Anda di halaman 1dari 28

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2014

MINGGU
1

ASPEK / ITEM
PERSEPSI ESTETIK IRAMA 1.1.1 Detik Detik Berkala 1.1.2 Meter 4 4 PENGALAMAN MUZIKAL PEGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik Postur, Sebutan , Pernafasan

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN CADANGAN AKTIVITI / LAGU


pada

i-Think
Peta Bulat

2.1.2014 hingga 3.1.2014

1.1.1 ARAS 3 a) Bermain detik secara konsisten 1. Mengesan detik berkala sepanjang 12 bar dalam meter 4 lagu 4 1.1.2 ARAS 1 a) Mengenalpasti jenis meter pada lagu lagu yang diperdengar dengan betul 2.1.1 ARAS 1 a) Mempraktikkan teknik nyanyian yang betul ketika menyanyi

2. Memain detik berkala dengan perkusi badan atau alat perkusi 3. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam meter 4 4 4. Membuat latihan latihan nyanyian dengan memberi tumpuan kepada teknik teknik yang dipelajari LAGU Negara Ku Melaka Maju Jaya Wawasan Pendidikan Melaka

6.1.2014 hingga 10.1.2014

PERSEPSI ESTETIK IRAMA 1.1.2 Meter 2 4

1.1.2 ARAS 2 a) Menyatakan ciri - ciri meter 2 4 4 4 dengan jelas

Peta Buih 1. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam meter 2 4 4 4

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2014

1.3 Ekspresi 1.3.2 Mud Riang Bersemangat PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik Postur, Sebutan , Pernafasan, Penghasilan ton, Ekspresi 2.2 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.2.2 Memainkan alat perkusi Kemahiran bermain alat perkusi

1.3.2 ARAS 1 a ) Menyatakan jenis mud 4 buah lagu yang didengar dengan betul 2.1.1 ARAS 3 Mengamalkan lebih daripada 3 teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi

2. Membuat lakuan kreatif bagi menunjukkan mud dalam lagu yang didengari atau dinyanyikan 3. Membuat latihan latihan nyanyian dengan memberi tumpuan kepada teknik teknik yang dipelajari Cadangan corak irama perkusi Kastenet memainkan corak irama lagu Kerincing detik lagu Lagu Hati Mulia

2.2.2 ARAS 2 b) Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik, tekanan, tempo dan dinamik

13.1.2014 hingga 17.1.2014

PERSEPSI ESTETIK 1.4 SISTEM NOTASI 1.4.1 Simbol

1.4. 1 ARAS 2 a) Mengenalpasti simbol notasi muzik dalam skor lagu yang diberi dengan betul

1. Membaca dan menulis notasi muzik

Peta Buih Berganda

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2014

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PERMAIANAN ALAT PERKUSI 2.2.2 Memainkan alat perkusi Kemahiran bermain alat perkusi

2.2.2 ARAS 2 c) Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik, tekanan, tempo dan dinamik

Lagu Hati Mulia Skor Perkusi - rujuk buku teks

HARI KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD S.A.W 14 JANUARI 2014 (SELASA) 4 20.1.2014 hingga 24.1.2014 PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Aplikasi teknik Postur Embouchure 2.2 2.2.3 PENGALAMAN MUZIK Bermain rekoder secara muzikal Kemahiran bermain dan membaca notasi 2.1.3 ARAS 2 a) Mempraktikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru 1. Latihan penjarian dengan atau tanpa tiupan 2. Latihan meniup dengan tumpuan kepada teknik pernafasan dan penglidahan 3. Tunjukcara dan latihan teknik Lagu Kuih Pau / Bun Mary had a little lamb Peta Pokok

2.2.3 ARAS 1 a) Memainkan not not berkaitan dengan penjarian yang betul

27.1.2014 hingga 30.1.2014

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Aplikasi teknik Postur Embouchure

2.1.3 ARAS 2 a) Mempraktikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru

1. Latihan penjarian dengan atau tanpa tiupan 2. Latihan meniup dengan tumpuan kepada teknik pernafasan dan penglidahan 3. Tunjukcara dan latihan teknik

Peta Dakap

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2014


2.2 2.2.3 PENGALAMAN MUZIK Bermain rekoder secara muzikal Kemahiran bermain dan membaca notasi 2.2.3 ARAS 1 a) Memainkan not not berkaitan dengan penjarian yang betul Lagu American Indian Dance Farewell

TAHUN BARU CINA 31 JANUARI HINGGA 1 FEBRUARI 2014 JUMAAT DAN SABTU 6 3.2.2014 hingga 7.2.2014

PERSEPSI ESTETIK IRAMA 1.1.1 Deti k Detik berkala

1.1.1 ARAS 3 a) Memainkan detik secara konsisten sepanjang lagu dalam meter 3 4 1.1.3 ARAS 1 a) Mengecam nilai not dan tandarehat yang dimainkan dengan betul

