Anda di halaman 1dari 2

DO'A SETELAH SHOLAT JENAZAH (UNTUK MAYIT LAKI-LAKI)

Astaghfirulloohal ‘adzhiim 3x
Aku mohon ampun kepada Alloh Yang Maha Agung

Bismillaahirrohmaanirroohiim
Dengan menyebut nama Alloh Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Alhamdulillaahirobbil ‘aalamiin
Segala puji bagi Alloh Tuhan Semesta Alam

Hamdasyaakiriin, Hamdan naa ‘imiin, Hamdan yuaafi ni’amahu wayukaafi’u


majiidah
Sebagaimana orang-orang yang bersyukur, dan orang yang memperoleh nikmat
sama memuji, dengan puji yang sebanding  denan nikmatnya dan menjamin
tambahnya.

Yaa Robbanaa lakal hamdu kamaa yanbagii lijalaali wajhikal kariim wa’adziimi
sulthoonik
Ya Tuhan kami, hanya bagi-Mu segala puji sebagaimana apa yang patut bagi
keluhuran dzat-Mu dan segala kemuliaan-Mu dan keagungan kekuasaan-Mu

Allohumma solli ‘alaa sayyidinaa Muhammad wa’alaa aali sayyidinaa


Muhammad
Ya Alloh berilah rahmat dan keselamatan atas penghulu kita Nabi Muhammad dan
Keluarganya

Alloohummaghfirlahu, warhamhu, wa’aafihii wa-fu ‘anhu, wa-akrim nujulahu,


wawassi madkholahu, wagsilhu, bilmaa-i watsalji wal barod, wanaqqihi
minadzunuubi wal khotooyaa kamaa yunaqqots saubul abyadu minaddanas,
wa-abdilhu daaron khoirom min daarihi wa-ahlan khoirom min ahlihi wajaujan
khoirom min jaujihi, wa-adkhilhul Jannah, wa-‘aidzhu min adzabil quburi
wafitnatihi wamin adzaabinnaar.

Ya Alloh Ampunilah dia, sayangilah dia, sejahterakanlah dia, dan maafkanlah dia,
muliakanlah kedatangannya, luaskanlah tempat tinggalnya, bersihakanlah dia
dengan air salju dan embun, bersihkanlah dia dari dosa-dosa seperti kain putih yang
bersih dari kotoran, dan gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik dari
rumahnya yang dahulu, gantilah keluarganya dengan keluarga yang lebih baik  dari
keluarganya yang dahulu, gantilah pasangannya dengan pasangan yang lebih baik
dari pasangannya yang dahulu, masukkanlah dia ke surge dan hindarkanlah dia dari
azab kubur dan fitnahnya serta dari api neraka.

Alloohummaghfir lihayyinaa wamayyitinaa wasyaahidiinaa waghooibinaa


washogiirinaa wakabiirinaa wadzakarinaa wa-untsaanaa.
Ya Alloh ampunilah yang hidup diantara kami dan yang telah wafat, yang hadir
ditempat ini dan yang tidak hadir, yang kecil maupun yang besar, yang lelaki
maupun yang perempuan.

Alloohumma-man ahyaytahuu minnaa,  fa-ahyihii ‘alal islaam, waman


tawaffaytahuu minnnaa, fatawaffahuu ‘alal iimaan, Alloohumma laa tahrimnaa
ajrohuu, walaa tudhillanaa ba’dahuu waghfirlanaa walahuu, wali-ikhwaaninal
ladziina sabaquunaa bil-iimaan walaa taj’al fii quluubinaa ghillalladziina
aamanuu robbanaa innaka ro-uufurrohiim.
Ya Alloh siapa yang hidup di antara kami, maka hidupkanlah ia kedalam keislaman,
dan siapa yang wafat diantara kami, maka wafatkanlah dalam keimanan, Ya Alloh
janganlah Engkau halangi doa kami untuk memohonkan pahala baginya, dan
janganlah Engkau sesatkan kami sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia, dan
saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah
Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang
beriman, Ya Rab kami sesungguhnya Engkau yang Maha Penyantun Lagi Maha
Penyayang.

Robbanaa aatina fiddunyaa hasanah  wafil aakhiroti hasanataw  waqinaa


azaabannar.
Ya Alloh, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat dan
hindarkanlah kami dari siksaan api neraka

Wa shollolloohu ‘alaa sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shohbihii wa


sallam
Dan keselamatan dan rahmat Alloh semoga tetap tercurahkan kepada Baginda
Muhammad saw beserta seluruh keluarganya dan para sahabatnya.

Subhana robbika robbil ‘izzati ‘amma yasifuun wasalaamun alal mursaliina


walhamdulillahi robbil ‘alamiin
Maha Suci Engkau, Tuhan segala kemuliaan, suci dari segala apa yang dikatakan
oleh orang-orang kafir. Semoga kesejahteraan atas para Rasul dan segala puji bagi
Allah Tuhan seru sekalian alam

Aamiin
Kabulkanlah

Anda mungkin juga menyukai