Anda di halaman 1dari 20

PERKEMBANGAN KOGNITIF

JEAN PIAGET

AHLI KUMPULAN:
NUR IQLYMA BINTI SAHARUDDIN
WONG SING LING
UNIT : U3
TEORI KOGNITIF
JEAN PIAGET
SIAPAKAH JEAN PIAGET
• Seorang pakar biologi Switzerland dan pakar
psikologi kanak-kanak
• Dilahirkan pada 9 Ogos 1896 di Switzerland.
• Banyak membuat kajian ke atas tingkah laku
kank-kanak.
• Menghuraikan cara manusia membina skema
dan melaksanakan proses asimilasi dan
akomodasi dalam membina ilmu.
TEORI PERKEMBANGAN
KOGNITIF
• Menurut Jean Piaget, proses pemikiran
kita berubah secara menyeluruh
bermula selepas lahir sehingga kita
mencapai kematangan.
• Setiap individu akan sentiasa menuba
untuk memahami dan mengadaptasi
perubahan-perubahan yang berlaku di
persekitaran mereka.
SKEMA
• Proses penyusunan dan pembentukan skema ini
dipanggil ORGANISAI dan bermula sebaik sahaja
seseorang individu dilahirkan.
• Bermula dengan pembentukan skema yang mudah
kemudian beransur kepada skema yang lebih
kompleks.
• Contoh:
• 1. Bayi membentuk skema untuk mencapai objek.
• Kanak-kanak membina skema –skema utuk
mengkategori sesuatu benda/ skema untuk mengenal
huruf.
ADAPTASI
• Adaptasi adalah proses perubahan/
pertukaran skema lama kepada skema
baru di mana melibatkan dua proses
yang saling berkait iaitu ASIMILASI dan
AKOMODASI.
Asimilasi Akomodasi

1. Berlaku apabila individu cuba 1. Berlaku apabila individu dapat


memahami pengalaman baru dan menukar skema lama untuk
cuba untuk menyesuaikan disesuaikan dengan pengalaman
pengalaman ini dengan skema baru dengan mengubah cara
yang telah sedia ada. pemikiran untuk disesuaikan
dengan pengalaman baru
seterusnya membentuk skema
baru.
IMPLIKASI TERHADAP P7P
PRA OPERASI (2-7 TAHUN)
• Menggunakan bahan bantu mengajar
yang konkrit.
Contohnya, kanak-kanak menggunakan
bahan maujud seperti guli, batu, batang
aiskrim untuk belajar kemahiran
menambah dan menolak.
• Arahan ynag diberikan haruslah pendek
dan disertai dengan contoh
Contoh: arahan untuk beratur di luar
kelas/ bagaimana untuk menjalankan
sesuatu aktiviti diberikan dengan
menggunakan ayat yang mudah dan
jelas. Guru juga boleh demonstrasi cara
melakukan sesuatu dan menyatakan
mengikut langkah yang sistematik dan
teratur.
• Mereka sudah memahami sesuatu
perkara daripada sudut pandangan orang
lain.
Contoh: Penjelasan tentang nilai/ nasihat
harus diberikan dalam ayat yang mudah
difahami oleh kanak-kanak dan harus
mempertimbangkan daripada sudut
pandangan kanak-kanak.
• Beri peluang kepada kanak-kanak
melakukan “hands-on” terhadap
sesuatu kemahiran. Peluang ini dapat
meningkatkan keyakinan kanak-kanak
terhadap diri mereka.

Contoh: Membentuk perkataan dengan


potongan-potongan huruf.
OPERASI KONKRIT (7-11
TAHUN)
• Beri peluang kepada pelajar untuk
memanipulasi dan menguji objek-objek yang
diajar. Bimbing kanak-kanak untuk berfikir
secara kreatif dan kritis. Biarkan mereka
mencuba sendiri kemahiran yang dipelajari.
Contoh: Membuat eksperimen dalam subjek
sains seperti mengkaji keperluan cahaya
matahari untuk proses fotosintesis tumbuhan.
• Gunakan contoh-contoh yang sesuai dan
berkaitan dengan pengalaman pelajar
untuk mengajar perkara-perkara yang
lebih kompleks. Kaitkan pengalaman
mereka seperti program telebisyen yang
mereka gemari/ pengalaman seharian
mereka dengan pengajaran.
Pengalaman membantu kanak-kanak
untuk memahami perkara yang lebih
kompleks.
IMPLILASI TERHADAP P&P
• Perkenalkan soalan-soalan berbentuk
penyelesaian masalah yang
memerlukan pemikiran logik dan
analitik. Tunjukkan jalanpenyelesaian
mengikut langkah-langkah yang mudah
dan sistematik.
OPERASI FORMAL (12 TAHUN
KE ATAS)
• Gunakan bahan yang konkrit untuk
mengilustrasikan konsep yang lebih
kompleks.
Contoh: penggunaan bahan 3D, model,
carta, rajah, pengalaman pelajarsendiri
sebagai permulaan kepada pengajaran
yang lebih kompleks.
• Beri peluang kepada pelajar untuk
menyelesaikan masalah serta memberi
sebab kepada penyelesaian yang
dikemukakan.
• Kemukakan konsep yang luas dan tidak
hanya terikat dengan fakta-fakta.
Biarkan pelajar meneroka dan mengkaji
sendiri konsep tersebut.