LAMPIRAN ‘B’ PERMOHONAN CUTI DI BAWAH PERINTAH AM BAB ‘C’ 1. 2. 4. W17 6.

Tarikh mula dilantik : 15 JANUARI 2011 TETAP dan berpencen) 8. 9. 10. 11. Jenis cuti dipohon : CUTI TANPA REKOD
( Cuti Separuh Gaji / Cuti Tanpa Rekod / Cuti Tanpa Gaji )

Nama (Huruf Besar): SITI HAJAR BINTI GAZALI No. Kad Pengenalan : 861105-33-5144 Jawatan : PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN)

(No. R/S : 57617 3. T/Lahir : 05 5. Kategori/Pangkat : 7. Taraf Jawatan :

NOVEMBER 2011

(Sandaran / Sementara / Tetap

Tempoh cuti dipohon : DUA hari (mulai 02 OGOS 2011 hingga 03 OGOS Kelas-kelas mengajar sekarang: ----(Catatkan mata pelajaran yang diajar bagi Darjah / Tingkatan)

2011.)

Beri sebab-sebab hendak bercuti : PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN

PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W17 DAN UJIAN MENAIP BAGI PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W17 12. Nyatakan dimanakah akan berada ketika bercuti : SMK ST. XAVIER, LEBUH FARQUHAR, 10200 PULAU PINANG DAN SK. JALAN RESIDENSI JALAN RESIDENSI, 10450 PULAU PINANG.

Tarikh : 27 JULAI 2011 ………………………………….. ( Tandatangan Pemohon ) Catatan : Pemohonan hendaklah dibuat dalam empat (4) salinan : 1. Pemohon 3. Jabatan Pendidikan Negeri / Bahagian 2. Sekolah / Maktab 4. Kementerian-Kementerian Penguruan / Politeknik Ulasan dan Laporan Pengetua / Guru Besar 13. Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

. .Rujukan : …SMKJD 11/01/003 Jld.2 ( ………………………………………………… )…………………….P.. …………………………………………………………………………………………………………… ……………. ) dlm. …………………………………………………………………………………………………………… …………….Pen.. Nama dan Cop Pengarah Pelajaran / Ketua Jabatan Catatan : Sila beri ulasan serta pandangan mengenai permohonan ini sama ada menyokong atau tidak. Permohonan ini * disokong / tidak disokong dan ulasan ………………………………………………………. Rujukan : Bil ( 14. Tarikh : ………………………………… …………………………………………… Pengetua / Guru Besar ( Cop Sekolah ) Catatan : * Potong yang tidak berkenaan dan sila beri ulasan serta pandangan. No. Kementerian Pendidikan Malaysia..P……………………………………… Ketua Setiausaha. Tarikh : ………………………………… ……………………………………………. Ulasan dan Pandangan Pengarah Pelajaran Negeri / Ketua Jabatan …………………………………………………………………………………………………………… ………… …………………………………………………………………………………………………………… ………….

hari ( mulai ………………………………………. Rujukan Kementerian : KP(PP) ………………………………………………………………………………… 15. ) diluluskan / tidak diluluskan mengikut Perintah Am Bab ‘C’ 13(a)(ii) / 14 / 41 / 42 (d).Gunakan kertas berasingan jika perlu. Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia s. hingga ……………………………….k.. selama ………………………. Kelulusan akan diberi melalui keratan ini atau surat berasingan. Bahagian Perjawatan dan Perkhidmatan b. Pengarah Pelajaran. . Sila catatkan kelulusan ini dalam Penyata Perkhidmatan dan Penyata Cuti pegawai ini. Melalui dan salinan : Pengetua / Guru Besar. Pegawai : ………………………………………………. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang Cuti ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………… Catatan : Kelulusan akan diberi melalui keratan ini atau surat berasingan.. ……………………………………………………………. Tarikh : ……………………………… …………………………………………………….p.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful