Anda di halaman 1dari 8

Disediakan oleh : Low Ching Tat Ong Kok Leong Wong Yong Sun (8 PISMP SN)

Dewey (1933) menyatakan refleksi menjadi batu asas dalam mengkaji proses kognitif guru semasa membuat keputusan tentang pengajaran dan pembelajaran. Perkembangan reeksi memerlukan sikap keterbukaan, kerelaan untuk menerima tanggungjawab untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan.

Schon (1993) berpendapat bahawa amalan reflektif ialah proses belajar pada peringkat tinggi yang melibatkan pemikiran tentang pembelajaran berasaskan amalan untuk mendapat perspektif baharu untuk memperbaharui pertimbangan dan meningkat inkuiri sehingga menjadi suatu himpunan.

Cara-cara guru dapat membuat refleksi penulisan jurnal, portfolio, kajian kes, kajian tindakan

Membantu guru menilai, menganalisis dan menyedari kekuatan dan kelemahan diri Mengenalpasti halangan dalam mencapai objektif pembelajaran Merangsang amalan profesional guru untuk meningkatkan kualiti penyampaian pengajaran Membantu guru menimbang tindakan alternatif untuk menyelesaikan masalah

Mengubahsuai rancangan, kaedah dan teknik mengajar ke arah meningkatkan keberkesanan mengajar Membuat pertimbangan dan pemikiran yang mendalam sebelum merancang sesi pengajaran

Membawa kepuasan intrinsik (Guru dapat menganalisis, membentuk pandangan secara logik)

Meningkatkan ilmu dan kemahiran mengajar


Menjadi lebih sedar dan kritis mengenai amalan P & P dan dengan ini mengambil usaha mempertingkatkan sesuatu pengajaran

Mengaitkan sesuatu idea dengan pengalaman sedia ada Mengemukakan soalan kendiri Mengusulkan hipotesis dan andaian Mengemukakan pelbagai kemungkinan penyelesaian yang wajar Menilai kemungkinan penyelesaian secara kritis dan kreatif

Penyelesaian masalah berdasarkan pemikiran kritis dan kreatif Renungan kembali reflektif (pemikiran metakognitif) Pemikiran reflektif berkaitan dengan pengalaman sedia ada