Anda di halaman 1dari 15

BAB 1

ASAS KEPADA PERDAGANGAN

ASAS KEPADA PERDAGANGAN


Keperluan & Kehendak Pengeluaran Pengkhususan Sistem Barter

Hierarki Keperluan Maslow

Jenis Pengeluaran Cabang Pengeluaran

Profesion Proses Kawasan Antarabangsa

Kelemahan

Faktor Pengeluaran

Keperluan & Kehendak


KEPERLUAN Sesuatu yang diperlukan oleh tubuh badan manusia untuk terus hidup. Terdapat 2 jenis keperluan manusia. KEHENDAK Pelengkap atau lanjutan kepada keperluan manusia. Bukan untuk terus hidup tetapi untuk hidup lebih selesa, mewah dan senang. Kehendak-kehendak manusia tidak mempunyai batasan dan sukar dipuaskan. Sebaik kehendak lama dipenuhi, timbul pula kehendak yang baru. Terdapat 2 jenis kehendak manusia.

a) Keperluan asas
Keperluan yang harus dipenuhi untuk terus hidup. Contohnya :- makanan, pakaian & tempat tinggal.

b) Keperluan lain
Keperluan lain untuk hidup dengan lebih selesa dan sempurna. Contohnya:- pendidikan, perubatan, pengangkutan, elektrik dll.

a) Kehendak terhadap barang


Contohnya :- televisyen, telefon bimbit, pendingin udara dll.

b) Kehendak terhadap perkhidmatan


Contohnya :- hiburan, melancong, ahli kelab eksklusif dll.

KEPERLUAN MENGIKUT HIERARKI MASLOW

Jenis Pengeluaran
Pengeluaran Langsung
Utk keperluan & kehendak sendiri tanpa sebarang bantuan drpd pihak lain.

Pengeluaran Tak Langsung


Pengeluaran yg dilakukan dgn bantuan pihak lain utk memenuhi keperluan & kehendak indv.

Saiz pengeluaran kecil

Berasaskan konsep pengkhususan & pertukaran.

Diamalkan oleh masyarakat zaman dahulu.

Diamalkan pada masa sekarang

Perdagangan

Khidmat Langsung

CABANG PENGELUARAN

Perusahaan

Ekstraktif

Perkilangan

Pembinaan

Merangkumi daya usaha manusia untuk mendapatkan bahan mentah dan memproseskan kepada barang siap.

Perusahaan

Ekstraktif/Primer

Meliputi kegiatan pengeluaran bahan-bahan mentah dari bumi dan laut. Perlombongan, perikanan, pertanian, pembalakan & penternakan.

Perkilangan

Industri sekunder ini memproses dan menukarkan bahan-bahan mentah keluaran industri primer menjadi barangan separuh siap atau barangan siap. Roda, bumper, & enjin kereta.

Pembinaan

Meliputi semua aktiviti yg menggunakan barang separuh siap dan barang siap untuk dipasang dan dibina. memasang kereta, bangunan, & jambatan.

PERDAGANGAN
Pengagihan dan pemindahan bahan mentah, barang separuh siap serta barang siap.

Perniagaan
Aktiviti jual-beli untuk mendapatkan keuntungan.

Bantuan Perniagaan
Aktiviti yang dijalankan untuk melicinkan operasi perniagaan. Terdiri daripada perbankan, insurans, pergudangan, komunikasi, pengangkutan, & promosi

KHIDMAT LANGSUNG

Meliputi semua perkhidmatan peribadi yang diberikan secara langsung oleh pengeluar kepada pengguna. Contohnya :- perkhidmatan yang diberikan oleh doktor, guru, peguam dan akauntan. Walaupun perkhidmatan peribadi ini tidak menghasilkan sebarang barangan, ia juga dianggap sebagai produktif kerana dapat memenuhi kehendak manusia.

Usahawan

Modal

FAKTOR PENGELUARAN

Tanah

Buruh

FAKTOR PENGELUARAN
Faktor ini merujuk kepada sumber hasil bumi atau hasil kurniaan Tuhan. Contoh : bahan galian, hasillaut, tanaman dan lainlain.
Faktor ini merujuk kepada tenaga manusia sama ada secara fizikal atau mental yang mengusahakan kurniaan Tuhan. Contoh : penoreh getah, nelayan, buruh dan lain-lain.

Tanah
Faktor ini merujuk kepada wang atau harta benda yang diperlukan untuk membayar upah buruh dan juga aset yang diperlukan untuk memudahkan proses mengusahakan hasil bumi.

Buruh
Merupakan orang yang mentadbir dan menguruskan perniagaan dan berani mengambil risiko untuk mendapat keuntungan. Usahawan bertanggungjawab menggabungkan faktor modal, tanah dan buruh untuk menghasilkan produk akhir.

Modal

Usahawan

Peranan dan sumbangan usahawan kepada masyarakat dan negara


Mencipta peluang pekerjaan

Menyediakan pelbagai pilihan barang atau

perkhidmatan Menghasilkan penemuan dan ciptaan baru Meningkatkan taraf hidup masyarakat Mempelbagaikan ekonomi negara Mengurangkan perbelanjaan negara Meningkatkan pendapatan negara dalam pemungutan cukai. Mengharumkan nama negara

Penumpuan masa dan tenaga oleh seseorang pekerja atau individu untuk meningkatkan kemahiran dan kecekapan dalam kerja itu.

Profesion

Kawasan

Proses

Antarabangsa

KELEMAHAN SISTEM BARTER

Sukar membahagikan barang kepada unit yang lebih kecil