, huraikan satu
6 TERENGGANU
peristiwa paling menarik
yang terdapat dalam setiap
novel tersebut dan kemudian
jelaskan sebab anda
berpendapat demikian.
Berdasarkan sebuah novel Satu darpada nilai yang
yang anda pelajari, berikan terdapat dalam kedua-dua
dua konflik antara watak novel yang anda kaji ialah
yang terdapat dalam novel keberanian.
7 MRSM
tersebut. Jelaskan satu peristiwa yang
mengambarkan nilai
keberanian bagi setiap novel
tersebut.
8 KELANTAN Dalam novel terdapat Berdasarkan dua novel yang
pelbagai peristiwa yang boleh anda pelajari, huraikan satu
diteladani oleh pembaca. persoalan kejujuran bagi
Berdasarkan sebuah novel setiap novel.
yang anda kaji, jelaskan dua
peristiwa yang boleh
dijadikan teladan oleh
pembaca.
Berdasarkan sebuah novel Berdasarkan dua buah novel
yang anda pelajari, huraikan yang anda kaji, huraikan satu
persoalan kasih sayang pengajaran berkaitan
9 SABAH
berserta contoh yang sesuai dengan semangat kerjasama
seperti yang diketengahkan yang terdapat dalam setiap
dalam novel tersebut. novel.
Berdasarkan sebuah novel Berdasarkan dua buah novel,
PERAK yang anda pelajari, jelaskan huraikan satu sikap
DAERAH dua contoh peristiwa masyarakat yang sepatutnya
10
PERAK tentang persoalan dihindari dalam setiap novel
TENGAH ketabahan yang terdapat yang telah anda pelajari.
dalam novel tersebut.
Novel yang baik dapat Unsur saspen dapat menarik
memberikan banyak manfaat minat pembaca untuk
kepada pembaca. meneruskan pembacaan novel. 
11 MELAKA Berdasarkan novel yang telah Jelaskan unsur saspen yang
anda pelajari, huraikan dua terdapat dalam dua buah
kebaikan yang anda   novel yang telah anda
peroleh. pelajari.
Jelaskan dua peristiwa yang Berdasarkan dua buah novel
PERAK (SMK dapat dikaitkan dengan yang telah anda pelajari,
12 SUNGAI persoalan ketabahan dalam jelaskan satu sikap 
MANIK) sebuah novel yang anda kaji. masyarakat yang sepatutnya
dihindari.
Konflik yang timbul dalam Berdasarkan dua buah novel
sesebuah novel membuat anda pelajari, huraikan satu
cerita semakin berkembang. pengajaran tentang
Jelaskan dua peristiwa yang keberanian  yang terdapat
13 SELANGOR
dapat mengambarkan dalam setiap novel.
penyelesaian konflik antara
watak utama dalam sebuah
novel yang anda pelajari.
Watak sampingan ialah watak Berdasarkan dua buah novel
pembantu yang membantu yang anda pelajari, jelaskan
watak utama membangunkan latar masyarakat  yang
SARAWAK sesebuah cerita. terdapat dalam setiap novel
14
(LIMBANG) Huraikan dua perwatakan tersebut.
bagi satu watak sampingan
dalam sebuah novel yang
anda pelajari. 
15 NEGERI Persoalan 1 Persoalan 2 Pengakhiran sesebuah novel
SEMBILAN Kegigihan Ketabahan yang anda kaji telah menarik
mencapai menghadapi minat anda kerana terdapat
kejayaan dugaan keistimewaannya yang
Berdasarkan sebuah novel tersendiri.
yang anda kaji, huraikan Jelaskan keistimewaan
contoh peristiwa untuk tersebut.
kedua-dua persoalan di
atas.
Salah satu nilai yang terdapat Berdasarkan dua buah novel
novel yang anda kaji ialah yang anda pelajari, huraikan
nilai kasih sayang. satu latar tempat yang
WILAYAH
16 Jelaskan dua peristiwa yang berkaitan dengan watak utama
PERSEKETUAN
menggambarkan nilai kasih bagi setiap novel tersebut
sayang dalam sebuah novel
yang anda pelajari.

ANALISA SOALAN SPM SEBENAR SPM ULANGAN JUN DAN SPM SEBENAR
NOVEMBER AKAN DIUPLOAD KEMUDIAN ( HARAP MAKLUM KERANA DALAM
PROSES BINAAN)

BAHAGIAN 3 ( TEKNIK MENJAWAB SOALAN NOVEL 4(A) DAN 4 (B)

Format soalan Novel komsas:


Teknik dan Pemarkahan untuk soalan ini.

4 (a)  Markah 7
KAJIAN SATU NOVEL

Perkara Markah  Catatan


Isi 4 Isi cukup 2 isi. Pelajar digalakkan menyenaraikan 3
isi dengan isi ketiga berperanan sebagai “backup”.
Setiap isi perlu pengolahan ( Isi + huraian + contoh)
Setiap isi ( 1 markah) dan huraian dan contoh ( 1
markah)
Bahasa 3 Elakkan kesalahan bahasa.
Jumlah 7
Markah

4 (b)  Markah 8
KAJIAN DUA NOVEL ( JAWAPAN PELAJAR PERLU MELIBATKAN KEDUA-
DUA NOVEL DIKAJI DI TING. 4 DAN TINGKATAN 5)

Perkara Markah  Catatan


Isi 6 Isi cukup,  1  isi bagi setiap novel dikaji.  Pelajar
digalakkan menyenarai 2  isi  bagi setiap novel dikaji
dan isi kedua  berperanan sebagai “backup”
Setiap isi perlu pengolahan ( Isi + huraian + contoh)
Setiap isi ( 1 ½  markah) dan huraian dan contoh
( 1 ½ 
 markah)
Bahasa 2 Elakkan kesalahan bahasa
Jumlah 8
Markah

Contoh Cara Menjawab Soalan 4 (a):- ( Kajian Satu Novel)

Soalan berdasarkan Soalan Percubaan Peperiksaan SBP 2017

4(a)  Latar tempat menjadi aspek penting dalam sesebuah novel.


        Huraikan dua latar tempat  dalam sebuah novel yang anda kaji.

         CARA MENJAWAB ISI DAN HURAIAN ISI SOALAN KAJIAN SATU NOVEL 4
(a)

TAMBAH
PERKARA HURAIAN + CONTOH
(+)
                ( 1 markah  )                          ( 1 markah )

LATAR TEMPAT 1 + HURAIAN DAN CONTOH


PERISTIWA BERKAITAN LATAR
TEMPAT
                  (  1 markah )                           ( 1 markah )

LATAR TEMPAT 2 + HURAIAN DAN CONTOH


PERISTIWA BERKAITAN LATAR
TEMPAT

Contoh Cara Menjawab Soalan 4 (b):- ( Kajian Dua Novel)

Soalan berdasarkan Soalan Percubaan Peperiksaan SBP 2017

4(b)  Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan satu persoalan
kebijaksanaan bagi
         setiap novel tersebut

     CARA MENJAWAB ISI DAN HURAIAN ISI SOALAN KAJIAN DUA NOVEL 4 (b)
TAMBAH
PERKARA HURAIAN + CONTOH
(+)
                ( 1 ½  markah  )                          ( 1 ½ markah )

PERSOALAN + HURAIAN DAN CONTOH


KEBIJAKSANAAN 1 PERSOALAN KEBIJAKSANAAN
KAJIAN NOVEL TING 4 KAJIAN NOVEL TING 4
                  (  1 markah )                           ( 1 markah )

PERSOALAN + HURAIAN DAN CONTOH


KEBIJAKSANAAN 2 PERSOALAN KEBIJAKSANAAN
KAJIAN NOVEL TING 5 KAJIAN NOVEL TING 5

BAHAGIAN 4 SOALAN LATIHAN MASTERI SOALAN NOVEL DAN CONTOH


JAWAPAN

SOALAN LATIHAN MASTERI 4 (a) DAN CONTOH MENJAWAB  (KAJIAN SATU


NOVEL):-

Soalan Percubaan Kertas Bahasa Melayu 2 SBP 2017

4(a)  Latar tempat menjadi aspek penting dalam sesebuah novel.


        Huraikan dua latar tempat  dalam sebuah novel yang anda kaji.