1. Mengesan detik berkala pada lagu 2. Memainkan etik berkala dengan alat perkusi

Peta Alir

1.1.3

Nilai not dan tandarehat

3. Memadankan corak irama yang diperdengar dengan memilih kad imbasan / notasi yang dipaparkan

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGALAMAN MUZIK 2.1.2 Memain alat perkusi Kemahiran bermain sambil membaca notasi

2.1. 2 ARAS 2 a) Memainkan corak irama sepanjang lagu dengan lancar dan betul mengikut notasi

Lagu Waktu Fajar Skor perkusi Waktu Fajar Mengulangkaji tiupan rekoder

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2014

hingga 14.2.2014

7 10.2.2014

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Aplikasi Teknk Postur, penjarian, pernafasan, penghasilan ton

2.1.3 ARAS 2 a) Mempraktikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru

1. Tunjuk cara dan latihan teknik

Peta Pelbagai Alir

2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.3 Bermain rekoder secara muzikal Memainkan rekoder bagi mengiringi muzik instrumental pic B A G C D F PENGHARGAAN ESTETIK 4.1 NYANYIAN Memberi respon mud

2. Meniup lagu dengan iringan kibod 2.2.3 ARAS 1 a) Memainkan lagu sepanjang 8 bar yang pelbagai corak irama dengan betul

3. Memberi respon secara gerakan ARAS 1 a) Membandingbea konsep muzik dengan betul bagi 2 buah lagu yang diperdengarkan Lagu Bertemu dan berpisah Latihan not F

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2014

17.2.2014 hingga 21.2.2014

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Aplikasi Teknk Postur, penjarian, pernafasan, penghasilan ton 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.3 Bermain rekoder secara muzikal Memainkan rekoder bagi mengiringi muzik instrumental pic B A G C D F PERSEPSI ESTETIK 1.5 Tanda Isyarat dan Istilah Baluk, garis bar, garis tamat , klef trebel

2.1.3 ARAS 2 b) Mempraktikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru

1. Tunjuk cara dan latihan teknik

Peta Titian

2. Meniup lagu dengan iringan kibod 2.2.3 ARAS 1 b) Memainkan lagu sepanjang 8 bar yang pelbagai corak irama dengan betul

1.4.2 ARAS 2 a) Mengenalpasti tanda isyarat dan istilah dalam skor muzik dengan betul.

1. Menyatakan istilah yang diberi 2. Memadankan istilah dengan maksud yang diberi Lagu Night Train / Pigeon

24.2.2014 hingga 28.2.2014

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.2 Memainkan alat Perkusi Kemahiran bermain alat perkusi 2.2.3 Memainakan rekoder bagi mengiringi muzik instrumental

2.2.2 ARAS 1 a) Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik tekanan, tempo dan dinamik 2.2.3 ARAS 2

1. Memainkan pelbagai lagu dalam meter 2 3 secara berkumpulan 4 4 ( skor perkusi lagu Night Train / Pigeon ) kerincing

Peta Bulat

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2014


b) Memainkan lagu sepanjang 8 bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan lancar dan betul kastenet

Melodi yang mengandungi pic BAGC D F Irama - meter 2 3 4 4

4 4

Cadangan skor perkusi untuk lagu Pigeon Kerincing main detik lagu Kastenet corak irama lagu Lagu Night Train / Pigeon

3.3.2014 hingga 7.3.2014

10

PERSEPSI ESTETIK IRAMA 1.1.3 Tempo Lambat , Cepat

1.1.3 ARAS 2 a) Menyatakan perbedzaan dan perubahan tempo lagu yang didengar dengan betul

Peta Alir 1. Mendengar dengan menyanyikan lagu dalam tempo cepat dan lambat kemudian menyatakan tempo mana yang lebih sesuai bagi lagu tersebut

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.1 Menyanyi Kemahiran menyanyi pic, tempo, dinamik, mud 2.2.2 Memainkan alat Perkusi Kemahiran bermain sambil membaca notasi

2.2.1 ARAS 1 a) Menyanyi lagu dengan baik dari segi pic, tempo, dinamik dan mud dengan bimbingan.

2. Menyanyi secara solo atau kumpulan dengan tumpuan kepada pic, tempo, dinamik dan mud

2.2.2 ARAS 3 a) Memainkan corak irama sepanjang 8 bar atau lebih dengan lancar dan betul mengikut notasi

Lagu Hidup Berjiran Skor Perkusi Hidup Berjiran

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2014

10.3.2014 hingga 14.3.2014

11

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 Pengetahuan Teknik 2.1.3 Aplikasi Teknik Penjarian Penghasilan ton PERSEPSI ESTETIK 1.4 Sistem Notasi 1.4.1 Kedudukan not CDE pada baluk

