Anda di halaman 1dari 13

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Hari:

Tarikh:

Pendidikan Kesihatan
Masa:
Tingkatan: 4B, 4D
Bilangan Murid:
Bab 3 : Kesukanan
3.2: Kerjaya dalam sukan
3.2.1
3.2.2

: Pemilihan Kerjaya
: Permain Profesional

3.2.3

: Pemain Semiprofesional

3.2.4

: Pemain Amatur

Objektif Pengajaran: Diakhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;


1. Menjelaskan beberapa kerjaya yang melibatkan bidang sukan
2. Membezakan tiga kategori pemain dalam bidang sukan iaitu antara pemain Profesional,
Semiprofesional atau Amatur.

Pengetahuan sedia ada


1. Murid tahu kepentingan sukan dalam kehidupan dan boleh menjana pendapatan
melalui perkhidmatan jurulatih.
2.
Penggabungjalin
1.
2.

Pencerapan Nilai
1. Semangat Kesukanan
2. Hala tuju murid

KBKK
1. Murid dapat memperjelaskan peranan dan tanggungjawab kerjaya yang melibatkan sukan.
Set Induksi

Aktiviti Guru

5 minit

1. Guru menunjukkan beberapa gambar jurulatih dan atlet terkenal dalam


sukan di Malaysia
2. Guru berkongsi cerita mengenai peranan dan tanggungjawab jurulatih
serta atlet tersebut terhadap sukan yang mereka ceburi.
3. Guru menerangkan kepada murid pendapatan lumayan yang diperolehi
menerusi bidang sukan tersebut.
Aktiviti Murid
1. Murid mendengar penerangan guru.
2. Murid yang mengetahui peranan dan tanggungjawab boleh berkongsi
cerita kepada rakan-rakan mereka.
3. Murid terlibat secara aktif dalam menyumbang pendapat

Perkembanga
n
Langkah 1
20 minit

Aktiviti Guru
1. Guru mengajar tajuk pada hari ini dengan menggunakan peta minda bagi
memudahkan murid memahami dengan cepat.
2. Guru menerangkan dengan lebih lanjut sub-tajuk yang dibincangkan dan
menarik murid menggunakan kaedah soal-jawab serta teknik berkongsi
cerita
3. Guru menggunakan ilustrasi bergambar bagi memudahkan murid
memahami peranan dan tanggungjawab disamping memperkenalkan
jurulatih/atlet tersebut kepada murid yang tidak tahu
Aktiviti Murid
1. Murid memberi tumpuan terhadap Pengajaran dan Pembelajaran dalam
kelas.
2. Murid mendengar secara aktif penjelasan guru.
3. Murid melibatkan diri semasa sesi soal-jawap bagi menambah
pengetahuan.

Aktiviti

Aktiviti Guru

Individu

1. Guru mengedarkan Latihan Individu, Murid dikehendaki menyiapkan

Langkah 2
10 minit

latihan tersebut dalam masa yang ditetapkan.


2. Guru mengarahkan kertas latihan dikutip selepas masa yang diberi tamat.
3. Guru membincangkan jawapan latihan bersama murid selepas
menukarkannya dengan kertas rakan yang lain.
4. Bagi jawapan yang salah, Murid tersebut dikehendaki membuat
pembetulan.
Aktiviti Murid
1. Murid menjawab soalan tanpa merujuk buku teks, hanya berpandukan
pemahaman sepanjang sesi pengajaran tadi dan terlibat dalam
perbincangan secara aktif.

2. Murid yang menjawab salah akan menbuat pembetulan dalam buku


latihan.

Aktiviti
Berkumpulan

Aktiviti Guru
1. Guru mengarahkan murid membentuk 5 kumpulan yang bilangan murid

Langkah 3
15 minit

seimbang.
2. Guru mengedarkan gambar kepada kumpulan untuk di bincangkan
3. Seorang wakil dari setiap kumpulan akan membentangkan hasil
perbincangan.
Aktiviti Murid
1. Murid duduk dalam kumpulan dan berbincang mengenai gambar tersebut.
2. Seorang wakil dari setiap kumpulan akan membentangkan hasil
perbincangan.
3. Rakan sekelas boleh menyokong atau mengkritik pandangan kumpulan
tersebut.
4. Ahli kumpulan tersebut dikehendaki mempertahankan jawapan mereka.
5. Kumpulan yang memberi maklumat palsu akan didenda

Penilaian /
Pengukuhan

Aktiviti Guru
1. Guru mengarahkan murid melengkapkan peta minda di hadapan bagi

5 minit

menguji kefahaman murid.


Aktiviti Murid
1. Murid yang diarahkan memberi jawapan hendaklah memberi kerjasama
yang sepatutnya.
2.

Penutup
5 minit

Aktiviti Guru
1. Guru merumuskan pembelajaran pada hari ini.
2.
Aktiviti Murid
1. Murid memahami pembelajaran hari ini
2.

Refleksi

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


TINGKATAN 4
NAMA: _______________________________________________
HARI: ___________________

TINGKATAN: ________
TARIKH: ___________

KESUKANAN (KERJAYA DALAM SUKAN)


1. Kerjaya boleh ditakrifkan sebagai ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
2. Mereka yang memiliki Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan atau Diploma Pendidikan
Jasmani dan Kesihatan bolehlah berkhidmat sebagai _________________________, Pegawai
Sukan dan Guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan selain Pensyarah.
3. Kerjaya dalam sukan banyak bergantung kepada minat, ____________________ dan
Kelayakan Akademik dengan sekurang-kurangnya memiliki Sijil Peperiksaan Malaysia
(SPM).
4. Senaraikan tiga bidang tugas pensyarah
a. __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
b. __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
c. __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Senaraikan tiga bidang tugas jurulatih
a. __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
b. __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
c. __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. Senaraikan tiga bidang tugas Pengurus Sukan
a. __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
b. __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
c. __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Senaraikan tiga bidang tugas Kepegawaian

a. __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
b. __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
c. __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8. Jelaskan peranan kerjaya dibawah dan kaitannya dengan bidang kesukanan
a. Doktor

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
b. Pegawai Pemakanan
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
c. Wartawan
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
9. Terangkan definisi di bawah

a. Pemain professional ialah pemain _______________________________________________


__________________________________________________________________________
b. Pemain Semiprofesional ______________________________________________________
__________________________________________________________________________
c. Pemain Amatur ialah atlet yang melibatkan diri
____________________________________
__________________________________________________________________________.

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


TINGKATAN 4
HARI: ___________________

TARIKH: ___________

NAMA AHLI KUMPULAN:


1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

Jelaskan apa yang anda tahu mengenai gambar di atas.


_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


TINGKATAN 4
HARI: ___________________

TARIKH: ___________

NAMA AHLI KUMPULAN:


1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

Jelaskan apa yang anda tahu mengenai gambar di atas.


_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


TINGKATAN 4
HARI: ___________________

TARIKH: ___________

NAMA AHLI KUMPULAN:


1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

Jelaskan apa yang anda tahu mengenai gambar di atas.


_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


TINGKATAN 4
HARI: ___________________

TARIKH: ___________

NAMA AHLI KUMPULAN:


1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

Jelaskan apa yang anda tahu mengenai gambar di atas.


_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


TINGKATAN 4
HARI: ___________________

TARIKH: ___________

NAMA AHLI KUMPULAN:


1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

Jelaskan apa yang anda tahu mengenai gambar di atas.


_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________