        Berdasarkan satu novel yang saya kaji di tingkatan 4 iaitu Novel Jendela Menghadap
Jalan karya Rohani Matdirin, pengarang telah mengemukakan dua latar tempat. Pertama latar
tempat yang menjadi lokasi cerita novel ini ialah daerah Dungun, Terengganu. Daerah ini
merupakan tepat tinggal datuk dan nenek Lili iaitu watak utama novel ini. Selain itu, daerah
Dungun merupakan tempat kelahiran ibu Lili. Selain itu, satu lagi latar tempat novel Jendela
Menghadap Jalan ialah  Kedai Runcit Letchumi iaitu tempat nenek Lili iaitu Hajah  Aisyah
Tan Abdullah membawa Lili berbelanja. Selain itu di Kedai Runcit Letchumi juga menjadi
tempat Lili bertemu dengan Ghetaa iaitu anak Letcumi yang kemudian menjadi kenalan Lili.

4(b)  Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan satu persoalan
kebijaksanaan bagi
         setiap novel tersebut.

        Persoalan merupakan idea sampingan yang ingin diperkatakan oleh pengkarya dalam
novelnya. Berdasarkan Novel Jendela Menghadap Jalan iaitu novel tingkatan 4 yang saya kaji
terdapat persoalan kebijaksanaan watak utama iaitu Lili yang berusaha untuk menyelesaikan
masalah rumah tangga che Jah. Lili dengan kebijaksanaanya meminta pertolongan Kak
Hamimah iaitu salah seorang kakitangan  Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk membuat
aduan tentang sikap buruk suaminya Seman. Akhirnya Seman ditangkap oleh pihak berkuasa
untuk menjalani pemulihan. Selain itu, persoalan kebijaksanaan juga saya kesan dalam Novel
Songket Berbenang Emas iaitu novel kajian saya di tingkatan lima. Persoalan kebijaksanaan
ini dapat dibuktikan dengan kebijaksanaan watak utama iaitu Dahlia yang bijak menguruskan
masa untuk mengulangkaji pelajaran dan menjaga adik-adiknya walaupun keluarganya hidup
dalam kemiskinan.

LATIHAN MASTERI DAN NOTA RINGKAS KAJIAN DUA NOVEL YANG BOLEH
MEMBANTU PELAJAR MEMBUAT LATIHAN SERTA ULANGKAJI UNTUK
MENGHADAPI PEPERIKSAAN PERCUBAAN DAN JUGA PERSEDIAAN
MENGHADAPI SPM 2018.

Soalan 1
Berdasarkan dua  novel yang anda kaji, huraikan tema yang di paparkan dalam kedua-dua
novel berkenaan.

Berdasarkan novel Jendela Menghadap Novel yang saya kaji di Tingkatan 5 pula
Jalan karya Ruhaini Matdarin, pengarang Songket Berbenang Emas karya Khairuddin
memaparkan tema kecekalan seorang gadis Ayip, pengarang memaparkan tema kegigihan
dalam menghadapi pelbagai cabaran dan seorang gadis dalam mengharungi pelbagai
rintangan. cabaran dan dugaan dalam kehidupannya.

Lili :- Dahlia:-

Lili cekal menghadapi kerenah ibunya Dahlia gigih menghadapi ujian dalam
yang menyuruh dia menghabiskan cuti hidupnya serta tidak pernah menjalankan nasib
persekolahan di Kampung Sentosa, tempat malang yang menimpa diri dan keluarganya.
kelahiran ibunya. Lili akur akan cadangan Sebaliknya dia berusaha untuk menempuh
tersebut kerana dia amat menyayangi ibunya. semua ujian tersebut dengan jiwa dan
Lili juga cekal berusaha untuk semangat yang kental.
menyelesaikan masalah keganasan rumah Dahlia gigih menghadapi dugaan
tangga yang dihadapi oleh jiran datuknya, Che apabila ibunya, Saleha terpaksa dihantar ke
Jah yang selalu dipukul dan dicemuh oleh hospital Batu Pahat, kemudian dipindahkan ke
suaminya, Seman. Akhirnya, Seman berjaya Hospital Permai, Johor Bahru untuk menjalani
ditangkap dan akan didakwa di mahkamah atas rawatan pemulihan akibat menghadapi penyakit
perbuatan kejamnya itu. kemurungan.
Lili cekal menghadapi dugaan semasa
dirinya dikurung dan diikat oleh Rafiq dan Haziq Kegigihan Dahlia yang seterusnya

di sebuah pondok buruk yang terletak di dalam dapat dilihat apabila dia dapat menghadapi

hutan di Kampung Sentosa. sikap prejudis neneknya, Nek Kiah terhadap

Lili cekal menghadapi kerenah mereka sekeluarga dengan tenang. Dahlia juga

penduduk kampung yang tidak bersepakat mendepani cacian dan tohmahan Aton yang

dalam isu pemasangan kubah pada bumbung menuduhnya membunuh Said dan

surau lama kerana kekurangan nilai menggelarnya perempuan murahan serta ramai

keagamaan. Akhirnya, penduduk kampung kenalan lelakinya.


menerima cadang Lili untuk membina masjid
baharu.

Soalan 2

Berdasarkan sebuah novel yang anda kaji, huraikan latar masyarakat yang  dipaparkan dalam
novel.                            ( 7 markah)

Novel Jendela Menghadap Jalan Novel Songket Berbenang Emas


Masyarakat kampung Masyarakat kampung   

1.  Masyarakat kampung yang tinggal di Kampung Sentosa 1. Masyarakat kampung yang  tinggal di Kamp
terdiri daripada Haji Abdul Rahman, datuk Lili, Abang Rashid, Haji Sulaiman merupakan ketua kampung d
Seman, Che Jah dan lain-lain. kampung yang lain ialah Mak Aji, Aton, Embo
lain-lain.
2. Masyarakat kampung yang masih berpegang kepada cara
hidup tradisi. Contohnya, rumah penduduk di Kampung Sentosa 2. Masyarakat kampung yang hidup bekerjasam
jendelanya menghadap jalan. lain setelah dinasihati oleh Haji Sulaiman sem
untuk sambutan Majlis Maulidur Rasul.
3. Masyarakat kampung yang masih percaya kepada perubatan
tradisional. Datuk Lili merupakan seorang yang pakar dalam
perubatan tradisional dengan menggunakan herba.
Masyarakat yang saling membantu Masyarakat yang saling membantu

1. Geetha dan Danel membantu Lili menyelesaikan masalah 1. Haji Sulaiman  selaku ketua kampung memba
kubah surau di Kampung Sentosa . menyelesaikan masalah emak Dahlia yang m
perasaan.
2. Datuk Lili membantu pesakitnya, Puan Letchumi dan Puan
Hamimah  mendapatkan rawatan menggunakan perubatan 2. Tauke Lim membantu memberi hutang kepad
tradisional.
3. Penduduk kampung membina rumah Embo
3.Lili dan Kak Mimah membantu menyelesaikan masalah rumah  musnah dilanda banjir.
keganasan rumah tangga yang dialami oleh keluarga Che Jah.
Masyarakat yang ikhlas dalam membantu orang lain. Masyarakat yang ikhlas dalam membantu orang

1. Datuk Lili ikhlas membantu Che Jah dan anak-anaknya 1. Tauke Lim ikhlas membantu memberi hutan
walaupun berdepan dengan pelbagai tohmahan daripada Dahlia.
segelintir penduduk kampung.
2. Haji Sulaiman ikhlas membantu Embo
2. Lili ikhlas membantu  Che Jah menyelesaikan masalah masalahnya.
keganasan rumah tangganya.
3. Najib ikhlas membantu Dahlia membawa adik
demam ke klinik.

Masyarakat yang insaf akan kesilapannya. Masyarakat yang insaf akan kesilapannya

1. Haziq dan Rafik akhirnya insaf akan kesilapan mereka terlibat 1. Abu Bakar insaf akan kesilapannya yang suk
dalam gejala sosial seperti mencuri harta orang kampung dan dengan rakan-rakannya.
menagih dadah.
2. Abu Bakar  juga insaf akan kesalahannya
kambing milik bapanya sendiri.
3. Nek Kiah akhirnya insaf akan sikapnya terha
apabila Dahlia dan emaknya  yang banyak mem
sakit sedangkan anak-anak yang selama
langsung tidak menziarahinya.
Masyarakat yang bertanggungjawab Masyarakat yang bertanggungjawab

1. Datuk bertanggungjawab menjaga Lili sepanjang dia 1. Haji Sulaiman bertanggungjawab


menghabiskan cuti persekolahannya di kampung. buahnya,Embong yang menghadapi masal
mengalami masalah mental dan masalah kewan
2. Datuk bertanggungjawab membantu merawat pesakit yang
datang berubat dengan menggunakan kaedah perubatan 2. Haji Sulaiman bertanggungjawab menyuruh
tradisional. membantu membina rumah Embong semula yan
banjir.
Masyarakat yang terlibat dalam gejala sosial Masyarakat remaja yang terlibat dalam gejala so

1. Anak-anak Che Jah iaitu Rafik dan Haziq suka mencuri harta 1. Abu Bakar, adik Dahlia suka berfoya-fo
benda penduduk kampung dan terlibat dalam penagihan dadah. rakannya.