2.1.3 ARAS 2 a) Mempraktikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru 1.4.1 ARAS 1 a) Mengecam pic pada baluk dengan betul

1. Tunjuk cara dan latihan teknik

Peta Pokok

2. Membaca dan menulis notasi muzik pada baluk 3. Memainkan rekoder mengikut skor yang disediakan Lagu Latihan rekoder Not CDE

17.3.2014 hingga 21.3.2014

12

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.3 Bermain rekoder secara muzikal Memainkan rekoder bagi mengiringi melodi - Harmoni - Kaunter Melodi

2.2.3 ARAS 1 c) Mengiringi lagu dengan kaunter melodi yang pendek dengan betul mengikut skor dengan bimbingan guru

1. Latihan memainkan kaunter lagu frasa demi frasa 2. Mengabungjalinkan permainan kaunter melodi dengan melodi / nyanyian Lagu Hidup Berjiran

Peta Dakap

CUTI PENGGAL PERTAMA 22 MAC HINGGA 30 MAC 2014 9 HARI MULA HARI SABTU

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2014

13 31.3.2014 hingga 4.4.2014

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.1 Aplikasi Teknik Memegang Memain

2.2.1 ARAS 3 b) Memainkan dram samping dan kerincing dengan betul mengikut skor lengkap secara berpandu

2.3 KRITERIA PERSEMBAHAN Kesepaduan, keseimbangan, koordinasi

1. Latihan memegang dan memainkan dram samping dan kerincing 2. Memainkan alat perkusi untuk mengiringi lagu nyanyian / instrumental secara ensemble 3. Mengabungjalinkan aktiviti perkusi , nyanyian dan rekoder

Peta Alir

2.3 ARAS 1 a) Mengawal kesepaduan keseimbangan dan koordinasi suara serta bunyi dengan baik semasa persembahan muzik nyanyian dan instrumental dengan bimbingan guru

4. Permainan alat perkusi, rekoder dan nyanyian secara kumpulan / ensemble Lagu Hidup Berjiran Skor Perkusi / rekoder 1. Memainkan corak irama rentak inang dengan alat perkusi
D.

7.4.2014 hingga 11.4.2014

14

PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.5 Rentak Inang

1.1.5 ARAS 3 a) Memainkan semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul.

Peta Buih

Samping D. Tenor

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2014

1.2 MELODI 1.2.1 Pic Aras pic tinggi , rendah ,tertinggi, terendah Pergerakan pic melompat, mendatar, bertangga

1 2 1 ARAS 1 a) Mengenalpasti pic tinggi, rendah, tengah,terendah tertinggi daripada sekumpulan bunyi yang didengar dengan betul. b) Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan not not yang diperdengar.

2 Mengecam aras pic dalam siri bunyi yang dimainkan 3. Membuat gerakan berdasarkan aras pic yang dimainkan Lagu Gerai Kecil Ku Mengulang meniup KLN Hidup Berjiran

14.4.2014 hingga 18.4.2014

15

PERSEPSI ESTETIK 1.3 EKSPRESI 1.3.1 Dinamik Lembut, kuat, ansur lembut , beransur kuat

1.3.1 ARAS 2 a) Menandakan dinamik dengan betul pada lirik / skor lagu seperti yang diperdengar 3.1 ARAS 2 a) Menghasilkan satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi yang ditetapkan dengan bimbingan guru

1. Mendengar lagu dan menuliskan lambang dinamik pada senikata atau skor lagu / menyanyi lagu dengan mengikut tanda dinamik 2. Menghasilkan gubahan kreatif lalu mengiringi lagu gerai kecil ku / Kopi Susu dengan gubahan tersebut Lagu Gerai Kecil Ku Mengulang meniup lagu Night Train / Pigeon / Farmer

Peta Buih

EKSPRESI KREATIF 3.1 PENEROKAAN Pengalaman menemui - meneroka perkusi badan

10

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2014

21.4.2014 hingga 25.4.2014

16

PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.1 Detik Detik berkala EKSPRESI KREATIF 3.2 Pengalaman kreatif Corak irama Melodi

1.1.1 ARAS 3 a) Memainkan detik secara konsisten sepanjang 12 bar dalam meter 4 4 3.2 ARAS 1 a) Mengimprovisasi corak irama sepanjang 2 bar dari segi nilai not dan meter b) Mengimprovisasi satu melodi yang muzikal dengan menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru

