Anda di halaman 1dari 20

Hegemoni

– Istilah hegemoni berasal dari istilah Yunani, iaitu


hegeisthai.
– Menurut teori Gramsci (Rosengarten, 1992) hegemoni
dikaitkan dengan konsep hubungan antara kelas-kelas
masyarakar tertentu, iaitu kelas-kelas yang lebih
dominan akan menguasai kelas-kelas lain dari segi
ekonomi, budaya dan moral.
Hegemoni

– Dalam hegemoni, kelompok yang


mendominasi kelompok lain berhasil
emmpengaruhi kelompok tersebut (yang
didominasi) untuk menerima nilai-nilai moral,
politik, dan budaya daripada kelompok
dominan.
Globalisasi

– Globalisasi didefinisikan sebagai peruntuhan pagar-pagar yang memisahkan antara


negara sehingga berlakunya pertukaran, pemindahan dan perkongsian dalam
pelbagai lapangan seperti ilmu, pemikiran,ekonomi, kebudayaan dan agama.
– Terdapat negara yang diglobalisai dan mengglobalisasi.
– Negara yang mengglobalisasi akan menyebarkan ilmu, pemikiran, ekonomi dan
kebudayaan kepada negara yang diglobalisasi.
– Manakala, negara yang diglobalisasi hanya menerima apa-apa sahaja yang
disebarkan oleh negera yang mengglobalisasi tanpa menilai sama ada hal ini
membawa manfaat atau tidak.
Media

– Media massa menyebarkan maklumat dan informasi.


– Contohnya, media cetak dna media elektronik termasuk
computer (internet), televisyen, radio, satelit, majalah
dan akhbar.
– Penggunaan teknologi yang canggih untuk
mempengaruhi pemikiran akibat revolusi teknologi
maklumat dan komunikasi.
Sambungan Media

– Melalui kemajuan dalam TMK, pihak Barat telah


mendominasi kan penyebaran berita antarabangsa.
– Hal ini kerana media cetak dan elektronik dikuasai oleh
sekumpulan syarikat gergasi yang berpusat di Barat.
– Amerika Syarikat mempunyai pengaruh yang besar dalam
menentukan cara maklumat bagi sesuatu peristiwa
diolah seterusnya dipersembahkan kepada dunia.
Sambungan Media

– Penguasaan media merangkumi pelbagai aspek kehidupan.


– Banyak berita telah dipalsukan oleh Amerika Syarikat.
– Contohnya, tentera Amerika Syarikat dan sekutunya telah
membunuh beratus ribu orang Iraq dan Afghanistan.
– Akan tatapi, perkara ini telah digembar-gemburkan oleh
pihak Barat sebagai mempertahankan hak asasi manusai
dan menjaga keadilan sejagat.
Sambungan Media

– Banyak nyawa telah terkorban.


– Kemusnahan harta benda dan warisan
tamadun silam yang tidak ternilai harganya
pula diperlekeh-lekehkan oleh amerika
Syarikat.
Sambungan Media

– Perjuangan orang Palestin mempertahankan


tanah air dna kedaulatan telah memaksa mereka
membunuh beberapa orang Yahudi Israel.
– Tindakan mereka dianggap pengganas dan
pelampau olehAmerika Syarikat.
– Sebaliknya, tindakan orang Yahudi Israel yang
membunuh beribu-ribu orang Palestin dianggap
hero.
Sambungan Media

– Tambahan pula, pihak media Barat juga memporak-perandakan


pertubuhan-pertubuhan Islam yang bergerak aktif dalam
menyebarkan agama Islam.
– Namun begitu, pertubuhan tersebut selalu dikaitkan dengan
terorisme dan subvertif yang mahu menngugat keamanan dunia
sejagat.
– Akibatnya, pertubuhan seperti Tabligh diharamkan di kebnayakan
negara Islam.
Sambungan Media

– Selain itu , pihak media Barat juga sentiasa menyiarkan


laporan berbentuk negatif terhadap orang Islam dan Asia.
– Contohnya, Suharto dikatakan telah mengarahkan
tentera baginda menembak rakyat yang membuat tujuk
perasaan di Tanjung periuk.
– Pihak media Barat memutarbelitkan fakta bagi
menujukkan perilaku negative presiden Indonesia.
Sambungan Media

– Jelaslah bahawa kita seharusnya memanfaatkan


media sebagai wahana untuk memupuk
perpaduan sesebuah negara.
– Malangnya, tindakan yang diambil oleh media
Barat telah sedikit sebanyak meruntuhkan
perkembangan tamadun sesebuah negara.
EKONOMI
EKONOMI

– Barat telah melakukan transformasi ke atas negara-


negara yang dijajah untuk mendapat keuntungan.
– Negara Dunia Ketiga merupakan pusat pengeluaran
bahan mentah seperti bijih timah.
– Dari sudut ekonomi, Barat telah menguasai
ekonomi sejka dulu lagi.
Sambungan Ekonomi

– Barat juga menubuhkan kelab esklusifnya iiatu G7 yang


ahnya disertai oleh negara-negara maju seprti Perancis
dan Jepun.
– Selain itu, Barat juga menubuhkan syarikat-syarikat
multinasional.
– Hal ini bertujuan untuk menguasai ekonomi sesebuag
negara dan mengaut keuntungan secara maksimum.
Sambungan Ekonomi

– Penubuhan World Bank dan International Monetary


Fund (IMF) untuk memperkukh penguasaan mereka.
– Mata wang mereka diguna pakai oleh seluruh dunia,
khususnya melakukan perdagangan antarabangsa.
– Kesannya, Barat menguasai ekonomi dunia.
Sambungan Ekonomi

– Globalisasi ekonomi ialah satu kod undang-


undang ekonomi seragam yang diamalkan
dan diguna pakai oleh seluruh dunia.
– Penghapusan halangan ekonomi antara
sesebuah negara dengan negara yang lain
pada kadar yang agak pantas.
Sambungan Ekonomi

– Dalam era globalisasi ekonomi, kadar mata


wang yang tidak tetap dan pasaran modal
wang terbuka.
– Spekulasi muncul dan membawa kepada
manipulasi saham dan mata wang.
Sambungan Ekonomi

– Pola dominasi ekonomi Barat disokong oleh institusi-


institusi global seperti IMF, Bank Dunia dan WTO
bersama-sama dengan negara maju.
– Golongan ini mencorakkan ekonomi dunia bagi
memenuhi kehendak mereka sebagai negara
perindustrian.
– Manakalia, kebajikan negara miskin diabaikan.
Sambungan Ekonomi

– Kebangkitan tamadun barat selepas kejatuhan kerajaan


Islam membuka era baru kepada dasar penguasaan Barat
terhadap negara lain terutamanya negara Islam.
– Barat juga menjalankan pelbagai dasar luar .
– Bagi mereka, sesiapa yang tidak menyokong mereka akan
dikenakan sekatan bekalan makanan, perubatan dan
ekonomi.