PT BANGKIT SETIA SENTOSA

FRESH & FROZEN CHICKEN BROILER
Jl. Bhumimas Raya No. 5 Komplek Indust i !ikupamas Tan"e an" #5$#%& Ja'a Ba at ( Indonesia Telp ) *%+#, 5-.%/%++& 5-.%/%+/& 5-.%/%+.& 0a1. ) *%+#, 5-.%/%+5

Kepada Yth. Kepala Laboratorium KESMAVET Dinas Kelautan dan Pertanian Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota akarta l. !a"a #ambu Apus Telp. $%&'( )*++,*) akarta Timur '-).%

5 Komplek Indust i !ikupamas Tan"e an" #5$#%& Ja'a Ba at ( Indonesia Telp ) *%+#. Perintis Kemerdekaan 1 2ikokol $3p.& 0a1.%/%+5 Kepada Yth. ) *%+#. Ibu Ellisa Suliati 4 Telp 5 %&'1 . Kepala #a/ian Produksi $Laboratorium( PDAM Tirta Kerta !ahar0a Kabupaten Tan/eran/ l. 5-.-+66&-+( .%/%+/& 5-.%/%+.PT BANGKIT SETIA SENTOSA FRESH & FROZEN CHICKEN BROILER Jl. Bhumimas Raya No. 5-.%/%++& 5-.

Prima Supplier FRESH & FROZEN CHICKEN BROILER Kepada Yth. Ibu 7I8K PT 9AST988D I:D8:ESIA. Tbk .