1. Memainkan detik berkala dengan alat perkusi / bahan improvisasi 2. Murid dibimbing mencipta corak irama bagi 2 bar penghabisan lagu The Donkey 3. Murid dibimbing memcipta melodi untuk 2 bar penghabisan lagu The Donkey Lagu The Donkey

Peta Buih Berganda

28.4.2014 hingga 2.5.2014

17

PERSEPSI ESTETIK 1.2.2 Harmoni Lapisan suara

1.2.2 ARAS 1 a) Mengenal pasti kehadiran lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul 2.1.3 ARAS 2 a) Mempratikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan

Peta Pokok 1. Menyanyi lagu The Donkey sebagai lagu pusingan

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1.3 Aplikasi Teknik Postur, penjarian , ton

11

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2014


bimbingan guru 2.2.3 Bermain rekoder secara muzikal Memainkan rekoder bagi mengiringi muzik insrumental - melodi yang mengandungi not BAGCD FED 2.2.3 ARAS 2 b ) Memainkan lagu melebihai 8 bar yang pelbagai corak irama dalam meter 4 dengan lancar dan betul Lagu The Dokey Snow ( rekoder )

HARI BURUH 1 MEI 2014 KHAMIS

5.5.2014 hingga 9.5.2014

18

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.2 Memainkan alat perkusi Kemahiran bermain sambil membaca notasi

2.2.2 ARAS 3 b) Memainkan corak irama sepanjang 8 bar atau lebih dengan lancar dan mengikut notasi 2.2.3 ARAS 1 c ) Mengiringi lagu dengan kaunter melodi dengan betul mengikut skor

Peta Dakap 1. Memain corak irama di bawah dengan kerincing untuk mengiringi lagu Snow

2.2.3

Bermain rekoder secara muzikal Memainkan rekoder bagi mengiringi muzik insrumental - Harmoni

2. Meniup lagu sebagai lagu pusingan Lagu Snow

19 12.5.2014 hingga 16.5.2014

PERSEPSI ESTETIK 1.1.3 Tempo Sederhana

1.1.3 ARAS 1 a) Mengenalpasti jenis tepo pada lagu yang diperdengarkan

1. Menyanyi lagu dalam tempo sederhana

Peta Pokok

12

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2014

1.1.5 Corak Irama Rentak Inang

1.1.5 ARAS 2 a) Mengenalpasti corak irama rentak inang dengan betul

2. Memainkan rentak Inang untuk mengiringi lagu Kopi Susu


D.

1.2.3 Tekstur Deskripsi tekstur tebal , nipis

1.2.3 ARAS 2 a) Menyatakan dengan betul jenis tekstur muzik nyznyian dan muzik instrumental yang diperdengar HARI WESAK 13 MEI 2014 (SELASA)

Samping D. Tenor

3. Memberi deskripsi tekstur lagu yang diperdengarkan Lagu Kopi Susu

26.5.2014 hingga 27.5.2014

20 19.5.2014 hingga 23.5.2014 dan

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik Postur, Sebutan , Pernafasan, Penghasilan ton, Ekspresi PENGHARGAAN ESTETIK 4.1 Nyanyian Memberi respon - warna ton - tekstur - tempo - mud

2.1 ARAS 2 a) Menyanyi pelbagai jenis lagu dengan baik dari segi pic, tempo, dinamik dan mud dengan bimbingan

1. Menyanyi pelbagai jenis lagu secara solo / kumpulan

Peta Bulat

4.1 ARAS 2 a) Membandingbeza konsep muzik dengan betul bagi 3 buah lagu yang diperdengar

2. Memberi respon secara gerakan terhadap 3 buah lagu yang diperdengarkan Cadangan lagu - Bumi Malaysia Kopi Susu, Waktu Fajar Lagu Bumi Malaysia , Ulangkaji lagu rekoder

13

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2014


bentuk CUTI PERTENGAHAN TAHUN 28 MEI HINGGA 15 JUN 2014 19 HARI (MULAI HARI RABU) HARI KEPUTERAAN SERI PADUKA BAGINDA YANG DI PERTUAN AGONG 7 JUN 2014 (SABTU) 21

16.6.2014 hingga 20.6.2014

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 Pengalaman Muzik 2.2.1 Menyanyi Kemahiran menyanyi pic, tempo, dinamik , mud PERSEPSI ESTETIK 1.1.5 Corak Irama Ostinato irama

2.2.1 ARAS 3 a) Menyanyi pelbaai jenis lagu dengan interpretasi yang baik

Peta Buih 1. Menyanyi pelbagai jenis lagu dalam meter 2 3 4 secara solo / kumpulan 4 4 4

