Anda di halaman 1dari 36

PORTFOLIO

PERKEMBANGAN MURID
PRA SEKOLAH

NAMA MURID :_________________________________________________


MAKLUMAT MURID

Nama :

Tarikh Lahir :

Jantina :

Keturunan :

Tempat Lahir :

Nama Bapa :

Nama Ibu :
STANDARD PRESTASI
KEMAHIRAN MEMBACA
STANDARD PRESTASI

Tahap Pendidikan: Prasekolah


Kemahiran: Kemahiran Membaca

1. Matlamat Pendidikan Prasekolah:


Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam
semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk
sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah.

2. Objektif Kurikulum Prasekolah (Kemahiran Membaca):


Menggunakan Bahasa Melayu dengan baik dan memperkembangkan
kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi.

3. STANDARD TERAS KEMAHIRAN MEMBACA

BAND 1* BAND 2* BAND 3* BAND 4*


Boleh mengenal Boleh mencantum Boleh membaca dan Boleh membaca dan
dan menyebut suku kata menjadi memahami perkataan memahami ayat
huruf vokal, perkataan yang dan rangkai kata mudah dalam teks
konsonan kecil bermakna dan dengan betul, jelas, dengan jelas, lancar,
dan huruf besar membaca dengan konsisten dan tanpa betul, konsisten dan
dengan tepat, betul, jelas, konsisten bimbingan. tanpa bimbingan.
konsisten, jelas dan dan tanpa bantuan.
tanpa bantuan.
KOMPONEN BAHASA MELAYU
INSTRUMEN BAND 1
KEMAHIRAN MEMBACA

Nama :_________________________________

Kelas :_________________________________

Tarikh :_________________________________

Mengenal dan menyebut huruf Catatan

Mengenal dan menyebut huruf vokal/ konsonan kecil dan Skor : _______/ 10
besar
(Huruf –huruf vokal)

a e e i o u
Refleksi guru :
_______________________
(Huruf-huruf konsonan kecil) _______________________
_______________________
m p d y _______________________

n t r l _______________________
_______________________
q g h k

Tindakan susulan :

Huruf-huruf konsonan besar)

Z C L

F X H

Y K D Tandatnagan guru :

...........................................
( )
KOMPONEN BAHASA MELAYU
INSTRUMEN BAND 2
KEMAHIRAN MEMBACA

Nama :_________________________________

Kelas :_________________________________

Tarikh :_________________________________

Latihan membaca perkataan catatan

Latihan membaca perkataan kv + kv Skor : _______/ 10

gi + gi =

to + pi = Refleksi guru :

ba + ju = _______________________
_______________________
ku + da =
_______________________
_______________________
_______________________
Mencantum suku kata (KV+KVK) menjadi perkataan _______________________
bermakna.

Tindakan susulan :
+ = kasut

+ + = gelas

Tandatnagan guru :
+ = reban

...........................................
( )
KOMPONEN BAHASA MELAYU
INSTRUMEN BAND 3
KEMAHIRAN MEMBACA

Nama :_________________________________

Kelas :_________________________________

Tarikh :_________________________________

Membaca dan memahami perkataan dan Catatan


rangkai kata

Skor : _______/ 10
katak darah

bakul lampu
Refleksi guru :
perut kipas _______________________
_______________________
tukul besi bola sepak _______________________
_______________________
guru besar roti jala
_______________________
_______________________

Tindakan susulan :

Tandatnagan guru :

...........................................
( )
KOMPONEN BAHASA MELAYU
INSTRUMEN BAND 4
KEMAHIRAN MEMBACA

Nama :_________________________________

Kelas :_________________________________

Tarikh :_________________________________

Membaca dan memahami ayat Catatan

Skor : _______/ 10

Refleksi guru :
_______________________
Ini epal. _______________________
Ini epal merah. _______________________
_______________________
Epal merah manis.
_______________________
Epal merah ini sedap. _______________________

Saya suka makan epal.


Tindakan susulan :

Contoh soalan untuk menguji pemahaman

murid.

1) Apakah buah ini

2) Apakah warna epal ini Tandatnagan guru :

3) Apakah rasa epal ini


...........................................
( )
PENCAPAIAN STANDARD PERSTASI 2009

KOMPONEN : Bahasa Melayu

KEMAHIRAN : Membaca Pra Sekolah

NAMA MURID :

KELAS :

BIL. KE : PENCAPAIAN CATATAN GURU


STANDARD
PRESTASI

10
GRAF PERKEMBANGAN MURID
KEMAHIRAN MEMBACA PRA SEKOLAH
NAMA PELAJAR :

BAND
4

Bil. Ke : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PELAPORAN

NAMA :_______________________________________________

TARIKH :_______________________

Kemahiran Laporan Akademik

Membaca
STANDARD PRESTASI
KEMAHIRAN MENGIRA
PRA SEKOLAH
STANDARD PRESTASI

Tahap Pendidikan: Prasekolah


Kemahiran: Kemahiran Mengira

2. Matlamat Pendidikan Prasekolah:


Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam
semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk
sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah

2. Objektif Kurikulum (Kemahiran Mengira Pra Sekolah)


Meningkatkan kemahiran berfikir dan kemahiran proses sains
Berfikir secara logik matematik melalui manipulasi objek secara konkrit
Memperkembangkan sikap ingin tahu dan suka menyiasat dan
memperkembangkan kemahiran menyelesaikan masalah dalam
kehidupan seharian.

3. STANDARD TERAS KEMAHIRAN MENGIRA PRA SEKOLAH

BAND 1* BAND 2* BAND 3* BAND 4*

Murid boleh: Murid boleh: Murid boleh: Murid boleh:


Mengelas Memahami Memahami Memahami
mengikut ciri-ciri konsep konsep konsep ukuran
Menseriasikan nombor penambahan Meneroka alam
objek kurang atau dan penolakan sekitar, situasi
Mengenal lebih Mengenal dan dan peristiwa
nombor 0-10 Mengetahui menggunakan yang berlaku di
konsep simbol (+), (-) persekitaran
nombor 10-20 dan (=). untuk
Mengetahui menyelesaikan
konsep 20,30, masalah
40 dan 50
KOMPONEN BAHASA MELAYU
INSTRUMEN BAND 1
KEMAHIRAN MENGIRA

Nama :_________________________________

Kelas :_________________________________

Tarikh :_________________________________

Kira dan tulis catatan

Skor : _______/ 10

Refleksi guru :
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
Jawapan:____________
_______________________
_______________________

Tindakan susulan :

Jawapan:_________________

Tandatnagan guru :

...........................................
( )
KOMPONEN BAHASA MELAYU
INSTRUMEN BAND 1
KEMAHIRAN MENGIRA

Nama :_________________________________

Kelas :_________________________________

Tarikh :_________________________________

Padamkan gambar Catatan

Skor : _______/ 10

Refleksi guru :
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Tindakan susulan :

Tandatnagan guru :

...........................................
( )
KOMPONEN BAHASA MELAYU
INSTRUMEN BAND 2
KEMAHIRAN MENGIRA

Nama :_________________________________

Kelas :_________________________________

Tarikh :_________________________________

Memahami konsep nombor Catatan

Skor : _______/ 10

Refleksi guru :
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Tindakan susulan :

Tandatnagan guru :

...........................................
( )
KOMPONEN BAHASA MELAYU
INSTRUMEN BAND 3
KEMAHIRAN MENGIRA

Nama :_________________________________

Kelas :_________________________________

Tarikh :_________________________________

Konsep Penambahan Catatan

Skor : _______/ 10

Refleksi guru :
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Tindakan susulan :

Tandatnagan guru :

...........................................
( )
KOMPONEN BAHASA MELAYU
INSTRUMEN BAND 3
KEMAHIRAN MENGIRA

Nama :_________________________________

Kelas :_________________________________

Tarikh :_________________________________

Konsep tolak Catatan


Skor : _______/ 10

Refleksi guru :
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Tindakan susulan :

Tandatnagan guru :

...........................................
( )
KOMPONEN BAHASA MELAYU
INSTRUMEN BAND 4
KEMAHIRAN MENGIRA

Nama :_________________________________

Kelas :_________________________________

Tarikh :_________________________________

Konsep ukuran Catatan

Skor : _______/ 10

Refleksi guru :
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Tindakan susulan :
= =

Tandatnagan guru :

...........................................
( )
KOMPONEN BAHASA MELAYU
INSTRUMEN BAND 4
KEMAHIRAN MENGIRA

Nama :_________________________________

Kelas :_________________________________

Tarikh :_________________________________

Kira haiwan Catatan

Skor : _______/ 10

Refleksi guru :
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Tindakan susulan :

Tandatnagan guru :

...........................................
( )
PENCAPAIAN STANDARD PERSTASI 2009

KOMPONEN : Matematik

KEMAHIRAN : Mengira Pra Sekolah

NAMA MURID :

KELAS :

BIL. KE : PENCAPAIAN CATATAN GURU


STANDARD
PRESTASI

10
GRAF PERKEMBANGAN MURID
KEMAHIRAN MENGIRA PRA SEKOLAH

NAMA PELAJAR :

BAND
4

Bil. Ke : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PELAPORAN

NAMA :_______________________________________________

TARIKH :_______________________

Kemahiran Laporan Akademik

Mengira
STANDARD PRESTASI
KEMAHIRAN MENULIS
PRA SEKOLAH
STANDARD PRESTASI

STANDARD PRESTASI

Tahap Pendidikan: Prasekolah


Kemahiran: Kemahiran Menulis

3. Matlamat Pendidikan Prasekolah:


Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam
semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk
sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah.