2. Suami Che Jah, Seman suka bermain judi. 2. Abu Bakar sanggup mencuri kambing milik ba

Soalan 3

Dalam sesebuah novel, terdapat peristiwa-peristiwa yang menarik perhatian pembaca. Berdasarkan
dua buah novel yang anda kaji, pilih satu peristiwa yang menarik dan nyatakan sebab peristiwa itu
berjaya menarik perhatian anda.                                        (8 markah)

Novel Jendela Menghadap Jalan Novel Songket Berbenang Emas


Peristiwa mengubati pesakit Peristiwa menyelamatkan nyawa orang lain

1. Datuk Lili menyembuhkan penyakit Puan Letchumi, ibu Geetha 1. Dahlia sanggup terjun ke dalam sungai un
dengan menggunakan rawatan tradisional melalui penggunaan Said yang lemas.
herba.
Sebab
2. Datuk Lili merawat Kak Mimah yang menghidap penyakit gout 1. Peristiwa ini berjaya menarik  perhatian saya
dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan herba seperti mas yang ada pada Dahlia yang sanggup menghad
cotek, pegaga, daun sirih,daun belimbing dan sebagainya. dalam menyelamatkan nyawa orang lain ini
orang lain. Walaupun Dahlia seorang gadis, nam
Sebab ke dalam sungai yang berarus deras itu de
1. Peristiwa ini berjaya menarik  perhatian saya kerana nyawa orang lain.
penggunaan herba dalam perubatan tradisional ini dapat
membantu menyembuhkan pesakit yang tidak mahu pergi ke
hospital kerana kos rawatan yang tinggi.

2. Peristiwa ini berjaya menarik  perhatian saya kerana datuk Lili 


bersedia membantu  sesiapa sahaja yang menghidap penyakit
dengan perubatan tradisional. Kita juga perlu membantu orang
yang memerlukan bantuan jika kita mempunyai kepakaran dalam
apa-apa bidang.
Peristiwa menyelesaikan masalah kubah surau Peristiwa keluar dari asrama demi kepentingan k

1. Lili , Geetha, Danel mewakili golongan remaja yang 1. Dahlia sanggup berkorban dengan keluar d
bekerjasama untuk menyelesaikan masalah  orang-orang ingin menguruskan adik-adiknya yang masih k
kampung  yang kurang bersetuju dengan pembinaan masjid dimasukkan ke hospital akibat kemurungan. Wa
baharu, sebaliknya hanya mahu kubah dipasang di surau yang STPM hanya tinggal beberapa bulan sahaja lagi
sudah lama usianya. sulung tidak mementingkan dirinya sendiri dan
demi keluarganya yang dilanda musibah.
Sebab
1. Peristiwa ini berjaya menarik perhatian saya kerana walaupun Sebab
Geetha dan Danel berlainan bangsa dan agama, mereka sanggup 1.     Peristiwa ini berjaya menarik perhatian saya ker
membantu Lili yang beragama Islam untuk menyelesaikan berkorban dan lebih mengutamakan kepentinga
masalah berkaitan dengan surau di Kampung Sentosa. kepentingan dirinya sendiri yang akan mend
STPM tidak lama lagi.
2.      
Peristiwa mengenai semangat setiakawan yang tinggi Peristiwa mengenai perkara mistik
1. Lili telah diculik oleh Rafiq dan Haziq. Hal ini telah 1. Pada mulanya, ibu Dahlia tiba-tiba sahaja gila
menggemparkan seluruh penduduk kampung. Dia telah dilarikan dalam hospital. Keadaan menjadi semakin pelik
dan disembunyikan di sebuah tempat. Namun begitu, dek rasa berbisa, iaitu ular mula mengganggu keluarga D
tanggungjawab terhadap rakan masih utuh dalam diri Danel, dia terungkai apabila Abu Bakar, adik Dahlia telah m
telah berusaha untuk menjejaki Lili dan dia akhirnya telah berjaya kuning yang usang ditanam di bawah rumah me
menyelamatkan Lili daripada dua beradik itu. Sebab
Sebab 1. Peristiwa ini berjaya menarik perhatian saya k
1. Peristiwa ini berjaya menarik perhatian saya kerana Danel telah perkara pelik dan malang yang berlaku dalam ke
menunjukkan semangat setiakawan yang tinggi dan berusaha secara bertimpa-timpa seolah-olah seperti diranc
menyelamatkan Lili yang diculik oleh Rafiq dan Haziq.
Peristiwa anak yang patuh akan ibunya Peristiwa sikap membantu dalam diri

1. Lili tidak mahu pulang ke kampung ibunya kerana masa cutinya 1. Dahlia yang membantu anak Aton, Said yang
telah diaturkan dengan pelbagai aktiviti bersama rakan-rakannya. sungai. Pada mulanya, Dahlia ternampak Said
Akan tetapi, ibunya berkeras mahu menghantarnya ke kampung dalam sungai di hadapan rumahnya. Namun, t
dengan alasan yang pelbagai. Akhirnya, Lili akur kerana dia lemas. Dahlia mengambil keputusan untuk terju
percaya setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya dan dia perlu dan menyelamatkan Said. Malangnya, de
patuh akan kehendak ibunya. bermaharajalela ketika itu. Said mati lemas dan
disalah ertikan.
Sebab
1. Peristiwa ini berjaya menarik perhatian saya kerana sebagai Sebab
seorang anak yang patuh akan kata ibunya, Lili sanggup 1. Peristiwa ini berjaya menarik perhatian say
mengetepikan kehendak diri sendiri kerana dia percaya tidak pandai berenang, Dahlia tetap membera
perancangan ibunya pasti mempunyai hikmah. sungai untuk menyelamatkan Said. Dia ba
menyelamatkan Said yang telah lemas.

Peristiwa memaafkan kesalahan orang Peristiwa sanggup membantu orang lain tanpa m
agama
1. Lili memaafkan kesalahan Rafik dan Haziq yang telah
menculiknya, walaupun tindakan mereka itu tidak baik. 1. Tauke Lim menyumbangkan barang-baran
Majlis Mauludir Rasul yang diadakan di Kamp
Sebab walaupun dia berbangsa Cina.
1. Peristiwa ini berjaya menarik perhatian saya kerana
kesanggupan Lili memaafkan orang yang pernah menculiknya 2. Tauke Lim juga sanggup memberi keluar
memberikan pengajaran kepada saya supaya kita mestilah barang secara hutang kerana amat memaham
memaafkan kesalahan orang lain walaupun orang tersebut pernah dialami oleh sahabatnya, Embong.
melakukan perkara yang tidak baik kepada kita.
3. Tauke Lim menyumbangkan sebanyak RM
yang apabila dia berjaya melanjutkan pelajaran k

4. Tauke Lim juga sanggup membayar harg


RM15000 kepada Nek Kiah kerana dia tid
Embong berpindah dari situ apabila tanah it
orang lain kerana dia amat memahami penderi
Dahlia.
Sebab
1. Peristiwa ini berjaya menarik perhatian say
berlainan bangsa dan agama kita mestilah bers
menyumbangkan apa-apa yang mampu kepa
yang memerlukan bantuan tanpa mengira status
Peristiwa menghargai pemberian orang lain Peristiwa menghargai pemberian orang lain

1. Nenek Lili berusaha mencari bekas kemenyan yang hilang. 1. Dahlia amat menghargai kain songket berben
Bekas kemenyan ini diberikan oleh pesakit datuk iaitu Puan merah yang dihadiahkan oleh Azhari. Simbo
Lecthumi. Datuk dan nenek amat menghargai pemberian orang Azhari,Dahlia  berjanji akan menjaga jati dirinya
lain,oleh sebab itu nenek tetap erusaha mencarinya sehingga mana jua dia berada.
berjaya menemukannya.
2. Dahlia juga menghargai gelang pusaka yan
Sebab Nek Kiah. Pemberian itu merupakan satu anuge
1. Peristiwa ini berjaya menarik  perhatian saya kerana kita telah menganggap Dahlia dan adik-adiknya se
mestilah menghargai apa-apa sahaja pemberian orang lain ini, Nek Kiah tidak pernah mengambil pedu
kepada kita supaya dapat memupuk hubungan yang baik sesama Dahlia.
kita.
Sebab

1. Peristiwa ini berjaya menarik  perhatian saya


menghargai apa-apa sahaja pemberian oran
supaya dapat memupuk hubungan yang baik se