115 ARAS 3 a) Memainkan semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul

2. Memainkan ostinato irama dengan menggunakan alat perkusi

Cadangan corak irama


D. Samping D Tenor

Lagu Perajurit Tanah Airku

14

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2014

23.6.2014 hingga 27.6.2014

22

PERSEPSI ESTETIK 1.4.1 Lambang not muzik dan tandarehat Kedudukan not pada baluk 1.4.2 Tanda isyarat dan istilah Klef treble,garis tamat, garis bar, baluk frasa, andante, fermata

1.4. 1 ARAS 2 a) Mengecam 6 8 pic pada baluk dengan betul dan pantas

Peta Bulat 1. Meniup lagu Twinkle

2. Menganalisis skor 1.4.2 ARAS 3 a) Menganalisis skor muzik dengan betul secara berpandu 3. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik PENGHARGAAN ESTETIK 4.2 MUZIK INSTRUMENTAL Memberi respon - warna ton - tekstur - tempo - rentak - dinamik 4.2 ARAS 1 a) Membandingbeza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar AWAL RAMADHAN 29 JUN 2014 (AHAD) Lagu dari kibod 350 Twinkle Symphony No 9 Titanic

30.6.2014 hingga 4.7.2014

23

PENGALAMAN MUZIK 2.2.1 Menyanyi Solfa do, re, mi, so, la EKSPRESI KREATIF

2.1.1 ARAS 3 a) Menyanyi dengsn tepat pic do, re, mi, so, la dalam lagu dengan tepat

1. Menyanyi lagu Liling dengan pic so re mi so la

Peta Pokok

15

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2014


3.3 REKA CIPTA Pengalaman kreatif - mereka cipta ostinato irama 2. Memainkan ostinato irama dengan alat perkusi untuk mengiringi lagu Lagu Liling

3.3 ARAS 3 a) Membina satu ostinato irama yang sesuai untuk mengiringi sbuah lagu menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan

7.7.2014 hingga 11.7.2014

24

PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.2 Meter 3 4

1.1.2 ARAS 3 a) Membanding beza meter 2 3 4 4 4 4 dengan jelas.

1. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam meter 2 3 4 4 4 4

Peta Bulat

1.1.4 Nilai not dan tanda rehat 1.14 ARAS 1 a) Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan degan betul 2.2.2 ARAS 3 a) Memainkan corak irama dengan lancar dan betul mengikut notasi 2. Memadankan nilai not yang dimainkan dengan notasi yang diparkan

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.2 Memainkan alat perkusi Kemahiran bermain sambil membaca notasi

3. Memcaca dan memainkan corak irama skor perkusi Lagu Taman Negara Skor Perkusi Taman Negara Mengulang meniup lagu Twinkle

16

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2014

14.7.2014 hingga 18.7.2014

25

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1.3 PENGETAHUAN TEKNIK Aplikasi teknik - Postur - Embouchure - Penjarian - Penglidahan - Penghasilan ton 2.2 2.2.3 PENGALAMAN MUZIK Bermain rekoder secara muzikal Kemahiran bermain dan membaca notasi

2.1.3 ARAS 2 a) Mengamalkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru

1. Tunjuk cara dan latihan teknik

Peta Alir

2.2.3 ARAS 1 a) Memainkan not not berkaitan dengan penjarian yang betul

2. Latihan membaca notasi secara lisan tanpa meniup 3. Latihan meniup dengan tumpuan kepada teknik pernafasan dan penglidahan

2.2.3

Bermain rekoder secara muzikal Memainkan rekoder bagi mengiringi melodi - Harmoni - Kaunter Melodi

2.2.3 ARAS 2 c) Mengiringi lagu dengan kaunter melodi dengan lancar dan betul mengikut skor

4. Latihan memainkan kaunter lagu frasa demi frasa 5. Memainkan rekoder untuk mengiringi nyanian atau muzik instrumental Lagu Taman Negara KLN Taman Negara

17

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2014

21.7.2014 hingga 25.7.2014

26

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.3 Bermain rekoder secara muzikal Memainkan rekoder bagi mengiringi melodi - Harmoni - Kaunter Melodi 2.3 KRITERIA PERSEMBAHAN Etika persembahan

2.2.3 ARAS 2 c) Mengiringi lagu dengan kaunter melodi dengan lancar dan betul mengikut skor

1. Memainkan rekoder untuk mengiringi nyanian atau muzik instrumental

Peta Buih Berganda

PERSEPSI ESTETIK 1.2.3 Tekstur Diskripsi tekstur tebal , nipis

2.3 ARAS 2 b) Mengamal displin dan tata cara persembahan dengan baik

2. Mengabungjalinkan aktiviti rekoder , nyanyian dan perkusi untuk merasai harmoni / lapisan / tekstur muzik

1.2.3 ARAS 2 a) Menyatakan dengan betul jenis tekstur muzik instrumental yang diperdengar

3. Memberi deskripsi tekstur lagu yang diperdengarkan Lagu Taman Negara Skor Lengkap Taman Negara

27 30.7.2014 hingga 1.8.2014

EKSPRESI KREATIF 3.1 PENEROKAAN Pengalaman menemui - Meneroka pelbagai bunyi , bahan improvisasi

