Anda di halaman 1dari 1

-.-?t:--.

,;i;.rilF;:.,-.j-

a. t

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS PEND!DIKAN TEKNIK TUGASAN PROJEK

AJUK PROGRAM : PPG

NAMA GURU PELATIH

AJUK KURSUS : MTE 3108 KALKULUS ASAS

SEMESTER : KEEMPAT

TARIKH MULA

2 FEBRUARI 2013

TARIKH HANTAR

6 APRIL 2013

Hasil Pembelaiaran Kursus:

1.

Membezakan antara fungsi dan bukan fungsi. Melakar graf fungsi-fungsi asas secara manual dan/atau menggunakan kalkulator grafik. Menentukan fungsi songsang. Mengenal pola dan perhubungan. Mencari terbitan pertama dan kedua serta kamiran bagifungsi. Mengaplikasikan konsep terbitan dan kamiran dalam penyelesaian masalah.
1

2. 3. 4. 5. 6.

Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran

,2,9,4,

5 dan 6.

Objektif Projek:
Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Menyiasat dan meneroka sejarah perkembangan kalkulus Menyiasat dan meneroka tentang konsep fungsi Menyiasat dan meneroka tentang konsep had dan keselanjaran Menyiasat dan meneroka tentang konsep fungsi songsang dan fungsi gubahan Melakar graf fungsi diikuti dengan transformasi fungsi Mengaplikasi pembezaan untuk menyelesaikan masalah harian Mengaplikasi pengamiran untuk menyelesaikan masalah harian