Soalan 4

Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, huraikan dua perwatakan seorang  watak


sampingan yang terdapat dalam novel tersebut.    
(7 markah)

Novel Jendela Menghadap Jalan Novel Songket Berbenang Emas


Datuk( Haji Abdul Rahman) Embong

1. Seorang yang kuat bekerja 1. Seorang ketua keluarga yang bertanggungjaw


Sebagai contoh, tangan datuk macam besi berkarat, uratnya Sebagai contoh, Embong tidak mahu ana
biru dan tertonjol. sekolah dan mengatakan beliau akan bertangg
kehidupan mereka walaupun isterinya sakit.
2. Seorang yang pakar tentang perubatan tradisional akar –akar
kayu dan pengamal perubatan tradisionalSebagai contoh, datuk 2. Seorang yang penyayang
merawat Puan Letchumi dan Kak Mimah dengan menggunakan Sebagai contoh, Embong sangat menyayang
herba. anaknya.Beliau sanggup melakukan dua kerja
perbelanjaan keluarganya.
3. Seorang yang menghargai pemberian orang lain.
Sebagai contoh, datuk risau apabila bekas kemenyan 3. Seorang yang percaya akan kehendak takdir
pemberian Puan Letchumi dan tasbih hilang Sebagai contoh, Embong percaya akan
isterinya,Saleha menjadi kurang siuman kera
4. Seorang yang kuat beribadat SWT.
Sebagai contoh, datuk tidak pernah meninggalkan solat dan
pandai dalam hal-hal keagamaan.Datuk selalu menguji Lili 4. Seorang yang penyabar
dalam hal berkaitan agama. Sebagai contohnya, Embong sanggup dihina o
sendiri kerana hidup miskin.
5. Seorang yang sangat menghargai nilai sejarah
Sebagai contohnya, datuk  menceritakan kehebatan rumah- 5. Seorang yang mementingkan ilmu untuk anak
rumah di Kampung Sentosa yang jendelanya menghadap jalan. Sebagai contohnya, Embong menyuruh Dahlia p
akan menguruskan hal adik-adik Dahlia

6. Seorang yang berani


Sebagai contohnya,  Embong berani membun
membelit badannya.
Geetha Azhari

1. Seorang yang peramah 1. Seorang yang berpendidikan tinggi


Sebagai contohnya, Geetha bertanyakan pelbagai soalan Sebagai contohnya, Azhari baru mendapat segu
kepada Lili sewaktu berada di dalam bas.
2. Seorang yang berani 2. Seorang yang suka memberikan nasihat
Sebagai contohnya, Geetha berani mengajak Lili mendaki bukit Sebagai contohnya, Azhari sentiasa
untuk melihat matahari terbenam. agar belajar dengan bersungguh-sungguh.

3. Seorang yang bijaksana 3. Seorang yang pandai memujuk


Sebagai contohnya, Geetha bijak dalam menuntut ilmu dalam Sebagai contohnya, Azhari pandai memujuk Da
bidang kejuruteraan di Universiti Malaya. lamarannya.

Soalan 5

Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, jelaskan satu peristiwa yang dapat dikaitkan 
dengan persoalan keberanian dalam menghadapi masalah.             
(8 markah)

Novel Jendela Menghadap Jalan Novel Songket Berbenang Emas


Persoalan keberanian dalam menghadapi masalah Persoalan keberanian dalam menghadapi masal

1. Peristiwa Lili, Danel, dan Geetha berani menyelesaikan 1. Peristiwa Dahlia berani menyelamatkan Said,
masalah kubah surau yang dihadapi oleh penduduk di Kampung lemas di sungai berhampiran rumah Dahlia.
Sentosa.
2. Peristiwa Embong berani membunuh ular saw
2.Peristiwa Danel berani menyelamatkan Lili yang diculik oleh membelitnya di kebun sawit di Kampung Parit Ha
Rafik dan Haziq.

Soalan 6

Huraikan dua nilai kemanusiaan yang terdapat dalam sebuah novel yang telah anda pelajari.


(7 markah)

Novel Jendela Menghadap Jalan Novel Songket Berbenang Emas


Dua nilai kemanusiaan Dua nilai kemanusiaan

1. Nilai kasih sayang 1. Nilai kasih sayang


- Nenek dan datuk melayan Lili dengan penuh kasih sayang - Embong dan Saleha sangat menyayangi
semasa Lili bercuti di kampung walaupun kehidupan mereka miskin .
- Dahlia sanggup curi-curi keluar dari asrama d
2. Nilai keyakinan Permai untuk melawat ibu yang sedang diraw
- Keyakinan Datuk terhadap perubatan secara tradisional yang mental.
diusahakannya selama ini merupakan perubatan alternatif
kepada pesakit yang datang menemuinya iaitu Kak Mimah dan 2. Nilai bertanggungjawab
William Ng dan Mak cik Lechutmi - Embong bertanggungjawab memastikan anak
pendidikan yang sempurna walaupun hidup
3. Nilai bertanggungjawab Beliau sanggup bekerja hingga malam
- Datuk, Lili bersama-sama penduduk kampung pendapatan keluarga.
bertanggungjawab terhadap masalah yang berlaku dalam - Dahlia sanggup keluar dari asrama untuk men
kampung mereka seperti kecurian, aktiviti haram, rayuan rumah semasa ibu dan ayahnya dirawat di hospi
menjual tanah dan sebagainya. Oleh sebab itu mereka berusaha
menyelesaikan masalah. 3. Nilai kegigihan
- Dahlia gigih mengulang kaji pelajaran walaup
4. Nilai keprihatinan pusat pemindahan banjir yang tidak selesa.
- Lili prihatin akan nasib Rafik dan Haziq yang berpunca
daripada kepincangan rumah tangga Che Jah Walaupun mereka 4. Nilai kebijaksanaan.
menculik Lili namun Lili menziarahi Che Jah untuk mendapat - Dahlia bijak menguruskan masa untuk meng
maklumat latar belakang Haziq dan Rafik bagi membantu dan menjaga adik-adiknya, walaupun hidup dala
menyelesaikan masalah mereka.
5. Nilai keberanian
- Penduduk kampung prihatin terhadap masalah yang berlaku - Dahlia berani terjun ke dalam sungai yang
dalam kampung mereka seperti kecurian, aktiviti haram, rayuan berkeladak untuk menyelamatkan Said yang lem
menjual tanah dan sebagainya. Justeru mereka berusaha
menyelesaikan masalah walaupun ada antaranya menggunakan 6. Nilai semangat setia kawan
cara kekerasan dan kurang sesuai. - Kavita dan Najib berkunjung ke rumah Da
khabar Dahlia yang tidak hadir ke sekolah. K
5. Nilai ketaatan salinan (fotostat) nota pelajaran untuk Dahlia.
- Datuk menghabiskan masa selepas solat berjemaah dengan
berzikir dan membaca kitab dua tiga halaman. 7. Nilai bersimpati
- Tauke Lim bersimpati terhadap keluar
6. Nilai baik hati berhadapan dengan masalah kesihatan
- Danel sering datang ke rumah nenek untuk membantu nenek kewangan dan masalah anaknya lelaki tungg
masak dan mengganggap masakan nenek sedap. dengan gejala sosial.

- Datuk menggunakan kepakarannya dalam bidang perubatan 8. Nilai keprihatinan


tradisional untuk membantu orang yang mempunyai masalah - Dahlia yang bimbang akan keadaan Nek Kiah
kesihatan. Usaha datuk telah berjaya sebagai perubatan selama beberapa hari terus pergi ke ruma
alternatif untuk menyembuhkan penyakit selain berubat secara memastikan keadaan neneknya selamat.
perubatan moden.
9. Nilai bekerjasama
7. Nilai keberanian - Penduduk kampung bekerjasama membina ru
- Danel berani menyelamatkan Lili yang diculik oleh Haziq dan roboh akibat banjir.
Rafiq.
10. Nilai ketabahan
8. Nilai bekerjasama - Dahlia tabah menghadapi pelbagai masala
- Penduduk kampung berkumpul di rumah datuk untuk bersolat kemiskinan,kesihatan ibu bapanya,masalah pen
hajat bagi mendoakan keselamatan Lili yang diculik oleh Haziq yang masih kecil ketika ibu bapanya sakit dan
dan Rafiq. sebagai seorang pelajar.

9. Nilai kegigihan
- Datuk gigih mempertahankan perubatan tradisional contohnya
beliau sanggup masuk hutan waktu malam ke hutan untuk
mencari akar kayu sebagai ramuan perubatan tradisionalnya.

