Anda di halaman 1dari 3

MATEMATIK TAHUN 2

NAMA :.

KELAS :..

KOD : B2D2E1
MENYATAKAN NILAI TEMPAT DAN NILAI DIGIT BAGI NOMBOR BULAT
SEHINGGA 1 000

Nama : ....................................................................................
Kelas

: ..........................................
: ........................

Arahan

Tarikh

1. Nyatakan nilai digit bagi nombor yang digaris.

a) 215

b) 638

2. Tuliskan nilai tempat bagi digit yang bergaris.

a) 187

b) 592

3. Tuliskan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor yang diberi.

a)375
Nilai digit
3
7

Nilai tempat

5
b)491
Nilai digit

Nilai tempat

4
9
1

4. Padankan mengikut nilai tempat yang betul.

a) 253

2
5
3
Puluh
Sa
ratus

b) 704

Puluh

Sa

ratus

5. Nyatakan nilai digit pada manik yang berwarna kelabu.

a)

...........................................

b)

............................................

Anda mungkin juga menyukai