Anda di halaman 1dari 3

LAMPIRAN B PERMOHONAN CUTI DI BAWAH PERINTAH AM BAB C 1. 2. 4. W17 6.

Tarikh mula dilantik : 15 JANUARI 2011 TETAP dan berpencen) 8. 9. 10. 11. Jenis cuti dipohon : CUTI TANPA REKOD
( Cuti Separuh Gaji / Cuti Tanpa Rekod / Cuti Tanpa Gaji )

Nama (Huruf Besar): SITI HAJAR BINTI GAZALI No. Kad Pengenalan : 861105-33-5144 Jawatan : PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN)

(No. R/S : 57617 3. T/Lahir : 05 5. Kategori/Pangkat : 7. Taraf Jawatan :

NOVEMBER 2011

(Sandaran / Sementara / Tetap

Tempoh cuti dipohon : DUA hari (mulai 02 OGOS 2011 hingga 03 OGOS Kelas-kelas mengajar sekarang: ----(Catatkan mata pelajaran yang diajar bagi Darjah / Tingkatan)

2011.)

Beri sebab-sebab hendak bercuti : PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN

PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W17 DAN UJIAN MENAIP BAGI PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W17 12. Nyatakan dimanakah akan berada ketika bercuti : SMK ST. XAVIER, LEBUH FARQUHAR, 10200 PULAU PINANG DAN SK. JALAN RESIDENSI JALAN RESIDENSI, 10450 PULAU PINANG.

Tarikh : 27 JULAI 2011 .. ( Tandatangan Pemohon ) Catatan : Pemohonan hendaklah dibuat dalam empat (4) salinan : 1. Pemohon 3. Jabatan Pendidikan Negeri / Bahagian 2. Sekolah / Maktab 4. Kementerian-Kementerian Penguruan / Politeknik Ulasan dan Laporan Pengetua / Guru Besar 13. Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Rujukan : SMKJD 11/01/003 Jld.2 (

)..

Permohonan ini * disokong / tidak disokong dan ulasan .. .. .. Tarikh : Pengetua / Guru Besar ( Cop Sekolah ) Catatan : * Potong yang tidak berkenaan dan sila beri ulasan serta pandangan. No. Rujukan : Bil ( 14. ) dlm.Pen.P.P

Ketua Setiausaha, Kementerian Pendidikan Malaysia. Ulasan dan Pandangan Pengarah Pelajaran Negeri / Ketua Jabatan

Tarikh : . Nama dan Cop Pengarah Pelajaran / Ketua Jabatan Catatan : Sila beri ulasan serta pandangan mengenai permohonan ini sama ada menyokong atau tidak.

Gunakan kertas berasingan jika perlu. Kelulusan akan diberi melalui keratan ini atau surat berasingan.

Rujukan Kementerian : KP(PP) 15. Pengarah Pelajaran, Jabatan Pelajaran Pulau Pinang

Cuti .. selama . hari ( mulai . hingga . ) diluluskan / tidak diluluskan mengikut Perintah Am Bab C 13(a)(ii) / 14 / 41 / 42 (d). Sila catatkan kelulusan ini dalam Penyata Perkhidmatan dan Penyata Cuti pegawai ini. Tarikh : .. Bahagian Perjawatan dan Perkhidmatan b.p. Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia s.k. Pegawai : . Melalui dan salinan : Pengetua / Guru Besar, ..

Catatan : Kelulusan akan diberi melalui keratan ini atau surat berasingan.