10. Nilai kesabaran


- Che Jah sabar menghadapi karenah suaminya Seman yang
tidak bertanggungjawab terhadap keluarga.

Soalan 7

Jelaskan satu bukti kepincangan masyarakat dalam dua buah novel yang telah anda pelajari.


(8 markah)

Novel Jendela Menghadap Jalan Novel Songket Berbenang Emas


1. Kepincangan masyarakat yang terlibat dalam gejala sosial  1. Kepincangan masyarakat yang berprasangka
Sebagai contohnya, Rafik dan Haziq suka mencuri harta benda orang lain
orang kampung. Selain itu, mereka terlibat dalam Sebagai contohnya, Aton dan Nek Kiah b
penyalahgunaan dadah. terhadap keluarga Dahlia. Nek Kiah suka me
keluarganya disebabkan kemiskinan mereka.
2. Kepincangan masyarakat yang terlibat dalam masalah fitnah tehadap Dahlia dengan mengatakan ba
perjudian ditebuk tupai kerana lelaki datang ke rumahnya s
Sebagai contohnya, Seman,suami Che Jah seorang kaki judi
sehingga sanggup mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang 2. Kepincangan masyarakat yang terlibat dalam
ketua keluarga. Sebagai contohnya,Abu Bakar suka berfoya-foya
rakannya sehingga sanggup mencuri kambing m
3. Kepincangan masyarakat yang bercanggah pendapat
Sebagai contohnya, penduduk kampung yang mengalami 3. Kepincangan masyarakat yang suka menghin
percanggahan pendapat mengenai perletakan kubah di surau Sebagai contohnya, Mak Aton yang suka mengh
ataupun membina masjid yang baru. keluarganya disebabkan kemiskinan mereka. Ma
menabur fitnah tehadap Dahlia dengan mengata
4. Kepincangan masyarakat yang tidak bertanggungjawab sudah ditebuk tupai kerana lelaki datang ke ruma
Sebagai contohnya, suami Cik Jah iaitu Pak Seman sering
memukul Cik Jah. Dia juga sering berjudi sehingga melupakan 4. Kepincangan masyarakat yang mempunyai ha
tanggungjawabnya sebagai ketua keluarga.  Sebagai contohnya, Dahlia, Abu Bakar, Kiamban
menjumpai bungkusan telur yang sudah busuk. T
5. Kepincangan masyarakat yang suka memandang serong peniti, cincin akik, butiran pasir dan dua batang p
terhadap kekurangan orang lain mereka dibawah rumah. Bungkusan itu ditanam
Sebagai contohnya, Rafiq dan Haziq sering menjadi hinaan dan yang dengki akan mereka.
kutukan masyarakat kampung secara berterusan kerana suka 5.Kepincangan masyarakat yang memandan
mencuri, menagih dadah dan pecah rumah. Bagi Lili, mereka ialah kemiskinan orang lain
manusia biasa yang memerlukan bantuan untuk berubah. Sebagai contohnya, Nek Kiah tidak suka akan m
dan cucu-cucunya kerana hidup dalam kemiskin
anaknya yang lain berjaya dalam kehidupan.

6. Kepincangan masyarakat yang tidak mahu me


takdir
Sebagai contohnya, Aton telah menuduh Dahlia
anaknya, Said mati lemas walaupun Dahlia sang
nyawa dengan terjun ke sungai untuk menyelam

Soalan 8

Huraikan dua bukti ketabahan watak utama dalam sebuah novel yang telah anda kaji.
                                                                                                                            
  (7 markah)

Novel Jendela Menghadap Jalan Novel Songket Berbenang Emas


Ketabahan menghadapi kerenah orang tua Ketabahan menghadapi kerenah ibu dan orang s

1. Watak utama, Lili tabah menghadapi kerenah ibunya yang 1. Watak utama, Dahlia tabah menghadapi keren
mahu Lili menghabiskan cuti persekolahannya di kampung datuk tidak mengenalinya setelah menghidap tekanan
dan neneknya.
2. Watak utama, Dahlia tabah menghadapi keren
2. Watak utama, Lili tabah menghadapi kerenah datuk yang tidak menghina Dahlia semasa Azhari menghantarnya
mahu menceritakan sejarah jendela menghadap jalan.
Ketabahan dalam menuntut ilmu
Ketabahan menghadapi cabaran ketika diculik
1. Watak utama, Dahlia tabah mengulang kaji pe
1.  Watak utama, Lili  tabah berhadapan dengan Rafik dan Haziq raya  semasa kampung mereka dilanda banjir.
yang menculiknya.
Soalan 9

Pengarang mewujudkan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan teladan oleh


pembaca.Berdasarkan dua novel yang telah anda pelajari, jelaskan  satu peristiwa yang
dapat dijadikan teladan.                                                  (8 markah)

Novel Jendela Menghadap Jalan Novel Songket Berbenang Emas


Satu peristiwa   yang dapat dijadikan   teladan Satu peristiwa   yang dapat dijadikan   teladan

1.  Peristiwa membantu mengubati pesakit 1.  Peristiwa sanggup membantu orang lain
- Datuk Lili menyembuhkan penyakit Puan Letchumi, ibu Geetha - Tauke Lim sanggup membantu memberi hu
dengan menggunakan rawatan tradisional melalui penggunaan keluarga Dahlia walaupun berlainan bangsa
herba.
- Penduduk kampung mengutip sumbangan
- Datuk Lili merawat Kak Mimah yang menghidap penyakit gout kepada Dahlia yang akan melanjutkan pelaja
dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan herba seperti mas Alasan
cotek, pegaga, daun sirih,daun belimbing dan sebagainya. Peristiwa ini dapat diteladani kerana kita me
sesiapa sahaja yang memerlukan bantuan.
Alasan
Peristiwa ini dapat diteladani kerana datuk Lili  bersedia 2.  Peristiwa penduduk kampung bekerjasam
membantu  sesiapa sahaja yang menghidap penyakit dengan membantu orang lain
perubatan tradisional. - Penduduk kampung bekerjasama membina
yang musnah semasa dilanda banjir.

Alasan
Peristiwa ini dapat diteladani kerana kita me
bekerjasama untuk meringankan beban yang
orang lain.

Soalan 10

Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan dua latar tempat yang terdapat dalam
novel tersebut. (7 markah) 

Novel Jendela Menghadap Jalan Novel Songket Berbenang Emas


1.Kuala Lumpur – Tempat tinggal Lili dan keluarganya 1. Padang bola jaring –Dahlia berlatih bola jarin
rakannya, Siti Wangi. 
2. Stesen bas- Lili menaiki bas dari Kuala Lumpur ke kampung
datuk dan neneknya di Dungun, Terengganu 2. Kantin – Tempat Azhari menunggu Dahlia

3. Perhentian bas Pekan Sentosa,Dungun, Terengganu- Lili 3. SMK Tun Ismail – lima kilometer dari kampu
berhenti sebelum ke  Kampung  Sentosa,tempat tinggal datuk dan Azhari dan Dahlia pernah belajar sewaktu Dahlia
nenek Lili Azhari Tingkatan Lima

4. Pekan Sejahtera, Dungun, Terengganu - Tempat tinggal Geetha 4. Sekolah Menengah Temenggung Ibrahim- D
sebagai pelajar tingkatan enam. Dia tinggal di as
5. Surau- tempat orang kampung berkumpul
5. Bilik Kerjaya- Dahlia bertemu dengan Cikgu
6. Bangsal di tepi sawah – Lili menunggu neneknya yang bekerja di Cikgu Hisyam mendapat tahu masalah Dahlia da
sawah padi
6. Kebun getah- 20 meter dari rumah  selua
7. Hutan- tempat datuk mencari tumbuhan-tumbuhan herba dan Saleha menoreh getah
akar kayu
7. Kampung Parit Haji Rais – Tempat tinggal Da
8. Jeti nelayan- tempat Lili, Geetha dan Danel  menyaksikan menjaga adik-adiknya, Melati, Kiambang, Ma
matahari terbit setelah emaknya dirawat di hospital.

8. Hospital Batu Pahat (Wad 6)  -Tempat Sa


mendapatkan rawatan pada peringkat awal.

9. Hospital Batu Pahat (Wad 4)- Abah Dahlia d


setelah dipatuk ular.

10. Hospital Permai, Johor Bahru – Tempat em


bilik 16. Di sini juga Azhari bekerja sementara
segulung ijazah.

11. Sungai –kira-kira 45 meter dari rumah D


menyelamatkan Said yang lemas di sungai ini.

12. Kebun kelapa sawit di Parit Haji Kadir- Kira


dari rumah Dahlia di sinilah Embong memotong
pulang dari rumah Aton. Di kebun kelapa sawit in
membelit Embong.