4. Objektif Kurikulum (Kemahiran Menulis)


Murid dilatih untuk menguasai motor halus sehingga boleh menulis huruf dan
perkataan seterusnya menulis ayat mudah

3. STANDARD TERAS KEMAHIRAN MENULIS

BAND 1* BAND 2* BAND 3* BAND 4*


Murid boleh Murid berkebolehan Murid berkebolehan Murid berkebolehan
memegang menulis huruf besar menulis huruf untuk menulis perkataan
pensel/alat tulis dan dan huruf kecil membentuk suku kata untuk membina ayat
berupaya membentuk dengan betul dan dengan betul dan mudah dan menulis
corak mengikut arah menyambung huruf menyambung dua dan cerita , sekurang-
yang betul. untuk membina suku tiga suku kata bagi kurangnya tiga ayat.
kata yang bermakna. membentuk perkataan
mudah dan rangkai
kata yang bermakna.
KOMPONEN BAHASA MELAYU
INSTRUMEN BAND 1
KEMAHIRAN MENULIS

Nama :_________________________________

Kelas :_________________________________

Tarikh :_________________________________

Lukis mengikut corak Catatan

Skor : _______/ 10

Refleksi guru :
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Tindakan susulan :

Tandatnagan guru :

...........................................
( )
KOMPONEN BAHASA MELAYU
INSTRUMEN BAND 1
KEMAHIRAN MENULIS

Nama :_________________________________

Kelas :_________________________________

Tarikh :_________________________________

Sambung garisan Catatan

Skor : _______/ 10

Refleksi guru :
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Tindakan susulan :

Tandatnagan guru :

...........................................
( )
KOMPONEN BAHASA MELAYU
INSTRUMEN BAND 2
KEMAHIRAN MENULIS

Nama :_________________________________

Kelas :_________________________________

Tarikh :_________________________________

Menulis huruf besar dan kecil catatan

Skor : _______/ 10

Refleksi guru :
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Tindakan susulan :

Tandatnagan guru :

...........................................
( )
KOMPONEN BAHASA MELAYU
INSTRUMEN BAND 2
KEMAHIRAN MENULIS

Nama :_________________________________

Kelas :_________________________________

Tarikh :_________________________________

Isi tempak kosong Catatan

Skor : _______/ 10

Refleksi guru :
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Tindakan susulan :

Tandatnagan guru :

...........................................
( )
KOMPONEN BAHASA MELAYU
INSTRUMEN BAND 2
KEMAHIRAN MENULIS

Nama :_________________________________

Kelas :_________________________________

Tarikh :_________________________________

Menulis huruf kecil bagi huruf besar Catatan

Skor : _______/ 10

Refleksi guru :
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Tindakan susulan :

Tandatnagan guru :

...........................................
( )
KOMPONEN BAHASA MELAYU
INSTRUMEN BAND 2
KEMAHIRAN MENULIS

Nama :_________________________________

Kelas :_________________________________

Tarikh :_________________________________

Membina perkataan Catatan

Skor : _______/ 10

Refleksi guru :
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Tindakan susulan :

Tandatnagan guru :

...........................................
( )
KOMPONEN BAHASA MELAYU
INSTRUMEN BAND 3
KEMAHIRAN MENULIS

Nama :_________________________________

Kelas :_________________________________

Tarikh :_________________________________

Membentuk suku kata Catatan

Skor : _______/ 10

Refleksi guru :
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Tindakan susulan :

Tandatnagan guru :

...........................................
( )
KOMPONEN BAHASA MELAYU
INSTRUMEN BAND 4
KEMAHIRAN MENULIS

Nama :_________________________________

Kelas :_________________________________

Tarikh :_________________________________

Membina ayat Catatan

Skor : _______/ 10

Refleksi guru :
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Tindakan susulan :

Tandatnagan guru :

...........................................
( )
PENCAPAIAN STANDARD PERSTASI 2009

KOMPONEN : Bahasa Melayu

KEMAHIRAN : Menulis pra sekolah

NAMA MURID :

KELAS :

BIL. KE : PENCAPAIAN CATATAN GURU


STANDARD
PRESTASI

10
GRAF PERKEMBANGAN MURID
KEMAHIRAN MENULIS PRA SEKOLAH

NAMA PELAJAR :

BAND
4

Bil. Ke : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PELAPORAN

NAMA :_______________________________________________

TARIKH :_______________________

Kemahiran Laporan Akademik

Menulis