3.1 ARAS 2 a) Menghasilkan satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi yang ditetapkan dengan bimbingan guru

1. Meneroka dan menemui kesan bunyi secara tidak konvensional dari sumber bunyi suara , alam sekitar dan bahan improvisasi

Peta Bulat

18

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2014

28 JULAI HINGGA 29 JULAI 2014 (ISNIN DAN SELASA)


28 4.8.2014 hingga 8.8.2014 PERSEPSI ESTETIK 1.2 MELODI 1.2.1 Bentuk Frasa 1.2.1 ARAS 1 a) Mengenal pasti frasa dalam lagu yang didengar dengan betul 1. Membuat gerkan kreatif berdasarkan unit unit frasa dalam lagu yang di nyanyikan Peta Pokok

HARI RAYA PUASA

1.1.5 Corak Irama Rentak zapin 2.2.2 ARAS 1 a) Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik, tekanan, tempo dan dinamik Ciri ciri frasa - bilangan bar - melodi yang berulang - corak yang berulang - kontur Rentak Zapin

PENGALAMAN MUZIKAL 2. 2.2 Memainkan alat perkusi Kemahiran bermain alat perkusi

Lagu Anak Ayam

11.8.2014 hingga

29

PERSEPSI ESTETIK 1.4 SISTEM NOTASI 1.4.1 Lambang not muzik dan Teandarehat

1.4.1 ARAS 3 a ) Membaca notasi muzik dengan betul menggunakan alat

1. Membaca notasi muzik dan memainkan melodi mudah 2. Mengabungjalinkan aktiviti dan

Peta Pokok

19

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2014


15.8.2014
1.4.2 Tanda isyarat dan istilah Kaitan Harkat Andante Frasa muzik 1.4.2 ARAS 3 a) Menganalisis skor muzik secara berpandu permainan alat perkusi

PENGHARGAAN ESTETIK 4.2 MUZIK INSTRUMENTAL Tekstur Rentak Warna ton 30 18.8.2014 hingga 22.8.2014

4.2 ARAS 1 a) Membanding beza 2 kosep muzik dengan betul 2 muzik istrumental yang diperdengarkan 2.1.1 ARAS 3 a) Mengamalkan lebih daripada 3 teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi 2.2.1 ARAS 3 a) Menyanyi dengan interpretasi yang baik 2.2.2 ARAS 1 a) Memainkan corak irama ( rentak zapin ) dengan betul dari segi detik, tekanan, tempo dan dinamik

2. Berbicara tentang tekstur, rentak dan warna ton lagu yang dimainkan oleh kawan Lagu Anak Ayam 1. Membuat latihan nyanyian 2. Menyani secara kunpulan dengan tumpuan kepada dinamik dan mud Peta Alir

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik - postur - sebutan - pernafasan - penghasilan - ekspresi 2.2.1 Kemahiran menyanyi Dinamik Mud

3. Memainkan rentak zapin dengan alat perkusi Rentak Zapin Lagu Suara Ibu

2.2.2 Memainkan alat perkusi Kemahiran bermain alat

20

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2014


perkusi 31 25.8.2014 hingga 29.8.2014 PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 Pengetahuan Teknik 2.1.3 Aplikasi Teknik Penjarian Penghasilan ton 2.2.3 Bermain rekoder secara muzikal Memainkan rekoder bagi mengiringi melodi - Harmoni - Kaunter Melodi 2.1.3 ARAS 2 a) Mengamalkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru. 2.2.2 ARAS 3 b) Memainkan lagu melebihi 8 bar dalam meter 4 4 1. Tunjuk cara dan latihan teknik 2. Membaca dan memainkan lagu Brown Jug dalam 2 bahagian Peta Dakap

Lagu Little Brown Jug

HARI KEBANGSAAN (MERDEKA) 31 OGOS 2014 (AHAD) 32 1.9.2014 hingga 5.9.2014

PENGALAMAN MUZIK 2.2.1 Menyanyi Solfa do, re, mi, so, la

2.1.1 ARAS 3 a) Menyanyi dengsn tepat pic do, re, mi, so, la dalam lagu dengan tepat 3.3 ARAS 3 a) Membina satu ostinato irama yang sesuai untuk mengiringi sebuah lagu menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan

1. Menyanyi lagu Jambatan Tamparuli dengan pic do re mi so la

Peta Buih Berganda

EKSPRESI KREATIF 3.3 REKA CIPTA Pengalaman kreatif - mereka cipta ostinato irama

2. Memainkan ostinato irama dengan alat perkusi untuk mengiringi lagu Lagu Jambatan Tamparuli

21

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2014

33 8.9.2014 hingga 12.9.2014

PENGHARGAAN ESTETIK 4.3 Muzik masyarakat Malaysia Meneliti - Fungsi

4.3 ARAS 1 b) Mengenal pasti fungsi muzik dan konsep muzk dengan betul bagi lagu masyarakat yang diperdengar

Fungsi Lagu seperti - perayaan - tempat asal - Upacara - Alat muzik Contoh Lagu Kuda Kepang, Dikir Bara, Dondang Sayang, Caklempung, Tarian Singa Muzik Nobat Menyediakan folio Ulangkaji Rekoder Lagu Little Brown Jug

Peta Pokok

CUTI PENGGAL KEDUA 13 SEPTEMBER HINGGA 21 SEPTEMBER 2014 (9 HARI) MULA HARI SABTU HARI MALAYSIA 16 SEPTEMBER 2014 (SELASA) 34 22.9.2014 hingga 26.9.2014

PERSEPSI ESTETIK 1.2. 4 Bentuk Struktur AB

1.2.4 ARAS 1 a) Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan 3 buah lagu yang diperdengar 2.2.1 ARAS 3 a) Menyanyi dengan interpretasi yang baik

1. Menyanyi lagu berbentuk AB

Peta Alir

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.1 Menyanyi Kemahiran menyanyi-

2. Menyanyi lagu Happy Wanderer

22

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2014


pic, tempo, dinamik mud 2.1 PERMAINAN ALAT PERKUSI Memegang/ Mengendalikan 2.2.2 Memainkan alat perkusi Kemairan bermain alat perkusi 2.1.2 ARAS 1 b) Memainkan dram getar dan dram tenor dan alat perkusi lain mengikut notasi 2 bar 2.2.2 ARAS 1 a) Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik, tekanan, temo dan dinamik 3. Latihan memegang dan memainkan dram

4. Memainkan rentak mac untuk mengiringi lagu Happy Wanderer

Lagu Happy Wanderer Ulangkaji Rekoder Lagu Little Brown Jug 35

29.9.2014 HINGGA 3.10.2014

PERSEPSI ESTETIK 1.2. 4 Bentuk Struktur AB PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.1 Menyanyi Kemahiran menyanyipic, tempo, dinamik mud 2.2.2 Memainkan alat perkusi Kemairan bermain alat perkusi

1.2.4 ARAS 1 a) Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan 3 buah lagu yang diperdengar 2.2.1 ARAS 3 a) Menyanyi dengan interpretasi yang baik 2.2.2 ARAS 1 a) Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik, tekanan, tempo dan dinamik

1. Menyanyi lagu berbentuk AB

Peta Pokok

2. Menyanyi lagu Melaka

4. Memainkanalat perkusi dengan mengikut skor Lagu Melaka

23

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2014


Skor perkusi rujuk buku teks HARI RAYA HAJI 5 OKTOBER 2014 (AHAD) 36

6.10.2014 1.4.2 Tanda isyarat dan istillah Andante, legato, frasa, HINGGA garisbar, klef trebel 10.10.2014
PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.3 Kemahiran bermain dan membaca notasi FEDCBAGCD Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental

PERSEPSI ESTETIK

1.4.2 ARAS 3 a) Menganalisis skor muzik dengan betul secara berpandu 2.2.3 ARAS 1 a) Memainkan not not berkaitan dengan penjarian yang betul 2.2.3 ARAS 3 b) Memainkan lagu yang pelbagai corak irama dengan lancar betul dan berekspresi

1. Membuat latihan menulis dan amali 2. Latiahan membaca skor dan latihan penjarian 3. Meniup KLN Melaka dengan iringan muzik / nyanyian Lagu Melaka Skor Kaunter Lagu rujuk buku teks

Peta Bulat

13.10.2014 2.2.1 Menyanyi Kemahiran Menyanyi HINGGA - pic 17.10.2014

37

PENGALAMAN MUZIKAL

2.2.1 ARAS 3 a) Menyanyi lagu dengan interpretasi yang baik

1. Menyanyi secara solo / kumpulan

Peta Dakap

- tempo - dinamik - mud 2.2.3 Memainkan rekoder bagi meniringi muzik instrumental Harmoni Kaunter Lagu

2.2.3 ARAS 3 a) Memainkan lagu melebihai 8 bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan lancar betul dan berekspresi