13. Sekolah Kebangsaan Jelotong- Said dan M


sini

14. Rumah Aton kira-kira 150 meter dari rum


disindir oleh Aton kerana dikatakan Dahlialah
Said mati lemas.

15. Balai raya Kampung Parit Haji Rais- Bebera


bergotong – royong semasa majlis sambutan Ma
itu, di sini juga menjadi tempat pemindahan m
berlaku di kampung Dahlia.

Soalan 11

Huraikan satu peristiwa peleraian cerita dan kewajaran pengarang mengakhiri cerita tersebut


dalam dua buah novel yang anda pelajari .                                                          
(8 markah)

Novel Jendela Menghadap Jalan Novel Songket Berbenang Emas

Berdasarkan novel yang telah saya kaji iaitu novel Jendela Berdasarkan novel yang telah saya kaji ia
Menghadap Jalan karya Ruhaini Matdarin, saya berpendapat Berbenang Emas karya Khairuddin Ayip, saya b
bahawa wajar novel ini berakhir sedemikian melalui peristiwa adalah wajar novel ini berakhir sedemikian mela
menyelesaikan isu berkaitan kubah surau.Lili, Danel dan Geetha melanjutkan pelajaran.Sebagai contohnya, D
berjaya menyelesaikan isu berkaitan kubah surau yang dihadapi oleh melanjutkan pelajarannya ke Jepun.Hal ini berla
penduduk di Kampung Sentosa. Isu kubah surau ini telah Dahlia telah berusaha dengan gigih untuk m
menyebabkan generasi muda dan generasi tua tidak sependapat. yang cemerlang dalam peperiksaan STPM w
Apabila masalah ini dapat diselesaikan dengan baik, suasana di menghadapi pelbagai cubaan dan dugaan dalam
kampung itu harmoni semula. contohnya, dia terpaksa keluar dari asrama a
dimasukkan ke hospital kerana menghidapi ke
Selain itu, peristiwa saling berhubungan antara satu sama lain. perasaan sehingga kurang siuman.
Sebagai contohnya hubungan Lili, Geetha dan Danel semakin erat ,
mereka saling berhubungan antara satu sama lain melalui e-mel dan Selain itu, novel ini wajar berakhir sedemikia
telefon. pertunangan. Sebagai contohnya,watak utaman
dengan pemuda yang disukainya iaitu Azhari.
Seterusnya, peristiwa menyelesaikan masalah keganasan rumah seorang pemuda yang menyukai Dahlia dan sel
tangga. Sebagai contohnya, Kak Mimah telah berjaya menyelesaikan akan hal Dahlia dan keluarganya.Oleh hal yang
masalah keluarga Che Jah yang selalu didera oleh suaminya, wajar Dahlia mengikat tali pertunangan den
Seman. Haziq dan Rafik telah pergi ke sekolah semula dan akan hubungan mereka direstui oleh kedua-dua be
menduduki peperiksaan PMR. Azhari juga dapat menerima Dahlia yang hidup d

Peristiwa ingin tahu tentang sejarah kampung. Sebagai Seterusnya, peristiwa pemberian hadiah kepa
contohnya,Lili tidak sabar untuk kembali ke kampung datuk dan istimewa. Sebagai contohnya ,hadiah kain songk
neneknya semula kerana dia ingin tahu dengan lebih lanjut tentang yang diberikan oleh Azhari memang sesuai
sejarah jendela menghadap jalan. melambangkan jati diri orang Melayu. Dahli
kepada janjinya dengan Azhari. Dahlia perlu
walau di mana-mana pun dia berada kerana
tunangan orang dan akan berkahwin dengan A
pengajiannya nanti. 

Soalan 12

Huraikan dua pengajaran yang terdapat dalam novel yang telah anda kaji.   


(7 markah) 

Novel Jendela Menghadap Jalan Novel Songket Berbenang Emas


Dua pengajaran Dua pengajaran

1. Kita mestilah prihatin terhadap masalah yang menimpa orang 1. Kita mestilah prihatin terhadap masalah ya
lain. lain.
Sebagai contohnya, Lili prihatin akan nasib Che Jah dan anak- Sebagai contohnya, Tauke Lim dan Haji Sula
anaknya yang menjadi mangsa dera suaminya,Seman. nasib keluarga Dahlia.Haji Sulaiman prihatin
Embong menghidap tekanan perasaan.
2. Kita mestilah bantu-membantu dalam
kehidupan.                                2. Kita mestilah bantu-membantu dalam kehidup
Sebagai contohnya, Lili, Danel dan Geetha saling membantu Sebagai contohnya,Penduduk Kampung Parit H
menyelesaikan masalah kubah surau yang dihadapi oleh membina rumah Embong setelah rumahnya mus
penduduk Kampung Sentosa.
3. Kita mestilah berani menghadapi pelbagai d
3. Kita mestilah berani menghadapi pelbagai dugaan dan cabaran dalam kehidupan. Sebagai contohnya,
dalam kehidupan. Sebagai contohnya, Danel berani menyelamatkan Said,anak Aton yang lemas d
menyelamatkan Lili yang diculik oleh Haziq dan Rafik. dengan rumahnya.

4. Kita mestilah saling menyayangi antara satu sama lain. 4. Kita mestilah saling menyayangi antara satu s
Sebagai contohnya, datuk dan nenek amat menyayangi Lili. Sebagai contohnya, Dahlia amat menyayang
Mereka sanggup menjaga Lili sepanjang cuti persekolahannya. Anggerik,Melati,dan Kiambang. Dia sanggup
untuk menjaga adik-adiknya setelah ibunya dima

Soalan 13

Berdasarkan dua buah novel yang anda kaji,jelaskan satu peristiwa yang memaparkan konflik dan
cara penyelesaiannya bagi setiap novel tersebut.                              

(8 markah)

Novel Jendela Menghadap Jalan Novel Songket Berbenang Emas


1. Peristiwa isu kubah surau 1. Peristiwa berprasangka buruk tentang orang l
Konflik untuk meletakkan kubah surau sama ada di surau lama Konflik antara Nek Kiah dengan Dahlia apabila N
atau di masjid yang akan dibina. berprasangka buruk terhadap Dahlia apabila me
menghantar Dahlia pulang ke rumahnya.
Cara penyelesaian
Lili, Danel dan Geetha akan mengadakan  perjumpaan terbuka Cara penyelesaian
dengan penduduk kampung untuk menjelaskan kepentingan Dahlia hanya mendiamkan diri semasa ditegur o
membina masjid daripada memasang kubah di bumbung surau.
2. Peristiwa keganasan rumah tangga 2. Peristiwa sewaktu di asrama SMK Temenggu
Konflik rumah tangga antara Che Jah dengan suaminya,Seman. Konflik antara Dahlia dengan Cikgu Salwani yan
membenarkan Dahlia keluar dari asrama untuk m
Cara penyelesaian setelah ibunya dimasukkan ke hospital.
Lili mendapatkan bantuan Kak Mimah,pesakit datuk yang bekerja
sebagai pegawai di Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk Cara penyelesaian
menyelesaikan masalah keluarga Che Jah. Dahlia bertekad keluar dari asrama dan berulang
sekolah.

Soalan 15

Huraikan dua keistimewaan watak utama sehingga menimbulkan perasaan kagum dalam diri


pembaca (7markah)
                                                                                                                                      
Novel Jendela Menghadap Jalan Novel Songket Berbenang Emas
Keistimewaan watak utama (Lili) Keistimewaan watak utama (Dahlia)

1. Seorang yang penyayang 1. Seorang yang bertanggungjawab terhadap ah


Lili memenuhi permintaan ibunya agar menghabiskan cuti Dahlia bertanggungjawab menjaga makan min
persekolahan di kampung neneknya untuk membuktikan dia adiknya
menyayangi ibunya. setelah emaknya dirawat di hospital.

2. Seorang yang gigih menuntut ilmu. 2. Seorang yang menghormati tetamu yang berta
Lili gigih mempelajari bahasa Cina sehingga berjaya menguasai Dahlia melayan neneknya degan baik dan
bahasa tersebut dengan baik. walaupun neneknya tidak suka akan keluar
menghidangkan air bujang ketika Kavita dan
3. Seorang yang bijaksana menyelesaikan masalah. rumahnya.
Lili bijak menangani kes keganasan rumah tangga yang dilakukan
oleh Seman terhadap isterinya, Che Jah dan anak-anak dengan 3. Seorang yang tabah mengharungi dugaan hid
cara menceritakan masalah tersebut kepada Kak Mimah, Dahlia tabah mengharungi kehidupannya
Penolong Pegawai Kebajikan Masyarakat. menghidap penyakit kemurungan manakala ba
ular.

Soalan 14

Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, jelaskan dua contoh nilai tanggungjawab yang
terdapat dalam novel tersebut.                                                                                                                                           
(8 markah)                                      
Novel Jendela Menghadap Jalan Novel Songket Berbenang Em
1.Nilai tanggungjawab dalam melaksanakan tugas yang 1. Nilai tanggungjawab terhadap keluarga.
diamanahkan. Contohnya, Embong bertanggungjawab m
Contohnya, Datuk Lili, sebagai pengamal perubatan tradisional keluarganya dengan menoreh getah dan memet
bertanggungjawab dalam membantu pesakit yang datang berubat
dengannya berasaskan  akar-akar kayu dan daun-daun herba.
2. Nilai tanggungjawab mendapatkan rawatan untuk ibu bapa. 2. Nilai tanggungjawab seorang guru terhadap p
Contohnya, Danel dan adik-beradiknya ingin mendapatkan Contohnya, Cikgu Hisyam bertanggungjawab
rawatan yang lebih baik untuk bapanya. sebagai guru kelas Dahlia dengan sentias
perkembangan pelajaran dan permasalahan
termasuk Dahlia.
3. Nilai tanggungjawab sebagai ketua kampung. 3. Nilai tanggungjawab seorang kakak terhadap
Contohnya, ketua kampung bertanggungjawab mengarahkan Contohnya, Dahlia bertanggungjawab menjaga a
penduduk-penduduk kampung supaya merobohkan pondok ayahnya keluar bekerja sementara ibunya pula
tempat Rafiq dan Haziq bersembunyi. Bahagia.
4. Nilai tanggungjawab membantu orang yang dalam kesusahan. 5. Nilai tanggungjawab sesama rakan.
Contohnya, Lili bertanggungjawab dalam membantu Contohnya, Kavita bertanggungjawab untuk me
menyelesaikan masalah Che Jah yang menjadi mangsa tidak ketinggalan dalam pelajaran dengan men
keganasan rumah tangga dengan berusaha membantunya diberikan kepada Dahlia sepanjang ketiadaan Da
berjumpa dengan Kak Mimah, selaku penolong pegawai di
Jabatan Kebajikan Masyarakat.

Soalan 16
Dalam novel yang dikaji, bahagian peleraian cerita diakhiri dengan kejayaan. Berdasarkan
novel yang anda kaji, jelaskan dua peristiwa yang membuktikan kejayaan tersebut.
( 7
markah)

Novel Jendela Menghadap Jalan Novel Songket Berbenang Em


1. Peristiwa kejayaan Lili menyelesaikan masalah keganasan 1. Peristiwa kejayaan Dahlia melanjutkan pelajar
rumah tangga Che Jah. Contoh :  Dahlia berjaya melanjutkan pelajaran
Contoh : Lili telah berjaya menyelesaikan kemelut rumah tangga terpaksa mengharungi pelbagai kesusahan sep
Che Jah dengan bantuan Puan Hamimah, Pegawai Kebajikan keluarga dan masalah keluarga. 
Masyarakat.
2.  Peristiwa kejayaan Danel menyiapkan artikel 'Segalanya 2. Peristiwa kejayaan keluarga Dahlia menginsa
Tentang Pisang’. Contoh: Nek Kiah yang tidak menyukai kelua
Contoh : Danel berjaya menyiapkan berbelas-belas artikel tentang insaf selepas dia dijaga oleh Dahlia dan adik-ber
pisang dalam sebuah buku. Kiah sakit.
3. Peristiwa kejayaan Rafik dan Haziq menyambung pelajaran. 3. Peristiwa kejayaan masyarakat kampung
Contoh: Mereka berdua telah berubah dan insaf dengan bantuan bekerjasama semasa banjir besar melanda.
datuk Lili. Akhirnya mereka akan menduduki peperiksaan PMR Contoh : Penduduk Kampung Haji Rais tel
sebagai calon persendirian. bekerjasama membina rumah Embong semula
banjir. Kaum wanita bergotong-royong menyedia
4. Peristiwa kejayaan Lili dan Danel menyelesaikan isu kubah. 4. Peristiwa kejayaan hubungan Dahlia dengan A
Contoh: Lili dan Danel berasa amat gembira kerana akhirnya Contoh: Dahlia dan Azhari akhirnya bertunang w
mereka berjaya menyelesaikan isu kubah dengan mencadangkan pelbagai dugaan dalam perhubungan mereka.
kubah itu diletakkan di masjid baharu yang bakal dibina.

Soalan 17

Berdasarkan dua buah novel yang anda kaji, huraikan satu persoalan kegigihan watak
utama yang terdapat dalam setiap novel tersebut.                                                                  
(8 markah

Novel Jendela Menghadap Jalan Novel Songket Berbenang Em


1.Kegigihan menyelesaikan konflik kekeluargaan 1. Kegigihan dalam menuntut ilmu
Contoh : Lili gigih membantu Che Jah dan anak-anaknya daripada Contoh : Dahlia gigih menuntut ilmu wala
terus menjadi mangsa keganasan Seman. kemiskinan dan menghadapi masalah kekelua
yang sakit dan ayahnya yang dipatuk ular.
2. Kegigihan menangani isu kubah 2.Kegigihan menguruskan rumah tangga/keluarg
Contoh : Lili dan Danel gigih berusaha memberikan cadangan Contoh : Dahlia gigih memikul tanggungjawab
untuk menyelesaikan isu kubah yang menjadi konflik penduduk adiknya terutama Anggerik yang masih kecil ke
kampung. dimasukkan di hospital.

3. Kegigihan mencari rahsia jendela menghadap jalan 3. Kegigihan menyelamatkan mangsa lemas
Contoh : Lili gigih berusaha mencari rahsia tentang sebab-sebab Contoh : Dahlia gigih berusaha menyelamatkan
kebanyakan rumah penduduk di Kampung Sentosa mempunyai lemas di sungai.
jendela menghadap jalan.

Soalan 18

Berdasarkan sebuah novel yang anda kaji, huraikan dua persoalan  yang  dipaparkan dalam