2. Mengabungjalinkan aktiviri rekoder dengan permaianan alat perkusi dengan iringan kibod

24

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2014

PERSEPSI ESTETIK 1.2.3 Tekstur Deskrisi testur tebal , niipis

1.2.3 ARAS 3 a) Menyatakan perbedzaan tekstur dalam muzik nyanian dan muzik instrumental dengan deskripsi yang betul

3. Memberi deskripsi tekstur lagu Sejahtera Malaysia dan Esemble Melaka yang dipersembahkan oleh murid Lagu Sejahtera Malaysia Ensemble Melaka

20.10.2014 3.2 IMPROVISASI Pengalaman Kreatif HINGGA Mengimrovisasi 24.10.2014


corak irama melodi

38

EKSPRESI KREATIF

3.2 ARAS 1 a) Mengimprovisasi corak irama sepanjang 2 bar dari segi nilai not ARAS 3 a) Mengimprovisasi lebih dari 2 melodi dengan menggunakan pic dan corak irama dengan bimbingan guru

1. Mengimprovisasikan corak irama dari lagu If Youre Happy

2. Mengisikan ciptaan corak irama dan pic pada 2 bar kosong pada melodi yang dimainkan oleh guru Lagu If Youre Happy Improvisasi Melodi & Pic

DEEPAVALI 23 OKTOBER 2014 (KHAMIS) AWAL MUHARRAM 25 OKTOBER 2014 (SABTU)

25

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2014

39 27.10.2014 HINGGA 31.10.2014

PENGALAMAN MUZIK 2.2.1 Menyanyi Solfa do, re, mi, so, la

2.1.1 ARAS 3 a) Menyanyi dengsn tepat pic do, re, mi, so, la dalam lagu dengan tepat

1. Menyanyi lagu Liling dengan pic so re mi so la

Peta Pokok

EKSPRESI KREATIF 3.3 REKA CIPTA Pengalaman kreatif - mereka cipta ostinato irama

3.3 ARAS 3 a) Membina satu ostinato irama yang sesuai untuk mengiringi sebuah lagu menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan

2. Memainkan ostinato irama dengan alat perkusi untuk mengiringi lagu Lagu Anak Burung Baniong

40 3.11.2014 HINGGA 7.11.2014

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.1 Menyanyi Kemahiran menyanyi Pic, tempo, dinamik, mud PERSEPSI ESTETIK 1.2.2 Harmoni lapisan suara ostinato melodi

2.2.1 ARAS 3 a) Menyanyi lagu dengan interpretasi yang baik

1. Menyanyi lagu secara solo / kumpulan

Peta Bulat

1.2.2 ARAS 3 a) Membanding beza jenis jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan pernyataan yang sesuai

2. Menyanyikan koras dan rangkap lagu Its A Small World untuk merasai lapisan Suara 3. Mengulang menyanyi lagu Anak Burung Baniong dengan ostinato melodinya dan lagu Its a small world untuk merasai jenis lapisan suara Lagu Anak Burung Baniong

26

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2014


Its A Small World Latihan disiplin dan tata cara persembahan

41 10.11.2014 HINGGA 14.11.2014

PENGALAMAN MUZIKAL 2.4 KRITERIA PERSEMBAHAN Etika persembahan

ARAS 1 Mengamalkan disiplin dan tata cara persembahan dengan baik mengikut ingatan dan pesanan guru. ARAS 2 Mengamalkan disiplin dan tata cara persembahan dengan baik ARAS 3 Sentiasa mengamalkan disiplin dan tatacara persembahan dengan baik. ARAS 1 (b) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar ARAS 2 Membanding beza fungsi dankonsep muzik dengan betul bagi dua buah lagumasyarakat Malaysia yang diperdengar. ARAS 3 Membanding beza fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul bagi tiga buah atau lebih lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar

42 17.11.2014 HINGGA 21.11.2014

PENGHARGAAN ESTETIK 4.3 MUZIK MASYARAKAT MALAYSIA Meneliti - Fungsi

FUNGSI LAGU - Perayaan - Upacara - Tarian Membuat refleksi tentang muzik masyarakat Malaysia. Menyediakan folio tentang aktiviti muzik masyarakat Malaysia. - jenis lagu - pakaian - alat muzik Contoh lagu Muzik Kuda Kepang Muzik Dikir Barat Muzik Dondang Sayang Muzik Caklempong Muzik Tarian Singa Muzik Nobat

27

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2014

CUTI AKHIR TAHUN 22 NOVEMBER HINGGA 4 JANUARI 2015 44 HARI (MULA HARI SABTU) HARI KRISMAS 25 DISEMBER 2014 ( KHAMIS)

Disediakan oleh: MUHAMMAD HANIS BIN HAMDAN KETUA PANITIA MUZIK

Disemak oleh: NG BEE CHU GPK KURIKULUM

Disahkan oleh: TN HJ NORDIN BIN YAMAN GURU BESAR

28

Anda mungkin juga menyukai