novel tersebut.                                                                                    
(7 markah)
Novel Jendela Menghadap Jalan Novel Songket Berbenang Em
1. Persoalan masalah kepincangan rumah tangga 1. Persoalan kejayaan hasil daripada kegigihan d
Contoh:  Che Jah dengan suaminya, Seman yang selalu memukul Contoh: Dahlia tetap mengutamakan pelajarann
anak-anak serta menderanya. nota dan bertanyakan kepada Kavita dan S
terpaksa membantu ayahnya menguruskan ru
2. Persoalan keagamaan ibunya di hantar ke hospital untuk menerima raw
Contoh: Dalam perjuangan membina kubah surau di kampung
dalam menegakkan syiar Islam. Penduduk sanggup menolak 2. Persoalan kemiskinan dalam masyarakat kam
peruntukan dari Yang Berhormat untuk membina sebuah balai Contoh: Dalam dunia moden hari ini, mas
raya tetapi bersetuju untuk membina kubah surau bagi tujuan kampung yang masih miskin dan memerlu
keagamaan. menjalani kehidupan.  Contohnya keluarga E
miskin dan terpaksa berhutang dengan Tauke
3. Persoalan persahabatan barang-barang keperluan harian.
Contoh: Persahabatan antara Lili dengan Geetha yang begitu
akrab walaupun berlainan agama dan bangsa. 3. Persoalan berani bertindak dalam mengh
bahaya
4. Persoalan perpaduan antara kaum Contoh: Embong berjaya mengalahkan ular
Contoh: Perpaduan kaum menjadi baik seperti adanya hubungan membelitnya sewaktu memotong kelapa sawit di
kemesraan yang terjalin antara masyarakat Melayu, Cina dan
India. Mereka hidup aman damai tanpa perbalahan, malah 4. Persoalan keinsafan selepas menyedari kesila
hubungan kaum ini begitu rapat antara keluarga Geetha dan Lili. Contoh: Nek Kiah akhirnya insaf setelah Dah
Geetha pernah bermalam di rumah Lili kerana hubungan yang dibencinya telah menjaga dan merawatnya k
sangat mesra dan rapat. Begitu juga dengan Abu Bakar yang selalu be
sanggup mencuri kambing ayahnya     beru
5. Persoalan menuntut ilmu pengetahuan ditempelak oleh rakan-rakannya sendiri.
Contoh:Geetha merupakan seorang mahasiswa yang rajin
menuntut ilmu, juga merupakan seorang pelajar tahun satu 5. Persoalan bantu-membantu dalam menyeles
Jurusan Kejuteraan Awam, Universiti Malaya, begitu juga Lili yang dihadapi oleh orang lain
berhasrat untuk melanjutkan pelajaran ke universiti. Contoh: Kavita membantu Dahlia mengulang k
memberikan    nota pelajaran sepanjang ke
6. Persoalan golongan muda yang terjebak masalah dadah sekolah.  Najib cuba   menghulurkan bantuan ke
Contoh: Haziq dan Rafiq yang terjerumus ke dalam kancah Kiah beria-ia ingin menjual tanahnya yang me
ketagihan dadah akibat masalah keluarga yang dihadapi. Dahlia dan keluarganya.
Tertekan dengan masalah keluarga kerana ayahnya Seman
begitu garang dan sering memukul anak-anaknya sehingga 6. Persoalan kepentingan ilmu bagi mengubah ta
menyebabkan hidup mereka tertekan. Mereka mengambil jalan Contoh: Embong amat mementingkan pela
mudah dengan melibatkan diri dalam kancah ketagihan dadah. menasihatkan    anak-anaknya agar belajar b
Embong mengharapkan anak-anaknya dapat m
7. Persoalan hubungan kekeluargaan antara anak dan ibu bapa keluarga setelah berjaya dalam pelajaran merek
Contoh:Ibu Lili tidak berminat untuk menghabiskan masanya di
kampung, tetapi menghantar Lili ke kampung sepanjang cuti 7. Persoalan bertanggungjawab dalam menjalan
persekolahan. Ibu Lili melanjutkan pelajaran keluar negara, Contoh: Haji Sulaiman telah menjalankan tanggu
terdedah dengan dunia Barat sehingga menganggap kampung ketua kampung dengan baik. Haji
terlalu jumud.  Ibu Lili juga terlalu jarang pulang ke kampung untuk membantukeluarga Embong walaupun orang ka
menjenguk kedua-dua ibu bapanya, menyebabkan hubungannya mereka.  Haji Sulaiman mencadangkan       aga
menjadi renggang. hospital untuk mendapatkan rawatan.
8. Persoalan hubungan manusia dengan alam sekitar
Contoh: Hubungan antara manusia dengan alam sekitar seperti 8. Persoalan pengamalan ilmu hitam dalam kala
datuk sangat mengambil berat tentang herba-herba yang banyak Contoh: Penemuan dua biji telur ayam berwar
memberi jasa kepadanya. Datuk mengenali semua herba yang jarum, cincin akek, butiran pasir dan dua batang
boleh dijadikan ubat-ubatan. di bawah rumah mereka menunjukkan bahaw
mengamalkan ilmu hitam untuk menganiaya ora
9. Persoalan suka fitnah memfitnah dalam masyarakat
Contoh: Masyarakat Melayu yang suka membuat fitnah antara 9. Persoalan semangat kejiranan walaupun berla
satu sama lain, yang menyebabkan keretakan dalam masyarakat Contoh: Tauke Lim banyak membantu keluarga
akhirnya membawa perpecahan. Cerita kubah dilarikan orang menghadapi masalah kewangan. Tauke Lim me
oleh beberapa wanita mengesyaki angkara ini sudah pasti berhutang    di kedainya. Tauke Lim ju
dilakukan oleh anak-anak Che Jah yang telah terkenal dengan RM300 untuk Dahlia yang dapat melanjutkan pe
kejahatan lampaunya. Lili menenangkan keadaan dan meminta
agar mereka tidak membuat tuduhan melulu yang tiada 10. Persoalan pengekalan identiti bangsa dan ja
kepastiannya.     Contoh:Azhari menghadiahkan sepasang kain
emas kepada Dahlia sebagai tanda kenang-ken
kepada Dahlia agar sentiasa mengingati asal-us
Melayu.

Soalan 19

Berdasarkan dua buah novel yang anda kaji, huraikan satu peristiwa yang mengandungi unsur
saspens yang terdapat dalam setiap novel tersebut.     (8 markah)                                                         
Novel Jendela Menghadap Jalan Novel Songket Berbenang Emas
1. Peristiwa kehilangan kubah surau 1. Peristiwa Dahlia terjun ke sungai untuk menye
Peristiwa ini dikatakan saspens kerana pembaca ingin tahu orang Peristiwa ini dikatakan saspens kerana pembaca
yang mencuri kubah tersebut. Penduduk kampung menuduh terjadi kepada Dahlia. Rupa-rupanya Dahlia s
Haziq dan Rafiq tetapi, sebenarnya Semanlah yang mencuri menjumpai Said di dasar sungai
kubah tersebut.
.2. Peristiwa penculikan Lili 2. Peristiwa Embong membawa bangkai ular saw
Peristiwa ini dikatakan saspens kerana pembaca ingin tahu Peristiwa ini dikatakan saspens kerana pem
perkara yang terjadi kepada Lili setelah diculik oleh Haziq dan tentang tujuan Embong membawa balik bangkai
Rafiq.Pembaca juga tertanya-tanya sama ada Danel berjaya dibunuh itu ke rumahnya. Embong membawa
menyelamatkan Lili. membuktikan bahawa dia mampu menewaska
kekuatannya kepada Dahlia.
3. Peristiwa Lili diminta untuk pulang ke kampung oleh ibunya 3. Peristiwa pertemuan Najib dan Azhari di ruma
Peristiwa ini dikatakan saspens kerana pembaca tertanya-tanya Peristiwa ini dikatakan saspens kerana pem
tujuan sebenarnya ibu Lili meminta Lili pulang ke kampung peristiwa yang terjadi antara Najib dan Azhari
datuknya seorang diri. Sebenarnya, Ibu Lili mahu Lili rapat dengan pada masa yang sama .Azhari cemburu kepa
datuk dan neneknya serta belajar hidup berdikari. tanpa bertemu dengan Dahlia.
4. Peristiwa kehilangan datuk Lili 4. Peristiwa Bakar menemukan bungkusan yan
Peristiwa ini dikatakan saspens kerana pembaca tertanya-tanya biji telur busuk,jarum peniti,cincin arked dan pa
tentang kehilangan datuk pada malam tersebut. Sebenarnya bawah rumah
datuk masuk ke hutan mencari akar-akar kayu untuk dijadikan Peristiwa ini dikatakan saspens kerana pem
ubat. orang yang meletakkan bungkusan tersebut da
itu diletakkan di bawah rumah Embong.
5. Peristiwa datuk bercerita tentang jendela menghadap jalan 5. Peristiwa hujan lebat telah menyebabkan pa
Peristiwa ini dikatakan saspens kerana pembaca tertanya-tanya tidak sampai ke rumah Embong untuk membaw
sebab jendela dibina menghadap jalan. Rupa-rupanya jendela rumahnya
menghadap jalan merupakan satu strategi masyarakat Kampung Peristiwa ini dikatakan saspens kerana pem
Sentosa untuk mengintip pergerakan tentera Jepun. perkara yang akan terjadi kepada Embong
penyelamat tidak sampai ke rumah Embon
penyelamat sampai sebelum paras air meningka
6. Peristiwa Che Jah tidak mesra ketika kunjungan Lili ke 6. Peristiwa keluarga Azhari lewat sampai ke rum
rumahnya pertunangan mereka
Peristiwa ini dikatakan saspens kerana pembaca tertanya-tanya
sebab Che Jah tidak mesra dengan Lili. Sebenarnya Che Jah Peristiwa ini dikatakan saspens kerana pem
bimbang Lili akan membuat laporan polis atas salah laku anak- punca kelewatan tersebut. Punca sebenarnya
anaknya. rosak.
7. Peristiwa Kiambang hilang terjatuh akibat tia
runtuh
Peristiwa ini dikatakan saspens kerana pem
sama ada Kiambang selamat atau tidak. Seb
berjaya menyelamatkan adiknya apabila dia me
kayu beluti serta menarik naik Kiambang.

**  Pelajar perlu memahami novel yang dikaji dan bukan menghafal soalan dan jawapan
novel
      kerana  implikasi pembelajaran secara menghafal akan menyukarkan mereka menjawab
soalan
      berunsur Kemahiran Berfikir Aras yang tinggi (KBAT). Sebagai contoh, soalan KBAT
kini bukan
      terus bertanya aspek kajian novel seperti tema, persoalan, latar masa, latar masyarakat,
latar
      tempat, nilai dan pengajaran tetapi bertanyakan unsur peristiwa dan kemudian
mengaitkan unsur
      kajian novel. Seyogia, pelajar akan sukar untuk mengaitkan soalan dan jawapan yang
      dikehendaki.

Anda mungkin juga menyukai